כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מי מסוכן יותר, בנק גדול או בנק קטן?

24/01/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

יוון משיכה לזעזע את המשקיעים. הכלכלה הסינית ממשיכה לדהור. על הממשל יהיה להפעיל מהלכים אנטי-מחזוריים. אובמה מגבש הצעת חוק להקטנת הסיכון של מערכת הבנקאות. בטווח הקצר, רמת הסיכון של החוב שהונפק על ידי הבנקים צפויה לעלות. כך, הפוטנציאל לצמצום נוסף בפער התשואה בין החוב הקונצרני לממשלתי נחלש מאוד.

הכלכלה היוונית לא יורדת מהכותרות

איגרות החוב של יוון נפלו השבוע, ביחס ל-Benchmark שלהן, איגרות החוב של גרמניה, כאשר פער התשואה לפדיון לעומת האג"חים הגרמניות טיפס לשיא של 11 שנים. איגרת החוב היוונית המיועדת להגיע לפדיון ב-2019 (קרי ל-10 שנים) רשמה השבוע עליית תשואה של 25 נ"ב, כלומר הפסד הון של 0.6%. זאת, כאשר התשואה לפדיון על האג"ח המקבילה הגרמנית פחתה ב-4 נ"ב.

החשש המרכזי של המשקיעים הוא שממשלת יוון לא תצליח למחזר את חובותיה, כאש בקרע קיים חשש מהותי לגבי עלייה נוספת בשיעור הגירעון שתביא לצורך לגיוס חוב נוסף. נציין, כי הכלכלה היוונית מתנהלת עם גירעון פיסקלי של 12.7%, הגדול ביותר באיחוד המוניטרי וכלל לא ברור אם רמה זו היא התחתית.

האוצר היווני ייעזר בשירותיהם של 5 בנקים מסחריים אמריקאיים ואירופים ובנק יווני אחד לשם מכירת חוב לטווח של 5 עד 10 שנים. ראש יחידת החוב הממשלתית היוונית אמר השבוע כי בימים הקרובים יוון מתכוונת למכור חוב לטווחים אלו בהיקף של 3 מיליארד אירו (כ-4.2 מיליארד דולר).

איגרת החוב של ממשלת יוון המיועדת להגיע לפדיון בעוד שנתיים רשמה השבוע הפסד הון של 1.2%, כאשר התשואה לפדיון על האיגרת טיפסה ב-105 נ"ב. בתוך כך, גם פרמיית     ה-CDS של יוון ל-5 שנים טיפסה השבוע לרמה של 345 נ"ב, לאחר שרק בתחילת השנה זו הייתה ברמה של 250 נ"ב.

הכלכלה הסינית ממשיכה לדהור

בסקירה הקודמת התייחסו להתפתחויות האחרונות בכלכלה הסינית ולכך שקצב הצמיחה המהיר טומן בחובו גם סיכונים לא מבוטלים. והנה, השבוע התבשרנו כי משק זה צמח בין הרבע הרביעי של 2009, לעומת הרבע הרביעי של 2008 בשיעור של 10.7%, העולה על הערכות השוק לכדי 10.5%.

אם לא די בכך, אזי גם את נתוני הרביע הקודם עודכנו כלפי מעלה, מ-8.9% לכדי 9.1%. יתר על כן, התוצר הסיני הסתכם   ב-4.9 טריליון דולר – לא רחוק מגודלה של יפן.

אחת הבעיות המרכזיות העומדות כרגע בפני קובעי המדיניות במדינה היא מניעת היווצרותה של אינפלציה. נזכיר, כי הפעילות  הכלכלית הענפה הביאה בראשית 2008 לכדי עלייה של 8.7% במדד המחירים לצרכן.

בהשפעת המשבר העולמי, נרשמה בשנתיים האחרונות התמתנות של האינפלציה אשר אפילו הגיעה לטריטוריה שלילית. כעת נראה, כי האינפלציה חוזרת לכותרות. בשבוע שחלף פורסמו נתוני אינפלציה מעודכנים לפיהם חלה עלייה של האינפלציה לכדי 1.9% ב-12 החודשים האחרונים.

לפיכך, ניתן לצפות כי קובעי המדיניות הסינים יפעלו בשבועות הקרובים בכדי לצננן במעט את הכלכלה המקומית. המהלכים האפשריים הם: העלאת ריבית, העלאת השיעור ההון שנדרשים הבנקים להחזיק וחידוש ייסוף היואן - מהלך שפסק לחלוטין בשנה שחלפה.

החוב הקונצרני מאבד מזוהרו ואובמה מוסיף לכך..

בתקופת המשבר, כאשר המשקיעים ברחו מאיגרות החוב הקונצרניות, פער התשואה בין איגרות חוב אלו לממשלתיות התרחב חדות. בחודש מארס 2009, התהפכה המגמה ופער זה החל להצטמצם.

