כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

איתותים חיוביים מהמשק האמריקאי

22/02/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

הכלכלה האמריקאית ממשיכה לספק אינדיקטורים חיוביים. הבנק המרכזי האמריקאי ממשיך בהפעלת מנגנוני יציאה מההרחבה המוניטרית. עם זאת, הריבית הרשמית לא צפויה לעלות בקרוב. רכבת הרים על שיפוע העקום האמריקאי.

האיתות החיובי של האינדיקטורים המובילים נמשך בחודש ינואר, רשמו האינדיקטורים המובילים עליה של 0.3%, לעומת רמתם בחודש דצמבר 2009. חודש זה חותם רצף של 10 חודשים, בו האינדיקטורים המובילים רושמים התרחבות.

האינדיקטורים המובילים צופים את ההתפתחויות הכלכליות באופק של כ-6 חודשים קדימה, על כן מצביעים על כך שבמחצית הראשונה של השנה הכלכלה האמריקאית צפויה להמשיך ולהתרחב.

מדד האינדיקטורים המובילים, המחושב על ידי ה-Conference Board, מורכב מסל של 10 אינדיקטורים שונים. האינדיקטורים אשר תרמו לעליית המדד היו: שעות העבודה השבועיות, קצב המשלוחים, שוק המניות, פער הריביות וציפיות הצרכנים. מנגד, האינדיטורים שפעלו לשלילה היו: כמות הכסף, אישורי בנייה, ומספר דורשי העבודה.

מהדוח עולה כי הפירמות מייצרות יותר ובהתאם דורשות מהעובדים לעבוד יותר שעות. יתר על כן,הנתונים מצביעים כי הצמיחה במשק האמריקאי מתבססת. בהחלט, דוח נוסף חיובי. 

באופן כללי, הדיווחים הכלכליים לארה"ב שפורסמו בשבוע המסחר האחרון היו טובים וחשוב מכל, מעבר לציפיות השוק. כך בין היתר פורסמו האינדיקטורים הבאים:

(1) התחלות הבנייה בחודש  ינואר הסתכמו ב-591 אלף, לעומת 575 אלף בחודש הקודם ובהשוואה לצפי של 580 אלף.

(2) השקעות הזרים בני"ע אמריקאיים בחודש דצמבר הסתכמו ב-60.9$ מיליארד, לעומת צפי לזרם בהיקף של 50.0$ מיליארד.

(3) לאחר עלייה בייצור התעשייתי בחודש דצמבר ב-0.7%, בחודש ינואר התרחב הייצור התעשייתי ב-0.9%. זאת, בהשוואה לצפי של 0.7%.

(4) הגירעון הפיסקלי הממשלתי בחודש ינואר הסתכם בגירעון של 42.6$ מיליארד, לעומת צפי לגירעון של 46$ מיליארד ובהשוואה לגירעון של 63.5$  מיליארד, בחודש ינואר לפני שנה. עם זאת, עדיין המצב הפיסקלי הוא בכי רע כאשר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם הגירעון ב-1.45 טריליון דולר המהווים כ-10% מהתוצר.

(5) מדד הייצור של פילדלפיה עלה בחודש פברואר לרמה של 17.6 נק', לאחר 15.2 נק' בחודש דצמבר ולעומת צפי לרמה של 17.0 נק'.

מתוך הדיווחים הכלכליים, שני דיווחים היו פחות אופטימיים, אך לא כאלו שמשנים את דעתנו החיובית כלפי המשק האמריקאי.

הראשון היה דורשי העבודה התחיליים אשר רשמו עלייה לרמה של 473 אלף, לעומת צפי ל-438 אלף ובהשוואה ל-440 אלף, לפני שבוע.

