כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

אירופה היא הברבור השחור של משבר הסאבפריים

3/05/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

הברבור השחור של משבר ה-Subprime, משבר פיסקלי אירופי. ירידה בפרמיית ה-CDS של ה-IG האמריקאיות, לעומת עלייה בקרב האיגרות האמריקאיות הביאה לשוויון בפרמיות ה-CDS, לראשונה זה שנתיים. הכלכלה האמריקאית צמחה ברבע הראשון של 2010 בשיעור של 3.2%. התרומה של ההוצאה הפרטית הייתה המשמעותית ביותר לצמיחה. השנה, צפויה הכלכלה האמריקאית להתרחב בכ-3%

הברבור השחור של משבר ה-Subprime = משבר פיסקלי

מרביתנו זוכרים שלפני 3 שנים ביולי 2007 פרץ משבר ה-Subprime. המשבר הפיסקלי שאותו חווה אירופה והשווקים הפיננסים, בשבועות האחרונים, הוא בנו של משבר ה-Subprime הידוע.

הסיבה המרכזית לגירעונות שאיתן מתמודדות מרבית מדינות אירופה היו תוצאה של ירידה מהירה מאוד בהכנסות המדינות ממסים, כאשר מנגד אף עלו ההוצאות, עקב תשלומי דמי אבטלה גדלים לאזרחים במדינות הנמצאות במשבר. ניתן לראות משבר זה כ"ברבור שחור", שהרי לא טריוויאלי לצפות כי משבר נדל"ן בארה"ב יתפתח לכדי פסיעה בודדת מאסון פיסקלי באירופה.

הפער בין ההוצאות להכנסות התרחב בחלק ניכר של המדינות לשיעורים חד-ספרתיים גבוהים מאוד ואף דו-ספרתיים. בחלק  מהמדינות, כמו בישראל, כאשר חזו בהתפתחות זו פעלו לצמצם את הגירעון בצורה מהירה, באמצעות צמצום הוצאות והטלת מסים. בחלקן, כמעט ולא עשו כלום עקב מבנה פוליטי שהוא בלתי אפשרי לניהול מדינה במשבר.

פורטוגל, דיווחה בראשית מארס על מהלך של צמצום הגירעון. המהלך יהיה תוצאה משולבת של הפרטות, קיבוע השכר בסקטור הציבורי והעלאת מסים למקבלי שכר גבוה. צעד זה נעשה כשבוע, לערך, לאחר שיוון הודיעה על צעדים לצמצום החוב.

עם זאת, נראה כי גם מהלכים אילו אינם מספקים. לראיה,  האיחוד האירופי יצא לפני ששבוע בדרישה מפורטוגל לבצע מהלכים נוספים לצמצום.

אין ספק, כי הבעיה היא קשה מאוד כאשר מתנהלים עם גירעון של 13.6% ביוון, או של כ-10% בארה"ב ואף 9.4% בפורטוגל. עם זאת, התזרים, עלול להיות הגורם אשר יצית את התבערה.

זו הבעיה הנוכחית של יוון. בחודש מאי צפוי להגיע לפדיון ביוון חוב בהיקף של כ-11 מיליארד אירו (כ-14 מיליארד דולר ויותר מ-7.5 מיליארד אירו בחודש יולי. כלומר, כ-18 מיליארד אירו תוך 3 חודשים.

ניתן לומר כי כמעט בלתי אפשרי, מבחינת יוון, למחזר חוב זה. הריבית שהיא תצטרך לשלם תהיה דו-ספרתית ואם תמחזר את כל החוב, ניתן להניח כי זו תהיה גבוהה מ-20%. כלומר, יוון תצטרך לשלם בכל שנה כחמישית מקרן ההלוואה רק את הוצאת הריבית. נציין, כי התשואה לפדיון על איגרת החוב של ממשלת יוון, המיועדת להגיע לפדיון בעוד 5 שנים, נסחרה בסוף השבוע בתשואה לפדיון של 10.59%, עלייה של 566 נ"ב מראשית השנה. זאת, כאשר התשואה לפדיון על האג"ח המקבילה של ממשלת גרמניה ירדה מראשית השנה ב-46 נ"ב.

זה, עוד החלק הקל של המשוואה. בארבעת השנים הקרובות היקף החוב של יוון, הצפוי להגיע לפדיון, יהיה כ-35 מיליארד אירו, בממוצע לשנה. קשה לראות בסביבה הנוכחית את יוון מצליחה למחזר את החוב, שלא בשוק האפור.

מבחינה זו, מצבה של פורטוגל הוא טוב יותר. בפורטוגל מגיע לפדיון בחודש מאי חוב בסך של 6 מיליארד אירו, ביוני כ-2 מיליארד אירו ועד אפריל 2010 אין לה תשלומים מהותיים נוספים. באופן כללי, עד סוף השנה יגיע לפדיון סך של 21 מיליארד אירו ובשנת 2011 סך של 20 מיליארד אירו.

