כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

בנק ישראל: " המשק צפוי לצמוח בשנת 2008 ב-4.2% תוך ירידה של שיעור האבטלה ל-6.4% "

19/06/2008

מנתוני תחזית מקרו -כלכלית לשנים 2008 ו-2009 שערכו כלכלני בנק ישראל עולה כי התוצר המקומי הגולמי צפוי לצמוח בשנת 2008 ב-4.2 אחוזים ( תיקון כלפי מעלה של 1%לעומת האומדן הקודם של 3.2%), תוך ירידה של שיעור האבטלה ל-6.4 אחוזים.

עוד עולה כי בשנת 2009 צפויה הצמיחה לעמוד על 3.1 אחוזים (תיקון כלפי מטה של 0.3% לעומת אומדן קודם של 3.4%), תוך עלייה קלה של שיעור האבטלה, ל-6.6 אחוזים (לאחר ירידה של 1% באבטלה השנה לשיעור צפוי של 6.4%).

מבנק ישראל נמסר כי העדכון כלפי מעלה לשנת 2008 נובע מנתונים חיוביים על התוצר והתעסוקה ברביע הראשון של השנה, ומנתונים חיוביים ברוב המדינות המפותחות. עם זאת, התממשות ההאטה בפעילות בארה"ב, תוך ציפיות להאטה עולמית בהמשך, הייסוף הריאלי החד, הפגיעה בתנאי הסחר, וכן נתונים חלשים מסקרי החברות והתעשייה - כל אלה מעידים שעדיין צפויה האטה בפעילות הכלכלית בהמשך השנה ובשנת 2009.

בבנק ישראל צופים אפוא דחייה של ההאטה בפעילות ביחס להערכה בתחזית הקודמת; לכן התחזית לשנת 2008 עודכנה כלפי מעלה, והתחזית לשנת 2009 עודכנה מעט כלפי מטה.

העודף בחשבון השוטף צפוי להצטמצם לכדי כחצי אחוז תוצר בשנת 2008, כתוצאה מהייסוף הריאלי החד והרעה נוספת בתנאי הסחר. 

התוצר, התעסוקה והפריון 

תחזית הצמיחה של התמ"ג לשנת 2008 עודכנה כלפי מעלה, מ-3.2 אחוזים ל-4.2 אחוזים, ותחזית הצמיחה של התוצר העסקי – מ-3.6 אחוזים ל-4.9 אחוזים. העדכון נובע מנתוני הצמיחה לרביע הראשון של השנה, שהפתיעו לטובה.

על פי נתונים אלה, גם אם התוצר לא יגדל עד סוף השנה, יעמוד שיעור הצמיחה השנתי על 3.5 אחוזים. תחזית הצמיחה לשנת 2009 עודכנה כלפי מטה בעקבות שינוי בעיתוי הצפוי של ההאטה העולמית.

לנוכח התקרבות המשק לתעסוקה מלאה והציפיות האמורות להאטה עולמית, צפויים מספר המועסקים והתוצר לגדול בשיעורים נמוכים בלבד בהמשך שנת 2008. שיעור הגידול השנתי של התעסוקה יעמוד על 3.6 אחוזים, ושיעור האבטלה יעמוד על 6.4 אחוזים.

פריון העבודה יעלה בשיעור מתון של 1.1 אחוזים, המשך למגמת התמתנותו בתקופה האחרונה. צפוי כי בשנת 2009 יעמוד שיעור האבטלה על 6.6 אחוזים, תוך המשך ההתמתנות בגידולו של פריון הייצור הכולל.

הצריכה הפרטית 

הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בשנת 2008 בקצב של 6.1 אחוזים – בדומה לקצב צמיחתה בשנת 2007.

עדכון התחזית כלפי מעלה נובע מהצמיחה המהירה של הצריכה ברביע הראשון – תוצאה של עלייה בשכר הריאלי ושל ירידה בשיעור האבטלה, המובילים לעלייה בהכנסה הפנויה, ושל הייסוף החד שהוזיל את מחירי מוצרי הצריכה המיובאים.

העדכון נובע גם מקיזוז חלק מהירידות בשוק המניות בחודשים האחרונים, המורידות את ערך הרכוש של הציבור. עם זאת, חלק ניכר מגידול הצריכה היה ברכישת של כלי רכב, במידה רבה מהפחתות מסים ומשינויי חקיקה, ולכן לא צפוי להימשך. גם הירידות במדד אמון הצרכנים מבשרות האטה בקצב הגידול. לכן בשנת 2009 צפויה הצריכה הפרטית לצמוח ב-3.4 אחוזים, בדומה לתחזית הקודמת.

