כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מארס 2010: תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות בישראל ובחו"ל

31/03/2010

 תשואה חיובית נאה של כ-1.9% לקופות הגמל, תודות לעליות בשוק המניות ואיגרות החוב הקונצרניות, ובמידה מוגבלת יותר – תודות לשוק איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד.

 התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד במרס  2010, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שבין 1.5%-2.1%.

 תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה 1.3% ל- 2.3%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע, כאמור, על תשואה של כ-1.9%.

מארס 2010 : תשואה חיובית נאה

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

*הסיכום אינו כולל את תוצאות המסחר בשוקי המניות בעולם היום (אירופה וארה"ב) שלהן השפעה מזערית על התשואה החודשית ו/או הרבעונית

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו במרס  2010 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של  כ – 1.5% עד 2.1%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית נאה של 1.9%.

העליות הנאות בשוק המניות, הן בשוק המקומי והן בשוקי חו"ל, היו מקור העיקרי לתשואה החיובית שצפויות הקופות להציג החודש.

שוק המניות בארץ תרם תרומה מרכזית לתשואות הקופות החודש, תודות לשיפור במצב המאקרו-כלכלי המתבטא בפרסום של נתוני מאקרו חיוביים וכן התשואות הנמוכות באפיקים הסולידיים על רקע סביבת ריבית נמוכה.

מדד ת"א 25 עלה ב-6.0%,  מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 5.8% , מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 4.6% ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 2.8%.

גם ברוב שוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית חזקה: בארה"ב מדד הדאו ג'ונס ומדד ה-500S&P עלו ביותר מ-5% כ"א והנאסד"ק עלה ביותר מ-7%. באירופה נרשמו עליות חדות: ה-DAX הגרמני עלה ביותר מ-9% , וה-CAC הצרפתי עלה ביותר מ-7% . באסיה נרשמה מגמה דומה והניקיי עלה בקרוב ל-10%.  כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

העליות בשוק איגרות החוב הקונצרניות וכן העליות באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות תרמו גם הן לתשואה בקופות החודש, אך בשיעור נמוך יותר משוק המניות. כמו כן, הירידות המתונות באיגרות החוב הממשלתיות השקליות מיתנו תשואות אלו. 

האפיק הקונצרני רשם החודש עליות קלות כשהוא נתמך בנזילות הגבוהה בקרב המשקיעים ובשיפור במצב הכלכלי של החברות במשק. מדד התל בונד 20 עלה ב-1.2%, מדד התל בונד 40 עלה ב-1.7% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 1.1%.

האפיק הממשלתי רשם מגמה מעורבת החודש: איגרות החוב הצמודות עלו בעוד השקליות ירדו ברובן.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה חיובית כאשר מדדן עלה ב-0.9%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים עלה ב-0.4%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 0.6%, איגרות לטווח של 5–10 שנים עלו גם הן בשיעור של 1.3%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) נותר כמעט ללא שינוי, כאשר נרשמה מגמה מעורבת: השחרים הקצרים והבינוניים ירדו קלות ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור של 0.3%. המק"מים נותרו כמעט ללא שינוי ואילו והגילונים עלו ב-0.5%.

הדולר ירד החודש בשיעור של 2.2% והאירו נחלש גם הוא ב-3.1% וגרעו מעט מתשואות הקופות. 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

מרס  2010

מתחילת שנת 2010

מדד ת"א 25

6.0

7.3

מדד ת"א 100

5.8

8.5

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

0.5

1.8

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

1.0

1.7

מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד

1.2

5.4

שינוי הדולר ביחס לשקל

2.2 (תיסוף)

1.7 (תיסוף)

מלוות קצרי מועד

0.1

0.5

שחר

0.1

2.2

גילון

0.4

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

לאור כל אלו, מסתמן שתשואות מארס יהיו חיוביות נאות, בעיקר בזכות העליות באפיק המנייתי, אך גם בזכות איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות הצמודות.

סיכום הרבע הראשון של 2010

תשואה חיובית נאה מאוד: 4.2%, בהמשך לשנה טובה באופן יוצא דופן.

עד כה, שנת 2010 מסתמנת כשנה חיובית, בעיקר תודות לשוק המניות, אך גם תודות ולשוק איגרות החוב הקונצרניות ולשוק איגרות החוב הממשלתיות. מתחילת השנה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.2%.

שנה זו ממשיכה את העליות משנת 2009. שוק המניות הניב תשואות חיוביות, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 7.3%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 8.5% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור נאה של 13.8%. גם שוקי המניות בחו"ל עלו, אף כי באורח מתון יותר בדר"כ, ותרמו חיובית לתשואות של הקופות.

איגרות החוב הקונצרניות עלו גם הן: תל בונד 20 עלה ב- 3.9% ומדד תל בונד 40 עלה ב-5.6%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בכ-10%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית, אך בצורה מתונה יחסית. האיגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-1.7%, נוכח שיעור האינפלציה, ואיגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור של 2.2%.

הכותבת הנה מנהלת השקעות במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
החשודה המיידית - ספרד , 6/05/2010
"ענן וולקני" אירופאי של חובות וגירעונות נתן אותותיו בתעשיית קרנות הנאמנות בישראל , 3/05/2010
אירופה היא הברבור השחור של משבר הסאבפריים , 3/05/2010
יוון שלחה את הבורסה המקומית לירידות , 3/05/2010
אפריל 2010: תשואה שלילית בקופ"ג בפעם הראשונה אחרי 15 חודשים של שכרון חושים, 2/05/2010
המדרון האירופי החלקלק , 29/04/2010
הר הגעש היווני מסוכן מהאיסלנדי, 25/04/2010
ירידות קלות בת"א על רקע המשבר היווני, 25/04/2010
מארס 2010: תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות בישראל ובחו"ל, 31/03/2010
חודש פברואר חם מהרגיל בקרנות הקונצרניות, 1/03/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.