כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

נובמבר 2009: תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.2% לקופות הגמל

2/12/2009

נובמבר 2009: תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.2% לקופות הגמל בעיקר תודות לעליות שנרשמו בשוק המניות אך גם באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות.

התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד בנובמבר 2009, המהוות כ-33% מתעשייה כולה, צפויה להיות חיובית, ולנוע בתחום שבין 1.8% ל-2.4%.

מסיכום חודש נובמבר 2009 עולה כי:

 תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין 1.6% ל-2.8%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע על תשואה של כ-2.2%.

 האפיק המנייתי בלט בתרומתו לתשואות החיוביות של קופות הגמל החודש, והוא האחראי העיקרי לתשואות הנאות.

 ואכן, הקופות המסלוליות המתמחות במניות מובילות החודש עם תשואה משוקללת צפויה של כ-3.5%.

 גם אפיק האג"ח הקונצרני והממשלתי תרמו לתשואות החיוביות של קופות הגמל החודש, אך בשיעור נמוך יותר.

מתחילת השנה:

11 חודשים רצופים של תשואות חיוביות -

 התשואה המשוקללת של התעשייה: 30.2%.

 קיימת שונות גבוהה בין הקופות: הגדולות צפויות להציג כ-29% עד 33%, הבינוניות והקטנות בין 34% ל-40%, עם קבוצה קטנה של קופות שהשיגו בין 43% ל-49%.

 מבין הקופות המסלוליות בולטות מאוד אלה המתמחות במניות עם תשואה משוקללת של כ-72%, אך המובילות תצבענה על תשואה הגבוהה מ-105%.

נובמבר 2009

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות: גדיש, עצמה, תמר, קה"ל, כנרת, המהוות כ-33% מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בנובמבר  2009 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ-1.8% עד 2.4%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית נאה של 2.2%.

בדומה לחודש אוקטובר, העליות בשוק המניות המקומי היו המקור העיקרי לתשואה החיובית שצפויות הקופות להציג החודש. גם איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות תרמו לתשואה החיובית, אך בשיעור נמוך יותר משמעותית.

שוק המניות בארץ בלט, כאמור, בתרומתו לתשואות החיוביות של הקופות החודש, בעיקר תודות לעליות שנרשמו בחצי הראשון של החודש. הסימנים המבטאים התייצבות במצב הכלכלי תומכים בנכונותם של המשקיעים להגדיל את השקעתם בשוק המניות. עם זאת, הייתה שונות ניכרת בהתנהגות המדדים השונים. מדד ת"א 25 עלה ב-5.9%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 4.8% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור של 0.7% בלבד. לעומתם, מדד יתר 50 ירד ב-2.0%. מניות חברות חיפושי הנפט והגז הובילו את עליות השערים החודש, עם עלייה בשיעור של 13.4%.  מדד הבנקים עלה ב-7.2% בעוד מניות הנדל"ן ירדו ב-1.1%.

האפיק הקונצרני עלה גם הוא החודש, ותרם לתשואה החיובית, כאשר מדד התל בונד 20 עלה ב-1.2%, מדד התל בונד 40 עלה ב-1.6% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 1.4%. העליות הללו נבעו בעיקר מחיפוש המשקיעים אחר אפיקי השקעה אטרקטיביים יותר ביחס לריבית האפסית המתקבלת מהפק"מים. איגרות החוב הלא מדורגות עלו החודש בשיעור ממוצע של כ- 5.0%. 

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה, כאמור, מגמה חיובית כאשר מדדן עלה ב-1.6%, כשברקע מדד המחירים לחודש אוקטובר שהצביע על עלייה בשיעור של 0.2%, והעלאת הריבית ב-0.25% על ידי בנק ישראל.

בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים עלה ב-0.3%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 0.4%, האיגרות לטווח של 5–7 שנים עלו בשיעור של 0.7%, ואיגרות החוב הארוכות ביותר, לטווח של 7-10 שנים, עלו בשיעור יוצא דופן של 2.2%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש ב- 0.6%, כאשר נרשמה מגמה חיובית ניכרת בעיקר באגחים בעלי טווחי הפדיון הגבוהים ביותר: השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים ירדו בשיעור של 0.1%, השחרים לטווח של 2–5 שנים ירדו גם הן ב-0.1%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור הגבוה ביותר של 1.7%.

המק"מים עלו ב- 0.1% והגילונים עלו גם הם ב-0.4%. המשמעות היא, שגם עקום התשואה המדדי וגם עקום התשואה השקלי עברו מהלך נוסף של השתטחות.

