כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

צפויה תשואה שלילית בקופ"ג גם החודש על רקע ירידות בשוק המניות

3/06/2010

מסיכום חודש מאי 2010 עולה:

• תשואה שלילית של כ-2.5% לקופות הגמל, בשל הירידות בשוק המניות בארץ ובעולם.

• התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד במאי 2010, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שלילי שבין 2.3%- לבין 2.9%-.

• תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה שלילית של 2.0% ל- 3.0%-, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע, כאמור, על תשואה של כ-2.5%-.

• עדיין תשואה חיובית לתעשייה בשיעור של 0.8% בממוצע מאז תחילת השנה.


מאי 2010 : תשואה שלילית

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו במאי  2010 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת  שלילית בטווח של  כ-2.3% עד 2.9%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת שלילית של 2.5%.

העליות שנרשמו בשוק איגרות החוב הממשלתיות הן המקור העיקרי שהשפיע לחיוב על תשואות הקופות החודש. גם איגרות החוב הקונצרניות עלו ברובן החודש, אך בצורה מתונה הרבה יותר.  לעומתן, הירידות המשמעותיות בשוק המניות המקומי והעולמי השפיעו לשלילה על תשואות הקופות החודש.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה חיובית כאשר מדדן עלה ב-1.4%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים עלה ב-0.5%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 1.3%, איגרות לטווח של 5–10 שנים עלו בשיעור הגבוה ביותר של 1.7%. ברקע- מדד המחירים לחודש אפריל שעלה ב-0.9%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש ב- 1.2%, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים  עלו ב-0.4%, השחרים לטווח של 2–5 שנים עלו ב-1.3%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור של 2.2%. המק"מים עלו ב- 0.2% ואילו והגילונים ירדו ב-0.2%.

גם האפיק הקונצרני רשם החודש מגמה חיובית. מדד התל בונד 20 עלה אמנם ב-1.1%, אך מדד התל בונד 40 ירד ב-0.1% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 0.6%. איגרות החוב הלא מדורגות השיגו תשואות שליליות מתונות החודש של כ-2%.

הירידות בשוק המניות המקומי והעולמי היו המקור העיקרי לתשואה השלילית שצפויות הקופות להציג החודש.

שוק המניות בארץ ירד החודש, חודש שני רצוף, אחרי 15 חודשים של שכרון חושים.

מדד ת"א 25 ירד ב-7.0%,  מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 8.0% , מדד ת"א 75 ירד בשיעור ניכר של 12.3% ומדד יתר 50 ירד בשיעור של 13.2%.

בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה שלילית חזקה: בארה"ב מדד הדאו ג'ונס ירד ב-7.9%, מדד ה-500S&P ירד ב-%8.2 והנאסד"ק ירד ב-8.3%. נציין כי המסחר בארה"ב הסתיים החודש ב-28.5 בשל חג. גם באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-2.8%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-8.1% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 7.3%. באסיה נרשמה מגמה דומה : הניקיי ירד ב-11.7% וההנג-סנג ירד ב-6.4%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

מאי  2010

מתחילת שנת 2010

מדד ת"א 25

7.0-

5.4-

מדד ת"א 100

8.0-

5.2-

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

1.3

3.4

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

1.4

3.8

מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד

0.4

4.0

שינוי הדולר ביחס לשקל

3.0 (פיחות)

1.4 (פיחות)

מלוות קצרי מועד

0.2

0.8

שחר

1.6

4.0

גילון

0.2-

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאור כל אלו, מסתמן, כאמור, שתשואות מאי יהיו כמובן שליליות, בעיקר כתוצאה מהירידות בשוקי המניות בארץ והעולם.

סיכום מתחילת שנת 2010 : תשואה חיובית מתונה תודות לעליות באפיק איגרות החוב הממשלתי והקונצרני

מתחילת השנה, נרשמה תשואה חיובית בקופות הגמל, בעיקר תודות לעליות בשוק איגרות החוב הממשלתיות והקונצרטיות. לעומת זאת, הירידות בשוק המניות מיתנו עליות אלו.  בהתאם לכך, מתחילת השנה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.8%.

שוק המניות הניב תשואות שליליות, כאמור, כאשר מדד ת"א 25 ירד בשיעור של 5.4%, מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 5.2% ומדד ת"א 75 ירד בשיעור של 3.3%. 

לעומת זאת, איגרות החוב הקונצרניות עלו: תל בונד 20 עלה ב- 5.3% ומדד תל בונד 40 עלה ב-4.5%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בכ-8%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו גם הן את המגמה החיובית. איגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-3.8% ואיגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור של 4.0%.

הכותבת הנה מנהלת השקעות במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: מדד יוני צפוי לעלות בשיעור של 0.1%, 17/06/2010
שוקי המניות בעולם סיימו את השבוע בסערת עליות, בארץ - ירידות , 14/06/2010
הדולר והמשק האמריקאי, 13/06/2010
הכלכלה הריאלית עדיין לא נדבקה , 7/06/2010
צפויה תשואה שלילית בקופ"ג גם החודש על רקע ירידות בשוק המניות , 3/06/2010
קרנות כספיות IN , מסורתיות OUT, 2/06/2010
שבוע תנודתי סוער נוסף עבר על שוק המניות, 31/05/2010
למרות ספרד, סימנים של רגיעה, 31/05/2010
מיטב: הריבית לחודש יוני צפויה להישאר ללא שינוי, ברמה של 1.5% , 24/05/2010
קצב הפדיונות גובר על רקע החרפת הירידות בשוקי המניות בארץ ובעולם, 24/05/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.