כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: הריבית לחודש יוני צפויה להישאר ללא שינוי, ברמה של 1.5%

24/05/2010

לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש יוני 2010: הריבית צפויה להישאר ללא שינוי, ברמה של 1.5%

עיקרי הדברים:

• החודש תעמוד בפני בנק ישראל דילמה קשה, בעת ההחלטה, לגבי גובה הריבית ליוני.

• מחד, מחירי הדיור ממשיכים לעלות, ואף במידה רבה. מאידך, גברה מאוד אי הודאות בשוקי העולם.

• לדעתנו, נראה כי ההשפעה הגלובלית תאפיל על זו המקומית.

• לכן, בהשפעת ההתפתחויות האחרונות בשוקי העולם, המדד המשולב לחודש אפריל (עלייה של 0.1% בלבד), הצפי לפעילות הכלכלית במשק (בהשפעת חוזקו של השקל) וסימנים ראשוניים לאבדן האמון במערכת הפיננסית בעולם, נראה כי בבנק ישראל יבחרו להמתין חודש נוסף.

• אי לכך, אנו צופים כי הריבית לחודש יוני תישאר ללא שינוי, כאשר הריבית ליולי תועלה ב-25 נ"ב.

• הריבית צפויה להגיע לכדי 2.25%, בשלהי 2010.

נראה כי לבנק ישראל ולנגיד שבראשו, תהיה דילמה קשה מאוד בעת החלטת הריבית לחודש יוני.

מחד, אין ספק כי בבנק ישראל מרגישים שלא בנוח עם רמת הריבית במשק, במיוחד על רקע העובדה כי היא מביאה לנכסים שונים להימצא ברמת מחיר שאינה נוחה להם (בעבר, ציינו במפורש את איגרות החוב הקונצרניות שבדירוגים נמוכים ואת הנדל"ן).

במדד המחירים לצרכן של חודש מארס ואפריל דווח כי גם מחירי השכירות ממשיכים לעלות (0.7% במארס ו-1.2% באפריל). גם מחירי הדירות (לפי עסקאות מס רכוש) ממשיכים להתייקר (נרשמו 15 חודשים ברציפות של עליות). כלומר, ענף הנדל"ן עוד רחוק מלהתקרר. 

ביחס לשער החליפין, אמנם, שער החליפין של השקל כנגד הדולר עלה בימים האחרונים והפך נוח יותר לשם העלאת ריבית, אך ביחס לסל המטבעות, הכולל את שער החליפין של השקל כנגד האירו, המצב אינו כך כלל. השקל ייוסף כנגד סל המטבעות (נומינלית) בשיעור של כ-5.5% מראשית השנה.

אין ספק, כי היחלשות השקל כנגד האירו פוגעת ביצוא של ישראל לגוש מטבע זה. כך, על רקע פגיעה הצפויה בנתוני הצמיחה העתידיים, מתרחקת הנחיצות בעלאת הריבית.

בנק ישראל עוד יכול לנסות ולהילחם בשוק השקל-דולר. בשוק השקל-אירו, אין מסחר, והוא לא יכול להשפיע על ערכו באופן ישיר. על כן, אל מול תופעה זו של שקל המתחזק כנגד האירו, בנק ישראל הוא חסר אונים.

אם לא די בכך, אזי הסערה בשוקי ההון בשבועות האחרונים, תוך כדי התחזקות הדולר האמריקאי בעולם (ולאו דווקא באותה עוצמה כנגד השקל) מגבירה את ההערכה כי ההתאוששות העולמית תיבלם ולכך השפעה שלילית על המשק הישראלי שהוא משק קטן, המושפע מהכלכלות איתן הוא סוחר ובראשן האירופית והאמריקאית.

להערכתנו, התמורות בכלכלה העולמית, המשולבות עם עלייה של 0.1% במדד המשולב של בנק ישראל בחודש אפריל וסימנים של פגיעה ברמת האמון שבין הבנקים המסחריים בעולם יביאו את בנק ישראל להותיר את הריבית לחודש יוני 2010 ללא שינוי.

חשוב לציין, כי מבחינת הסביבה האינפלציונית, הירידה החדה שנרשמה במחירי הנפט הגולמי בעולם צפויה להשפיע באופן מיידי על מדד המחירים לצרכן, כבר במדד חודש יוני, דרך מחירי הדלקים בתחנות הדלק וגם בחודשים שלאחר מכן באמצעות הוזלה של מוצרים תעשייתיים.  

לאור כל הגורמים שמנינו לעיל, נראה כי משקלם של אלו המצביעים על יציבות בריבית בחודש יוני יגברו על אלו הפועלים להעלותה. לפיכך, אנו צופים כי ביום ב' הבא (ב-24/5) יחליט נגיד בנק להותיר את הריבית המוניטרית ללא שינוי, ברמה של 1.5%.

לפי סוג ההחלטה לגבי גובה הריבית, ניתן יהיה להבין מה עומד לנגד עיניו של בנק ישראל. האם הוא שם את יהבו על האינפלציה ולכן יעלה את הריבית, או על הפעילות הכלכלית והכלכלה העולמית ובהתאם יותירה ללא שינוי.

בהשפעת העיכוב הצפוי בהעלאת הריבית, אנו צופים כי בסוף 2010 תגיע ריבית בנק ישראל לכדי 2.25%.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: מדד יוני צפוי לעלות בשיעור של 0.1%, 17/06/2010
שוקי המניות בעולם סיימו את השבוע בסערת עליות, בארץ - ירידות , 14/06/2010
הדולר והמשק האמריקאי, 13/06/2010
הכלכלה הריאלית עדיין לא נדבקה , 7/06/2010
צפויה תשואה שלילית בקופ"ג גם החודש על רקע ירידות בשוק המניות , 3/06/2010
קרנות כספיות IN , מסורתיות OUT, 2/06/2010
שבוע תנודתי סוער נוסף עבר על שוק המניות, 31/05/2010
למרות ספרד, סימנים של רגיעה, 31/05/2010
מיטב: הריבית לחודש יוני צפויה להישאר ללא שינוי, ברמה של 1.5% , 24/05/2010
קצב הפדיונות גובר על רקע החרפת הירידות בשוקי המניות בארץ ובעולם, 24/05/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.