כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
ארכיון

הרפורמה בשוק הגז הביתי אושרה פה אחד בועדת הכלכלה של הכנסת.

25/12/2007

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ גלעד ארדן, אישרה אתמול את הרפורמה בשוק הגז הביתי (גפ"מ). הרפורמה נועדה להגביר את התחרות בין ספקי הגז ולהקל על הצרכנים את המעבר בין ספקים * את הרפורמה הובילו משרד התשתיות הלאומיות, בראשות השר בנימין (פואד) בן אליעזר, ומשרד האוצר, בראשות השר רוני בר-און ,שותפים נוספים לרפורמה: משרד המשפטים והממונה על ההגבלים העסקיים.

עיקר הרפורמה - תיקון לחוק הגז (בטיחות ורישוי), לחוק ההסדרים במשק המדינה (פרק משק הגז) ולחוק המקרקעין (החלפת ספק גז). עיקרי התיקון בהסרת חסמים בהחלפת ספק גז.

הוראות מרכזיות במסגרת התיקון:

מעבר בין ספקי גז:

במשך 6 חודשים מיום מסירת הודעה לספק  הגז על כוונת הצרכנים להחליפו לא יהיה רשאי להציע להם הטבות ולהתקשר עמם בכל צורה שהיא לעניין אספקת הגז.
ספק הגז לא יסרב סירוב בלתי סביר לספק שירות. המטרה: למנוע נוהג פסול במסגרתו לא הוצע מתן שירות אמיתי כאשר חברות לא רצו להתחרות זו בזו.
סעיף כבילת הדיירים לספק שבחר עבורם הקבלן למשך שנה בטל.
חובה על הספק היוצא למכור את הציוד לספק הנכנס, אלא אם הספק הנכנס הודיע שאין בכוונתו לרכוש את הציוד.

תחום הבטיחות:

קביעת חובה מפורשת על ספקי הגז לבצע בדיקות הנדרשות בהתאם לתקן.
הוראה המנחה שלא לספק גז אלא ללקוחות שיש להן עמם חוזה בכתב.
ביטול ועדת הערר- כתוצאה, תקיפת החלטות המנהל תיעשה בעתירה מנהלית לפי חוק בתיהמ"ש לעניינים מנהליים.
חובת הביטוח:

נקבעה בחוק חובת ביטוח של ספקי הגז בגובה 5 מליון דולר לאירוע גפ"מ, כאשר אישור ההשתתפות העצמית של החברות הוגבל אף הוא, באופן שלא יעלה על 50 אלף דולר או על אחוז מערך הפוליסה.

רקע

כיום קיימים 33 ספקי גז בישראל, ארבעה מתוכם מחזיקים בכ- 92% מן השוק, שהיקפו נאמד בלמעלה מ-2.5 מיליארד שקל בשנה.

הרפורמה, אשר קודמה על ידי משרדי האוצר והתשתיות הלאומיות, עתידה לשנות את המציאות הקיימת, בה צרכני הגז הביתי הינם צרכנים שבויים, ולאפשר להם לבחון את הספקים עמם הם עובדים בכל רגע נתון.

מדו"ח שהוכן על ידי אנשי המקצוע במשרד התשתיות הלאומיות עולה, כי שילוב חברות חדשות למשק עתיד לתרום היבט הבטיחותי. על פי הדו"ח, לאחר כניסת חוק הגז (קידום התחרות) לתוקפו, המצב הבטיחותי במשק הגפ"מ ישתפר.

להלן עיקרי ממצאי הדו"ח:

לא ידוע על התרחשות של אירוע גז או על מתקן עם ליקויי בטיחות בכל רחבי הארץ אצל כל חברות הגז, אשר נבע כתוצאה מהחלפת ספק גז שבו הושאר הצובר מספק הגז היוצא לספק הגז הנכנס.

אין בעיה בטיחותית מבחינת העברת אביזרי הצובר לספק הנכנס, היות שהספק החדש יבצע בדיקת תקינות לאביזרים על פי  התקן ויחליפם כל 10 שנים. 

במידה והספק הנכנס מחליט לקבל "ציוד זר" מחויב הוא לתדרך את מערך הטכנאים לגביו, תוך שמירה על אותה רמת בטיחות. בנוסף לאמור לעיל, הספק הנכנס יכול להחליף "אלמנטים זרים" במערכת לאלמנטים המקובלים בחברתו.

עוד עולה מן הדו"ח, כי החוק החדש יביא לשיפור הבטיחות במערכות הביתיות מכיוון שהאלמנטים יוחלפו לחדשים עם כניסת הספק הנכנס.

