כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
נדל"ן, דיני מקרקעין

השקעות נדל"ן של ישראלים בסרביה באמצעות חברה הולנדית

20/05/2008

כבר נאמר רבות על השקעות של ישראלים באירופה, המנצלים את שיטות המס במדינות אירופה בכדי לשלשל לכיסם רווח גדול ככל האפשר, תוך תשלום מס מינימאלי. יחד עם זאת, משקיעים ישראלים רבים אינם מבצעים צעד נוסף באמצעות ניצול האמנות בין המדינות השונות בכדי להשיא את רווחיהם. במאמר זה נדגים כיצד ניתן לעשות זאת.

סרביה בעברה הייתה חלק מיוגוסלביה. לאחר פירוקה של יוגוסלביה, הפכה סרביה ביחד עם מונטנגרו למדינת סרביה-מונטנגרו. בהמשך למשאל עם שנערך גם איחוד זה התפרק וביום 5.6.06 חגגה סרביה את עצמאותה כרפובליקה דמוקרטית עצמאית.

לאחר הכרזת עצמאותה, הפכה סרביה ליעד השקעה נחשק בקרב משקיעים זרים, וביניהם ישראלים רבים, המחפשים להשקיע את כספם במזרח אירופה, אזור הנמצא בתנופת צמיחה אדירה. במסגרת מדיניות ההשקעה הגלובאלית במזרח אירופה, ניתן להצביע על תחום הנדל"ן כאפיק השקעה בולט בסרביה.

חברה תושבת סרביה לצורכי מס הנה חברה שהתאגדה בהתאם לדין בסרביה או חברה שמרכז הניהול והשליטה שלה נמצא בסרביה.

חברה סרבית חייבת במס בגין הכנסתה ללא קשר למקום הפקת ההכנסה בתוך גבולות סרביה או מחוצה להן, בעוד חברה זרה חייבת במס בסרביה בגין הכנסות אשר הופקו או נצמחו בסרביה בלבד.
 
שיעור מס החברות החל בסרביה, הנו שיעור מס אטרקטיבי ביחס ליתר מדינות אירופה, והוא עומד על שיעור של 10% בלבד. רווח הון הנובע ממכירת נכס או מניות בסרביה ממוסה ככל הכנסה, וכפוף אף הוא למס חברות בשיעור 10%.
לאחרונה אנו עדים להשקעות של חברות הולנדיות רבות בסרביה באמצעות חברה אחזקה סרבית, כך שבשורות הבאות נסקור את משמעויות המס של מהלך זה.

חברה תושבת הולנד הנה חברה אשר התאגדה בהולנד בהתאם לדין המקומי. חברות תושבות הולנד חייבות במס בהולנד על כלל הכנסותיהן ללא קשר למקום הפקתה או צמיחתה של ההכנסה. מס החברות ההולנדי הינו פרוגרסיבי, כדלקמן (נכון לשנת המס 2007):

על 25,000EUR  הראשונים שיעור מס של 20%.

על סך של 25,001 EUR עד לסך של 60,000 EUR שיעור מס של 23.5%.

על סך של 60,001 EUR ואילך שיעור מס של 25.5%.

רווח הון הנובע ממכירת נכס ממוסה ככל הכנסה, וכפוף אף הוא למס חברות בשיעורים שפורטו לעיל.

ביום 6.2.1983 נכנסה לתוקפה האמנה למניעת כפל מס בין יוגוסלביה להולנד. לאחר היפרדותה של סרביה מיוגוסלביה אימצה זו את האמנות למניעת כפל מס עליהן חתמה יוגוסלביה טרם פירוקה, לרבות האמנה למניעת כפל מס בין יוגוסלביה להולנד.

סעיף 6(1) לאמנה, אשר עניינו מיסוי הכנסות מנכסי מקרקעין, כמו גם סעיף 13(1) שעניינו רווחי הון, קובעים כי תושב מדינה המפיק הכנסות/רווח הון מנכס מקרקעין הממוקם במדינה האחרת ניתן  למסותו בשתי המדינות.
יחד עם זאת, סעיף23(2) לאמנה מעניק זיכוי מס לתושב מדינה החייב במס במדינתו בגין מס ששילם במדינה האחרת בגין אותה הכנסה.

