כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

משרד הבינוי והשיכון, באמצעות רשם הקבלנים מזמין בזה קבלת הצעות מיועץ (להלן – "היועץ" או "המועמד") למתן שירותי יעוץ לרשם הקבלנים בכל הנושאים השוטפים שבטיפולו.

25/11/2007

משרד הבינוי והשיכון, באמצעות רשם הקבלנים מזמין בזה קבלת הצעות מיועץ (להלן – "היועץ" או "המועמד") למתן שירותי יעוץ לרשם הקבלנים בכל הנושאים השוטפים שבטיפולו, כמפורט במסמכי המכרז.

היקף השירותים המבוקשים לא יעלה על 100 שעות לחודש.

המועמד יחויב לתת את הייעוץ בעצמו ולא באמצעות אחר מטעמו.

1.         על המועמדים לעמוד בדרישות הסף המפורטות להלן:

א. בעל תואר ראשון במשפטים.

ב. חבר לשכת עורכי הדין בעל רישיון תקף.

ג. ידיעת דברי החקיקה הבאים על בוריים: חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
תשכ"ט-1969 (להלן: החוק) והתקנות שהותקנו על-פיו, חוקי המכר השונים, חוקי הגנת הצרכן, חוק התכנון והבנייה.

ד. בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעיסוק בנושאים המפורטים בסעיף ג' לעיל.

ה. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, ב – 8 השנים האחרונות בייעוץ לארגונים ציבוריים.

2. תינתן עדיפות למועמד הגר באזור המרכז.

3. השירותים המבוקשים הינם לתקופה של 6 חודשים עם אופציה להארכה של עד 3.5 שנים נוספות בהתאם להחלטות ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב מעת לעת ולחוק התקציב.

4. המועמד יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז.

5. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרד הבינוי והשיכון, ביחידת רשם הקבלנים בקריית הממשלה מזרח ירושלים, בנין ג' קומת כניסה חדר 12 או במזכירות רשם הקבלנים, מיום חמישי ה – 22.11.2007 משעה 10:00 בבוקר ובימים א' –ה' בין השעות 8:30 עד 15:00, כנגד תשלום של 200 ₪ (אשר לא יוחזר). תשלום סכום זה יש לבצע בבנק הדואר לחשבון מס' 0-05036-4 עבור משרד הבינוי והשיכון.
מסירת חומר לרוכש תיעשה כנגד הצגת קבלה מקורית מבנק הדואר על תשלום כאמור.
רק רכישת חוברת המכרז מקנה לרוכש זכות להגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז, זכות זו אינה ניתנת להסבה.

6. את ההצעות יש למסור בשתי מעטפות נפרדות כאשר הצעת המחיר תוגש במעטפה אחת, עליה יירשם "הצעת מחיר" ויתר המסמכים במעטפה נפרדת. יש לסמן על כל אחת משתי המעטפות את מס' המכרז, שם המציע, כתובתו ומספר הטלפון שלו. שתי המעטפות תוכנסנה למעטפה אחת שעליה יצוין מספר המכרז. על המעטפה  להימצא בתיבת המכרזים של משרד הבינוי והשיכון, בחדר הדואר בשיח' ג'ראח, בנין א' קומת קרקע, ביום שלישי ה – 11.12.2007 לא יאוחר משעה 12:00. הצעה שלא תהיה בתיבה על למועד זה, לא תידון.
משלוח ההצעה בדואר או ע"י שירות הובלה כלשהו, יהיה באחריות הבלעדית של המציע.

7. לבירורים נא לפנות לגב' אורנה שטרנברג בדואר אלקטרוני ornas@moch.gov.il , תוך שבוע ימים מיום פרסום המודעה. תשובות יישלחו לכל מי שרכש את המכרז ויהוו חלק מהמכרז.

8. הקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה הינם איכות ומחיר כמפורט במסמכי המכרז.

9. משרד הבינוי והשיכון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

10.פרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין בו כדי לחייב את משרד הבינוי והשיכון. התנאים המחייבים מפורטים בחוברת המכרז.

 
 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.