כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים

7/02/2010

האם הציבור טועה? רוב כספי הציבור בתחום המנייתי הלכו ב-12 החודשים האחרונים לתעודות הסל המנייתיות, אך דווקא קרנות הנאמנות האקטיביות השיגו הרבה יותר.

ב-12 החודשים האחרונים: ינואר 2009 – ינואר 2010

• בכל 6 הקבוצות של קרנות הנאמנות המתמחות במניות בישראל הייתה התשואה הממוצעת גבוהה באורח משמעותי מזו של מדד הבנצ'מארק.

• 71% מהקרנות: 73 מתוך 103 קרנות, היכו את מדד היחס ורק 29% פיגרו אחריו.

• יתרון מובהק לקרנות הנאמנות מול הבאנצ'מארק במדד מניות כללי, ת"א 75, ת"א 100 ונדל"ן, וחולשה יחסית בקרנות ת"א 25 והיתר.

שוק המניות בישראל מצביע ב-12 חודשים האחרונים (ינואר 2009-ינואר 2010) על תשואות מרשימות בכל קנה מידה.

המדדים המובילים עלו בשיעורים חדים ביותר. מדד ת"א 25 עלה ב- 69.5% , מדד ת"א 75 זינק ב-103.2% ומדד ת"א 100 עלה ב-76.2%. מדד מניות היתר עלה ב-112.3% ומדד הנדל"ן עלה ב-91.2%. מדד המניות הכללי עלה ב-68.4%.

תעודות הסל השיגו מן הסתם תשואות דומות מאוד לאלה. וכמה השיגו קרנות הנאמנות האקטיביות?

מקובל לחשוב, שקרנות הנאמנות משיגות תשואות נמוכות מתשואת המדדים כאשר אלה נוסקים מעלה. זאת, הואיל ומנהלי הקרנות שומרים על אחוז מסוים מנכסי הקרנות במזומן למקרה של פדיונות, ולפיכך, שיעור זה אינו משתתף בחגיגת העליות וגורע מתשואת הקרנות. גורם נוסף שפוגם בתשואות הם דמי הניהול שנוטלים מנהלי הקרנות, שבגלל מבנה שוק ההון וקוטנו, וכן ההסדרים הנוגעים לקרנות המנייתיות (תשלום עמלת הפצה בשיעור של 0.8% לבנקים), הם גבוהים יחסית.

הלכנו ובדקנו, איפוא, כיצד סגרו מנהלי הקרנות המנייתיות את 12 החודשים האחרונים, ולא בפעם הראשונה שמסתבר, שרוב ניכר של קרנות הנאמנות המנייתיות המתמחות בישראל השיגו, למרות המגבלות שצוינו לעיל, תשואה גבוהה ממדדי היחס הרלוונטיים (בנצ'מארקים), והממוצע  היה, בדרך כלל, גבוה מהמדד הרלוונטי.

הקרנות המתמחות במניות בישראל חולקו על פי הסיווג המקובל, שנקבע ע"י רשות ני"ע, ל-6 הקטגוריות הבאות:

 קרנות המתמחות במניות ת"א 25
 קרנות המתמחות במניות ת"א 75
 קרנות המתמחות במניות ת"א 100
 קרנות המתמחות במניות היתר
 קרנות המתמחות במניות הנדל"ן
 קרנות המתמחות במניות (כללי)

נטרלנו, הן את הקרנות האגרסיביות עם חשיפה גבוהה במוצהר לשוק המניות, הן את הקרנות הדפנסיביות עם חשיפה נמוכה במוצהר לשוק המניות, והן את הקרנות הפאסיביות, שבדומה לקרנות הסל, מבקשות להשיג בדיוק את המדד הרלוונטי, והנה הממצאים:

קרנות הנאמנות מכות את מדד היחס –  (ינואר 2009 – ינואר 2010)

קרנות הנאמנות

תשואה ממוצעת ב-%

תשואת המדד הרלוונטי

ב-%

מס' קרנות שהיכו את המדד

מס' הקרנות שפיגרו אחרי המדד

סה"כ מספר קרנות

 

קרנות המתמחות במניות ת"א 25

70.9

69.5

4

9

13

 

קרנות המתמחות במניות ת"א 75

113.9

103.2

6

2

8

 

קרנות המתמחות במניות ת"א 100

83.3

76.2

16

4

20

 

קרנות המתמחות במניות היתר*

113.4

112.3

7

7

14

 

קרנות המתמחות במניות הנדל"ן*

104.3

91.2

6

2

8

 

קרנות המתמחות במניות - כללי

83.9

68.4

34

6

40

 

סה"כ

73

30

103

*נלקחו המדדים הרחבים ביותר

המסקנה העולה מן הטבלה: רוב גדול של קרנות הנאמנות האקטיביות היכו את מדדי הבנצ'מארק, והממוצע של כ"א מ-6 הקבוצות של הקרנות גבוה במידה לא קטנה מהמדדים הרלוונטיים.

