כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

הכלכלה האמריקאית בראש המחנה

14/12/2009

מאקרו, אגרות חוב וריביות

החרפה בסביבה הפיסקלית באירופה? אלו חדשות ישנות. גם בשנת 2010 לא יפתרו הקשיים הפיסקליים במדינות כגון: יוון, ספרד, אירלנד ואפילו אנגליה וארה"ב. הצמיחה ב-2010 וב-2011 ביבשת האירופית צפויה להתאפיין בשונות בין המדינות.

החדשות החשובות האמת הגיעו השבוע מארה"ב - המכירות הקמעוניות לחודש נובמבר עלו בשיעור של 1.3%. אלו מצביעים על כך שהצמיחה במשק האמריקאי נמשכת.

החרפה בסביבה הפיסקלית באירופה? אלו חדשות ישנות, כמעט על גבול הלא מעניינות

הכותרות הכלכליות של הימים האחרונים התמקדו בהפחתות הדירוג של יוון וספרד. זאת, במשך למשבר דובאי חידדו את היעדר היציבות הפיסקלית הקיימת במספר מדינות ברחבי העולם, ובמיוחד בקבוצה האירופית.

כתוצאה מהדיווחים נרשמה עלייה בפרמיות ה-CDS של מדינות רבות ברחבי העולם, כמו גם עלייה בתשואה לפדיון של האג"חים הממשלתיות. כך לדוגמא, בפרמיות ה-CDS של יוון, ספרד, אנגליה וארה"ב נרשמה במהלך השבוע עלייה של 29 נ"ב, 9 נ"ב, 8 נ"ב ו-3 נ"ב, בהתאמה.

ההפתעה בשוק בעקבות הפחתת הדירוג של יוון הביאה לכדי עלייה ניכרת בתשואות לפדיון על איגרות החוב של ממשלת יוון. כך, במהלך השבוע נרשמה עלייה של 31 נ"ב בתשואה לפדיון באיגרת החוב של ממשלת יוון, הנקובה באירו המיועדת להגיע לפדיון בעוד 10 שנים (ביולי 2019). בסוף השבוע איגרת זו נסחרה בתשואה לפדיון של 5.3%.

בינתיים איגרות החוב היווניות כבר החלו לרשום רווחי הון בימים חמישי ושישי. עם זאת, להערכתנו, פער של 210 נ"ב לעומת האג"ח הגרמנית המקבילה, הוא בהחלט הולם את תוספת הסיכון. יתר על כן, גם איגרות החוב הקונצרניות היווניות מגלמות בהחלט הזדמנות בתקופה זו, לאלו המעוניינים בהחזקה נקובה באירו. כך, ניתן לדוגמא, להיחשף לחברת המשקאות Coca-Cola היוונית (EEEK GA), חברת הטלפון של יוון (HTO) וכמובן הבנקים המסחריים.

אולם, אין בכך כל חדש. כבר מספר פעמים, בסקירות עבר התייחסנו לכך שהסביבה הפיסקלית תהיה קשה להרבה מדינות הן בשנת 2009 והן בשנת 2010, ובמיוחד לאירלנד, יוון, ספרד ואיסלנד. 

חשוב להבחין, בהבדל הבסיסי, שבין דובאי לבין המדינות האירופיות. בעוד שבעייתה של דובאי היא תוצאה של חלומות שאין להם בסיס על הקרקע, והיא עלולה הייתה להגיע למשבר כמעט בכל תסריט, מדינות כמו יוון או ספרד איבדו את היציבות הפיסקלית בעקבות המשבר הכלכלי. המיתון הביא לידי כך שהכנסות המדינות הללו ממסים נפגעו חדות ואשר מנגד ההוצאה הציבורית, לפחות בכל האמור לתשלומי הרווחה, גדלה. כתוצאה, הגירעון הפיסקלי נסק.

עד עתה, ביוון ובספרד התמודדו באופן שונה עם הגירעון והמשבר הכלכלי. בספרד, הממשל פעל להרחבת הגירעון באמצעות הפחתת מסים. כתוצאה, הגירעון בספרד הגיע לרמה הגבוהה ביותר זה 9 שנים.

הממשל היווני חדש (היו בחירות באוקטובר) פעל בכיוון ההפוך, לצמצומו של הגירעון. כך, הוא העלה מסים על החברות היווניות הרווחיות ביותר ועל האזרחים שלהם הרבה נכסים.

עדיין הדבר לא עזר. מצבה הפיסקלי הקשה של יוון העלה את החשש לגבי יכולת החזר החוב והביא את האיחוד האירופי לפרסם הודעה ביום ה' האחרון, לפיה עד חודש פברואר יקבע האיחוד מועד שעד אליו יוון תצטרך להשיב את המשמעת הפיסקלית. באיחוד מטרדים מכך שדירוג החוב של המדינה הופחת ואף קראו לכך בשם "איתות מדאיג".

