כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את נובמבר עם גיוסים של כ-3.8 מיליארד שקל

2/12/2009

קצב הגיוסים בנובמבר הינו הגבוה ביותר מאז ינואר 2009 –  הגיוסים המשיכו להתרכז בקרנות אג"ח חברות וכללי, זאת בעוד הקרנות השקליות וקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד רושמות גידול בגיוסים. הקרנות המנייתיות סובלות מתנודתיות רבה אשר מעלה את מד הפחד של המשקיעים ומעניקה לקרנות הכספיות חודש טוב יחסית עם פדיונות נמוכים מהרגיל

תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את חודש נובמבר עם גיוסים מרשימים של כ-3.8 מיליארד שקל, ובנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-0.9 מיליארד שקל, גייסו הקרנות המסורתיות כ-4.7 מיליארד שקל או קצב גיוס יומי של כ-220 מיליון שקל ליום – הגבוה ביותר מאז חודש ינואר 2009.

גם החודש, קרנות אג"ח חברות וכללי עומדות בראש טבלת המגייסות עם גיוסים של כ-2.7 מיליארד שקל, בדומה לגיוס של חודש אוקטובר שהיה הגבוה ביותר בשנתיים וחצי האחרונות. הגיוסים הגבוהים באים על רקע מחירי השיא שמדדי התל-בונד הגיעו אליהן במהלך החודש והמשך מעבר כספים לקרנות אג"ח כללי עם חשיפה מוגבלת למניות. בשבוע האחרון של החודש התממשו במעט מדדי התל-בונד ובהתאם לכך קצב הגיוסים ירד, אך עדיין נשאר גבוה יחסית לשאר הקטגוריות.

באפיק הממשלתי נרשמה עלייה בקצב הגיוסים הן לקרנות השקליות (שאף היו בפדיונות בחודש אוקטובר) והן בקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד. הקרנות השקליות סיימו את  חודש נובמבר עם גיוסים של כ-380 מיליון שקל – הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז אפריל 2009. העלייה בגיוסים באה על רקע הודעת נגיד בנק ישראל על העלאת ריבית המשק ב-0.25% ולקראת השקתו של מדד התל-בונד השקלי בראשית חודש דצמבר. בקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד נרשמה עלייה קלה בקצב הגיוסים לאחר שאלו רשמו כניסת כספים של כ-1.25 מיליארד שקל במהלך החודש. גם במקרה זה, הגיוסים בעיקר מתרכזים בקרנות אג"ח מדינה כללי אשר להן חשיפה מנייתית מוגבלת.

הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) רשמו החודש תנודתיות רבה בהתאם לתנודתיות שאפיינה את שוקי המניות בישראל ובעולם. בסיכום חודשי גייסו הקרנות המנייתיות כ-20 מיליון שקל בלבד. זאת, לאחר בשבוע הראשון והאחרון של החודש נרשמו פדיונות ומנגד באמצע החודש נרשמו גיוסים. חשוב לציין, כי בפילוח הגיוסים ניתן להבחין במגמה ברורה של כניסת כספים לקרנות המתמחות במניות חו"ל ומנגד פדיונות בקרנות המתמחות במניות ישראל. תופעה זו יכולה להעיד על מעבר כספים בחלק המנייתי מישראל לחו"ל על רקע התשואות הגבוהות שהציגו מדדי המניות בישראל במהלך השנה האחרונה וחיפוש אחר שווקים בעלי פוטנציאל גבוה יותר לתשואה/ ורצון המשקיעים לגוון את החשיפה המנייתית שלהם.

הקרנות הכספיות סיכמו את חודש נובמבר כחודש הטוב ביותר אחרי ינואר 2009 (באופן יחסי, כמובן, אז עוד נרשמו גיוסים) לאחר שרשמו פדיונות נמוכים מהרגיל של כ-0.9 מיליארד שקל. הפדיון הנמוך נובע בין השאר מעליית הריבית במשק, עליית התנודתיות ומד הפחד של המשקיעים ופדיון מק"מ 1219 וגילון חדש 2302 שחל בשבוע האחרון של החודש. יחד עם זאת, הפדיונות של חודש נובמבר מביאים את הקרנות הכספיות לנתח שוק של כ-13% בלבד לאחר שפדו מתחילת השנה כ-15.0 מיליארד שקל.

בסיכום חודש נובמבר צמחה תעשיית קרנות הנאמנות בכ-5.1 מיליארד שקל, המיוחסת לגיוסים נטו של כ-3.8 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ-1.3 מיליארד שקל, זאת על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.85%.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון לסוף חודש נובמבר כ-133.0 מיליארד שקל – עלייה של כ-36% בנכסי התעשייה מתחילת השנה.

טבלת יצירות/פדיונות בקטגוריות המוביליות:

אפיק

סיכום חודש נובמבר 2009
 (במיליוני שקלים)

קרנות מנייתיות *  18
קרנות כספיות 924-
קרנות אג"ח שקליות 379
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד 1,255
קרנות אג"ח חברות וכללי 2,724
שונות (אגד קרנות ואחרות) 363
סה"כ 3,815

* כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

הכותב הנו מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
דובאי כבר OUT, נתוני אבטלה מפתיעים IN, 7/12/2009
מיטב: עוד חודש תנודתי עבר על שוק ההון ותעשיית הקרנות, 3/12/2009
נובמבר 2009: תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.2% לקופות הגמל , 2/12/2009
תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את נובמבר עם גיוסים של כ-3.8 מיליארד שקל, 2/12/2009
מיטב: דובאי - אירוע סאבפריים דור 2.0, 30/11/2009
מיטב: הריבית תמשיך ותועלה במהלך 2010, 25/11/2009
קרנות הנאמנות הגדולות – מגמות בפרספקטיבה של שוק ההון, 24/11/2009
המשקיעים מממשים רווחים, 23/11/2009
תעשיית הקרנות בשגרת גיוסים , 23/11/2009
מה מצפה לשקל ולדולר בשבוע הקרוב?, 23/11/2009
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.