ברוב שוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית מובהקת, אשר תרמה לתשואות הקופות החודש: מדדי המניות בארה"ב עלו החודש בשיעורים ניכרים, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-6.5%, מדד ה-500S&P עלה ב%5.7 והנאסד"ק עלה ב-4.9%. גם באירופה נרשמו עליות: ה-DAX הגרמני עלה ב-3.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-2.0% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 2.0%. באסיה נרשמה מגמה מעורבת : הניקיי ירד ב- 6.9% וההנג-סנג עלה ב-0.3%.  כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

נובמבר  2009

סיכום ינואר-נובמבר  2009

מדד ת"א 25

5.9

65.3

מדד ת"א 100

4.8

77.9

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

1.0

7.6

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

1.6

12.7

מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד

1.9

40.7

שינוי הדולר ביחס לשקל

1.2 (פיחות)

0.3- (תיסוף)

מלוות קצרי מועד

0.1

1.3

שחר

0.6

3.7

גילון

0.4

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

סיכום מתחילת השנה 2009 (ינואר-נובמבר)

אחת עשר חודשים רצופים של תשואה חיובית רשמו קופות הגמל, ומתחילת השנה תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ- 30.2%.

עד כה, שנת 2009 מצטיירת כאחת השנים המוצלחות בשוק ההון הישראלי (אחרי השנה הקשה ביותר – 2008) , כאשר כל אפיקי ההשקעה המרכזיים הניבו תשואות חיוביות, וחלקם אף חיוביות מאוד.

שוק המניות הניב תשואות גבוהות במיוחד, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 65.3%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 77.9% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור מדהים של 134.0%. 

איגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעורים גבוהים מאוד גם הן: תל בונד 20 עלה ב- 23.6% ומדד תל בונד 40 טיפס ב-44.6%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) נסקו בכ-95%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית של שנת 2008, אך הפגינו שונות גבוהה יחסית. האיגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-12.7%, נוכח שיעור האינפלציה, ואיגרות החוב השקליות (שחרים) הסתפקו, לפיכך, בעלייה צנועה הרבה יותר של 3.7%.

כל התשואות הללו סייעו מאוד לתעשיית קופות הגמל להשיג תשואות מרשימות ויוצאת דופן לטובה, לאחר תשואות שליליות מאוד בחצי השני של שנת 2008. בכך, הצליחו רוב ניכר של קופות הגמל להחזיר לעמיתיהם את הפסדי 2008.

קופות הגמל הכלליות השיגו, כאמור, תשואה משוקללת, שמגיעה, להערכת מיטב, ל-30.2% כשפער התשואות הפנימי בין הקופות השונות הוא גדול מאוד, בעיקר – כפונקציה של רכיב המניות והאג"ח הקונצרניות שבתיקיהן. וכך, קבוצת הקופות המובילות צפויות להשיג תשואה שבין 42% ל-49%, בעוד שהמפגרות, בעלות רכיב נמוך של מניות ואג"ח קונצרניות, השיגו תשואה של פחות מ-28%.

בהסתכלות על הקופות המסלוליות המתמחות, ניתן לראות באופן מובהק כי הקופות המתמחות במניות הן המובילות, בפער עצום מעל שאר הקופות המתחמות. קופות אלו צפויות להציג תשואה משוקללת של כ-72%. חשוב להדגיש, כי הפערים בין המובילות לבין המפגרות הם גדולים מאוד, בהתאם לרמת החשיפה למניות, כאשר המובילות צפויות להצביע על תשואה של יותר מ-105%, והמפגרות יצביעו על תשואה של פחות מ-42%.

הכותבת הנה מנהלת השקעות במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
דובאי כבר OUT, נתוני אבטלה מפתיעים IN, 7/12/2009
מיטב: עוד חודש תנודתי עבר על שוק ההון ותעשיית הקרנות, 3/12/2009
נובמבר 2009: תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.2% לקופות הגמל , 2/12/2009
תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את נובמבר עם גיוסים של כ-3.8 מיליארד שקל, 2/12/2009
מיטב: דובאי - אירוע סאבפריים דור 2.0, 30/11/2009
מיטב: הריבית תמשיך ותועלה במהלך 2010, 25/11/2009
קרנות הנאמנות הגדולות – מגמות בפרספקטיבה של שוק ההון, 24/11/2009
המשקיעים מממשים רווחים, 23/11/2009
תעשיית הקרנות בשגרת גיוסים , 23/11/2009
מה מצפה לשקל ולדולר בשבוע הקרוב?, 23/11/2009
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.