מה לגבי ה-IMF?

בעבר, מדינות אשר היו נקלעות לקשיים היו לעתים נוטלות הון מקרן המטבע הבינלאומית. לא כך המקרה לגבי יוון. לעת עתה, העלות שנוספה עקב הפחתת הדירוג היא, אמנם, מהותית, אך לא נוראית. בשבוע שחלף, נרשמה עלייה של 29 נ"ב בתשואה לפדיון על האג"ח של יוון, כאשר התשואה לפדיון על האג"ח הגרמנית פחתה ב-3 נ"ב. עם זאת, מראשית השנה חלה עלייה של 7 נ"ב בלבד. עלות החוב ליוון לטווח של שנתיים היא 2.9% ול-10 שנים היא 5.3% לשנה, כך שבהחלט אין כאן מצב של פשיטת רגל והמדינה תוכל להנפיק חוב, במחיר סביר, בכדי לשרת את הגירעון.

כתגובה למסר שהגיע מהאיחוד האירופי, אמר שר האוצר היווני כי המדינה תעשה כל אשר יידרש בכדי שתעמוד ביעד הגירעון לשנת 2010 ולא תצטרך לגייס כסף מגופים זרים. גם רשמיים באיחוד האירופי התבטאו בשבוע האחרון בצורה שאינם צופים התרחשות של חדלות פירעון.

גם מדינות כגון ספרד או אירלנד סובלות ממיתון קשה הודות לעצירה בכל האמור לסקטור הנדל"ן וצמצום של ההוצאה הפרטית. על כן, יידרש עוד זמן עד אשר מדינות אלו יצאו מן המשבר הפיסקלי שבו הן שרויות.

אך, לא רק מדינות אלו מתנהלות בגירעונות קשים. גם לארה"ב, אנגליה וליפן גירעון דו-ספרתי בשנת 2009 וכך גם הצפי בכל האמור לשנת 2010. גם אם לוקחים בחשבון ששנת 2010 תתאפיין בהמשך ההתגברות בפעילות הכלכלית קשה מאוד לצפות כי נראה שינוי חד של הגירעונות הפיסקליים.

יתר על כן, אם תחול החרפה נוספת בסביבה הכלכלית בשנת 2010 זו עלולה להביא לכדי הידרדרות נוספת בדירוג האשראי של מספר מדינות מאלו אשר נמצאות בלוח בצד שמאל.

צפי להמשך התרחבות בקצב הצמיחה ב-2010 וב-2011 באירופה, אך תוך שונות בפעילות הכלכלה האירופית יוצאת מהמיתון ואנו צופים כי הפעילות הריאלית תמשיך להתרחב גם בשנים 2010 וב-2011. עם זאת, בדומה לשונות בכל האמור לסביבה הפיסקלית במדינות לאורך היבשת, קיים גם צפי לשונות בפעילות היצרנית ובהתאם גם בצמיחה.

כך, במהלך 2010 וגם 2011 אנו לא מצפים להתאוששות אחידה לאורך היבשת.  לדוגמא, מדינות אשר מטבעותיהן הציגו חולשה יחסית כנגד האירו בשנתיים האחרונות, כמו הקרונה הנורבגית, השבדית והפאונד הבריטי, כמו גם מספר מדינות מזרח-אירופיות כגון פולין או טורקיה עשויות להציג התפתחויות חיוביות עקב התרחבות יתרון התחרותיות שלהן.

המכירות הקמעוניות בארה"ב רשמו עלייה של 1.3% בחודש נובמבר – חשוב הרבה יותר

לעתה עתה, המשק האמריקאי הוא הכלכלה המרכזית והחשובה בעולם. ככזו, ישנה חשיבות גבוהה הרבה יותר למגמות העסקים במשק זה, בהשוואה למתרחש ביוון או אף בספרד או דובאי.

כידוע, הצרכן האמריקאי הוא החשוב ביותר במשק זה מפאת גודלו, כ-10 טריליון דולר. לפיכך, לנתוני המכירות הקמעוניות חשיבות קריטית. ביום ו' האחרון פורמו נתוני המכירות הקמעוניות לחודש נובמבר, לפיהם נרשמה עלייה של 1.3%, בהשוואה לרמתם בחודש אוקטובר. נתון זה היה גבוה מהערכת השוק אשר עמדה על 0.6%.

