כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

הכלכלה הריאלית עדיין לא נדבקה

7/06/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

עדיין, הסערה של חודש מאי לא עברה לכלכלה הריאלית האמריקאית והעולמית. עם זאת, הסיכון לקצב הצמיחה גדל. ביום ו' הקרוב יפורסמו המכירות הקמעוניות למאי ומדד אמון הצרכנים ליוני, למשק האמריקאי. אלו עשויים לקבוע את הכיוון של שוק המניות במחצית השנייה של יוני.  דוח התעסוקה לחודש מאי – אמנם, שיעור האבטלה ירד, אך מקומות התעסוקה נוצרו במגזר הממשלתי.

נראה שהסערה של חודש מאי לא עברה לכלכלה הריאלית, אך מגבירה את הסיכון לצמיחה

בשבועות האחרונים, אנו עדים לכך שהתייחסות המשקיעים לדיווחים, גם אם אין בהם הרבה אמת או אינם מדוייקת, היא קיצונית למדי. אולם, החשש המרכזי מסערה זו שניצניה פרחו בחודש אפריל ושהעמיקה בשוקי ההון בחודש מאי, הוא שזו תתגלגל לשווקים הריאליים ותביא לשינוי משמעותי במחזור העסקים העולמי.

אם כן, מה דיווחו האינדיקטורים האחרונים?

(1) מדד ה-ISM לפעילות היצרנית בארה"ב בחודש מאי עמד ברמה של 59.7 נקודות, הגבוהה מ-50 נקודות המצביעה על יציבות. אמנם, הוא היה נמוך מאשר הקריאה של חודש אפריל (60.4 נק'), אך גבוה מאשר הייתה הערכת השוק.

(2) מדד ה-ISM לפעילות הלא יצרנית נותר בחודש מאי ברמה של אפריל, 55.4 נק'. גם כאן, כל קריאה שהיא גבוהה מ-50 נק' מעידה על התרחבות.

(3) סך הבתים העומדים בפני מכירה גדל בחודש אפריל ב-24.6%, לעומת רמתם בחודש מארס והסתכם ברמה של 9.14 מיליון יחידות. היקף זה, היה גם גבוה משמעותית מאשר הערכות השוק שציפו לרמה של 8.9 מיליון יחידות.

(4) ההזמנות למפעלים התרחבו בחודש אפריל ב-1.2%, לאחר התרחבות בשיעור של 1.7% בחודש מארס.

(5) דוח התעסוקה לחודש מאי היה סביר למדי תוך דיווח על ייצור של 431 אלף מקומות תעסוקה. עם זאת, מזוית הראייה של הסקטור העסקי, הוא לא היה מוצלח במיוחד. עיקר מקומות התעסוקה יוצרו על ידי הסקטור הממשלתי (390 אלף), כאשר הסקטור העסקי ייצר רק 41 אלף משרות תעסוקה וענף הנדל"ן אף גרע מקומות תעסוקה, לאחר חודשיים שבהם הוא ייצר מקומות. (הרחבה בנושא בהמשך).

כלומר, לשמחתנו, מהאינדיקטורים הכלכלים אשר פורסמו בימים האחרונים נראה כי המערבולת לא הדביקה, לעת עתה, את השווקים הריאליים. אולי, רק הביאה להתמתנות מסויימת של קצב הצמיחה.

מעל לכל, אין ספק, כי עדיין המצב באירופה הוא לא פשוט, ונדרש כי הממשלות יוכיחו למשקיעים שהן החלטיות לבצע את הנדרש בכדי להפחית את הסיכון לפשיטת רגל. מהדיווחים האחרונים המגיעים מאירופה, ובמיוחד מהמדינות המובילות, נראה שבגוש נעשים מהלכים החלטיים לשפר את חוסר האיזונים.

לדוגמא, ביוון כבר רואים סימנים ראשוניים להחזרת השליטה על הגירעון. לראיה, בארבעת החודשים הראשונים של השנה, עוד לפני שהממשל החל באופן ממשי בהפעלת תוכנית הצמצומים, התפתחות הגירעון הייתה טובה משמעותית, מאשר נרשמה בחודשים המקבילים בשנת 2009.

גם במדינות נוספות, ובמיוחד בחשובות שבהן, מתבצעים מהלכים להחזרת השפיות הפסקלית. כך לדוגמא, בגרמניה ובספרד, פועלים לקצץ את הוצאות הממשלה ולהעלות מסים. בצרפת, הוחלט על הקפאת ההוצאה השוטפת של הממשלה עד 2013 ובאיטליה הוחלט על קיצוץ הוצאות המגזר הציבורי ועל הגברת המאמץ לגביית מס.

בינתיים, ובעיקר ביום ו', לאחר הדיווח שהגיע מהונגריה, לגבי המצב הפיסקלי ופרסום דוח התעסוקה לחודש אפריל, התגבר החשש בשווקים. כל זאת, תוך עליה מחודשת בפער של התשואה לפדיון שבין בריביות ה-Libor, במטבעות שונים לבין האג"ח הממשלתיות לטווחים זהים. עם זאת, חשוב לציין כי התרחבות הפער לא נבעה מעלייה בריביות ה-Libor אלא דווקא מירידה של התשואה לפדיון באיגרות החוב הממשלתיות (ראה תרשים). כלומר, עדיין קיים בשוק מהלך של מעבר לנכסים בטוחים.