היצוא 

היצוא ללא יהלומים צפוי לצמוח בשנת 2008 בקצב של 8.8 אחוזים, ובשנת 2009 – בקצב של 5.4 אחוזים, לעומת 5.6 אחוזים ו-7.0 אחוזים בתחזית הקודמת, בהתאמה. השינוי בתחזית לשנת 2008 נובע מגידול ניכר של היצוא ומנתונים חיוביים בעולם ברביע הראשון. עם זאת, בענפי התעשייה כבר נרשמת האטה מסוימת בקצב הצמיחה, וחלק ניכר מהגידול נבע ממכירת חברות הזנק.

מבנק ישראל נמסר כי להורדת תחזית הצמיחה לשנת 2009 תרמו גם ההרעה בתנאי הסחר והייסוף הריאלי, המקטינים את כדאיות היצוא, וכן ההאטה הצפויה בעולם.

יש לציין כי הנחות התחזית בדבר ההאטה המשמעותית בגידול הסחר העולמי שונות מנתוני קרן המטבע הבין-לאומית, שעד כה לא עדכנה את תחזיותיה כלפי מטה לנוכח ההאטה הצפויה. לעומת זאת עדכנה הקרן כלפי מטה את תחזיות צמיחת התוצר של המדינות המפותחות, ובראשן ארצות הברית.

קצב הצמיחה החזוי כרגע למדינות המפותחות בשנים 2008 ו- 2009 עומד על 1.3 אחוזים, קצב דומה לזה של שנות המיתון 2001 ו-2002 . עם זאת בעקבות הנתונים החיוביים לרביע הראשון הקרן צפויה להעלות באופן מתון את תחזית הצמיחה לשנת 2008. משום הקשר ההדוק של היצוא הישראלי לביקושים של המדינות המפותחות הונח כי הסחר העולמי יצמח בקצב התואם את תחזית הצמיחה במדינות אלה. 
 
הצריכה הציבורית

הונח כי בשנים הקרובות לא יהיה שינוי במדיניות הפיסקלית, יחסית להערכה בתחזית הקודמת, והצריכה הציבורית תגדל ב-1.6 אחוזים בשנת 2008 וב-1.7 בשנת 2009. עם זאת, בעקבות עליות השכר בשירותים הציבוריים, עודכנה עליית השכר לשנת 2008. יחס החוב לתוצר צפוי להמשיך לרדת ולהגיע ל-77.4 אחוזים.

ההשקעה 

ההשקעה המקומית הגולמית צפויה לגדול בשנת 2008 בקצב של 2.7 אחוזים, וההשקעה בנכסים קבועים צפויה לגדול ב- 4.2 אחוזים. עדכון ההשקעה כלפי מטה נובע מירידות בפעילות השוטפת והצפויה על פי סקר החברות וסקר התעשייה לרביע הראשון, ירידות שלא באו לידי ביטוי בנתוני החשבונאות, וכן מעלייה בסביבת הריבית הריאלית למגזר העסקי, הנובעת מעלייה במירווחים כתוצאה מהתגברות הסיכונים.

היבוא 

היבוא האזרחי ללא יהלומים, אניות ומטוסים צפוי לצמוח בשנת 2008 בשיעור של 9.4 אחוזים.

הגידול ביחס לתחזית הקודמת נובע מצמיחה ניכרת של היבוא ברביע הראשון ומהייסוף הריאלי החד, המגדיל את כדאיות היבוא. ואולם, חלק לא מבוטל מגידול היבוא נבע, כאמור, מעלייה תלולה ביבוא כלי תחבורה, שלא צפויה להימשך, ולכן תוואי התחזית להמשך השנה כמעט לא שונה. כ

תוצאה מהגידול החד של היבוא ומההרעה בתנאי הסחר החיצוניים, הגירעון בחשבון הסחורות והשירותים צפוי לגדול ל-5.8 מיליארדי דולרים. כתוצאה מכך העודף הגדול שנרשם בחשבון השוטף בשנים האחרונות צפוי להצטמצם ל-0.6 מיליארד דולר, ובשנת 2009 אף צפוי להירשם גירעון של 1.6 מיליארדי דולרים.  

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.