כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

הממונה על שוק ההון אימץ את המלצות וועדת חמדני להגברת המעורבות של הגופים המוסדיים בשוק ההון

12/02/2008

הממונה על השוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ידין ענתבי, אימץ את המלצות הוועדה לבחינת הצעדים הדרושים להגברת המעורבות של הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל.

הוועדה המליצה על צעדים שמטרתם חיזוק מעורבות זו של הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל, בכלל, ובכל הקשור לפיקוח על פעילותן של החברות הציבוריות בפרט, תוך בחינת המודלים השונים המקובלים בעולם והתייחסות למגבלות השונות שחלות ביחס להחזקות הגופים המוסדיים בתאגידים השונים, כל זאת כדי להבטיח מיצוי מלא של זכויות הציבור בישראל.

המלצות הוועדה שמות דגש על חובת ההשתתפות של הגופים המוסדיים באסיפות בעלי מניות ומחזיקי אג"ח, התמודדות עם ניגודי עניינים, עידוד הגופים המוסדיים לקבלת סיוע מגורמים מקצועיים לגיבוש המלצות הצבעה, הגברת מעורבות הגופים המוסדיים במינוי דירקטוריונים חיצוניים בחברות ציבוריות ועידוד הגופים המוסדיים למעורבות פעילה בתחומים אחרים של ממשל תאגידי.

הוועדה לבחינת הצעדים הדרושים להגברת המעורבות של הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל מונתה בחודש יולי 2006 על ידי הממונה על השוק ההון על מנת לבחון את מעמד הגופים המוסדיים על רקע התמורות הרבות שחלו בשוק ההון בישראל בשנים האחרונות, ואשר הגבירו באופן משמעותי את היקף ההשקעה של הגופים המוסדיים בחברות ציבוריות בישראל.

בראש הוועדה עמד פרופ' אסף חמדני מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית והשתתפו בה נציגי משרדי האוצר והמשפטים, הרשות לניירות ערך, הגופים המוסדיים ואנשי האקדמיה.

להלן עיקרי המלצות הוועדה:

1 . מינוי דירקטורים

א. שינוי מנגנון המינוי של דירקטורים חיצוניים על מנת להגביר את מעורבות הגופים המוסדיים בהליכי המינוי.

במסגרת זו יחויבו גופים מוסדיים להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות לאישור מינוי דירקטורים חיצוניים ואף יוכלו להציע מועמדים מטעמם לדירקטוריון.

הוועדה ממליצה על השינויים הבאים:

1) מינוי דירקטור חיצוני יחויב בקבלת אישור של לפחות 50% מבעלי המניות שאינם מקרב בעלי השליטה או מי מטעמם (במקום שליש כיום).

2) החלטה על הארכת כהונתו של דירקטור חיצוני לא תדרוש את תמיכת בעל השליטה.

3) משרד המשפטים יכלול במסגרת התוספת לחוק החברות מנגנונים אשר יקנו לבעלי מניות המיעוט - ולפיכך גם לגופים המוסדיים - יכולת אפקטיבית להצעת מועמדים מטעמם לכהונת דירקטורים חיצוניים.

2 . חובת השתתפות באסיפות כלליות

א. הכללים בעניין חובת ההשתתפות באסיפות כלליות יהיו זהים לכל סוגי הגופים המוסדיים (קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח).

ב. תיקבע בחקיקה רשימה סגורה של החלטות מהותיות שלגביהן יהיה חייב הגוף המוסדי להשתתף ולהצביע בעד או נגד, ובכלל זה אישור עסקאות בעלי עניין, מינוי דירקטורים חיצוניים, הפרדת תפקידי יו"ר ומנכ"ל וכל החלטה אחרת הטעונה רוב מיוחד לפי חוק החברות.

ג. חובת ההצבעה של המוסדיים לא תחול כאשר ברור מראש כי למוסדיים אין יכולת השפעה על תוצאות ההצבעה.

3 . התמודדות עם ניגודי עניינים

הוועדה ממליצה על מספר אמצעים להתמודדות עם החשש מפני השפעת ניגודי עניינים על הצבעות גופים מוסדיים:

א. שקיפות. גוף מוסדי יידרש לדווח לציבור על מדיניות ההצבעה שלו בסוגיות שונות והאם ההצבעה בפועל נעשתה בנסיבות המקיימות חשש לניגודי עניינים.

ב. הצבעה ביחס לתאגידים קשורים. אופן ההצבעה לגבי תאגיד שהוא צד קשור לגוף המוסדי, ייקבע על ידי הנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות.

ג. גופים מקצועיים. יש לעודד גופים מוסדיים להיעזר בשירותיהם של גורמים מקצועיים המתמחים בגיבוש המלצות הצבעה.

4 . גיבוש המלצות הצבעה על ידי גופים מקצועיים

א. גוף מוסדי המתקשר עם גורם מקצועי לשם גיבוש המלצות הצבעה יזכה, בתנאים מסוימים, להקלה בחובות הדיווח ובדרישה לנוהל הצבעה מיוחד בכל הנוגע לצדדים קשורים.

ב. יובהר כי הצבעה לפי המלצת הצבעה של גורם מקצועי מהווה דרך פעולה נאותה בנסיבות בהן קיים חשש כי הגוף המוסדי מצוי בניגוד עניינים.

5 . ממשל תאגידי

א. ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי תקבע מדיניות להערכת השקעות בהתאם לאמות מידה של ממשל תאגידי ותפרסם אותה.

ב. גוף המוסדי יחויב בדיווח אודות מדיניות הפיקוח שלו על החברות הציבוריות בהן הוא משקיע.

המלצות הוועדה מקובלות על משרד המשפטים, הרשות לניירות ערך והממונה על שוק ההון ואלו יפעלו ליישומן בעתיד הקרוב.

דוח הועדה יפורסם ביום ראשון הקרוב באתר האינטרנט של אגף שוק ההון במשרד האוצר בכתובת:
http://www.mof.gov.il/hon/2001/gemel/memos/hamdani2008.pdf

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.