כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

שנת 2010 נפתחת עם תשואה חיובית לקופות הגמל

2/02/2010

ינואר 2010 : שנת 2010 נפתחת עם תשואה חיובית לקופות הגמל

• תשואה חיובית נאה של כ-0.9% לקופות הגמל, תודות לעליות בשוק איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, ובמידה מוגבלת יותר – תודות לשוק המניות.

• התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד בינואר 2010, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שבין 0.7%-1.1%.

• תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב הרבה יותר שבין תשואה 0.6% ל- 2.0%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע, כאמור, על תשואה של כ-0.9%.

ינואר  2010 : תשואה חיובית נאה

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בינואר  2010 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ – 0.7% עד 1.1%.

תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית נאה של 0.9%.

העליות בשוק איגרות החוב, הן הקונצרניות והן הממשלתיות, תרמו תרומה של ממש לתשואות החיוביות של קופות הגמל החודש. 

האפיק הקונצרני רשם החודש את העליות הבולטות ביותר, כשהוא נתמך בנזילות הגבוהה במערכת ובשיפור במצב הכלכלי של החברות במשק. מדד התל בונד 20 עלה ב-2.3%, מדד התל בונד 40 עלה ב-2.5% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 2.4%.

יתרה מכך, איגרות החוב הלא מדורגות זינקו החודש עם תשואה ממוצעת של כ-8%.  

האפיק הממשלתי רשם גם הוא עליות נאות החודש. באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה חיובית כאשר מדדן עלה ב-0.8%, ברקע  - מדד המחירים לחודש דצמבר שנותר ללא שינוי למרות הציפיות לעלייה של 0.2%, והותרת הריבית ללא שינוי - 1.25%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים ירד ב-0.2%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 0.8%, איגרות לטווח של 5–7 שנים עלו בשיעור של 1.3%, ואיגרות החוב הארוכות ביותר, לטווח של 7-10 שנים, עלו בשיעור של 1.2%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה גם הוא החודש ב- 1.2%, כאשר נרשמה מגמה חיובית  ניכרת בעיקר באגחים בעלי טווחי הפדיון הארוכים ביותר: השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים עלו ב-0.4%, השחרים לטווח של 2–5 שנים עלו ב-1.7%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור הגבוה ביותר של 2.0%. המק"מים עלו ב- 0.2% ואילו והגילונים ירדו ב-0.2%.

בזירת המט"ח, התנהג הדולר באופן שונה מול השקל מאשר מול מרבית המטבעות האחרים בעולם, ובראשם האירו. הדולר התחזק בשיעור ניכר מול האירו: 2.5%, אבל זה לא עזר לו מול השקל והוא נחלש ב- 1.4%, מה שמשקף התחזקות ניכרת אף יותר של השקל מול האירו: תיסוף של  4.3%.

העליות בשוק המניות היו מקור נוסף לתשואה החיובית שצפויות הקופות להציג החודש.

שוק המניות בארץ תרם גם הוא, כאמור, לתשואות הקופות החודש. שוק המניות עלה לנוכח השיפור במצב המאקרו-כלכלי המתבטא בפרסום של נתוני מאקרו חיוביים , וכן התשואות הנמוכות באפיקים הסולידיים על רקע סביבת ריבית נמוכה. אמנם מדד ת"א 25 ירד ב-2.2%,  ומדד ת"א 100 ירד בשיעור של 0.7% ,אבל מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 5.0% ומדד יתר 50 עלה בשיעור חד של 7.2%. מניות חברות חיפושי הנפט והגז הובילו את עליות השערים החודש, עם עלייה בשיעור של 11.0%.  מדד חברות הביטוח בלט עם עלייה בשיעור של 6.3%.

לעומת זאת, ברוב שוקי המניות בעולם נרשמה מגמה שלילית, אשר מיתנה את תשואות הקופות החודש: מדדי המניות בארה"ב ירדו החודש בשיעורים ניכרים: מדד הדאו ג'ונס ירד ב-3.5%, מדד ה-500S&P ירד ב-%3.7 והנאסד"ק ירד ב-5.4%. גם באירופה נרשמו ירידות שערים: ה-DAX הגרמני ירד ב-5.9%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-5.0% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 6.4%. באסיה נרשמה מגמה מעורבת : הניקיי ירד ב- 3.3% וההנג-סנג ירד ב-8.0%.  כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

ינואר  2010

מדד ת"א 25

2.2-

מדד ת"א 100

0.7-

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

1.0

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

0.8

מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד

2.9

שינוי הדולר ביחס לשקל

1.4- (תיסוף)

מלוות קצרי מועד

0.2

שחר

1.2

גילון

0.2-

 

 

 

 

 

 

 

 

לאור כל אלו, מסתמן שתשואות ינואר יהיו חיוביות נאות, בזכות העליות באפיק הקונצרני, הממשלתי והמנייתי גם יחד.

הכותבת הנה מנהלת השקעות במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
פברואר 2010: תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות, 1/03/2010
איתותים חיוביים מהמשק האמריקאי , 22/02/2010
מיטב: גם החודש צפויה הריבית להישאר ברמה של 1.25% , 18/02/2010
מיטב: מדד המחירים לפברואר צפוי לרדת ב-0.5%, 17/02/2010
מצמיחה בסין לאינפלציה בעולם, 16/02/2010
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 7/02/2010
ינואר 2010: חודש של מעבר כספים מהאפיק הממשלתי לקונצרני , 2/02/2010
שנת 2010 נפתחת עם תשואה חיובית לקופות הגמל, 2/02/2010
מיטב: מדד המחירים לצרכן יעלה ב-12 החודשים הקרובים ב-2%, 2/02/2010
הגיוסים נמשכים, אם כי בקצב נמוך יותר , 1/02/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.