החל בספטמבר, פער התשואה בין איגרות החוב הקונצרניות האיכותיות, אלו הנמצאות בדירוג השקעה, ברחבי העולם עצר כמעט מלהצטמצם, אולם גישה מעט פסימית בשבועות האחרונים הביאה לכדי מהלך של צמצום נוסף. כך, פער התשואה שבין איגרות החוב הקונצרניות האמריקאיות שלהן דירוג ברמה שלך 'AA', לעומת הממשלתי היה בראשית מארס 2009 ברמה של 305 נ"ב. עד שלהי ספטמבר הוא צנח לכדי 105 נ"ב ובסוף השבוע האחרון הוא עמד על 86 נ"ב (ראו תרשים בעמוד האינדיקטורים).

אמנם, בשבוע האחרון נרשמה התכווצות נוספת של פערי התשואה של חברות אמריקאיות ביחס לאג"ח הממשלתית. אך, פרמיות ה-CDS עלו. על כן, כעת עולה החשש כי פערי התשואה ישובו להתרחב.

אחת הסיבות המדאיגות התומכות בכך היא העובדה כי השנה יצטרכו הרבה גופים למחזר חוב והדבר עלול להביא לכדי עלייה של מח"מ החוב הקונצרני ובהתאם גם להתרחבות בפער התשואה שבין איגרות החוב הקונצרניות לממשלתיות.

כך לדוגמא, מדיווחים עולה כי 12 הבנקים המסחריים הגדולים באירופה יצטרכו למחזר בשנת 2010 חוב בהיקף העולה על 2 טריליון דולר, מתוך חוב כולל של 11.4 טריליון דולר של המערכת הפיננסית האירופית ומתוך סך של 9 טריליון דולר בבנקים המסחריים.

יתר על כן, בשבוע החולף העלה נשיא ארה"ב את הצעותיו לצמצום באפיקי הפעילות של הבנקים, בכדי להפחית את רמת הסיכון בהם. משלל הדברים מעוניין הנשיא לצמצם בגודלם של הבנקים ולמנוע מהם לפעול בתחום המסחר. את כוונותיו, אפשר לחוש מדבריו הבאים: "חרף העובדה שהמערכת הפיננסית חזקה היום מאשר הייתה לפני שנה, אנו עדיין פועלים באותם כללים אשר הביאו קרוב לקריסה".

אובמה מתכוון להעביר הצעות אלו לכדי חוק. לפיכך, אם הן תהפוכנה לכדי חוק הדבר יקשה מאוד על פעולתם של הבנקים המסחריים ואף עלול להפחית באיכות הדירוג של הגופים הללו עקב הירידה החדה הצפויה בהכנסות. כלומר, בנסותו להקטין את רמת הסיכון הכוללת של מערכת הבנקאות או להפחית את מספר הבנקים ה"גדולים מכדי ליפול" הוא מעלול להקטין את הכנסותיהם וכך להעלות את רמת הסיכון שלהם.

אם מהלכיו של הנשיא אובמה יגיעו לכדי מיצוי, יפגעו מקורות ההכנסה של הבנקים וצפוי, בהתאם, כי אלו יגדילו את היקף הנפקות החוב.

על כן, להערכתנו יש לצמצם החשיפה לבנקים שלהם נתח הכנסות ניכר מפעולות בנקאיות לא מסורתיות כגון מסחר.

נציין כי, בשבוע שחלף, מכר Morgan Stanley, חוב ל-5 שנים (ינואר 2010, קופון 4.1%) בהיקף של 2 מיליארד דולר. האג"ח הונפקה בפער של 175 נ"ב מעל לממשלתית מקבילה. כמו כן, מכר הבנק חוב ל-10 שנים (ינואר 2010, קופון 5.5%) בהיקף של 2 מיליארד דולר ובפער של 190 נ"ב מהממשלתית.
  
מניות

עונת הדוחות הכספיים לרבע הרביעי נמשכה בשבוע האחרון עם דוחות סבירים למדי וטובים מהערכת השוק. יחד עם זאת, ההשפעה המרכזית על השוק הגיעה מהנשיא אובמה אשר מעוניין להחליש את כוחם של הגופים הפיננסיים. כתוצאה, מניות הפיננסים איבדו בשבוע האחרון כ-5.2% מערכן.

עונת הדוחות הכספיים לרבע הרביעי של 2009 נמשכת

בשבוע המסחר נמשכה עונת הדוחות הכספיים לרבע האחרון של 2009.

