כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

ציבור המשקיעים עדין חושש כאשר הגיוסים בקרנות הכספיות גוברים

17/05/2010

ציבור המשקיעים חושש? הקרנות הכספיות מגבירות את קצב הגיוסים – תעשיית קרנות הנאמנות רושמת שבוע תנודתי שבסופו נרשמו גיוסים של כ-0.5 מיליארד שקל, בהובלת הקרנות הכספיות שהאפילו על יתר הקרנות, ורשמו גיוס מרשים של כ-0.9 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות, שרשמו פדיונות ענק, של כ-0.7 מיליארד שקל ביומו הראשון של השבוע, נהנו לאחריו מגיוסים קלים שהותירו אותן לסיים את השבוע בפדיונות של כ-0.4 מיליארד שקל, נמוכים בהרבה מהפדיונות של השבוע הראשון של החודש. הובילו את הפדיונות הקרנות הקונצרניות שפדו כ-270 מיליון שקל והקרנות השקליות שרשמו יציאת כספים של כ-140 מיליון שקל. קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד רשמו פדיונות נמוכים יחסית של כ-40 מיליון שקל ואילו בקרנות המנייתיות לא נרשמו השבוע שינויים משמעותיים.

תעשיית קרנות הנאמנות התנהלה השבוע בצילה של תוכנית הייצוב האירופאית שפורסמה ביום ראשון האחרון. אמנם, יומו הראשון של השבוע (קודם לפרסום התוכנית) לווה בפדיונות כבדים של כ-0.7 מיליארד שקל בקרנות המסורתיות, אך לאחריו התהפכה המגמה ואף נרשמו גיוסים קלים, זאת, לצד גיוס עקבי וגבוה לאורך כל השבוע בקרנות הכספיות. בסיכום שבועי רשמה תעשיית הקרנות גיוסים של כ-0.5 מיליארד שקל, אך בנטרול הקרנות הכספיות שגייסו כ-0.9 מיליארד שקל, רשמו הקרנות המסורתיות פדיונות של כ-0.4 מיליארד שקל, זאת לעומת פדיונות של כ-1.0 מיליארד שקל בשבוע הראשון של החודש.

שוקי המניות בישראל ובעולם התאוששו השבוע, לאחר ירידות השערים החדות שנרשמו בהן בראשית החודש, אך סימני שאלה ממשיכים להדהד באם תוכנית הייצוב האירופאית תוכל לייצב גם את הרגיעה בשווקים. בסיכום שבועי רשם מדד ת"א 25 עלייה קלה של כ-1.2%, מדד ת"א 75 עלה בכ-1.5%, מדד ת"א בנקים טיפס בכ-3.0% ואילו מדד יתר 50 זינק בכ-5.0%. בחו"ל נרשמו עליות שערים נאות: בארה"ב עלה הדאו ג'ונס 30 בכ-2.3% ומדד הנאסד"ק טיפס בכ-3.6%, באסיה מדד ה-SSEC  הסיני ומדד הנייקי היפני רשמו עליות קלות של כ-0.3% ו-0.9% בהתאמה. באירופה, מנגד נרשמו עליות מרשימות, שהתמתנו לקראת סוף השבוע: מדד ה-CAC 40 הצרפתי זינק בכ-4.9% ומדד ה-DAX הגרמני נסק בלא פחות מכ-6.0%. בסיכום שבועי, רשמו הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) פדיונות זניחים של כ-5 מיליון שקל, זאת לאחר שביומו הראשון של החודש הן עוד הספיקו לפדות כ-100 מיליון שקל, ובהמשך השבוע רשמו גיוסים נאים בדגש על הקרנות המתמחות במניות בישראל, שהסתכמו באותו הסכום.

באפיק הקונצרני נרשמו השבוע עליות שערים נאות: מדד אג"ח כללי עלה בכ-0.4%, מדד אג"ח קונצרני כללי טיפס בכ-0.6% , בעוד במדדי התל-בונד, 20 ו-40, נרשמו עליות גבוהות של כ-0.9% ו-1.1% בהתאמה. גם במקרה זה נרשמו פדיונות גבוהים ביומו הראשון של השבוע (450 מיליון שקל) שלאחריו נרשמו גיוסים קלים, כך שבסיכום שבועי רשמו קרנות אג"ח חברות וכללי פדיונות של 270 מיליון שקל, זאת, לעומת פדיונות גבוהים יותר של כ-660 מיליון שקל בשבוע הראשון של החודש, כך שניתן להצביע על רגיעה מסוימת.

