כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

העולם מטפס ל-3.9%

1/02/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

קרן המטבע הבינלאומית מעדכנת כלפי מעלה, באופן משמעותי, את תחזיות הצמיחה שלה לעולם. בהשוואה ל-3.1% בתחזית של אוקטובר, העולם צפוי להתרחב ב-3.9% בשנת 2010. הואיל ותחזית זו כבר מתאימה לעצמת הפעילות, העדכון הבא צפוי להיות שולי. המשק האמריקאי התרחב ב-5.7% ברבע הרביעי.

לאור נתוני הצמיחה הטובים הללו, גם אם נניח שהמשק האמריקאי לא יצמח כלל בכל אחד מארבעת הרבעים הקרובים, עדיין שיעור הצמיחה השנתי יסתכם ב-1.3%.

קרן המטבע הבינלאומי מעדכנת מעלה את תחזיות הצמיחה

הכלכלה העולמית צפויה לצמוח בשנת 2010 בשיעור גבוה יותר, מאשר חשבו כלכלני המטבע הבינלאומית בחודש אוקטובר 2009. כך עולה מתחזיות מעודכנות של הקרן שפורסמו בשבוע האחרון. 

לפי התחזית החדשה, ההתרחבות של הכלכלה העולמית בשנת 2010 תקיף יותר מדינות ותהיה חדה יותר. עם זאת, חלק המשווקים המפותחים יציגו נתוני צמיחה חלשים, כאשר קבוצת השווקים המתעוררים תצמח בשיעור נאה למדי, אשר תושפע במיוחד מהביקושים הפנימיים האיתנים. כך, המשק העולמי צפוי לצמוח בשנה זו בשיעור של 3.9%.

שיעורי הצמיחה הצפויים הם תוצאה של תוכניות הזרמה עצומות בהיקפן המשולבות עם רמת ריבית עולמית הנמוכה, מאי פעם, במרבית השווקים המפותחים.

ביחס לשווקים המפותחים, לאחר התכווצות של 3.2% בשנת 2009, אלו צפויים לצמוח בשנת 2010 בשיעור של 2.1%          ו-2.7% בשנת 2011. התחזית החדשה משקפת תיקון, כלפי מעלה, של 0.75% בתחזית ל-2011.

יחד עם זאת, במונחים היסטוריים שיעור הצמיחה צפוי להיות נמוך ובמיוחד בהשוואה לקצב הצמיחה טרם פרוץ המשבר.

חלק מהגורמים המעקבים את הצמיחה הם: שיעור האבטלה הגבוה, החוב הציבורי והעובדה כי המערכת הפיננסית לא החלימה לחלוטין. יתר על כן, משקי הבית במשק האמריקאי מהווים בתקופה זו מקור נרחב של אי-ודאות ואתגר לקובעי המדיניות.

לאחר צמיחה ב-2.1% בשנת 2009, שיעור הצמיחה בקבוצת השווקים המתעוררים צפוי להסתכם ב-6% וב-6.3%, בשנים 2010 ו-2011, בהתאמה. הפרסום הנוכחי מכיל עדכון כלפי מעלה של כ-1% בתחזית הצמיחה לקבוצה זו בשנת 2011.

נציין, כי גם בקבוצה זו הופעלו מהלכים, הן מוניטריים והן פיסקליים מרחיבים, אשר עזרו למדינות לצלוח את המשבר העולמי בצורה טובה למדי. ייתכן, כי הבדלי הצמיחה בין שתי הקבוצות הביאה לכדי זרימת הון אל עבר השווקים המתעוררים אשר תמכה, פעם נוספת, בנתוני הצמיחה.

חשוב לציין כי נתוני הבסיס של המשקים ברחבי העולם הם שונים, לכן ניתן לראות כי השווקים האסייתיים הם המובילים את הצמיחה העולמית, כאשר מספר שווקים מפותחים אירופיים וגם מתעוררים באירופה נותרים מאחור.

בחודשים האחרונים, הבענו את דעתנו לכך שבהינתן השינוי בפעילות הכלכלית, צפויים ב-IMF לתקן את תחזיות הצמיחה כלפי מעלה, באופן משמעותי. לאחר עדכון זה, נראה כי התחזיות מתאימות, במידה רבה לאינדיקטורים הכלכליים המתפרסמים. אי לכך, להערכתנו, בעדכון הקרוב, באפריל, לא נראה שינוי משמעותי של התחזיות.