כאמור, גם ממשלת פורטוגל משלמת את מחיר אבדן היציבות של יוון וגם את שלה. כך לדוגמא, בעוד שבראשית השנה נסחרה איגרת החוב של פורטוגל לטווח של 2 שנים בתשואה לפדיון של 1.42%, לעומת זו של ממשלת גרמניה שנסחרה בתשואה לפדיון של 1.33%, כלומר, תוספת של 9 נ"ב, בסוף השבוע עמד פער התשואה על 290 נ"ב, כאשר האיגרת של פורטוגל נסחרת בתשואה לפדיון של 3.66%.

אגב, בדיקה של מבנה החוב האמריקאי מצביעה כי בקרב איגרות שהונפקו לטווח של שנתיים ומעלה, עד סוף השנה צפוי להגיע לפדיון חוב בהיקף של 470 מיליארד דולר. בכל אחת מהשנים 2011 ו-2012, צפוי להגיע לפדיון חוב בהיקף הגבוה מ-800 מיליארד דולר. אם ניקח בחשבון גם אג"חים קצרים יותר ונוספים נגיע לכדי צרכי מחזור חוב בהיקף של יותר מ-2 טריליון דולר השנה ויותר מטריליון דולר בכל אחת מהשנים 2010 ו-2011.

המשבר לא השפיע רק על איגרות החוב של המדינות הנמצאות במוקד הרעש אלא גם על הסקטור הקונצרני. כך, בהשוואה בין גושים, פרמיית הסיכון (CDS) של איגרות החוב הקונצרניות שבדירוג השקעה מאירופה רשמה עלייה בשבועות האחרונים, כאשר מנגד, זו האמריקאית רושמת ירידה. התוצאה היא שוויון בפרמיית הסיכון, לראשונה זה שנתיים.

בהתייחס למשבר הנוכחי, די ברור כי ההנהגה היוונית תסכים לכל דבר שידרשו ה-IMF והאיחוד האירופי.

מדיווחים שעולים הבוקר בעיתונות נראה כי הממשל היווני יטיל גזירות נוספות בדמות העלאת שיעור המס והפחתת התשלומים לסקטור הציבורי. ראש הממשלה היווני צפוי לנאום היום לציבור ולדווח על המהלכים הכלכליים החדשים.
לאחר מכן, שרי האוצר של מדינות האיחוד המוניטרי צפויים להיפגש בבריסל בכדי לדון במתן הסיוע ליוון.

צמיחה של 3.2% ברבע הראשון של 2010 בארה"ב

ביום ו', פרסמו נתוני חשבונאות הלאומית לרבע הראשון של ארה"ב. מהם עלה, כי לעומת הרבע הקודם ברבע הנדון התרחב התוצר המקומי הגולמי בשיעור של 3.2% (במונחים שנתיים ובמחירים קבועים).

הצמיחה ברבע הראשון הושפעה באופן חיובי מהגורמים הבאים:

(1) הצריכה הפרטית התרחבה ברבע הנדון בשיעור של 3.6%, לאחר 1.6% ברבע הקודם. זו, הושפעה בעיקר מצמיחה של 11.3% ברכישת מוצרים בני-קיימא. להוצאה הפרטית הייתה, ברבע הנדון, ההשפעה המהותית ביותר על צמיחת המשק. זו תרמה 2.55% לצמיחה הכוללת.

(2) ההשקעות במשק גדלו ברבע הנדון ב-14.8%. אלו הושפעו במיוחד מהתרחבות של 13.4% בהשקעה בציוד ותוכנה ומבנייה של מלאים. המלאים תרמו 1.57% מתרומה כוללת של ההשקעות שהסתכמה ב-1.67%.

(3) היצוא צמח בשיעור של 5.8%, והושפע במיוחד מעלייה נאה של 6.7% ביצוא הסחורות. היצוא תרם 0.7% לצמיחת התוצר.

תרומה שלילית לתוצר הגיעה משני הגורמים הבאים:

(1) צמצום של 1.8% בהוצאה הממשלתית, שהושפעה מצמצום חד של ההוצאה בשלטון המקומי. זו, גרעה 0.4% מהתוצר הכללי. נציין, כי השלטון המקומי גורע מהצמיחה, כבר שלושה רבעים ברציפות.

(2) עלייה של 8.9% ביבוא. התרחבות זו, גרעה 1.3% מהתוצר הכללי.

אין ספק כי דוח זה הוא חיובי למדי, במיוחד על רקע העובדה כי הצרכן האמריקאי תרם, בצורה משמעותית לתוצאה הסופית.

במבט לרבעים הנותרים ל-2010, נראה כי המשק האמריקאי צפוי לצמוח בשיעור של כ-2.8% בכל אחד מהם. כך, הצמיחה בשנה הנוכחית צפויה להסתכם בכ-3% (לפי ה-IMF, 3.1%).

מניות

בשבוע האחרון 6 חברות Dow דיווחו על תוצאותיהן. 5 דיווחו על תוצאות הגבוהות מהערכות השוק. גם באירופה התמונה דומה למדי. עם זאת, בשבוע האחרון ירידות שערים בארה"ב (בגלל Goldman) ובאירופה (בגלל יוון ופורטוגל). מדדי אסיה נטו לעלות.