העלייה במכירות הקמעוניות בחודש הנדון הושפעה במיוחד מהתרחבות של 2.8% במכירות ברשתות מוצרי האלקטרוניקה ומעלייה של 2% בהוצאה על כלי רכב. כמו כן, חלה עלייה של 6% בהוצאה בתחנות דלק, ככל הנראה מפאת העלייה שנרשמה במחיר הדלקים במהלך החודש הנסקר.

למרות שהירידה במחירי הדלקים בשבועות האחרונים צפויים להשפיע לרעה על ההוצאה הקמעונית בחודש דצמבר, עדיין זהו דיווח יפה מאוד המעיד על המשך התרחבות של ההוצאה הפרטית ובהתאם גם של הכלכלה האמריקאית.

לפיכך, אנו ממשיכים להאמין במחזור הכלכלי ובכך שפער הצמיחה בין ארה"ב לכלכלה האירופית יגדל בשנת 2010.

מטבעות

לאחר מגמות מסחר ברורות ברבע השני והשלישי של השנה, שוק המטבעות איבד את הכיוון בשבועות האחרונים. תוך כדי כך, רמת התנודתיות השוק המטבעות העולמי עלתה. לפיכך, בטווח הקצר רמת הסיכון בשוק זה עלתה. בראייה לטווח ארוך, אנו מאמינים בדולר האמריקאי, ביחס לאירו.

שוק המטבעות ב-Q4

שוקי המטבעות היה אחד הסוערים מראשית השנה. כך, נרשמו בן מספר מגמות חזקות, בהן התחזקות של מטבעות ה-Carry Trade (כגון הריאל הברזילאי) וגם במטבעות הסחורות (בהם הדולר הקנדי והקרונה הנורבגית) אשר רשמו התחזקות נאה כנגד הדולר האמריקאי.

בשבועות האחרונים, וליתר דיוק מאמצע אוקטובר, מגמה זו נבלמה כמעט לחלוטין. כך לדוגמא, בעוד שמראשית השנה ועד אמצע (13/10) נרשמה התחזקות של מטבעות הסחר המרכזיים כנגד הדולר האמריקאי בשיעור של 6.6%, מאז ועד סוף השבוע נרשמה דווקא היחלשות של הסל בשיעור של 0.8%, כנגד הדולר האמריקאי. במבט מהיר על מטבעות הסחר המרכזיים של הדולר האמריקאי ניתן לראות כי בתקופה האחרונה אלו נעו בטווח שבין 3% התחזקות לבין 3% היחלשות, כנגד הדולר האמריקאי. כלומר, היעדר מגמה ברורה.

כל זאת, כאשר דווקא רמת התנודתיות שבין המטבעות עלתה קלות. לפיכך, רמת הסיכון של ההשקעות במטבעות רשמה עלייה.

להערכתנו, חרף ההתחזקות הדולר האמריקאי בשבוע האחרון הוא צפוי להישאר תחת לחץ להיחלשות בתקופה הקרובה ובמיוחד לקראת סוף השנה. אך, הואיל ותקופה זו, המלווה באבדן הדרך, תוך עלייה ברמת התנודתיות, מבחינתנו, נרשמה עלייה ברמת סיכון ואי-הודאות, בכל האמור להשקעות במטבעות.

בראייה לטווח הארוך. בכל האמור לדולר האמריקאי כנגד האירו, הגורם אולי היחיד, אך בהחלט המרכזי, אשר מונע מהדולר האמריקאי להתחזק הוא המצב הפיסקלי הבעייתי. השיפור שחל המאזן התשלומים האמריקאי ובכלכלה, כלל עדיין לא בא לידי ביטוי בשער החליפין. עם זאת, להערכתנו, העובדה כי הכלכלה האמריקאית תיראה בשנים 2010 וב-2011 הרבה יותר טוב מאשר הכלכלה האירופית יביאו לידי כך שהדולר האמריקאי יגיב במהלך התחזקות בשנים אלו.

תמיכה לכך תגיע משינוי במדיניות המוניטרית של ה-Fed לכדי ריסון ומסימנים ברורים של הממשל לכדי חזרה למשמעת פיסקלית.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: נתונים טובים לפעילות המשקית בחודש אוקטובר, 21/12/2009
מיטב: מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות השנה ב-3.9% , 17/12/2009
מיטב: הקרנות השקליות מעבירות הילוך , 14/12/2009
שוק האג"ח: מימוש רווחים טבעי, 14/12/2009
הכלכלה האמריקאית בראש המחנה, 14/12/2009
בנק ישראל לא היה החודש בשוק , 9/12/2009
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 8/12/2009
הבורסה בשיא והגיוסים לקרנות המנייתיות מתגברים , 7/12/2009
הפתעת החודש - דוח התעסוקה, 7/12/2009
נובמבר 2009: התנודתיות עולה אך התשואות ממשיכות להיות חיוביות, 7/12/2009
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.