כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז למתן שירותי ביקורת על פרויקט "מסע" מטעם משרד ראש הממשלה

17/01/2008

מכרז פומבי מס'  4/08 למתן שירותי ביקורת על פרויקט "מסע" מטעם משרד ראש הממשלה

1. משרד ראש הממשלה (להלן – "המשרד") מבקש לקבל הצעות למתן שירותי בקרה מטעם משרד ראש הממשלה על פרויקט "מסע".
2. ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז תהא לשנה אחת מיום חתימת ההסכם עמו כאשר למשרד תשמר זכות הברירה (אופציה) להאריך את ההתקשרות למשך שתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
3.תנאי הסף להשתתפות במכרז הם כדלקמן:

3.1 על המציע להיות בעל יכולת להעמיד לשם ביצוע השירותים צוות עובדים/מועסקים רב תחומי הכולל אנשים בעלי ניסיון מוכח והשכלה אקדמאית רלוונטית.

3.2 הצוות המוצע מטעם המציע יכלול, בין היתר, 4 מבקרים בעלי ניסיון של 4 שנים לפחות בבקרת פרויקטים מתוכם 2 אנשי צוות שהם רואי חשבון, 1 איש צוות  בעל ניסיון כמנהל פרויקטים ו- 1 איש צוות בעל ניסיון בתחום החינוך. כמו כן, המציע ימנה ראש צוות שהוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום פיקוח ובקרה על פרויקטים.

3.3 על המציע להיות בעל ותק של 5 שנים לפחות בביצוע שירותים המפורטים במסמך ב' (מפרט השירותים), לרבות מתן שירותים ביחס לפרויקטים מורכבים בהיקף תקציבי של כ- 30 מיליון ₪ .

3.4 על המציע לצרף להצעתו תוכנית מפורטת לביצוע ויישום השירותים, לרבות היערכות ארגונית, פירוט שעות וכח אדם ביחס לכל פעולת ביקורת. פעולת הביקורת תיעשה על כ- 5 מארגנים גדולים, 5 מארגנים בינוניים ו- 5 מארגנים קטנים.  הגדרת גודל המארגן תיקבע על ידי נציג המשרד.

3.5 יובהר כי היועצים המנויים בסעיפים 3.1 – 3.2 לעיל אינם חייבים להיות עובדי המציע והמציע יכול להתקשר עימם על בסיס נותני שירות קבלני לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.

3.6 המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישורים תקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

3.7 במידה והמציע הוא תאגיד - התאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי (רשם החברות/שותפויות).

3.8 על המציע לצרף להצעתו ערבות להצעה, בסך 10,000 ₪ שתהא בתוקף עד ליום 5.5.08, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

3.9 המציע (ואם המציע הוא תאגיד – מנהליו ובעלי השליטה בו) לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, או עבירה שנושאה פיסקאלי (כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכיוצ"ב), זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א - 1981.

3.10 המציע הגיש את הצעתו לתיבת המכרזים של המשרד עד למועד האחרון להגשת הצעות הקבוע בסעיף 5 להלן.

4.  את מסמכי המכרז ניתן לקבל בימים א'-ה', בין השעות 9:00-13:00, בבניין משרד ראש הממשלה ברחוב קפלן 3, ירושלים לאחר תאום טלפוני עם גב' דנה חימי, מרכזת ועדת היועצים, בטלפון: 02-6705504.
כמו כן, ניתן למצוא את מסמכי המשרד באתר של משרד ראש הממשלה: http://147.237.72.239/PMO/PM+Office/Departments/legal.htm

5. הצעות למכרז יש להגיש, בשפה העברית בלבד, לא  יאוחר מיום  5.2.08, בשעה 12:30, לתיבת המכרזים של משרד ראש הממשלה, הממוקמת בכניסה לבניין המשרד, ברחוב קפלן 3, ירושלים.

למכרז המלא  למכרז המלא
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.