כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

הפתעת החודש - דוח התעסוקה

7/12/2009

מאקרו, אגרות חוב וריביות

דוח התעסוקה לחודש נובמבר – בהחלט הפתעה חיובית. עם זאת, האינדיקטורים לכלכלה האמריקאית שפורסמו במהלך השבוע, מצביעים על צמיחה בקצב שבין 2% ל-3%. איגרות החוב של ממשלת ארה"ב רשמו ירידות מחירים במהלך השבוע. אלו התעצמו לאחר דוח התעסוקה.

דוח התעסוקה לחודש נובמבר – הפתעה חיובית

החדשות הגדולות של השבוע, ואולי אף של החודש, התפרסמו ביום ו' האחרון, כאשר ראה אור דוח התעסוקה של הכלכלה האמריקאית לחודש נובמבר. להלן, עיקרי הדברים אשר עלו בדוח:

(1) הכלכלה האמריקאית גרעה בחודש נובמבר רק 11 אלף מקומות תעסוקה. זאת, לאחר אבדן של 111 אלף מקומות תעסוקה בחודש שעבר. 

כך, בשלושת החודשים האחרונים גרע שוק העבודה 87 אלף משרות בממוצע, לעומת 135 אלף בשלושת החודשים האחרונים, עד אוקטובר.

נציין, כי מאז שהחל המיתון בחודש דצמבר 2007 גרע שוק העבודה האמריקאי יותר מ-7.1 מיליון משרות. ב-12 החודשים האחרונים גרע שוק העבודה האמריקאי 4.8 מיליון משרות.

(2) הענפים היצרניים איבדו 69 אלף משרות. ענף התעשייה איבד 41 אלף משרות. ענפי השירותים (הפיננסים כלולים בתחום זה) ייצרו 86 אלף משרות, בהמשך ליצירה של 38 בחודש אוקטובר.

ענפי החינוך והבריאות המשיכו לייצר בחודש האחרון מקומות עבודה בהיקף של 40 אלף.

(3) שיעור האבטלה ירד ב-0.2% והגיע לכדי 10.0%. זאת, לעומת צפי לאי-שינוי. מספר המובטלים הגיע לכדי 15.4 מיליון אזרחים.

(4) שעות העבודה השבועיות עלו מרמה של 33.0 לכדי 33.2, וזאת תוך ציפייה לרמה של 33.1. כלומר, גם כאן נרשמה הפתעה לטובה.

(5) השכר לשעה עלה ב-0.1%, לעומת צפי לעלייה של 0.2% בלבד.

אין ספק חדשות טובות לכלכלה האמריקאית והגלובלית. הירידה בשיעור האבטלה לוותה בהיקף מצומצם למדי של מקומות תעסוקה אשר נגרעו משוק העבודה. יתר על כן נרשמה עלייה בשעות העבודה השבועיות, תוך התבססות של יצירת מקומות תעסוקה וענפי השירותים. החדשה החלשה היחידה מהדוח היא עלייה נמוכה, מהצפוי, בשכר לשעה.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי חרף העובדה שדוח תעסוקה זה היה מפתיע במונחים יחסיים, הוא עדיין חלש במונחים אבסולוטיים.

לדוח התעסוקה הצטרפו במהלך השבוע אינדיקטורים מעורבים למצבה של המשק האמריקאי. בין היתר, נציין את מדדי ה-ISM לחודש נובמבר, הן היצרני והן הלא-יצרני אשר עמדו על רמה הנמוכה מאשר היו בחודש אוקטובר. לחיוב, ניתן לציין את הירידה הנמשכת מספר דורשי העבודה התחיליים, כמו גם את ההזמנות לייצור ממפעלים אשר התרחבו ב-0.6% בחודש אוקטובר, בעוד שהערכות השוק היו לאי-שינוי. יתר על כן, גם נתוני אוקטובר עודכנו כלפי מעלה בצורה חדה.

מדיווחים אלו ניתן להעריך כי הכלכלה האמריקאית מתבססת בקצב צמיחה שבין 2% לכדי 3%. כתוצאה, חל שינוי משמעותי בהערכות השוק לגבי מועד העלאת ריבית ה-Fed לכדי מחצית האחוז, מאוקטובר 2010, לאוגוסט 2010.  בכך, הערכת השוק הפכה דומה יותר להערכתנו לגבי עיתוי שינוי ריבית ה-Fed, באמצע השנה הבאה.

ירידות מחירים בשוק האג"ח הממשלתי. דוח התעסוקה האיץ מהלך זה להוציא את יום המסחר הראשון של השבוע, במהלכו התרחשה מגמה לפיה מחירי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב היו במגמת ירידה. כך לדוגמא, התשואה לפדיון על האיגרת הצפויה להיפדות בעוד 10 שנים נסחרה בסוף שבוע המסחר הקודם בתשואה לפדיון של 3.207%, נסחרה בסוף יום ו' האחרון בתשואה לפדיון של 3.474%, כלומר עליית כ-27 נ"ב במהלך השבוע, או הפסד של 2.2% מערכה.

גם האיגרת המיועדת להגיע לפדיון בעוד שנתיים רשמה במהלך השבוע עליית תשואה של 15 נ"ב או הפסד הון של 0.3% ונסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 0.834%.

חרף, העובדה כי עליית התשואות אפיינה כמעט את כל השבוע, הזינוק המרכזי התרחש לאחר פרסום דוח התעסוקה המפתיע, אשר הגביר את מידת האופטימיות לגבי הכלכלה האמריקאית. כך לדוגמא, לאחר הפרסום עלתה התשואה לפדיון באיגרת ל-10 שנים ב-10 נ"ב וב-11 נ"ב באיגרת המיועדת להגיע לפדיון בעוד שנתיים.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: נתונים טובים לפעילות המשקית בחודש אוקטובר, 21/12/2009
מיטב: מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות השנה ב-3.9% , 17/12/2009
מיטב: הקרנות השקליות מעבירות הילוך , 14/12/2009
שוק האג"ח: מימוש רווחים טבעי, 14/12/2009
הכלכלה האמריקאית בראש המחנה, 14/12/2009
בנק ישראל לא היה החודש בשוק , 9/12/2009
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 8/12/2009
הבורסה בשיא והגיוסים לקרנות המנייתיות מתגברים , 7/12/2009
הפתעת החודש - דוח התעסוקה, 7/12/2009
נובמבר 2009: התנודתיות עולה אך התשואות ממשיכות להיות חיוביות, 7/12/2009
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.