האינדיקטור השני הוא מחירי היצרנים. בשבוע שעבר דיווחנו על העלייה המתרחשת, לאחרונה, במחירים לצרכן בסין וההשפעה שלהם על המחירים הגלובליים. מדד המחירים לצרכן (PPI), עלה בארה"ב, בשיעור של 1.4% בחודש האחרון וב-4.6% ב-12 החודשים האחרונים. ההשפעה המרכזית על מחירי היצרנים בחודש הנדון הגיעה מהתייקרות במחירי האנרגיה, כלי הרכב ומוצרי פרמצבטיקה. יתר על כן, נרשמה התייקרות של חומרי גלם שונים, ככל הנראה, על רקע ההתגברות בפעילות היצרנית.

רכבת הרים על שיפוע העקום הממשלתי

בסוף שבוע המסחר הקודם, שהסתיים ב-12/2 עמד שיפוע העקום של ממשלת ארה"ב, כפי שמוגדר על ידי הפער שבין ה-UST ל-10 שנים, לבין ה-UST לטווח של 2 שנים על רמה של 286.4 נ"ב.

הדיווחים הכלכליים החיוביים במחצית הראשונה של שבוע המסחר האחרון הביאו לכדי עליית תשואה בחלקו הארוך של עקום התשואה האמריקאי. כתוצאה, שיפוע העקום, טיפס לרמה של 292 נ"ב.

ביום חמישי הודיע הבנק המרכזי האמריקאי על העלאת ריבית ה-Discount Window (חלון הניכיון) ב-25 נ"ב לרמה של 0.75%.

כידוע, מנגנון זה משמש אמצעי משני לקבלת כסף מה-Fed, כאשר המוסד הפיננסי הזכאי לקבל הון זה נמצא בחוסר נזילות.

כנגד ההון המתקבל מהבנק המרכזי באמצעות מנגנון זה, על הבנק המסחרי להמציא נכס מגבה להלוואה כגון איגרת חוב של ממשלת ארה"ב.

בדרך כלל, הפער בין ריבית חלון הניכיון לבין ריבית ה-Fed הרשמית עמד על נקודת האחוז (100 נ"ב). אולם, באוגוסט 2007 הופחת הפער לכדי 50 נ"ב ולאחר אירוע Bear Stearns מצמם ה-Fed את הפער הריביות לכדי 25 נ"ב בלבד. כעת, הפער גדל לכדי 50 נ"ב. השימוש במנגנון זה בשנתיים האחרונות לא היה נרחב מדי והוא התרכז באירוע Bear Stearns ו-Lehman Brothers.

למעשה, מחודש אפריל האחרון המנגנון לא פעיל כלל. כלומר, מנגנון לא אפקטיבי ולכן העלאת הריבית בו לא מהווה מהלך ריסון מוניטרי אפקטיבי.

כתוצאה ממהלך זה התכווץ פער התשואה בין ה-UST ל-10 שנים, לבין ה-UST לשנתיים לכדי 282 נ"ב. כלומר, ירידה של 10 נ"ב. בסוף שבוע המסחר עמד פער התשואה על 285.7 נ"ב.

נציין, כי בטווח הקצר צפוי שיפוע העקום האמריקאי להמשיך ולעלות, אך במחצית השנייה של השנה עם התגברות הציפיות לכך שהריבית הרשמית האמריקאית תחל במסעה מעלה, השיפוע צפוי להתמתן.

בתוך כך, נציין כי במהלך השבוע נרשמה עלייה של 8 נ"ב בתשואה לפדיון ה-UST ל-10 שנים לרמה של 3.77%, כאשר התשואה לפדיון על ה-UST לשנתיים טיפסה ב-9 נ"ב לרמה של 0.916%.

בגוש האירופי, עלתה התשואה לפדיון על האג"ח של ממשלת גרמניה המיועדת להגיע לפדיון בעוד 10 שנים ב-9 נ"ב, כאשר המקבילה של אנגליה רשמה עליית תשואה של 13 נ"ב. האג"ח היוונית רשמה עליית תשואה של 31 נ"ב (השנתיים עלתה ב-43 נ"ב), כאשר המקבילה של פורטוגל רשמה דווקא ירידת תשואה לפדיון של 3 נ"ב. 
   