יתר על כן, לאחר העדכון הנוכחי נראה כי הסיכון לתחזית הוא סימטרי. כלומר, הסיכון לראות הפחתה בתחזית שקול לסיכוי לעליה.

המשק האמריקאי התרחב ב-5.7% ברבע הרביעי

הלשכה למחקר כלכלי בארה"ב, פרסמה ביום ו' כי הכלכלה האמריקאית התכווצה ב-2.4% בשנת 2009, זהו שיעור ההתכווצות השנתי החד ביותר מאז שנת 1946.

עם זאת, ברבע האחרון של 2010 הכלכלה התרחבה בשיעור חד מאוד של 5.7%, בהשוואה לרבע השלישי (במחירים קבועים ובמונחים שנתיים). זאת, בעקבות צמיחה בשיעור של 2.2% ברבע השלישי.

התרומה העיקרית לנתוני הצמיחה הרבעוניים הגיעה מכיוון ההשקעה הגולמית במשק. זו התרחבה בשיעור של 39.3%, שהוא החד ביותר מאז הרבע הרביעי של 1980. יחד עם זאת, הגורם המרכזי, לצערנו, בתחום ההשקעות אשר תרם להתרחבות זו היה הגידול במלאים. ברבע הנדון נרשמה בניית מלאים משמעותית וזו תרמה 3.39% לתוצר, מתוך תרומה של 3.82% של ההשקעה במשק לתוצר.

ההשקעות בענפי המשק תרמו 0.43% נוספים, במיוחד עקב גידול בהשקעות בתחום תעשיית המידע. חשוב לציין כי ענף הנדל"ן ממשיך להציג שיפור, בכל האמור להשקעות בו. הדבר בא לידי ביטוי בכך שזהו הרבע השני הרצוף שחל גידול בהיקף ההשקעות בבנייה.

התרומה השנייה בחשיבות לתוצר הכללי, של 1.9%, הגיעה מכיוון היצוא, אשר התרחב ברבע הנדון ב-18.1%, לאחר עלייה של 17.8% ברבע השלישי. עם זאת, במקביל נרשמה גם התרחבות של 10.5% ביבוא, אשר קיזזה 1.4% מהתוצר. על כן, תרומת הסחר (נטו) לצמיחה היתה 0.5%.

גם הצרכן האמריקאי תרם לצמיחה המשקית באודו מרחיב את התצרוכת הפרטית בשיעור של 2.0%. זאת, לאחר התרחבות של 2.8% ברבע השלישי. באופן מפתיע למדי, ההוצאה על מוצרים בני קיימא, דווקא פחתה בשיעור של 0.9%. ייתכן כי אחת הסיבות לכך, היא העלייה החדה של 20.4% שנרשמה בסעיף זה ברבע השלישי. מנגד, בהוצאה לצריכה שוטפת נרשמה התרחבות של 4.3%, שהיא החזקה ביותר מאז הרבע הרביעי של 2006.

ההוצאה לצריכה ממשלתית ירדה קלות, ב-0.2%, לאחר התרחבות של 2.6% ו-6.7%, ברבע השלישי והשני, בהתאמה. בסיבה המרכזית להתכווצות הגיע מההוצאה על ביטחון שפחתה בשיעור של 3.5%, לעומת רמתה ברבע השלישי.

שיעור צמיחה זה, של 5.7% היה גבוה משמעותית מהערכות השוק שעמדו על 4.8% והוא החד ביותר מאז הרבע השלישי בשנת 2003. יתר על כן, שיעור צמיחה זה יוצק אופטימיות לגבי קצב הצמיחה בשנת 2010, לאור השפעת הקצה. כלומר, גם אם נניח שהמשק האמריקאי לא יצמח כלל בכל אחד מארבעת הרבעים הקרובים, עדיין שיעור הצמיחה השנתי יסתכם         ב-1.3%.

חשוב לציין כי בעוד כחודש יפורסם עדכון נוסף לנתוני הצמיחה. הפער ההיסטורי, בערך מוחלט, בין האומדן הראשוני לעדכון עומד על 0.5%.

