כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז לביצוע סקר כלכלי שיווקי בישובים נבחרים מס' 12/07

19/11/2007

משרד הבינוי והשיכון-מכרז מס' 12/07 לביצוע סקר כלכלי שיווקי בישובים נבחרים

משרד הבינוי והשיכון מזמין בזה קבלת הצעות לביצוע סקר כלכלי שיווקי בישובים נבחרים בקרב מדגם קוני דירות (חדשות ויד שניה) בשנים האחרונות (מכרז מס' 12/07). הסקר כולל אחד או יותר מהחלקים הבאים: ביצוע סקר טלפוני בקרב רוכשי דירות, ביצוע ראיונות עם קבלנים, תשאול קבוצות מיקוד בקרב תושבים בישוב וסביבתו, תשאול עוזבים את הישוב וניתוח תוצאות הסקרים (פרטים מלאים במסמכי המכרז).

להצעה יש לצרף את המסמכים כדלהלן:

א. ערבות בנקאית לקיום ההצעה במכרז בסכום של 2,000 ₪ בנוסח שבמכרז ואשר תהא בתוקף עד ליום 7.3.2008.

ב. כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) - התשל"ו, 1976,  שני אישורים או אישור משולב של מס הכנסה על ניהול ספרי חשבונות ואישור מע"מ לעוסק מורשה.

ג. אם המציע הינו תאגיד, תעודת רישום התאגיד ברשם החברות או ברשם השותפויות, הכל לפי העניין. אם המציע אינו תאגיד, מספר זהות של המציע.

ד.אישור עו"ד/רו"ח המציין מי הם מורשי החתימה של התאגיד.

ה.אישור כי המציע קרא את נוסח החוזה והוא מודע כי החוזה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההצעה וכי הוא מוכן לחתום עליו.

בבחירת הזוכה/זוכים יקח המשרד בחשבון בין היתר את הקריטריונים הבאים: איכות ההצעה כולל נסיון וכישורים של המציע ושל הצוות המוצע ומי מטעמו, המלצות ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע עבודות קודמות בתחום הנדרש והמחיר המבוקש.

תנאי סף:  רק מציע שביצע שירותים דומים, במשך שלוש השנים האחרונות לפחות וכן הינו בעל יכולת מוכחת בכתיבת עבודות כלכליות ברמה מקצועית גבוהה (כולל סקירות, חוות דעת וכד') יוכל להגיש הצעה למכרז.

המעוניין להשתתף במכרזים, יגיש למשרד הבינוי והשיכון את ההצעות, חתומות, מלאות ושלמות בארבעה עותקים מודפסים ומאוגדים. עותק אחד יסומן כמקור ויכלול את כל המסמכים המקוריים שבהצעה למכרז לרבות הערבות הבנקאית.

המציע יגיש את הצעתו במעטפה חתומה כפולה כשעל גוף המעטפה החיצונית יצויין מספר המכרז. על גב המעטפה הפנימית יצוין שם המציע, כתובתו ומספר הטלפון שלו. על המעטפה להימצא בתיבת המכרזים בקומת הכניסה של משרד הבינוי והשיכון, קריית הממשלה, מזרח ירושלים – בניין א' קומת קרקע- סמוך לארכיב ביום ראשון ה-9.12.2007, לא יאוחר מהשעה 12:00.

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד ואין באמור כדי לחייב את משרד הבינוי והשיכון בכל צורה שהיא. התנאים המחייבים הם אלה שיופיעו בחוברת המכרזים על כל נספחיה.

משלוח ההצעה בדואר או ע"י שירות הובלה כלשהו, יהיה באחריות הבלעדית של המציע.

משרד הבינוי והשיכון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

את חומר המכרז ניתן לקבל בדואר אלקטרוני, החל מיום שני, ה- 19.11.2007 בשעה 10:00 בפניה לפי הכתובות כדלהלן:

מכרז מס' 12/07: rachelho@moch.gov.il או בפקס: 02-5847859.

 

 

 
 
 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.