מבין חברות ה-Dow Jones דיווחו השבוע 5 חברות על תוצאותיהן העסקיות אשר היו כדלקמן:

(1) ענקית שירותי המיחשוב, IBM, עקפה קלות את תחזית השוק כאשר דיווחה על רווח של 3.59 דולר למניה, לעומת צפי לרווח של 3.476 דולר למניה. בעוד שהכנסות החברה מייעוץ רשמו ירידה, ההכנסות ממכירה של שירותי תוכנה עלו ב-4.4% (לעומת הרבע המקביל אשתקד) ומכירות התוכנה עלו ב-2.4%. הרווח הרבעוני הסתכם ב-4.81 מיליארד דולר.

(2) Bank of America דיווח על הפסד של 0.52 דולר למניה, בדומה להערכות השוק. עיקר ההפסד היה תוצאה של החזרת כספי הסיוע הממשלתי, בסך של כ-5 מיליארד דולר. ללא הוצאה זו, סך ההפסד הרבעוני היה מסתכם ב-194 מיליון דולר בלבד.

(3) חברת כרטיסי האשראי הגדולה בארה"ב, לפי הכנסות, American Express, דיווחה רווח רבעוני של 59 סנט למניה, לעומת צפי לכדי 56.9 סנט למניה. התוצאה הטובה הייתה שילוב של עלייה בהכנסות וירידה בהפרשה לחובות מסופקים. ההכנסה מפעולות רגילות הסתכמה ב-710 מיליון דולר.

(4) חברת General Electric, המהווה סמן ימני לכלכלה האמריקאית, דיווחה על תוצאות רבעוניות מרשימות למדי של 28 סנט למניה, לעומת צפי ל-25.8 סנט למניה. מחד נרשמה ברבע הנדון עלייה בהיקף ההזמנות של החברה, מאידך פעלה החברה לצמצם בכוח אדם ונהנתה מהטבות מס. הרווח מפעולות מתמשכות הסתכם בכ-3.03 מיליארד דולר.

(5) חברת המסעדות הגדולה בעולם, McDonald's, פרסמה בשבוע שחלף דוח רבעוני שהיה טוב מאשר הערכות השוק. כך, הרווח הרבעוני הסתכם ב-1.03 דולר למניה, לעומת צפי ל-1.017 דולר למניה. המכירות בחנויות הקיימות יותר משנה רשמו עלייה בכל היבשות. יתר על כן, מסרו בחברה כי גם המכירות של ינואר ממשיכות את המגמה החיובית.

עד עתה דיווחו 92 חברות מתוך אלו הכלולות במדד ה-S&P500. ביחס לפעילות ברבע הקודם נרשמה עלייה חדה מאוד ברווח למניה. בקרב חברות התעשייה ישנה חולשה מסוימת, כאשר חברות הטכנולוגיה ממשיכות להציג תוצאות מרשימות למדי.

מעבר לכך, על רקע דבריו של הנשיא האמריקאי שוק המניות רשם חולשה בשבוע האחרון. כך, ה-Dow איבד יותר מ-4% מערכו, הירידה השבועית החזקה ביותר מאז השבוע הראשון של מארס 2009. מדד ה-S&P500 ירד ירידה שבועית של 3.9%. בהבחנה לפי מגזרים, מניות הפיננסים רשמו השבוע ירידה של 5.18%, מניות הטכנולוגיה איבדו 4.76%, מניות התעשייה רשמו ירידה של 4.06% ומניות מוצרי הצריכה איבדו 2.18% מערכן.

בין היתר, בשבוע הקרוב יפרסמו את תוצאותיהן העסקיות לרבע הרביעי חברות ה-DOW הבאות: JNJ, Boeing, Caterpillarו-Microsoft. בשוק האירופי צפויים, בין היתר, להתפרסם דוחותיהן של: Siemens, Novartis, SAP ו-Nokia.

באופן כללי, אנו מצפים להמשך פרסום של דוחות העולים על הערכות השוק. יחד עם זאת, התפתחות החקיקה בתחום הבנקאות המסחרית צפויה להשפיע על מגמות המסחר, בטווח הקצר.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
אפקט אובמה התפוגג, החלטות הריבית לא הפתיעו, 1/02/2010
העולם מטפס ל-3.9% , 1/02/2010
בשלהי 2010 ריבית בנק ישראל צפויה להגיע לכ-2.5%, 27/01/2010
קונצרני ואג"ח כללי IN, ממשלתי OUT, 25/01/2010
מחירי האג"ח מגלמים את העלאות הריבית הצפויות, 25/01/2010
מי מסוכן יותר, בנק גדול או בנק קטן? , 24/01/2010
פישר צפוי להשאיר את הריבית ברמה של 1.25% , 21/01/2010
קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות - סיכום 2009 , 19/01/2010
בסין פועלים נגד התחממות יתר של הכלכלה, 19/01/2010
מיטב: מדד המחירים לחודש ינואר צפוי לרדת בשיעור של 0.3%, 18/01/2010
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.