כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז לאספקת שירותי ראיית חשבון לתכנית "אורות לתעסוקה"

13/05/2008

מכרז מס' 20/08 - אספקת שירותי ראיית חשבון לתכנית "אורות לתעסוקה"

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: "המשרד"), בשם מדינת ישראל, באמצעות ועדת המכרזים הבין משרדית לרפורמה בשוק העבודה (להלן: "ועדת המכרזים"), מזמין בזאת גופים שהינם משרדי רו"ח להשתתף בהליך מכרז לאספקת שירותי ראיית חשבון עבור תכנית "אורות לתעסוקה", תכנית הפועלת בהתאם להוראות פרק ז' "שילוב מקבלי גמלאות בעבודה" לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד - 2003 (להלן: "השירותים", "התכנית" ו-"החוק", בהתאמה).

הזוכה במכרז יידרש לספק שירותי ראיית חשבון למנהלת התכנית הכוללים, בין השאר, בדיקת דרישות תשלום שוטפות, בקרה חשבונאית ובקרת חוזים.

משך ההתקשרות לאספקת השירותים הוא עד ליום 28 בפברואר, 2010.
למשרד שמורה האופציה להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות כמפורט במסמכי המכרז.
למשרד שמורה גם האופציה להרחיב את היקף ההתקשרות.

להלן תנאי הסף להשתתפות במכרז:

1. הגוף המציע

 1.1 הגוף המציע מעסיק במועד הגשת ההצעה, ובמשך שנה אחת לפחות עובר להגשת ההצעה, לפחות 10 עובדים במשרה מלאה, מתוכם לפחות 5 רואי חשבון בעלי רישיון רואה חשבון בתוקף מטעם מועצת רואי חשבון בישראל.           

 1.2  לגוף המציע התמחות בראיית חשבון בתחום השכר כולל בקיאות בחוקי העבודה, ביצוע ביקורות בתחום השכר ובביצוע בקרת התקשרויות בארגונים.

למען הסר ספק, מובהר כי הגוף המציע צריך לעמוד בתנאי המפורט לעיל בעצמו. לצורך הוכחת עמידה בתנאי הנ"ל לא תותר הסתמכות על גופים אחרים.

2. אנשי הצוות המוצע כולל מנהל הפרויקט

 2.1  מנהל הפרויקט וכל אחד משני רואי החשבון הנוספים המוצעים יהיו רואי חשבון בעלי רישיון רואה חשבון בתוקף מטעם מועצת רואי חשבון בישראל ובעלי ניסיון מקצועי בראיית חשבון של 5 שנים לפחות.

 2.2 למנהל הפרויקט המוצע ניסיון של לפחות 3 שנים במהלך 5 השנים האחרונות בניהול פרויקטים של בקרת התקשרויות בארגונים.

 2.3 לפחות אחד מבין אנשי הצוות המוצעים (מנהל הפרויקט או אחד מרואי החשבון האחרים) בעל התמחות, של לפחות 3 שנים במהלך 5 השנים האחרונות, בביקורת בתחום השכר, ובכלל זה בקיאות וידע בחוקי העבודה.

 2.4 לצורך ביצוע השירותים יעמיד הגוף המציע בנוסף לצוות הנדרש בסעיפים 10.2.1-10.2.3 לעיל, רואה חשבון בעל רישיון רואה חשבון בתוקף מטעם מועצת רואי חשבון בישראל ובעל ניסיון מקצועי בראיית חשבון של 5 שנים לפחות, שהינו בעל ניסיון של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות בביקורת חקירתית, כגון ניסיון בביקורת סיכונים להונאות תוך שימוש בביקורת חשבונאית ושיטות חשבונאיות לבדיקת חריגות כספיות, מעקב אחר הון ונכסים אחרים בארגונים, מעקב אחר שינויים מבניים בארגונים כולל חילופי מעבידים וכיו"ב.

רו"ח זה יכול שיהיה מועסק ביחסי עובד-מעביד על ידי הגוף המציע או בהסכם קבלן עצמאי לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.

3. הגשת ערבות מכרז בסך של 40,000 ש"ח, כמפורט במסמכי המכרז.

4. נציג המציע השתתף בכנס מציעים.

5. המציע שילם סך של 500 ₪ תמורת השתתפותו במכרז, כמפורט במסמכי המכרז.

המשתתפים במכרז יידרשו לעמוד בתנאים להעדר ניגוד עניינים ובתנאים נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

אין המשרד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל המכרז בכל עת וללא צורך בהסבר.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו http://www.moital.gov.il/NR/exeres/E357CB53-B232-44A4-9661-C3D33CB2B147.htm תחת כותרת "מכרזים והצעות להציע הצעות".

כנס מציעים יתקיים ביום 22.5.2008 בשעה 10:00 (י"ז באייר תשס"ח) במלון מוריה קלאסיק (לשעבר נובוטל), רח' סנט ג'ורג' 9, ירושלים. השתתפות בכנס המציעים מהווה, כאמור לעיל, תנאי סף במכרז. המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועד כנס המציעים או מיקומו ובמקרה כזה תפורסם הודעה בחדר המידע שבאתר האינטרנט שכתובתו:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/EFF2FB3F-6BD5-4E56-9AD9-6C1966D9A50.htm

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 19.6.2008 (כ"ד בסיוון תשס"ח) עד לשעה 12:00. ההצעות יוגשו עד למועד לתיבת המכרזים של המכרז, על גביה רשום "משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה" והנמצאת ברחוב בנק ישראל 5 ירושלים, קומת הכניסה ליד המעליות. המשרד שומר לעצמו הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה תישלח לכל מי שהודיע על כוונתו להשתתף במכרז.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.

כתובתנו באינטרנט www.moital.gov.il

מוקד פניות ציבור תמ"ת 1-800-20-11-80
 
 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.