באפיק הממשלתי נרשמו השבוע עליות שערים מתונות יותר, כך שמדד אג"ח ממשלתי כללי עלה בכ-0.2%, מדד אג"ח ממשלתי שקלי (שחרים) עלה גם כן בכ-0.2% ואילו מדד אג"ח ממשלתי צמוד מדד (גלילים) טיפס בכ-0.3%. בסיכום שבועי, רשמו הקרנות השקליות פדיונות גבוהים יחסית של כ-140 מיליון שקל, הפדיון השבועי הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים בעוד שקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד רשמו פדיונות קלים של כ-40 מיליון שקל.

הקרנות הכספיות הם הסיפור החם של השבוע החולף, זאת לאחר שהצליחו לגייס סכום מרשים של כ-0.9 מיליארד שקל המוביל אותן לגיוס של לא פחות מכ-1.7 מיליארד שקל מראשית החודש, בדרך, אולי, לשבור את שיא הגיוסים החודשי של נובמבר 2008 (3.4 מיליארד שקל) או אף של מרץ 2008 (3.5 מיליארד שקל). הגיוסים הגבוהים מפתיעים עוד יותר בכך שהם מתגברים דווקא בימים של עליות שערים נאות, הן במדדי המניות ובאגרות החוב הקונצרניות, ונראה כי ציבור המשקיעים לא נשאר אדיש לסיכונים שעדיין קיימים ועל כן מגדיל חשיפה לקרנות נאמנות בעלי מאפייני סיכון נמוך ביותר, כדוגמת הקרנות הכספיות השקליות. וייתכן, שלפחות חלק מן ההסבר מצוי במקום אחר לחלוטין: הידיעות שמדד המחירים לצרכן יעלה בשיעור גבוה וברצון לייצר הפסד ריאלי לצורך קיזוז הפסדים.

מתחילת החודש קטנו נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בכ-0.1 מיליארד שקל המיוחסים לגיוסים נטו של כ-0.2 מיליארד שקל ולירידת ערך נכסי הקרנות בכ-0.3 מיליארד שקל, זאת על רקע ירידה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.2%.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-13.5.10 כ-140.7 מיליארד שקל.

טבלת יצירות/פדיונות בקטגוריות המובילות:

טבלת יצירות/פדיונות בקטגוריות המובילות:

אפיק

סיכום שבועי (2-6/5/10) (במיליוני שקלים)

סיכום חודשי (2-13/5/10) (במיליוני שקלים)

קרנות מנייתיות[1]

6-

376-

קרנות כספיות

948

1,654

קרנות אג"ח שקליות

137-

162-

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

40-

21-

קרנות אג"ח חברות וכללי

267-

930-

שונות (אגד קרנות ואחרות[2])

4-

69

סה"כ

494

234

סה"כ (בנטרול קרנות כספיות ואגד ישראלי)

442-

1,395-


[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

[2] כולל קרנות אגד ישראלי, אגד חוץ, ממונפות ואסטרטגיות, אג"ח חו"ל, לתושבי חוץ ומעורבות

 

 הכותב הנו מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
אירופה חוזרת למפת ההשקעות, 24/05/2010
שבוע מהיר ועצבני עבר על תל אביב , 24/05/2010
השווקים קיבלו בברכה את התכנית האירופאית, 17/05/2010
נא לא למהר להספיד את אירופה, 17/05/2010
ציבור המשקיעים עדין חושש כאשר הגיוסים בקרנות הכספיות גוברים , 17/05/2010
מיטב: מדד מאי צפוי לעלות בשיעור של 0.2% , 16/05/2010
תוכנית הסיוע האירופית – הגישה האמריקאית משתלטת על אירופה, 10/05/2010
בורסת תל אביב עולה על רכבת ההרים האירופאית, 10/05/2010
תעשיית קרנות הנאמנות בישראל מדממת לאחר שנפגעה מ"אפטר שוק" עוצמתי , 10/05/2010
הגאווה האירופית נחלשת לכדי 1.25 , 10/05/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.