כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

משרד האוצר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון-מכרז פומבי מספר 8/2007 למתן שירותי ייעוץ שוטף בתחומי הפיננסים, הביטוח, החיסכון הפנסיוני והבנקאות

4/11/2007

משרד האוצר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון-מכרז פומבי מספר 8/2007 למתן שירותי ייעוץ שוטף בתחומי הפיננסים, הביטוח, החיסכון הפנסיוני והבנקאות

משרד האוצר - המשרד הראשי רח' קפלן 1, ירושלים (להלן - המשרד) מזמין בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחומי הפיננסים, הביטוח, החיסכון הפנסיוני והבנקאות אודות רגולציות קיימות, פרקטיקות נהוגות וסוגי המוצרים הקיימים בעולם בתחומים אלו, על בסיס התקשרות קבלנית. השירותים יינתנו למשך שנתיים כאשר למשרד נתונה אופציה להאריך את ההתקשרות בתקופה שלא תעלה על שנתיים.

על המציעים במכרז לעמוד בתנאי האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976, ולצרפם כנדרש.
על המציעים לצרף להצעותיהם ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח על סך של 30,000 ש"ח (ערבות השתתפות במכרז) העומדת בתנאים המפורטים בחוברת המכרז וניתנת לחילוט במקרים המפורטים בחוברת המכרז.

המשרד אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. המשרד רשאי לבחור בחלק מהצעה, לפצל את הזכייה, לשלב בין מספר זוכים, לפנות לקבלת הבהרות מהמציעים ולייחס משקל מכריע לניסיון קודם שלו עם מי מהמציעים.

את חוברת המכרז, בה מפורטים השירותים המבוקשים ותנאי ההשתתפות במכרז, ניתן לקבל החל מיום 1/11/07 אצל גב' שירי צוק במשרד האוצר, בתאום מוקדם, במספר טלפון 02-5317019, תמורת הצגת שובר תשלום חתום, בסכום של 250 ש"ח, לזכות משרד האוצר, לחשבון מס'
09-001-21941 בנק הדואר. סכום זה לא יוחזר. על השובר יירשם: "עבור מכרז פומבי 8/2007 למתן שירותי ייעוץ שוטף בתחומי הפיננסים, הביטוח, החיסכון הפנסיוני והבנקאות". רכישת חוברת המכרז הנה תנאי להגשת הצעה במכרז. רוכשי חוברת המכרז ימסרו במעמד קבלתה את פרטיהם המלאים לרבות שמם, שם איש הקשר מטעמם ומספרי טלפון, טלפון נייד, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

חוברת המכרז מפורסמת באתר משרד האוצר שכתובתו: WWW.MOF.GOV.IL.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 2/12/07, עד השעה 13:00. הצעות יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של משרד האוצר בירושלים בקומת הכניסה. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת פניות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בחוברת המכרזים גוברות האחרונות

פירוט המכרז  פירוט המכרז
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.