כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז למתן שירותי ניהול, ריכוז, תיאום ויעוץ על ידי מנהלת התחרות בתחבורה הציבורית מס' 19/07

17/10/2007

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אגף תחבורה ציבורית
 
תיקון למכרז פומבי מס' 2007 / 19 למתן שירותי ניהול, ריכוז, תיאום ויעוץ על ידי מנהלת התחרות בתחבורה הציבורית עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 

ועדת המכרזים המיוחדת לבחירת מנהלת תחבורה ציבורית  תיקנה את תנאי הסף שנקבעו במכרז לגבי הדרישות המקצועיות מ- 5 העובדים ( לא כולל המנהל), המנויות בסעיף 7 למפרט המכרז שבנדון, אשר פורסם ביום .17.9.07.

הדרישות המקצועיות מ- 5 העובדים ( לא כולל המנהל), הושוו ושונו  כדלקמן:

עוזר / סגן מנהל מנהלת – בעל ניסיון מוכח של 7 שנים בניהול פרויקטים.

* רפרנט לתחום מכרזים וכלכלה – בעל ניסיון מוכח של 7 שנים לפחות בתחום הכלכלה, מתוכן 3 שנים לפחות בתחום כלכלת תחבורה ציבורית וניסיון מוכח במכרזים ציבוריים. 

רפרנט לתחום תכנון, מחקר ואסטרטגיה – בעל ניסיון מוכח של 7 שנים לפחות בתחום תכנון תחבורה שחלקו יכול להיות בתחום המחקר, מתוכן 3 שנים לפחות בתחום תכנון תחבורה ציבורית.

רפרנט לתחום טכנולוגיה– בעל ניסיון מוכח של 7 שנים בתחום קידום פרויקטים טכנולוגיים, מתוכן 3 שנים לפחות בתחום התחבורה הציבורית.

רפרנט לתחום הבקרה - בעל ניסיון מוכח של 7 שנים לפחות בתחום הבקרה, מתוכן 3 שנים לפחות בתחום תפעול  תחבורה ציבורית.

במבוא למפרט המכרז, בפסקה השלישית, נמצאה טעות סופר: נכתב בטעות כי המנהלת תורכב ממנהל המנהלת, עוזר למנהל ועוד 15 עובדים קבועים נוספים ש -11 מתוכם יאוישו לאחר בחירת הזכיין.

הטעות תוקנה כלהלן:

המנהלת תורכב ממנהל המנהלת, עוזר למנהל ועוד 17 עובדים קבועים נוספים ש -13 מתוכם יאוישו לאחר בחירת הזכיין.

שימו לב לקבצים המצורפים למכרז!

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אגף תחבורה ציבורית
 
מכרז פומבי מס' 19/07
למתן שירותי ניהול, ריכוז, תיאום ויעוץ על ידי מנהלת התחרות
בתחבורה הציבורית עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 

1. משרד התחבורה, אגף תחבורה ציבורית, מזמין בזה מציעים להציע הצעותיהם למתן שירותי ניהול, ריכוז, תיאום ויעוץ על ידי מנהלת התחרות בתחבורה הציבורית עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

2. את מסמכי המכרז  ניתן לקבל, כנגד הצגת קבלה מקורית על תשלום סך 2,000 ₪, למשרד התחבורה, לחשבון מס' 246185 בבנק הדואר סניף 09-001.

3. שובר תשלום בבנק הדאר ומסמכי המכרז  ניתן  יהיה  לקבל, לאחר  תיאום  טלפוני  בטלפון  שמספרו  6663126 – 02 במשרד התחבורה בירושלים, אצל גב' נורית כהן, רחוב בנק ישראל 5, בנין ג'נרי A, מינהל היבשה, קומה 5 החל מיום 25.9.07, בימים א-ה בין השעות 9.00 עד 14.00.
על שובר התשלום ייכתב "מכרז מספר 19/07  מתן שירותי ניהול, ריכוז, תיאום ויעוץ על ידי מנהלת התחרות בתחבורה הציבורית עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים".

4. רכישת מסמכי המכרז הינה תנאי להשתתפות במכרז. סכום הרכישה לא יוחזר.

5. את ההצעה יש להגיש באופן המפורט במסמכי המכרז עד ליום 14.11.07 שעה 12:00 בתיבת המכרזים של משרד התחבורה, רחוב בנק ישראל 5, בנין ג'נרי A, קרית הממשלה, ירושלים. הצעה שלא תימצא בתיבה במועד האמור תיפסל על הסף.

6. ניתן לעיין במסמכי המכרז, לרבות בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ללא תשלום, במשרד התחבורה בירושלים, בכתובת ובשעות האמורים בסעיף 3 לעיל.

7. לפרטים ושאלות ניתן לפנות בכתב בלבד למר גבי נבון, רח' בנק ישראל 5, בנין ג'נרי A ת"ד 867, ירושלים או בפקסימיליה מס' 6663122–02, עד ליום 25/10/2007 שעה 14:00. באחריות שולח השאלות לוודא קבלתן במועד בטלפון שמספרו 6663126 – 02.

8. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מאת חברת ביטוח, אוטונומית, בלתי מותנית, וצמודה למדד המחירים לצרכן, לזכות מדינת ישראל, משרד התחבורה, על סך 500,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 31.12.07.
משרד התחבורה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות.

 

קובץ המכרז  קובץ המכרז
נספח 7  נספח 7
נספח 8  נספח 8
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.