כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

עלייה בסביבה האינפלציונית

21/12/2009

מאקרו, אגרות חוב וריביות

סביבת האינפלציה בעולם בעלייה. זאת, עקב יציאת מדדים חלשים של המחצית השנייה של 2008. לאחר פרסום מדד נובמבר, מדד המחירים לצרכן בארה"ב ב-12 החודשים האחרונים עלה ב-1.8%.  כפי הנראה, הסביבה צפויה לעלות בחודשים הקרובים. האינדיקטורים המובילים לפעילות הכלכלית בעולם ממשיכים להתרחב ויוצקים אופטימיות כלפי 2010.

עלייה בסביבה האינפלציונית בעולם

שנת 2008 התאפיינה בשינוי משמעותי במגמות האינפלציוניות בעולם. במחצית הראשונה של שנה זו מדדי המחירים לצרכן היו גבוהים והושפעו מהאמרת מחירי הסחורות. לשם המחשה, בחודש יולי 2008 סביבת האינפלציה (שיעור השינוי ב-12 החודשים האחרונים) בארה"ב הגיעה לכדי 5.6%. במחצית השנייה של 2008, המשבר הפיננסי והריאלי הביאו לירידה מהירה במחירי הסחורות. בין השאר, להתפתחות זו הייתה תרומה משמעותית לכך ששלושת הגושים המרכזיים בעולם (ארה"ב, אירו ויפן) נכנסו לסביבה דפלציונית.

במיוחד, זו הושפעה ממדדי המחירים לצרכן של שלהי 2008 וראשית 2009 אשר היו שליליים. לדוגמא, בארה"ב מדד המחירים לצרכן של אוקטובר 2008 פחת ב-0.8%. מדד נובמבר ירד ב-1.7% ומדד דצמבר 2008 פחת גם ב-0.8%. כך, בהשפעת המשבר, סביבת האינפלציה בארה"ב הגיעה בחודש יולי האחרון ל-2.1%-.

אולם, לאחר מדדים אלו, מדד המחירים לצרכן חזר לרשום עליות ברמה החודשית. כך, בתקופה זו יוצאים מדדי שלהי 2008 השליליים ונכנסים מדדים חיוביים. לדוגמא, מדד נובמבר 2009 בארה"ב, שפורסם השבוע, עלה ב-0.4%. זאת, כאמור, לעומת ירידה של 1.7% בחודש המקביל אשתקד. לפיכך, הסביבה האינפלציונית עוברת בתקופה האחרונה מהלך של התגברות משמעותי. זאת, עד כדי מעבר מטריטוריה שלילית לכדי חיובית (1.8%), בכל האמור לגבי ארה"ב.

כפי הנראה, בחודשים הקרובים אנו צפויים לראות המשך עלייה בסביבה האינפלציונית, לפחות בכל האמור לארה"ב, אנגליה וגוש האירו.

האינדיקטורים המובילים ברחבי העולם מצביעים על המשך התרחבות ריאלית

ביום חמישי האחרון פורסמו במשק האמריקאי האינדיקטורים המובילים לחודש נובמבר. לפי הפרסום, לאחר עלייה של 0.3% בחודש אוקטובר, רשם המדד עלייה של 0.9%, ולעומת צפי של השוק לעלייה של 0.7% בלבד.

כידוע, מדד האינדיקטורים המובילים הוא למעשה סל של אינדיקטורים שונים אשר שינוי בהם בתקופה הנוכחית מעיד על שינוי נרחב בפעילות הכלכלית בטווח של 6 עד 9 חודשים. וכך, מבין האינדיקטורים השונים הכלולים בסל, אלו אשר השפיעו לעליית המדד היו: שעות העבודה השבועיות, דורשי עבודה תחיליים, אישורי בנייה, ומבנה עקום האג"ח.

בעקבות פרסום המדד לחודש נובמבר, נרשם רצף של 8 חודשים שבכל אחד מהם עלה המדד. רצף זה, הוא החזק ביותר לפחות מאז אמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת, כלומר כמעט 25 שנים.

גם במבט לשווקים אחרים נרשמת בחודשים האחרונים מגמה דומה. אם נתבונן על האינדיקטורים המובילים ל-OECD ניתן יהיה לראות כי חלה בהם מגמה חדה של עלייה בתקופה האחרונה. יתר על כן, גם אם נוציא מהמשוואה את ארה"ב שלה משקל סגולי משמעותי ב-OECD, אזי התמונה הכללית לא משתנה והאינדיקטורים המובילים הם במגמת עלייה.