מנקודת ראותו של המשקיע, ההישג של קרנות הנאמנות המנייתיות בולט בהשוואה מול תעודות הסל. זאת, משום שתשואות קרן הנאמנות למשקיע, גם של כל אלה המוצגות כאן, הן נטו, בעוד שכאשר משקיע רוכש תעודות סל הוא משלם לבנק עמלת קנייה ועמלת מכירה, עמלה שאינה קיימת כשמדובר ברכישה ו/או במכירה של קרנות נאמנות אקטיביות. עמלה זו נגרעת, כמובן, מהתשואה שסיפקה לו תעודת הסל.

מנקודת הראות של מנהל הקרן – בהיבט של המקצועיות, ההפרש לטובת מנהל הקרנות מול תעודות הסל הוא אף גדול יותר.

אם מביאים בחשבון שדמי הניהול הממוצעים בקרנות המתמחות במניות בישראל עומדים על יותר מ-2% לשנה, זוהי תשואה עודפת נוספת שהשיגו מנהלי הקרנות מול תעודות הסל. תשואה זו אמנם לא הגיעה ללקוחות בגלל שכללי "המשחק" שנקבעו ע"י המחוקק לקרנות הנאמנות מפלים אותן לרעה מול תעודות הסל, אבל יש בה כדי להעיד משהו על הרמה המקצועית הטובה של מנהלי קרנות הנאמנות.


מאז יולי 2009 בדקנו את תוצאות קרנות הנאמנות האקטיביות, מדי חודש בחודשו, בשני פרקי הזמן. האחד – מתחילת השנה, והשני – ב-12 החודשים האחרונים.

ממצאי הבדיקה מרוכזים בטבלה הבאה, והם מצביעים באופן המשכי על אותה מגמה – רוב ניכר של קרנות הנאמנות המנייתיות מכות את מדדי הבנצ'מארק.

אחוז הקרנות שהיכו את המדדים - טבלה מרכזת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקופה

קרנות מתמחות ת"א 25

קרנות מתמחות ת"א 75

קרנות מתמחות ת"א 100

קרנות מתמחות מניות יתר

קרנות מתמחות מניות נדלן

קרנות מתמחות מניות כללי

סה"כ ממוצע

ינואר

ינואר09 –

ינואר 2010

31

75

80

50

75

85

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דצמבר

ינואר-דצמבר 2009

46

88

81

71

88

83

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נובמבר

ינואר-נובמבר 2009

46

88

76

93

88

80

78

 

נובמבר 08- נובמבר 09

58

88

86

43

88

87

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוקטובר

ינואר-אוקטובר 2009

43

88

86

93

88

90

81

 

אוקטובר 08- אוקטובר 09

54

75

76

79

88

79

75

 

ספטמבר

ינואר-ספטמבר 2009

50

75

90

93

88

83

80

 

ספטמבר 08-ספטמבר 09

69

88

81

43

100

73

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוגוסט

ינואר-אוגוסט 2009

57

75

90

94

88

76

80

 

אוגוסט08 - אוגוסט 09

77

88

81

63

75

65

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יולי

ינואר-יולי 2009

64

75

90

94

89

71

81

 

יולי08 - יולי 09

69

88

81

75

75

53

74

http://www.meitav.co.il/

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
פברואר 2010: תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות, 1/03/2010
איתותים חיוביים מהמשק האמריקאי , 22/02/2010
מיטב: גם החודש צפויה הריבית להישאר ברמה של 1.25% , 18/02/2010
מיטב: מדד המחירים לפברואר צפוי לרדת ב-0.5%, 17/02/2010
מצמיחה בסין לאינפלציה בעולם, 16/02/2010
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 7/02/2010
ינואר 2010: חודש של מעבר כספים מהאפיק הממשלתי לקונצרני , 2/02/2010
שנת 2010 נפתחת עם תשואה חיובית לקופות הגמל, 2/02/2010
מיטב: מדד המחירים לצרכן יעלה ב-12 החודשים הקרובים ב-2%, 2/02/2010
הגיוסים נמשכים, אם כי בקצב נמוך יותר , 1/02/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.