כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

אפריל 2010: תשואה שלילית בקופ"ג בפעם הראשונה אחרי 15 חודשים של שכרון חושים

2/05/2010

מסיכום חודש אפריל 2010 עולה:

• תשואה שלילית של כ-0.8% לקופות הגמל, בשל הירידות בשוק המניות ובשוק איגרות החוב הקונצרניות.

• התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד באפריל 2010, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שלילי שבין 0.9%-0.7%-.

• תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה שלילית של 0.5%- ל- 1.3%-.

• ינואר-אפריל 2010: עדיין תשואה חיובית מרשימה של  כ-3.3%.

אפריל 2010: תשואה שלילית

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו באפריל  2010 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת  שלילית בטווח של  כ – 0.7%- עד 0.9%.- תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת שלילית של 0.8%.

העליות המתונות שנרשמו בשוק איגרות החוב הממשלתיות הן המקור היחיד שהשפיע לחיוב על תשואות הקופות החודש. לעומתן, הירידות הקלות בשוק אגרות החוב הקונצרניות השפיעו לשלילה על תשואות הקופות החודש, כמו גם הירידות החדות הרבה יותר שנרשמו בשוק המניות המקומי.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה חיובית כאשר מדדן עלה ב-0.6%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים עלה ב-0.3%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 0.4%, איגרות לטווח של 5–10 שנים עלו בשיעור הגבוה ביותר של 1.1%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש ב- 0.2% בלבד, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים  עלו ב-0.4%, השחרים לטווח של 2–5 שנים עלו ב-0.3%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה נותרו ללא שינוי.  המק"מים עלו ב- 0.2% ואילו והגילונים נותרו ללא שינוי.

האפיק הקונצרני רשם החודש מגמה מעורבת, אך בעיקר שלילית. בעוד מדד התל בונד 20 אמנם עלה ב-0.2%, אך מדד התל בונד 40 ירד ב-1.0% ומדד התל בונד 60 ירד ב- 0.4%. גם איגרות החוב הלא מדורגות השיגו תשואות שליליות מתונות החודש.

שוק המניות בישראל ירד החודש.

מדד ת"א 25 ירד ב-5.3%,  מדד ת"א 100 ירד בשיעור דומה של 5.0%, מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 3.2% ומדד יתר 50 ירד בשיעור של 3.8%. זה היה, כאמור, המקור העיקרי של הפסדי קופות הגמל החודש.

לעומת שוק המניות המקומי, ביצועי שוקי המניות בחו"ל היו טובים יותר. מדדי המניות באירופה ירדו אמנם, אך בשיעורים מתונים מזה של ת"א, ומדדי המניות בארה"ב עלו בין 3% לקרוב ל-5%.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

אפריל  2010

מתחילת שנת 2010

מדד ת"א 25

5.3-

1.7

מדד ת"א 100

5.0-

3.1

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

0.3

2.1

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

0.6

2.4

מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד

0.3-

3.6

שינוי הדולר ביחס לשקל

  0.4(פיחות)

1.2(תיסוף)

מלוות קצרי מועד

0.2

0.6

שחר

0.2

2.4

גילון

0.0

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיכום מתחילת שנת 2010 : תשואה חיובית נאה מאוד

השליש הראשון של 2010 מצביע על תשואה חיובית נאה מאוד, גם אחרי הירידה הקלה באפריל. זאת, בעיקר תודות לשוק המניות, אך גם תודות ולשוק איגרות החוב הקונצרניות ולשוק איגרות החוב הממשלתיות. מתחילת השנה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית משוקללת של 3.3%.

השליש הראשון של שנה זו ממשיך את העליות משנת 2009. שוק המניות הניב תשואות חיוביות, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 1.7%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 3.1% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור חד של 10.2%. 

איגרות החוב הקונצרניות עלו גם הן: תל בונד 20 עלה ב- 4.1% ומדד תל בונד 40 עלה ב-4.5%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בכ-10%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית. האיגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-2.4%, ואיגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור של 2.4%.

הכותבת הנה מנהלת השקעות במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מתשעים ואחד יוצאים שבעה, 25/07/2010
טבע צפויה להכביד על פתיחה חיובית בעקבות עליות חדות בארה"ב , 25/07/2010
היחלשות מומנטום הצמיחה, 19/07/2010
מיטב: מדד יולי צפוי לעלות בשיעור של 0.7%, 19/07/2010
השבוע נרשם גיוס ענק של כ-0.9 מיליארד שקל, בהובלת הקרנות הקונצרניות ואג"ח כללי, 19/07/2010
האפיק הצמוד נחלש לאחר גל של עליות, 19/07/2010
התאוששות 'V' - העולם צפוי לצמוח השנה ב-4.6%, 11/07/2010
מיטב: הקרנות המסורתיות בשבוע הגיוסים החזק ביותר מאז מרץ 2010 , 11/07/2010
האפיק הממשלתי משנה מגמה ועובר לירידות קלות , 11/07/2010
עזיבת מנכ"ל דיסקונט: סוף עידן הצמיחה, תחילת עידן הסחיטה, 6/07/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.