כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

משרד האוצר יוצא במכרז לצורך מתן שירותי אקטואריה

12/11/2007

משרד האוצר

החשב הכללי מבקש לפנות לצורך מתן שירותי אקטואריה. ביצוע אמדן החבות האקטוארית בגין תשלומי פנסיה לעובדי איו"ש ועזה המועסקים במדינת ישראל בהתאם לתכנית הפנסיה לפיה משולמים התשלומים האמורים כיום (התשלומים לעובד מתבצעים לפי הענף בו הוא מועסק ותכנית הפנסיה הרלוונטית לאותו ענף: תקנון קרן מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל – אגודה שיתופית בע"מ, או קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ, לפי העניין, וכפי שהיו בתוקף בתחילת שנות ה-80). עותק מתכניות הפנסיה האמורות ימסרו לאקטואר עם תחילת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות הינה לכ- 4 חודשים מיום חתימת ההסכם.

מובהר כי ועדת המכרזים איננה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי. כמו-כן, ועדת המכרזים רשאית לפצל את הזכייה ולשלב בין מספר זוכים.

רשאים להשתתף במכרז רק בעלי ניסיון מוכח בהערכת התחייבות אקטאורית של תכניות פנסיה. ביצוע כל ההתקשרות יבוצע אישית אך ורק על ידי האקטואר המציע או ע"י עובדי המשרד שפורט בהצעה. ככל שהמציע רשום במרשם כלשהו – יצרף המציע להצעתו עותק מתעודת רישום התאגיד בישראל במרשם לפי הוראת הדין הנוגעת לעניין, אשר תקפה במועד הגשת ההצעה.

את חוברת המכרז ניתן לקבל עד ליום 25/11/2007 בתיאום טלפוני עם מר אבי חיימוב לטלפון מס' 02-5317565. שאלות בנוגע לקבלת מסמכי המכרז יש להעביר לפקס מס' – 02-5317154 עבור מר אבי חיימוב. (על הפונים לוודא קבלת פקס בטלפון 02-5317154).

מציע שיש לו שאלות/ השגות / הערות בקשר לחוברת המכרז, מוזמן להעלותן בכתב ולהפנותן למשרד כך שתתקבלנה עד ליום 02/12/2007. פניות שתגענה למשרד לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

במעמד קבלת חוברת המכרז על הרוכש למסור פרטים אודותיו הכוללים שם, מס' חברה, מספר טלפון, מספר פקס, שם איש קשר, תפקידו בחברה , כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למשלוח מכתבים.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 25/12/2007 עד השעה 14.00. המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת פניות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז, או לבטל את המכרז, ע"פ שיקול דעתו המוחלט.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה  זו והוראות המצויות בחוברת המכרזים גוברות האחרונות

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.