חברה הולנדית המחזיקה בחברה סרבית - האמנה למניעת כפל מס בין הולנד ליוגוסלביה קובעת בסעיף 10(1), כי דיבידנדים ששילמה חברה סרבית לחברה הולנדית חייבים במס בהולנד (החברה מקבלת הדיבידנד) בלבד. בהתאם לדין ההולנדי, חברה תושבת הולנד, המחזיקה בשיעורי השתתפות מזכים במניות של חברה זרה, תהא פטורה לחלוטין ממס חברות הולנדי בגין דיבידנדים שקבלה מהחברה הזרה או בגין רווח הון שנצמחו בידיה, כתוצאה ממכירת המניות בחברה האמורה. מספר תנאים חייבים להתקיים על מנת שהחברה ההולנדית תוכל ליהנות מהפטור כאמור:

א. ההחזקה של החברה ההולנדית בחברת הבת הינה בשיעור של לפחות 5% מהון המניות הנפרע של חברת הבת.

ב. המניות בחברת הבת אינן מוחזקות בידי החברה ההולנדית בתור מלאי עסקי.

ג. חברת הבת צריכה להיות כפופה למס במדינת מושבה.

ד. חברת הבת אינה חברת השקעות.

ה. ההחזקה בחברת הבת על ידי החברה ההולנדית הינה בגדר השתתפות פעילה ולא החזקה פסיבית בלבד כתיק השקעות.

מהאמור לעיל עולה, כי בהתאם לאמנה החברה הסרבית פטורה ממס בסרביה בגין העברת דיבידנד לחברת האם ההולנדית, כמו גם החברה ההולנדית (אשר עומדת בחמשת התנאים דלעיל) פטורה ממס בהולנד בגין קבלת דיבידנדים בהתאם לדין הפנימי כאמור.

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל להולנד בסעיף 11 קובעת, כי הטלת המס על דיבידנדים ששולמו על ידי חברה הולנדית לתושב מדינת ישראל, יוטלו בישראל ולפיכך, כאשר יחיד תושב ישראל מקים חברה הולנדית, המחזיקה בחברה סרבית כאמור, ומושך מהחברה ההולנדית אשר בבעלותו דיבידנדים, חייב התושב הישראלי במס בישראל בשיעור של 25%.

סעיף 13(4) לאמנה בין הולנד ליגוסלביה קובע, כי רווח הון שנצמח לחברה ההולנדית ממכירת מניותיה של החברה הסרבית ימוסה אך ורק במדינת תושבותו של מקבל הרווח, קרי הולנד. לפיכך, מכירת מניות החברה הסרבית חייבת במס בהולנד בלבד, ולאור העובדה כי קיים פטור השתתפות בהולנד כמוסבר לעיל (בכפוף לעמידה בחמשת התנאים המוזכרים לעיל) מכירת המניות פטורה ממס גם בהולנד. בהתאם לסעיף 15(4) לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל להולנד, רווחי הון בגין העברת מניות יחויבו במקום מושבו של המעביר, קרי בישראל, ולפיכך המשקיע הישראלי יחויב במס בישראל בלבד בגין מכירת מניות החברה ההולנדית.

הסביבה העסקית/כלכלית הפורחת במזרח אירופה בכלל, ובסרביה בפרט, הביקושים הרבים לנדל"ן, מגמת עליית המחירים, בשילוב תנאי המימון האטרקטיביים של הבנקים המקומיים יחד עם הצעדים שנוקטת סרביה להצטרף לאיחוד האירופי יחד, מובילים לשיעורי רווחיות גבוהים בהשקעות נדל"ן. נתון זה בשילוב הטבות המס הגלומות באמנה שבין הולנד ליגוסלביה מעודדים את המשקיע הישראלי להשקיע בסרביה באמצעות חברה הולנדית.

רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´:  04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
מאמרים נוספים
אלי עטיה זכה בתואר רב קבלן, 8/04/2012
דירה –האם לקנות או לשכור?, 28/02/2012
5 טיפים קטנים לשדרוג עיצוב הבית , 29/06/2011
איך לנהל נכון את תקציב השיפוצים והבנייה, 26/06/2011
תיקון 5 לחוק המכר – נדבך הגנה לרוכשים מקבלנים , 2/05/2011
ירידה במחירי הדירות – הנה זה מגיע, 20/03/2011
עיקרי הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, 9/11/2010
מדוע חייבים לשמר את היחידה החקלאית-משפחתית במסגרת המרחב הכפרי של מדינת ישראל?, 1/09/2010
אדמות המדינה, המגזר החקלאי ובעיית הריכוזיות, 2/08/2010
פיצול דירה ליחידות דיור, 2/08/2010
Next Page  [6-9]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.