כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות השנה ב-3.9%

17/12/2009

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2009 עלה בשיעור של 0.3%.

ההשפעה המרכזית על המדד הגיעה מהתייקרות של 5.1% הדלקים לרכב.

חוזי שכר הדירה המתחדשים רשמו עלייה של 0.7% במחיריהם. מתברר שהפעילות בענף ממשיכה להיות ערה.

מנגד, הרחבת מכסות המים לצריכה ביתית הוזילה את תעריף המים ב-8%.

מראשית השנה, עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.9%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-3.8%.

עקב יציאת מדדים שליליים, בתקופה האחרונה, נרשמה עלייה בסביבת האינפלציה במבט על 12 החודשים האחרונים. זו תגיע לשיאה לאחר מדד פברואר 2010.

מדד המחירים לחודש דצמבר צפוי להישאר ללא שינוי. כך, מדד המחירים לצרכן בשנת 2009 צפוי להתייקר ב-3.9% וב-2.5% ב-12 החודשים הבאים.

מדד המחירים לצרכן - סיכום נובמבר

מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2009 עלה בשיעור קרוב להערכתנו, ב-0.3%. הגורמים המרכזיים אשר השפיעו על סל ההוצאה הצרכנית בחודש הנדון היו: 

(1) התייקרות של 5.1% במחירי הדלקים והשמנים לרכב (ללא קשר לחג החנוכה!). התייקרות זו תרמה 0.2% למדד הכללי.

(2) התייקרות של 0.7% במחירי חוזי שכר הדירה (שירותי דיור בבעלות הדיירים). עלייה במחיריהם תרמה 0.12% למדד הכללי. נראה שהפעילות הערה בתחום הנדל"ן בארץ ממשיכה לייקר את המחירים.

(3) ההוצאה על נסיעות לחוץ לארץ התייקרו ב-2.3% ותרמו 0.07% למדד הכללי.

(4) מחירי המלפפונים התייקרו ב-40% מפאת מזג האוויר ששרר בחודש נובמבר.

(5) מנגד, נרשמה הוזלה של 7.9% במחירי המים לצריכה ביתית עקב הרחבת המכסות.

כך, מראשית השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.9%. ב-12 החודשים האחרונים, עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.8%.

עלייה בסביבה האינפלציונית במבט על 12 החודשים האחרונים.

חשוב לשים לב לתופעה לפיה, נרשמת בחודשים האחרונים עלייה בסביבה האינפלציונית במבט על 12 החודשים האחרונים. כך לדוגמא, בעוד שב-12 החודשים האחרונים עד אוקטובר עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 2.9%, לאחר פרסום נובמבר נרשמה עלייה ל-3.8%. הסיבה היא יציאה של מדדים שליליים חלשים מאוד (לדוגמא, נובמבר 2008 ירד ב-0.6%) עקב ההוזלה במחירי הסחורות בשליש האחרון של 2008 כתוצאה מהמשבר. וכך, כל יציאה של מדד חלש מלווה בכניסה של מדד גבוה ממנו. התוצאה היא עלייה בסביבה האינפלציונית ב-12 החודשים האחרונים.

אירוע משמעותי נוסף של עלייה בסביבה האינפלציונית, ב-12 החודשים האחרונים צפוי להתרחש בחודש ינואר כאשר ייצא מדד ינואר 2009 אשר ירד ב-0.5% ולעומתו ייכנס ינואר 2010 אשר צפוי לרדת ב-0.2% בלבד, כלומר פער של 0.3% כלפי מעלה.

שיאו של תהליך זה יגיע לאחר פרסום מדד פברואר הקרוב, שלאחריו הסביבה האינפלציונית ב-12 החודשים האחרונים תגיע לרמה של 4.5%.

חשיבות התופעה היא בהשלכתה לציפיות האינפלציה לעתיד. אמנם, אין בכך בכדי להקיש על האינפלציה ב-12 החודשים הבאים, עם זאת, לעתים רבות שוק ההון מקיש על העבר כאינדיקציה לעתיד. לפיכך, ניתן לצפות כי במידה ובנק ישראל לא יפעל להעלאת הריבית (להערכתנו יעשה כן) ציפיות השוק לאינפלציה יעלו גם כן.

במבט לחודש דצמבר, אנו צופים כי המחירים לצרכן ייוותרו ללא שינוי. המדד בחודש הנדון יושפע, בין היתר, מהגורמים הבאים:

(1) התייקרות עונתית של פריטי הלבשה והנעלה של כ-6%.

(2) הוזלה של 0.6% במחירי הדלקים.

(3) הוזלה עונתית במחירי הירקות והפירות.

(4) הוזלה עונתית במחירי ההברה והנופש (כ-1%).

בהמשך לכך, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן יעלה בשיעור של 3.9% בשנת 2009 ובשיעור של 2.5% ב-12 החודשים הקרובים (החל דצמבר 2009 ועד נובמבר 2010).

תגובת השוק

לאור העובדה, כי מדד המחירים לצרכן לא היה שונה מהערכת השוק, אזי אין למשקיעים סיבה משמעותית להגיב למידע החדש. לפיכך, אנו לא מצפים לשינוי משמעותי במגמות המסחר באפיק הסולידי בעקבות הפרסום.

עם זאת, אם לקראת סוף החודש מחיר חבית הנפט בעולם יישאר ברמה הנוכחית של כ-70$ ולא תחול היחלשות של השקל כנגד הדולר, אזי ייתכן ונראה את תחזיות האינפלציה במשק לחודש ינואר מעודכנות כלפי מטה. לכך, תהיה השפעה לחיוב על האפיק השקלי. נציין כי בתחזית שלנו הנחנו ירידה של 3% במחירי הבנזין לחודש ינואר 2010.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: נתונים טובים לפעילות המשקית בחודש אוקטובר, 21/12/2009
מיטב: מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות השנה ב-3.9% , 17/12/2009
מיטב: הקרנות השקליות מעבירות הילוך , 14/12/2009
שוק האג"ח: מימוש רווחים טבעי, 14/12/2009
הכלכלה האמריקאית בראש המחנה, 14/12/2009
בנק ישראל לא היה החודש בשוק , 9/12/2009
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 8/12/2009
הבורסה בשיא והגיוסים לקרנות המנייתיות מתגברים , 7/12/2009
הפתעת החודש - דוח התעסוקה, 7/12/2009
נובמבר 2009: התנודתיות עולה אך התשואות ממשיכות להיות חיוביות, 7/12/2009
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.