כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

קרנות כספיות IN , מסורתיות OUT

2/06/2010

קרנות כספיות IN , קרנות מסורתיות OUT; החודש הגרוע ביותר לתעשיית הקרנות מאז נובמבר 2008 – חודש מאי 2010 ייזכר כאחד החודשים הפחות טובים לתעשיית הקרנות.זאת, לאחר שנרשמו בו פדיונות של כ-2.7 מיליארד שקל בקרנות המסורתיות – הפדיון החודשי הגבוה ביותר מאז נובמבר 2008. בראש טבלת הפודות נמצאות הקרנות הקונצרניות ואג"ח כללי (2.0 מיליארד שקל) והקרנות המנייתיות (0.8 מיליארד שקל). באפיק הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת: קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד רשמו גיוס נאה של כ-0.6 מיליארד שקל בעוד הקרנות השקליות רושמות פדיונות גבוהים של כ-0.8 מיליארד שקל. הקרנות הכספיות היו נקודת האור הכמעט יחידיה בתעשיית הקרנות, זאת לאחר שרשמו גיוס ענק של כ-2.7 מיליארד שקל, הגיוס החודשי הגבוה ביותר בשנה וחצי האחרונות.

חודש מאי היה חודש של מפנה לתעשיית קרנות הנאמנות, בצילם של משבר החובות האירופאי, שניצניו האחרונים היה הורדת דירוג החוב לספרד, והתיקון החד והמהיר כלפי מטה במדדי המניות בישראל ובעולם. בסיכום חודשי רשמה תעשיית הקרנות פדיונות של כ-160 מיליון שקל, אך בנטרול הקרנות הכספיות שגייסו כ-2.5 מיליארד שקל, פדו הקרנות המסורתיות כ-2.7 מיליארד שקל – הפדיון החודשי הגבוה ביותר מאז נובמבר 2008, אז נפדו כ-5.8 מיליארד שקל, בשיאו של משבר האשראי העולמי. קצב הפדיונות היומי עמד בחודש מאי על כ-140 מיליון שקל, כאשר היו אלו קרנות אג"ח חברות וכללי והקרנות המנייתיות שהובילו את הפדיונות בתעשיית קרנות הנאמנות.

קרנות אג"ח חברות וכללי היו הראשונות "לחטוף" פדיונות, זאת למרות שבסיכום חודשי הן השיגו תשואה שלילית יחסית נמוכה של כ-0.4% בממוצע. אז מה אם כן היה הזרז המרכזי לפדיונות דווקא בקטגוריה זו? כשמפלס הפחד ואי הוודאות של ציבור המשקיעים עולה, כפי שראינו בחודש החולף, כסף רב יוצא מקרנות אג"ח כללי בעלות חשיפה מנייתית, ולו מוגבלת, לעבר קרנות בעלי מאפייני סיכון נמוכים יותר.בנוסף, קרנות אג"ח חברות וכללי הניבו תשואה גבוהה הן ב-2009 והן מתחילת השנה וחלק מהמשקיעים מנצל את התיקון בשוקי המניות בכדי לממש רווחים אלו, מה גם ששעריהן של מדדי התל-בונד נשקו לרמות שיא של כל הזמנים. בסיכום חודשי פדו קרנות אג"ח חברות וכללי כ-2.0 מיליארד שקל  - גם כאן מדובר בפדיון החודשי הגבוה ביותר מאז נובמבר 2008. יחד עם זאת, מתחילת השנה גויסו לא פחות מכ-5.9 מיליארד שקל בקרנות אג"ח חברות וכללי.

באפיק הממשלתי נרשמה תנועה של מעבר כספים מהאפיק השקלי למדדי, זאת בתמיכת מדד המחירים לצרכן של חודש אפריל שהפתיע ועלה בכ-0.9%, מעל לתחזיות המוקדמות, וברקע החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית הבסיסית במשק ללא שינוי וברמה של 1.5%. תמיכה משמעותית לאגרות החוב הממשלתיות, הן השקליות והן המדדיות, באה בעקבות הנהירה של משקיעים מפוחדים בעולם בחיפוש אחר מקלט בטוח לכספם, בדמות אג"ח של ממשלות ארה"ב, גרמניה ויפן שהובילה אותן לרמת תשואות נמוכה יחסית ובעקבות כך גם לירידת תשואות. על אף שהכסף נדד מהאפיק השקלי למדדי, היו אלו דווקא ה"שחרים" שרשמו תשואה עודפת על פני ה"גלילים": מדד אג"ח ממשלתי שקלי (שחרים) טיפס החודש בכ-1.6% ואילו מדד אג"ח ממשלתי צמוד מדד (גלילים) עלה בכ-1.4%, כאשר בשני המקרים יתרון נרשם לאגרות החוב הארוכות והבינוניות על פני הקצרות. בסיכום חודשי רשמו קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד גיוסים של כ-0.6 מיליארד שקל – הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז נובמבר 2008, ואילו הקרנות השקליות פדו מנגד כ-0.8 מיליארד שקל – הפדיון החודשי הגבוה ביותר מאז יוני 2008.

הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) הן הנפגעות העיקריות מירידות השערים החדות שנרשמו במהלך חודש מאי כאשר, מדד ת"א 25 ירד בכ-7.0%, מדד ת"א 75 נפל בכ-12.2% ואילו מדד יתר-50 צלל בכ-13.2%. בחו"ל בלטו בירידות מדד הדאו-ג'ונס 30 שהתממש בכ-9.2%, מדד ה-CAC הצרפתי שצנח בכ-8.7% ומדד הנייקי היפני שנחתך בלא פחות מכ-10.3%.

בסיכום חודשי רשמו הקרנות המנייתיות פדיונות גבוהים של כ-0.8 מיליארד שקל, הפדיונות הגבוהים ביותר מאז מרץ 2008! בנוסף, הן סבלו מירידת ערך משמעותית של כ-1.1 מיליארד שקל עקב תשואה שלילית ממוצעת של כ-8.6%, כך שבסה"כ הן איבדו החודש לא פחות מכ-1.9 מיליארד שקל וירדו לנתח שוק של כ-8.1% מרמה של 9.3% בסוף חודש אפריל. הקרנות המתמחות במניות בישראל היו שוב אלו שהובילו את הפדיונות עם יציאת כספים של כ-0.5 מיליארד שקל, בעוד הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו פדיונות של כ-130 מיליון שקל והקרנות הגמישות סיימו עם פדיונות של כ-170 מיליון שקל.

בסה"כ מדובר בפדיון שמהווה כ-6.0% מסך הנכסים המנוהל שעמד בראשית החודש, ואשר עומד היום על כ-11.3 מיליארד שקל.

חלק ניכר מהכסף שנפדה מהקרנות המסורתיות "מוצא בית חם" בקרנות הכספיות שמשמשות כרית בטחון לתקופה של אי-וודאות ועצבנות בשוקי ההון. יחד עם זאת האלטרנטיבה הזאת כרוכה בתשואה נמוכה יחסית שהסתכמה בחודש מאי בכ-0.15% ומתחילת השנה בכ-0.6% בלבד, וחלק נכבד מהכסף שהופנה אליו החודש, הגיע כאמצעי ליצירת מגן מס מפני מדד אפריל הגבוה. בסיכום חודשי רשמו הקרנות הכספיות גיוסים גבוהים במיוחד של כ-2.7 מיליארד שקל – הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז נובמבר 2008. נתח השוק של הקרנות הכספיות עלה בהתאם ולאחר שנגע בתחתית של כ-10.3% בראשית חודש אפריל, הוא עומד כיום על כ-12.7% - נתח השוק הגבוה ביותר מאז דצמבר 2009.

בקרנות האגד נרשמה מגמה מעורבת: בעוד קרנות אגד חוץ מסכמות את החודש עם גיוסים נאים של כ-180 מיליון שקל, הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז הן הושקו לפני קצת יותר משנתיים, רשמו קרנות אגד ישראלי פדיונות גבוהים יחסית של כ-50 מיליון שקל – הפדיון החודשי הגבוה ביותר מאז השקתן. במקרה של קרנות אגד חוץ מדובר כבר בגיוס של כ-0.6 מיליארד שקל מראשית השנה ובכך הן מקבלות מקום של כבוד במקום השני בטבלת המגייסת המובילות מתחילת השנה, היישר אחר קרנות אג"ח חברות וכללי.

בסיכום חודש מאי, קטנו נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בכ-1.3 מיליארד שקל המיוחסים לפדיונות נטו של כ-0.1 מיליארד שקל ולירידת ערך נכסי הקרנות בכ-1.2 מיליארד שקל, זאת על רקע ירידה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.6% בחודש מאי.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון לסוף חודש מאי 2010 כ-139.5 מיליארד שקל.

טבלת יצירות/פדיונות בקטגוריות המובילות:

אפיק

סיכום חודש מאי (במיליוני שקלים)

סיכום מתחילת השנה (במיליארדי שקלים)

קרנות מנייתיות[1]

789-

0.1-

קרנות כספיות

2,661

0.7

קרנות אג"ח שקליות

791-

0.8-

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

618

2.2-

קרנות אג"ח חברות וכללי

1,950-

5.9

שונות (אגד קרנות ואחרות[2])

148

1.3

סה"כ

103-

4.8

סה"כ (בנטרול קרנות כספיות ואגד ישראלי)

2,722-

4.1

 


[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

 

[2] כולל קרנות אגד ישראלי, אגד חוץ, ממונפות ואסטרטגיות, אג"ח חו"ל, לתושבי חוץ ומעורבות

 

הכותב הנו מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: מדד יוני צפוי לעלות בשיעור של 0.1%, 17/06/2010
שוקי המניות בעולם סיימו את השבוע בסערת עליות, בארץ - ירידות , 14/06/2010
הדולר והמשק האמריקאי, 13/06/2010
הכלכלה הריאלית עדיין לא נדבקה , 7/06/2010
צפויה תשואה שלילית בקופ"ג גם החודש על רקע ירידות בשוק המניות , 3/06/2010
קרנות כספיות IN , מסורתיות OUT, 2/06/2010
שבוע תנודתי סוער נוסף עבר על שוק המניות, 31/05/2010
למרות ספרד, סימנים של רגיעה, 31/05/2010
מיטב: הריבית לחודש יוני צפויה להישאר ללא שינוי, ברמה של 1.5% , 24/05/2010
קצב הפדיונות גובר על רקע החרפת הירידות בשוקי המניות בארץ ובעולם, 24/05/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.