התוצאות ממשיכות להיות טובות מאשר הערכות השוק, אך Goldman Sachs מפיל את השוק

בשבוע שבוע המסחר האחרון פרסמו מספר חברות נוספות הכלולות במדד ה-Dow Jones את תוצאותיהן העסקיות. להלן תיאור קצר של התוצאות בחלק מהחברות:

(1) חברת הציוד ההנדסי Caterpillar פרסמה דוח שהיה טוב מהערכות השוק. מבחינתה, לאחר שבעה רצופים שבו החברה מדווחת על התכווצות של הרווח, היה זה הדוח הראשון, שבו דווחה על עלייה.

הרווח הנקי ברבע הנדון, בניכוי הוצאות לחוק הבריאות החדש, הסתכם ב-0.5 דולר למניה, בהשוואה לצפי השוק אשר עמד על 0.39 דולר למניה. הרווח הנקי הסתכם ב-233 מיליון דולר.

אם לא די בכך, אזי בחברה משוכנעים כי ההכנסות בהמשך השנה תהינה טובות יותר מאשר ציפו. כעת מצפים מחברה לכך שהרווח השנה יהיה בטווח שבין 2.5 דולר למניה לכדי 3.25 דולר למניה. זאת, לעומת ההערכה בינואר לכדי 2.5 דולר למניה.

(2) יצרנית הנפט הגדולה בעולם, Exxon Mobile, דיווחה על רווח הנמוך מהערכות השוק, עקב עלויות (200 מיליון דולר) הנוצרות מחוק הבריאות החדש. בשורה התחתונה, הרווח הנקי גדל ב-38%, לעומת הרבע המקביל אשתקד והסתכם ב-6.3 מיליארד דולר, או 1.33 דולר למניה. נציין כי זו הפעם הראשונה, מאז הרבע השלישי של 2008, שבו החברה מדווחת על עלייה בשורת הרווח.

(3) לעומת Exxon, היצרנית השנייה הגדולה בעולם, Chevron, סיפקה דוח מרשים מאוד. החברה דיווחה על צמיחת הרווח בעצמה הגבוהה ביותר בעשור האחרון.

לעומת, הרבע המקביל לפני שנה, הרווח הנקי יותר מאשר הוכפל, לכדי 4.55 מיליארד דולר, או 2.27 דולר למניה. זאת, לעומת 1.84 מיליארד דולר או 0.92 דולר למניה.

עד עתה, פרסמו 22 מתוך 30 חברות ה-Dow Jones את תוצאותיהן העסקיות. להוציא את Travelers ו-Exxon Mobile, השאר דיווחו על תוצאות טובות לעומת הערכות השוק.

גם בקרב חברות ה-Euro Stoxx 50 הדיווחים הם טובים מאשר ההערכות. לשם המחשה, עד עתה דיווחו 27 חברות, כאשר 19 מתוכן הציגו דוחות טובים מאשר הערכות השוק.

יחד עם זאת, שוקי המניות בעולם נטו בשבוע שחלף לרשום ירידות שערים.

שוק המניות האמריקאי רשם בשבוע שחלף את ירידת השערים החזקה ביותר מאז ינואר. זאת, על רקע החקירה הפלילית שנפתחה כנגד בנק ההשקעות Goldman Sachs. ביום המסחר האחרון צנחה מניית הבנק ב-9.4%, כאשר ברמה השבועית איבדה המנייה 7.8%. כך, מדד ה-S&P 500 איבד בשבוע האחרון 2.5% מערכו. כל זאת, תוך עלייה מחודשת של ה-VIX לרמה של 22%.

מדד המניות האירופי, ה-Euro Stoxx 50 רשם בשבוע האחרון ירידה חדה אף יותר, של 3.3%, על רקע הקשיים הנגלים בכלכלה המקומית.

שוקי המניות של אסיה, ובראשם השוק היפני נטו לרשום עליות מחירים השבוע שחלף. כך, מדד ה-Nikkei רשם עלייה של 1.2%.

גם בהתחשב באירועים הפנימיים הארה"ב ובאירופה, אני מעריכים כי שוק המניות העולמי, ובמיוחד האמריקאי, נותר אטרקטיבי להשקעה לאופק של 3 השנים הקרובות.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
החשודה המיידית - ספרד , 6/05/2010
"ענן וולקני" אירופאי של חובות וגירעונות נתן אותותיו בתעשיית קרנות הנאמנות בישראל , 3/05/2010
אירופה היא הברבור השחור של משבר הסאבפריים , 3/05/2010
יוון שלחה את הבורסה המקומית לירידות , 3/05/2010
אפריל 2010: תשואה שלילית בקופ"ג בפעם הראשונה אחרי 15 חודשים של שכרון חושים, 2/05/2010
המדרון האירופי החלקלק , 29/04/2010
הר הגעש היווני מסוכן מהאיסלנדי, 25/04/2010
ירידות קלות בת"א על רקע המשבר היווני, 25/04/2010
מארס 2010: תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות בישראל ובחו"ל, 31/03/2010
חודש פברואר חם מהרגיל בקרנות הקונצרניות, 1/03/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.