כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים

8/12/2009

קרנות הנאמנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים ולהציב תחרות של ממש לתעודות הסל

האם הציבור טועה? רוב כספי הציבור הלכו השנה לתעודות הסל המנייתיות, אך דווקא קרנות הנאמנות האקטיביות השיגו הרבה יותר

מאז תחילת השנה:

• ב-5 קבוצות (מתוך 6) של קרנות הנאמנות המתמחות במניות בישראל הייתה התשואה הממוצעת גבוהה באופן ממשי בהשוואה למדד הבנצ'מארק.

• 82 מתוך 105 קרנות (78%) היכו את מדד היחס ורק 22% פיגרו אחריו.

ב-12 החודשים האחרונים:

• בכל 6 הקבוצות של קרנות הנאמנות המתמחות במניות בישראל הייתה התשואה הממוצעת גבוהה באורח משמעותי מזו של מדד הבנצ'מארק.

• 79 מתוך 102 קרנות (77%) היכו את מדד היחס ורק 23% פיגרו אחריו.

שוק המניות בישראל מצביע מאז תחילת השנה ועד לסוף נובמבר 2009 על תשואות מרשימות בכל קנה מידה. המדדים המובילים עלו בשיעורים חדים ביותר. מדד ת"א 25 עלה ב- 65.3% , מדד ת"א 75 זינק ב-134% מדד ת"א 100 עלה ב-77.9%. מדד מניות היתר עלה ב-110.5% ומדד הנדל"ן הרקיע ב-109.3%. מדד המניות הכללי עלה ב-70.4%.

תעודות הסל השיגו מן הסתם תשואות דומות מאוד לאלה. וכמה השיגו קרנות הנאמנות האקטיביות?

מקובל לחשוב, שקרנות הנאמנות משיגות תשואות נמוכות מתשואת המדדים כאשר אלה נוסקים מעלה. זאת, הואיל ומנהלי הקרנות שומרים על אחוז מסוים מנכסי הקרנות במזומן למקרה של פדיונות, ולפיכך, שיעור זה אינו משתתף בחגיגת העליות וגורע מתשואת הקרנות. גורם נוסף שפוגם בתשואות הם דמי הניהול שנוטלים מנהלי הקרנות, שבגלל מבנה שוק ההון וקוטנו, וכן ההסדרים הנוגעים לקרנות המנייתיות (תשלום עמלת הפצה בשיעור של 0.8% לבנקים), הם גבוהים יחסית.

הלכנו ובדקנו, איפוא, כיצד סגרו מנהלי הקרנות המנייתיות את 11 החודשים הראשונים של 2009, ואת 12 החודשים האחרונים מסוף נובמבר 2008 לסוף נובמבר 2009, תקופה שבראשיתה (נובמבר) נמשכה עדיין הקריסה של השווקים הפיננסיים, וגילינו ממצאים מפתיעים, לפחות לגבי מי שהם חסידי תעודות הסל שאמורות לספק בדיוק את תשואת המדדים.

מסתבר, שרוב ניכר של קרנות הנאמנות המנייתיות המתמחות בישראל השיגו, למרות המגבלות שצוינו לעיל, תשואה גבוהה ממדדי היחס הרלוונטיים (בנצ'מארקים), והממוצע  היה גבוה בשיעור ניכר מהמדד הרלוונטי, הן בפרק הזמן שמאז תחילת השנה, והן ב-12 החודשים האחרונים.

הקרנות המתמחות במניות בישראל חולקו על פי הסיווג המקובל, שנקבע ע"י רשות ני"ע, ל-6 הקטגוריות הבאות:

• קרנות המתמחות במניות ת"א 25

• קרנות המתמחות במניות ת"א 75

• קרנות המתמחות במניות ת"א 100

• קרנות המתמחות במניות היתר

• קרנות המתמחות במניות הנדל"ן

• קרנות המתמחות במניות (כללי)

נטרלנו, הן את הקרנות האגרסיביות עם חשיפה גבוהה במוצהר לשוק המניות, הן את הקרנות הדפנסיביות עם חשיפה נמוכה במוצהר לשוק המניות, והן את הקרנות הפאסיביות, שבדומה לקרנות הסל, מבקשות להשיג בדיוק את המדד הרלוונטי, והנה הממצאים:

קרנות הנאמנות מכות את מדד היחס – 11 חודשים (ינואר-נובמבר 2009)

