כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות - סיכום 2009

19/01/2010

סיכום 2009: מגוון רחב של קטגוריות בקרנות המגייסות, דומיננטיות של קרנות כספיות במדממות.

תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את שנת 2009 עם גיוסים גבוהים של כ-21.1 מיליארד שקל, גיוסים שהתפלגו בין מגוון רחב של קטגוריות אך בריכוזיות גבוהה, כך ש-10 קרנות בלטו בגיוס של כ-15.5 מיליארד שקל. הקרנות הכספיות סבלו מפדיונות ענק ומעבר כספים מקרנות כספיות שהחלו לגבות דמי-ניהול לאלו שלא גבו.

בטבלת המגייסות הגדולות יש נוכחות לקרנות אג"ח עם חשיפה מנייתית בעוד המדממות הגדולות ,כולן, ללא חשיפה מנייתית, בשנה שהמאפיין העיקרי שלה הוא הגדלת רכיב הסיכון וחזרה מסיבית לתעשיית קרנות הנאמנות.

 למרות פדיונות ענק בקרנות הכספיות, הריכוזיות בתעשיית הקרנות גוברת: 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות של 2009 הצליחו לגייס יחד כ-15.5 מיליארד שקל מתוך סך גיוסים כולל של כ-21.1 מיליארד שקל המהוות כ-73%!

 למרות פדיונות הענק בקטגוריה של קרנות כספיות, 5 מתוך 10 הקרנות המגייסות הן קרנות כספיות שקליות – כולן ללא דמי-ניהול.

סך הגיוסים בקרנות הכספיות (בטבלת 10 המגייסות) עומד על כ-6.8 מיליארד שקל בעוד הפדיונות בקרנות הכספיות (בטבלת המדממות של 2009) עומד לא פחות מ-14.9 מיליארד שקל. המשמעות היא שהגיוסים בקרנות הכספיות האלה הן פשוט מעבר כספים מקרנות כספיות שגובות דמי-ניהול לקרנות כספיות ללא דמי-ניהול.

 עוד במגייסות: 2 קרנות שקליות כלליות מתברגות לטבלת המגייסות השנתית – שתיהן עם חשיפה מנייתית 2 קרנות באפיק המדדי קרן אחת המשקיעה באג"ח חברות והמרה והשנייה באג"ח ממשלתי צמוד מדד וקרן אחת בקטגוריה אג"ח כללי.

 הקרן שנמצאת במקום ה-1: פסגות 10/90 (אג"ח כללי) עם גיוס של כ-3.1 מיליארד שקל.

 בחלק ניכר מהקרנות המגייסות, גודלן הנוכחי שווה כמעט לסכום הגיוס, כלומר, הן צמחו "יש מאין" ב-2009.

 ל-3 מנהלי קרנות יש ייצוג של יותר 2 או יותר קרנות בטבלת המגייסות: פסגות (3), דש (2) ומגדל שוקי הון (2)

 טבלת 10 הקרנות המדממות של 2009 מכילה קרנות כספיות שקליות וקרנות שקליות לטווח קצר בלבד!

 בעוד סך הגיוסים בטבלת המגייסות עומד על כ-15.5 מיליארד שקל, "הצליחו" 10 הקרנות המדממות של השנה לפדות לא פחות מ-21.4 מיליארד שקל – כאמור בעיקר בקרנות הכספיות שגובות דמי-ניהול.

 מעבר כספים פנימי – נראה, כי ישנה "הצרחה" של כספים מקרנות בעלות סיכון נמוך לקרנות בעלות מרכיב מנייתי מוגבל בתוך החברות המנהלות. לדוגמא מגדל שקל קצר שפדתה כ-0.6 מיליארד שקל לעומת גיוס של כ-0.8 מיליארד שקל בקרן מגדל אפיקים 20/90. סיפור דומה התרחש בקרן אי.בי.אי. מק"מ (פדיון של כ-1.6 מיליארד שקל) ואי.בי.אי.מק"מ פלוס (גיוס של כ-2.5 מיליארד שקל)

 הקרן שפדתה הכי הרבה בשנת 2009 – פסגות כספית שקלית איבדה קרוב ל-80% מנכסיה עם יציאת כספים של כ-7.4 מיליארד שקל, וכך גם לגבי הרבה קרנות בקבוצת המדממות.

 חודש דצמבר הביא עימו מהפך כאשר הקרנות הכספיות השקליות והקרנות השקליות הכלליות משתלטות על טבלת המגייסות, כ"א עם 4 קרנות מסוגן. זאת, לאחר שבחודש שעבר כבשו קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה כללי את הטבלה.

 רק 2 קרנות שמרו על מקומן בטבלה – פסגות 10/90 (חודש 8 ברציפות) ופסגות מק"מ פלוס ללא מניות (פעם שנייה ברציפות) שהדיחה את אי.בי.אי. מק"מ פלוס לאחר 8 חודשים רצופים בטבלה.

 הריכוזיות בקרנות המגייסות נשמרת כפי שהייתה בחודש שעבר, כך שהפער בין מקום הראשון לעשירי עומד על כ-400 מיליון שקל בלבד. החודש היה מספיק לגייס כ-110 מיליון שקל על-מנת להיכנס לטבלת המגייסות זאת לעומת 150 מיליון שקל בחודש שעבר.

 סך הגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות בדצמבר עמד על 2.0 מיליארד שקל , ירידה קלה של כ-13% מחודש שעבר שעמד על כ-2.3 מיליארד שקל.

 ברשימת 10 קרנות הנאמנות הפודות ביותר לחודש דצמבר חלו מספר שינויים מהותיים כך שמי שממשיכות "לככב" בטבלת הפודות הן הקרנות הכספיות (פסגות כספית שקלית, כלל פק"מ פלטיניום, דש כספית שקלית, פסגות בטא כספית) ואי.בי.אי מק"מ. אליהן הצטרפו לא פחות מ-4 קרנות צמודות מדד וקרן אג"ח חברות וכללי.

 סך הפדיונות ב-10 הקרנות הפודות ביותר לחודש דצמבר עומד על כ-1.3 מיליארד שקל, ירידה קלה לעומת 1.35 מיליארד שקל בחודש נובמבר.

 פסגות מופיעה בטבלת המדממות עם לא פחות מ-5 קרנות נאמנות, כאשר במקום ה-1 של המדממות בחודש דצמבר ממשיכה להופיע פסגות כספית שקלית.

הכותב הנו מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

לטבלאות  לטבלאות
הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
אפקט אובמה התפוגג, החלטות הריבית לא הפתיעו, 1/02/2010
העולם מטפס ל-3.9% , 1/02/2010
בשלהי 2010 ריבית בנק ישראל צפויה להגיע לכ-2.5%, 27/01/2010
קונצרני ואג"ח כללי IN, ממשלתי OUT, 25/01/2010
מחירי האג"ח מגלמים את העלאות הריבית הצפויות, 25/01/2010
מי מסוכן יותר, בנק גדול או בנק קטן? , 24/01/2010
פישר צפוי להשאיר את הריבית ברמה של 1.25% , 21/01/2010
קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות - סיכום 2009 , 19/01/2010
בסין פועלים נגד התחממות יתר של הכלכלה, 19/01/2010
מיטב: מדד המחירים לחודש ינואר צפוי לרדת בשיעור של 0.3%, 18/01/2010
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.