גם במידה והספק יוריד את איכות מיכלי הגפ''מ, לא תהיה התקנה זו מפגע בטיחותי, היות שהמיכלים מיוצרים בהתאם לתקן, והבדיקות התקניות יבוצעו על ידי הספק הנכנס.

הספק היוצא יקבל את מלא התמורה בעד השקעתו, כך שעדיין ישתלם לו להשקיע באביזרים וציוד אשר מותקן מעבר לתקן למען שיפור הבטיחות. 

קיום הבדיקה התקנית למערכת הביתית, למכשירי הגז המחויבים בדיקה על פי התקן, ובדיקת מערכת הגפ''מ תמלא את דרישות הבטיחות על פי הנדרש בתקן. בנוסף לזאת בעקבות ביצוע בדיקות אלו לפני מועד הבדיקה התקופתית יגדל הסיכוי לאיתור תקלות אשר היו עלולות להתפתח לכדי אירוע. כמו כן יותאמו המתקנים לתקן בסעיפים בהם יחול באופן רטרואקטיבי מוקדם יותר מהבדיקה הבאה.

כל הבדיקות המחויבות על פי תקן שאותן מבצע הספק היוצא מכוסות על ידי הספק הנכנס, וכאמור, ככל הידוע למשרד התשתיות הלאומיות, לא אירע אירוע גז כלשהו עקב ביצוע החלפת ספק גז.

להלן עיקרי דבריו של שר התשתיות בדיון בועדת הכלכלה:

"אדוני יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ גלעד ארדן, חברי ועדת הכלכלה הנכבדים. אחרי 7 דיונים מקיפים ומקצועיים, אני שמח שהצלחנו לאשר את אחת הרפורמות החשובות  במשק הישראלי בכלל ולאזרחי מדינת ישראל בפרט. 

כפי שבוודאי נוכחתם לדעת מדובר ברפורמה הנוגעת לחיי כל אחד מאזרחי ישראל, שנאלצו לספוג במשך השנים את נחת זרועם של חברות הגז הגדולות במשק הגפ"מ ועל פי רוב מדובר דווקא באוכלוסיות החלשות, אלה שצריכות אתכם חברי הכנסת יותר מכולם, אפילו יותר מחבורת הגז שעשו כל שביכולתם על מנת לטרפד את הרפורמה הזו – ואני יודע על מה אני מדבר.

אני שמח חברי הכנסת, כי לא נפלתם שולל למניפולציות שניסו החברים מחברות הגז לבצע וההגנה על אזרחי המדינה הייתה נר לרגלכם. אלה גברותי ורבותי האנשים שאתם מייצגים, אלה האנשים שבחרו אתכם לבית המחוקקים על מנת להגן עליהם, אלה גברותי ורבותי האנשים שאין להם כסף ללוביסטים ואנשי יחסי ציבור – אלא האנשים האמיתיים.

אני מזכיר לכולכם כי מאות אחוזי הרווח שאותן חברות רושמות לעצמן לא הפריעו להם לחתור לעוד ועוד רווחים, גם אם הדבר גובל בחוסר סבירות קיצוני, חוסר סבירות שכאמור אני איני מוכן להשלים עימו.

שלאף אחד מהנוכחים בחדר לא יהיה ספק - אישור הרפורמה היא רק תחילת הדרך. אנשי משרדי יקפידו גדולה כקטנה ביישום הרפורמה. בנוסף, המשרד ימשיך בהליך השבת הפיקוח על המחירים לצרכן, שכן אנו רואים בזה צעד משלים של הרפורמה על מנת להגן על הצרכנים שכבר חשו בשבועות האחרונים את הנסיקה במחירי הגפ"מ שהחברות לא היססו לגלגל לפתחם.

גם הטענות חסרות השחר כאילו הבטיחות תיפגע בעקבות הרפרומה הוכחה על ידי אנשי המקצוע במשרדי הממשלה כחסרות שחר.

הרפורמה החדשה באה להיטיב עם אזרחי מדינת ישראל שבחרו בכם לבית המחוקקים. אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת שמילאו את חובתם הציבורית והגיעו לדיוני ועדת הכלכלה, אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה על המסירות והמקצועית הגדולה שגילה, למנהלת הוועדה והיועצת המשפטית וכמובן לכל אנשי משרדי האוצר, הרשות להגבלים עסקיים, משרד המשפטים וכמובן אנשי משרד התשתיות שעשו ימים כלילות על מנת להוציא את הרפורמה החשובה שזה עתה השלמנו את אישורה – אני מודה לכולכם".

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ גלעד ארדן, ציין, כי מדובר ברפורמה צרכנית חשובה, אשר תוביל לשינויים בהרכב ספקי הגז הביתי ותסייע להפחתת מחירים.
 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.