כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

פנייה לקבלת מידע (RFI) בנושא מתן אשראי לרשויות מקומיות

7/03/2008

ממשלת ישראל, באמצעות ועדת מכרזים משותפת למשרדי האוצר והפנים,  מעוניינת לבחון אפשרות לעריכת הליך תחרותי/מכרזי למתן אשראי על ידי מלווה, אחד או יותר, למימון תוכניות הבראה לרשויות מקומיות ובמסגרת התנאים המפורטים בפנייה.

במסגרת פניה זו מעוניינת הממשלה לקבל כל אינפורמציה הרלוונטית לקיומו של הליך כאמור, ובפרט מידע אודות מלווים, אשר עשוי להיות להם עניין בהשתתפות בהליך זה, אם וכאשר ייערך. בסעיף זה מלווה הינו אחד מהגופים המפורטים להלן:

א. קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות,התשנ"ד - 1994, באמצעות הגוף המנהל אותה;
ב.קופת גמל כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה - 2005, באמצעות הגוף המנהל אותה;
ג. מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א - 1981;
ד. תאגיד בנקאי או תאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.
לאור האמור לעיל, מלווה אשר עשוי להיות לו עניין כאמור, מוזמן לפנות בכתב לממשלה באמצעות מסמך מידע, כמפורט בפניה זו.

יודגש, כי אין בפניה זו בכדי לחייב את הממשלה לערוך הליך תחרותי/מכרזי כאמור עם מי מהפונים או עם כולם, או בכדי למנוע ממנה לפעול בהתאם לסמכותה על פי כל דין.

מתן אשראי כאמור יינתן כנגד המחאת זכות. התחרות בהליך מכרזי כאמור, עשויה להיות על תקופת המחאת הזכות (שלא תעלה על 10 שנים) ו/או שיעור המחאת הזכות (באחוזים מתוך מענק האיזון) לכל רשות מקומית שהמלווה יעמיד לה אשראי.

על מנת לעודד העמדת אשראי על ידי מלווה או מספר מלווים, תשקול המדינה להעניק מענק עידוד בשיעור מסוים מסך האשראי שיעמיד המלווה, כפי שתחליט הממשלה. תקופת האשראי שתינתן על ידי המלווה לרשויות המקומיות תהיה ל-10 שנים החל מיום העמדת האשראי בפועל. תקופת המחאת הזכות שתאושר על ידי החשב הכללי תהיה תקפה עד ל-10 שנים מיום אישורה.

תוכן הפנייה במלואו מפורסם במדור מכרזים באתר האינטרנט של משרד האוצר, בכתובת: http://www.mof.gov.il/tender.htm. מלווה כאמור, אשר עשוי להיות לו עניין בהשתתפות בהליך זה, אם וכאשר ייערך, מוזמן להגיש את המידע אודותיו עד ליום ב', 17.03.08 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים בארכיב החשב הכללי, קומה 3, רח' קפלן 1, קריית הממשלה ירושלים. שאלות ו/או הערות ו/או השגות לגבי תוכן הפנייה ניתן להעלות בכתב ולהפנותן לידי גב' שיבולת קייט בפקס מס' 02-5695381 או בכתובת הדואר האלקטרוני shiboletk@mof.gov.il (נא לוודא קבלת השאלות במס' 02-5317080) עד ליום ג', 11.03.08. פניות שתגענה למשרד לאחר מועד זה לא תתקבלנה. תשובות יינתנו עד ליום ה', 13.03.08.

המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת המידע, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה לקבלת מידע, על פי שיקול דעתו המוחלט.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.