מניות

מרבית שוקי המניות בעולם רושמים עליות מחירים בשבוע המסחר האחרון. ה-S&P 500 רשם את העלייה השבועית החזקה ביותר מאז השבוע הראשון של נובמבר. מנגד, שוקי המזרח ובראשם סין הניבו תשואה חסר השבוע. חלקם, תוך ירידות מחירים. להערכתנו, יש להגביר את החשיפה לסקטור הטכנולוגיה.

בשבוע האחרון נמשכת המגמה החיובית שבוע טוב למדי חלף על פני שוקי המניות בעולם. מדד ה-S&P500 רשם בכל אחד מימי השבוע תשואה חיובית ובסופו הוא עלה ב-3.13%. גם מדד MSCI World רשם השבוע עלייה של 2.45%.

במונחי מטבע מקומי, דווקא בלטו לחיוב, באופן מפתיע, מדדי המניות האירופיים ובראשם שוק המניות של לוקסמבורג וגל אוסטריה שרשמו עליות מחירים בשיעור של 5.2% ו-5.1%, בהתאמה. גם ה-CAC 40 הצרפתי טיפס בשיעור של 4.7%. יחד עם זאת, ראוי לציין כי התחזקות הדולר האמריקאי כנגד האירו, הביאה לידי כך שבמונחי דולר אמריקאי רשם מדד המניות של ברזיל את העלייה השבועית החזקה ביותר, 5.6%.

השווקים אשר הניבו את התשואה השבועית החלשה היו סין והקשורים אליה. כך לדוגמא, מדד ה-Hang Seng איבד 1.9% מערכו. ה-Topix היפני ירד ב-0.4%. שוק המניות הסיני איבד 2.4% מערכו. להערכתנו, בתקופה הקרובה, ההתחממות  של המשק הסיני, ומהלכי הריסון שכנגד, ישפיעו לרעה על השווקים באזור ובמידה גם על השווקים המתעוררים.

המגמה החיובית בשוק האמריקאי הייתה, ברובה, תוצאה של הדיווחים הכלכליים הטובים במשק. להערכתנו, עליות השערים בשווקים האירופיים היו תוצאה של המתאם העולמי החזק ושוקי המניות, ולאו דווקא כתוצאה מחדשות חיוביות טובות שם (להוציא הסיוע ליוון). לפיכך, אנו ממשיכים להאמין כי המשק האמריקאי עדיף על פני השוק האירופי.

במבט סקטוריאלי, להערכתנו זהו עיתוי טוב להגביר את החשיפה לסקטור הטכנולוגיה. להערכתנו, אלו החברות האטרקטיביות ביותר בתקופה הנוכחית. חברות אלו מתאפיינות בקצב צמיחה גבוה מאוד, במקום השלישי מקרב הענפים הכלולים במדד        ה-S&P 500 (במקום הראשון והשני נמצאים הפיננסים וחומרי הגלם, בהתאמה). בשנת 2010 צפוי הרווח למניה לגדול ב-33% לעומת שנת 2009.

יתר על כן, סקטור זה הניב תשואת חסר משמעותית למדי ביחס ל-S&P 500. לפיכך, להערכתנו זהו עיתוי נוח למדי מבחינה טקטית לשם חזרה להשקעה במניות סקטור הטכנולוגיה.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
פברואר 2010: תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות, 1/03/2010
איתותים חיוביים מהמשק האמריקאי , 22/02/2010
מיטב: גם החודש צפויה הריבית להישאר ברמה של 1.25% , 18/02/2010
מיטב: מדד המחירים לפברואר צפוי לרדת ב-0.5%, 17/02/2010
מצמיחה בסין לאינפלציה בעולם, 16/02/2010
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 7/02/2010
ינואר 2010: חודש של מעבר כספים מהאפיק הממשלתי לקונצרני , 2/02/2010
שנת 2010 נפתחת עם תשואה חיובית לקופות הגמל, 2/02/2010
מיטב: מדד המחירים לצרכן יעלה ב-12 החודשים הקרובים ב-2%, 2/02/2010
הגיוסים נמשכים, אם כי בקצב נמוך יותר , 1/02/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.