כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז פומבי לקבלת שירותי ייעוץ לפרויקטים בינלאומיים

22/12/2009

המשרד לשיתוף פעולה אזורי

מכרז פומבי מספר 02/09 לקבלת שירותי ייעוץ לפרויקטים בינלאומיים

1. מוזמנות בזאת הצעות לקבלת שירותי ייעוץ לפרויקטים בינלאומיים  עבור המשרד לשיתוף פעולה אזורי כמפורט במסמכי המכרז.

2. את מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, ניתן לקבל במשרד לשיתוף פעולה אזורי בימים
א'-ה' בין השעות 9:00 ל- 15:30, בשד' שאול המלך 8, קומה 12, תל אביב, אצל גב' שגית בראל . טלפון : 03-6060700.

3. מועד אחרון להגשת הצעות: 3.1.2010, בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בכתובת לעיל.

4. תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת ההסכם. למשרד תהיה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות.

5.  השירותים הנדרשים:

על המציע להיות בעל ניסיון ממשי במתן שירותים דומים בעבר בשלושה מישורים:

(1) במישור הבינלאומי

(א)  סיוע בגיבוש וקידום פרויקטים והצעות לשיתופי פעולה אזוריים ובין-לאומיים.

(ב)  גיבוש וקידום אסטרטגית עבודה למגעים עם מדינות תומכות שיתוף פעולה אזורי, המעוניינות לתרום למען תהליך השלום והדיאלוג האזורי.

(ג)  גיבוש וקידום הצעות לפעילות שת"פ ברמה האזורית והמוניציפאלית.

(ד)  גיבוש וקידום הצעות לפעילות מול ארגוני האו"ם הרלוונטיים, ארגונים לא ממשלתיים, סוכנויות סיוע .

(ה) גיבוש וקידום הצעות לפעילות  בשיתוף  מוסדות וארגונים בינלאומיים וקרנות בינלאומיות העוסקים בנושא, לרבות האיחוד האירופי והבנק העולמי.

(ו)  גיבוש וקידום תוכניות עבודה  לסיוע, לפי מדיניות המשרד, לארגונים לא ממשלתיים ולמגזר השלישי בקידום מיזמים אזוריים.

(2) במישור הממשלתי

(א) הכנת סקירות ועדכונים בהנחיית המשרד לשם הפצתם בין משרדי הממשלה הרלוונטיים לגבי  מיזמים ופרויקטים אזוריים, וכן איסוף מידע מהמשרדים הממשלתיים בנושאי  שת"פ אזורי על מנת להעבירם לשותפים פוטנציאליים במדינות חוץ.

(3)  במישור המשרדי

(א) בהנחיית גורמי המקצוע במשרד הכנת ניירות עמדה לגבי נושאים ותכניות לשיתוף פעולה מול עם מדינות האזור.

(ב) בהנחיית גורמי המקצוע במשרד הפצת מידע לגבי פוטנציאל שיתוף הפעולה אזורי, מגורמי חוץ, משרדי הממשלה והסקטור הציבורי והפרטי, לצורך איגום משאבים ואינפורמציה.

(ג)  בשיתוף עם דובר המשרד והממונה על יחסי הציבור, הצגה באתר האינטרנט, של נושאים ופרויקטים שיש לציבור עניין בהם ואשר ניתן לחשוף אותם. הכנת חומר בעברית ובשפות אחרות, למגזרים ולאוכלוסיות הרלוונטיות למשרד לשיתוף פעולה אזורי.

6. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז – תנאי סף:

א. תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: מינהל עסקים / מדיניות ציבורית/ מדעי מדינה / הנדסה / כלכלה. יש לצרף תעודות המעידות על השכלת היועץ, בנוסף יש לצרף גיליון קורות חיים של היועץ תוך התייחסות מפורטת לניסיון המקצועי בתחומים הנדרשים בסעיף 9(ד) למסמכי המכרז.

ב. ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בניהול פרויקטים ציבוריים.

ג. ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום של יצירת קשרים בינלאומיים (מול מדינות וגופים בינ"ל נוספים) וניהול פרויקטים בינ"ל.

ד. אם המציע הוא תאגיד, על התנאים המפורטים בסעיפים 1-4 לעיל  צריכים להתקיים בעובד  המוצע מטעמו לביצוע השירותים. יש להציע מועמד אחד בלבד, הצעה שתכלול יותר ממועמד אחד תיפסל על הסף. לעניין זה תאגיד – לרבות "חברת חוץ", כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999. יש לצרף תעודת רישום תאגיד (חברה, עמותה או שותפות רשומה).

ה. תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה/מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.

ו. אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אם המציע הוא עמותה רשומה.

ז. אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

ח. על המציע להוכיח את כשירותו כנדרש לפי סעיף זה - באמצעות מסמכים שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי של המציע, המלצות מטעם לקוחות לפרויקטים דומים וקורות חיים של המציע.

ט.  חתימה על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים, בנוסח המצ"ב כנספח "א".

י.   תצהיר חתום על-ידי המציע בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המפורט בנספח ב' הרצ"ב.

יא. טופס הצעת המציע, בנוסח המופיע כנספח ג' למכרז זה.

יב. ערבות מציע בגובה 14,000 ₪  בתוקף עד יום  3.2.2010 בהתאם למסמכי המכרז בנוסח המפורט בנספח ה'.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.