כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז לשירותי ייעוץ למדענים עולים ולטיפול בהשמתם בתעסוקת, מחקר ופיתוח מס' 9/2008

20/05/2008

המשרד לקליטת העלייה (להלן: "המשרד") מבקש לקבל הצעות לקבלת שירותי ייעוץ למדענים עולים במסגרת המרכז לקליטה במדע (להלן: "המרכז") ולטיפול בהשמת מדענים עולים ותושבים חוזרים. המשרד מעוניין להתקשר עם עד 4 יועצים לצורך מתן השירותים. לצורך הפעלת השירותים בתחומים: טכנולוגיה ומדעים מדויקים, מדעי החיים והרפואה ומדעי החברה והרוח. השירותים נדרשים בפריסה מרחבית (לפי אזורים מוגדרים).

רשאים להגיש הצעות, יועץ עצמאי או תאגיד שעיסוקו השמת עובדים, בתנאים המפורטים במכרז (להלן: "המציע"), והעונים על דרישות הסף שלהלן:

תנאי סף.
ליועץ עצמאי:

1. היועץ הוא בעל תואר שני לפחות בהתאם לתחום בו מבוקש הייעוץ (תינתן עדיפות לבעלי תואר שלישי) ועונה על הגדרת יועץ 2.1 בהוראת לחוזר הוראת שעה משקי 2006-2-50 - התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים.

2. ליועץ ניסיון של לפחות 7 שנים בתחום התמחותו האקדמית ומתוכם לפחות 4 שנים במחקר ו/או פיתוח במגזר העסקי, במכוני מחקר או באקדמיה בישראל.

3.ליועץ שליטה מלאה בשפות עברית ואנגלית ברמת יכולת ניהול שיחה שוטפת ומקצועית, יכולת מענה לפניות בכתב של עולים ומעסיקים והעברת דיווחים מקצועיים (תינתן עדיפות לשולטים בשפות נוספות: רוסית, צרפתית או ספרדית).

לתאגיד המתמחה בהשמת עובדים:

1.התאגיד ימנה עובד אחראי על מתן שירותי הייעוץ בעל תואר שני לפחות (תינתן עדיפות לבעלי תואר שלישי) העונה על הגדרת יועץ 2.1 כאמור לעיל.

2.לתאגיד ניסיון של 7 שנים לפחות בהשמת בכירים ומתוכם 4 שנים לפחות בהשמה לתפקידי מחקר ו/או פיתוח.

3. התאגיד יעסיק בפרויקט עובדים מקצועיים, בעלי ניסיון, דוברי שפות בעלי יכולת ניהול שיחה שוטפת ומקצועית, יכולת מענה לפניות בכתב של עולים ומעסיקים והעברת דיווחים מקצועיים (תינתן עדיפות לשולטים בשפות נוספות: רוסית, צרפתית או ספרדית).

תנאי סף נוספים:

1. על המציע לרכוש את מסמכי המכרז ולצרף הקבלה בגין הרכישה.

2. להבטחת התחייבות המציע להתקשר עם המשרד עפ"י הצעתו באם יזכה, יצרף המציע ערבות בנקאית מקורית ובלתי מותנית בשיעור של 5,000 (חמשת אלפים) ₪ עבור כל תפקיד, בתוקף עד ליום 29.9.2008 או שיק בנקאי. הערבות ו/או השיק הבנקאי יהוו חלק בלתי נפרד מההצעה ויוגשו יחד עימה.

3.על המציע להמציא את כל האישורים העדכניים והתקפים על ניהול ספרים, ורישום במע"מ ובמס הכנסה וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976 או אישור רו"ח על קיומם של הנ"ל:
א. אישורים על ניהול ספרים.
ב. אישור על ניכוי מס במקור.
על תאגיד מציע, לצרף בנוסף את מסמכי ההתאגדות.

תקופת ההתקשרות

השרות נדרש למשך 3 שנים מיום תחילת ההתקשרות. ההתקשרות הראשונית תיעשה לשנה אחת ותחודש מידי שנה, בכפוף לצרכי המשרד ומגבלות חוק התקציב. למשרד שמורה ברירה להארכת ההתקשרות לעד שנתיים נוספות (ובסך הכול 5 שנים) בכפוף לאישור ועדת המכרזים של המשרד.

טפסי המכרז והגשת הצעות

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולרכשם החל מיום 19.5.2008 ועד ליום 5.6.2008, בימים א'-ה' בין השעות 15:00 – 10:00, במשרד לקליטת העלייה, ברח' קפלן 2, ירושלים, בחדר מס' 306.

2.  קבלת מסמכי המכרז כרוכה בהמצאת קבלה על תשלום של 200 (מאתיים) ש"ח, אשר לא יוחזרו בשום מקרה. את התשלום יש להפקיד לזכות חשבון מספר 09-001-022206  בבנק  הדואר, לפקודת המשרד לקליטת העלייה, תוך ציון מס' המכרז.

3. את ההצעות יש למסור על-פי התנאים המוגדרים במכרז לתיבת המכרזים של המשרד, הנמצאת ברח' קפלן 2 הקריה, ירושלים ליד חדר מס' 304.

מועד אחרון למסירת ההצעות הוא יום א' ה- 29.6.2008 בשעה 12:00.
הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא יתקבלו.

 
 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.