לפיכך, במבט לשנת 2010 ניתן בהחלט לשמור על מידה רבה של אופטימיות. אמנם, קשה לקבוע את עצמת הצמיחה הצפויה באמצעות האינדיקטורים המובילים, אך אלו מצביעים על כך שהצמיחה העולמית צפויה לשמור על מומנטום לפחות בכל המחצית הראשונה של 2010.

מניות

שוקי המניות איבדו את המומנטום בשבועות האחרונים. עם זאת, להערכתנו, עדיין אלו אטרקטיביים וצפויים להיות ההשקעה הטובה ביותר בשנת 2010. 

שוק המניות ב-Q4 ומבט לשנת 2010

בחודש האחרון, התשואות במדדי המניות בעולם כמעט והתאפסו. התוצאה של התפתחות זו היא עלייה ברמת הפסימיות של המשקיעים בכל האמור לעצמת ההתאוששות בעולם ובמיוחד בארה"ב. יתר על כן, עליית המחירים המהירה שנרשמה בחודשים מארס עד אוקטובר הפכה את המשקיעים להיות זהירים, תוך שהם אחוזי תזזית ומגיבים בעצמה לכל דיווח כלכלי, במיוחד לפסימיים שבהם.

יחד עם זאת, גם בנקודת הזמן הנוכחית אנחנו נותרים אופטימיים במיוחד ביחס לשוק המניות האמריקאי ובמידה גם כלפי העולמי. זאת, מהסיבות הבאות:

(1) הכלכלה הריאלית מפתיעה. אמנם, גורמים רשמיים בארה"ב  ובמיוחד ב-Fed יוצקים מידה של פסימיות בכל האמור למחזור העסקים הכלכלי, עדיין התמונה הכללית היא סבירה למדי והמשק האמריקאי ממשיך להראות סימנים של צמיחה נמשכת. כל זאת, גם לאחר סיום תוכניות הסיוע הפסקליות (ראו מכירות קמעוניות – בסקירה השבועית הקודמת ואינדיקטורים מובילים – הסקירה הנוכחית).

(2) כלומר, הפירמות האמריקאית שעברו תהליכי התייעלות משמעותיים וייעלו את פונקצית ההוצאה ייהנו בשנת 2010 מעלייה משמעותית בהיקף ההכנסה, בהשוואה לרמת ההכנסה בשנת 2009. לפיכך, אפשר לצפות כי קצב צמיחה הרווחים של הפירמות האמריקאיות יגדל בשיעור דו-ספרתי לעומת רמתו בשנת 2008. נציין כי הערכת השוק עומדת על כך שבשנת 2010 יגדלו רווחי חברות ה-S&P 500 ב-24.3%, לעומת רמת הרווח בשנת 2009.

(3) שיעור העלאות הדירוג של חוב קונצרני ביחס להפחתות החוב נמצא בעלייה. היסטורית, יחס זה מצביע בצורה טובה על מגמות המסחר בשוק – ראו תרשים משמאל.

(4) שוק המניות העולמי עדיין זול למדי. לפי מודל השווי ההוגן שלנו לשוק העולמי נמצא כי שוק המניות העול מי זול ב-27%, לעומת שוויו ההוגן. 

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
פברואר 2010: תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות, 1/03/2010
איתותים חיוביים מהמשק האמריקאי , 22/02/2010
מיטב: גם החודש צפויה הריבית להישאר ברמה של 1.25% , 18/02/2010
מיטב: מדד המחירים לפברואר צפוי לרדת ב-0.5%, 17/02/2010
מצמיחה בסין לאינפלציה בעולם, 16/02/2010
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 7/02/2010
ינואר 2010: חודש של מעבר כספים מהאפיק הממשלתי לקונצרני , 2/02/2010
שנת 2010 נפתחת עם תשואה חיובית לקופות הגמל, 2/02/2010
מיטב: מדד המחירים לצרכן יעלה ב-12 החודשים הקרובים ב-2%, 2/02/2010
הגיוסים נמשכים, אם כי בקצב נמוך יותר , 1/02/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.