בתוך כך, איגרות החוב של ממשלת ארה"ב רשמו השבוע מגמות מעורבות קלות. כך, האיגרת המיועדת להיפדות בעוד שנתיים רשמה עלייה של 2 נ"ב בתשואה לפדיון והגיעה לכדי 0.812%. האיגרת ל-10 שנים רשמה ירידה של נ"ב בתשואה לפדיון וחתמה את שבוע המסחר בתשואה לפדיון של 3.584%. 
  
מניות

המשקיעים מאבדים קמעה את רמת האמון במשקים המתעוררים. כתוצאה, בשבוע האחרון נרשמה יציאה של כספים מקרנות אמריקאיות המשקיעות בשווקים אלו. להערכתנו, ישנה עדיפות לחברות הענק האמריקאיות, על פני השקעה ישירה בשווקים המתעוררים.

המשקיעים מאבדים אמון בשווקים המתעוררים

לפי דיווח של חברת EPFR Global עולה כי לראשונה זה 12 שבועות, רשמו קרנות הנאמנות המתמחות בשווקים מתעוררים יציאה של כספים. בשבוע שהסתיים ב-27/1 נרשמו פדיונות בהיקף של כ-700 מיליון דולר. קרנות ה-BRIC רשמו פדיונות, לראשונה מאז ספטמבר. קרנות אמריקה הלטינית רשמו יציאות כספים בהיקף של 220 מיליון דולר, הגבוה ביותר ב-29 השבועות האחרונים. 42 מיליון דולר יצאו מקרנות הפועלות במזרח-אירופה.

יתר על כן, מדיווחים אחרים עולה כי בתעודות סל על ברזיל ועל סין סך פוזיציות ה-Short עולות על היקפן של פוזיציות ה-Long, בשיעור החד ביותר זה תקופה.

לדעתנו, המגמה השלילית ברמת האמון שרוכשים המשקיעים לשווקים המתעוררים היא תוצאה משולבת של שתי סיבות.

הראשונה, היא מהלכי הריסון הנעשים בסין, עקב הצמיחה הגבוה במדינה. השנייה, היא העובדה כי השווקים המתעוררים הם לא "סוּפֱּר" זולים. כלומר, מכפיל הרווח של ברזיל לשנת 2011 עומד על 10.4, לעומת 12.9 לשנה הנוכחית. המכפיל הצפוי של מדד המניות של שנגחאי לשנת 2011 עומד על 14.5, כאשר לשנה זו הוא ניצב על 17.3.

אמנם, אלו לא מחירים יקרים, אך לא זולים כפי שהיו בשנת 2005. אם נוסיף למשוואה את התשואות המרשימות שנרשמו החל בחודש מארס, אין ספק כי הפוטנציאל להמשכו של ראלי הופך מצומצם משמעותית.

למרות שאנו מעדיפים לנקוט מידה רבה של זהירות, כנגד השווקים המתעוררים הבולטים כמו סין וברזיל, אנו לא יוצאים בקריאה למנוע חשיפה לשווקים אלו.

יחד עם זאת, להערכתנו, בתקופה זו, ישנה עדיפות להגדלת החשיפה לחברות הענק האמריקאיות (אך לא רק הן). בדרך כלל, לחברות הענק, יש חשיפה בינלאומית הכוללת דריסת רגל בשווקים המתעוררים למרביתן מותגים חזקים בעלי יכולת מכירה. יתר על כן, מרביתן נסחרות במחירי שוק נוחים.  

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
אפקט אובמה התפוגג, החלטות הריבית לא הפתיעו, 1/02/2010
העולם מטפס ל-3.9% , 1/02/2010
בשלהי 2010 ריבית בנק ישראל צפויה להגיע לכ-2.5%, 27/01/2010
קונצרני ואג"ח כללי IN, ממשלתי OUT, 25/01/2010
מחירי האג"ח מגלמים את העלאות הריבית הצפויות, 25/01/2010
מי מסוכן יותר, בנק גדול או בנק קטן? , 24/01/2010
פישר צפוי להשאיר את הריבית ברמה של 1.25% , 21/01/2010
קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות - סיכום 2009 , 19/01/2010
בסין פועלים נגד התחממות יתר של הכלכלה, 19/01/2010
מיטב: מדד המחירים לחודש ינואר צפוי לרדת בשיעור של 0.3%, 18/01/2010
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.