קרנות הנאמנות

תשואה ממוצעת ב-%

תשואת המדד הרלוונטי

ב-%

מס' קרנות שהיכו את המדד

מס' הקרנות שפיגרו אחרי המדד

סה"כ מספר קרנות

 

קרנות המתמחות במניות ת"א 25

69.2

65.3

6

7

13

 

קרנות המתמחות במניות ת"א 75

145.5

134.0

7

1

8

 

קרנות המתמחות במניות ת"א 100

89.9

77.9

16

5

21

 

קרנות המתמחות במניות היתר*

138.3

110.5

13

1

14

 

קרנות המתמחות במניות הנדל"ן*

144.2

109.3

7

1

8

 

קרנות המתמחות במניות - כללי

92.9

70.4

33

8

41

 

סה"כ

82

23

105

*נלקחו המדדים הרחבים ביותר

ההישג של קרנות הנאמנות המנייתיות בולט מנקודת ראותו של המשקיע בהשוואה מול תעודות הסל. זאת, משום שתשואות קרן הנאמנות למשקיע, גם של כל אלה המוצגות כאן, הן נטו, בעוד שכאשר משקיע רוכש תעודות סל הוא משלם לבנק עמלת קנייה ועמלת מכירה, עמלה שאינה קיימת כשמדובר ברכישה ו/או במכירה של קרנות נאמנות. עמלה זו נגרעת, כמובן, מהתשואה שסיפקה לו תעודת הסל.

לעניין התשואה מנקודת הראות של מנהל הקרן – בהיבט של המקצועיות, ההפרש לטובת מנהל הקרנות מול תעודות הסל הוא אף גדול יותר. אם מביאים בחשבון שדמי הניהול הממוצעים בקרנות המתמחות במניות בישראל עומדים על יותר מ-2% לשנה, זוהי תשואה עודפת נוספת שהשיגו מנהלי הקרנות מול תעודות הסל. תשואה זו אמנם לא הגיעה ללקוחות בגלל שכללי "המשחק" שנקבעו ע"י המחוקק לקרנות הנאמנות מפלים אותן לרעה מול תעודות הסל, אבל יש בה כדי להעיד משהו על הרמה המקצועית הטובה של מנהלי קרנות הנאמנות.

מה שנכון לגבי התקופה שמאז ראשית השנה, נכון לגבי התקופה של 12 החודשים האחרונים,
ושוב, כמו בבדיקה הראשונה, גם כאן הממצאים הם חד משמעיים במרבית הקבוצות, כפי שמראה הטבלה הבאה.

קרנות הנאמנות מכות את מדד היחס – 12 חודשים (נובמבר 2008-נובמבר 2009)

קרנות הנאמנות

תשואה ממוצעת* ב-%

תשואת המדד הרלוונטי

ב-%

מס' קרנות שהיכו את המדד

מס' הקרנות שפיגרו אחרי המדד

סה"כ מספר קרנות

 

קרנות המתמחות במניות ת"א 25

65.0

62.2

7

5

12

 

קרנות המתמחות במניות ת"א 75

105.3

91.4

7

1

8

 

קרנות המתמחות במניות ת"א 100

77.7

69.3

18

3

21

 

קרנות המתמחות במניות היתר*

105.3

105.2

6

8

14

 

קרנות המתמחות במניות הנדל"ן*

99.0

79.2

7

1

8

 

קרנות המתמחות במניות - כללי

81.0

62.9

34

5

39

 

סה"כ

79

23

102

*נלקחו המדדים הרחבים ביותר

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: נתונים טובים לפעילות המשקית בחודש אוקטובר, 21/12/2009
מיטב: מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות השנה ב-3.9% , 17/12/2009
מיטב: הקרנות השקליות מעבירות הילוך , 14/12/2009
שוק האג"ח: מימוש רווחים טבעי, 14/12/2009
הכלכלה האמריקאית בראש המחנה, 14/12/2009
בנק ישראל לא היה החודש בשוק , 9/12/2009
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 8/12/2009
הבורסה בשיא והגיוסים לקרנות המנייתיות מתגברים , 7/12/2009
הפתעת החודש - דוח התעסוקה, 7/12/2009
נובמבר 2009: התנודתיות עולה אך התשואות ממשיכות להיות חיוביות, 7/12/2009
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.