עדויות נוספות לעליה ברמת סיכון, בשבוע שחלף, היו:

(1) התייקרות פרמיות ה-CDS למדינות מערב אירופה. השבוע, נרשמה עלייה בפרמיות ה-CDS, לא רק ביוון, ספרד ופורטוגל, או אפילו איטליה, אלא גם בצרפת וגרמניה.

(2) עלייה מחודשת ברמת מדד ה-VIX. במהלך המסחר של יום ו' הגיע ה-VIX לרמה הגבוהה ביותר של כל השבוע -  36.1%.

יחד עם זאת, בהתבוננות שבועית חשוב לציין, כי הרמה הייתה דומה למדי לזו, הממוצעת, של שבוע המסחר הקודם ונמוכה משמעותית מזו שנרשמה בשבוע האחרון של אפריל (לפני שבועיים).

אמנם, באופן כללי, נראה כי האינדיקטורים האחרונים לפעילות בארה"ב מצביעים על כך שלא חל שינוי משמעותי, לרעה, במחזור הכלכלי, אך במבט קדימה, ברור כי החשש בשווקים נותר גדול למדי ויכולת העמידה של השווקים אל מול חדשות אנמיות (שלא להזכיר שליליות – שוב, הונגריה) היא נמוכה למדי.

אי לכך, ככל הנראה השוק ימתין לדיווחים הכלכליים שיפורסמו ביום ו' הבא, שיהיו המשוכות המרכזיות הבאות. ביום הנדון, יפורסמו המכירות הקמעוניות לחודש מאי ומדד אמון הצרכנים של מישיגן לחודש יוני. שני דיווחים אלו צפויים לקבוע את הכיוון הכללי בשוק המניות במחצית השנייה של יוני.

דוח התעסוקה לחודש מאי - שוק העבודה האמריקאי ממשיך במגמת ההתאוששות

ביום ו' האחרון, ראה אור דוח התעסוקה של הכלכלה האמריקאית לחודש מאי 2010. להלן, עיקרי הדברים אשר עלו בדוח:

(1) הכלכלה האמריקאית ייצרה בחודש הנדון רק 431 אלף מקומות תעסוקה. זאת, לאחר יצירה של 290 אלף מקומות תעסוקה באפריל ו-208 אלף בחודש מארס. נתון זה הוא הגבוה ביותר ב-10 השנים האחרונות, מאז חודש מארס 2000 שבו נוצרו בשוק העבודה 472 אלף משרות.

(2) עם זאת, ואולי גם עקב אכילס של דוח התעסוקה, היה הסקטור הציבורי אשר שימש בתור יצרן מקומות התעסוקה המרכזי.

המגזר הציבורי ייצר 390 אלף מקומות תעסוקה, כאשר המגזר העסקי ייצר רק 41 אלף מקומות תעסוקה, המהווה הידרדרות משמעותית לעומת יצירה של 218 מקומות תעסוקה בחודש אפריל.

יתר על כן, סקטור הבנייה גרע 35 אלף מקומות תעסוקה לאחר שייצר 14 אלף מקומות בחודש הקודם.

ענפי השירותים ייצרו 37 אלף משרות, לאחר יצירה של 156 אלף באפריל. השירותים הפיננסים גרעו 12 אלף משרות.

(3) החדשה הטובה הגיעה משיעור האבטלה אשר ירד ב-0.2% והגיע לכדי 9.7%. זאת, לעומת צפי לירידה של 0.1% בלבד.

מספר המובטלים פחת ל-14.97 מיליון מ-15.26 מיליון אזרחים, מתוך שוק העבודה האזרחי המונה 154.4 מיליון איש.

(4) שעות העבודה השבועיות עלו מרמה של 34.1 לכדי 34.2, וזאת תוך ציפייה ליציבות. כלומר, גם כאן נרשמה הפתעה לטובה.

(5) השכר לשעה עלה ב-0.3%, לעומת צפי לעלייה של 0.1% בלבד.

אין ספק, כי הצטרפות של יותר מ-400 אלף איש לשוק העבודה היא חדשה חשובה (כאמור, הגבוה ביותר מאז מארס 2000).

יתר על כן, נרשמה עלייה בשעות העבודה השבועיות ובשכר לשעה. אלו מצביעים על כך שדוח תעסוקה זה היה טוב למדי.

עם זאת, הואיל ויצירת מקומות התעסוקה של הסקטור העסקי הייתה חלשה למדי (41 אלף), נראה כי בקרב הסקטור העסקי קיים חשש משמעותי של הסקטור העסקי לגבי המשך התאוששות הכלכלה האמריקאית.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: מדד יוני צפוי לעלות בשיעור של 0.1%, 17/06/2010
שוקי המניות בעולם סיימו את השבוע בסערת עליות, בארץ - ירידות , 14/06/2010
הדולר והמשק האמריקאי, 13/06/2010
הכלכלה הריאלית עדיין לא נדבקה , 7/06/2010
צפויה תשואה שלילית בקופ"ג גם החודש על רקע ירידות בשוק המניות , 3/06/2010
קרנות כספיות IN , מסורתיות OUT, 2/06/2010
שבוע תנודתי סוער נוסף עבר על שוק המניות, 31/05/2010
למרות ספרד, סימנים של רגיעה, 31/05/2010
מיטב: הריבית לחודש יוני צפויה להישאר ללא שינוי, ברמה של 1.5% , 24/05/2010
קצב הפדיונות גובר על רקע החרפת הירידות בשוקי המניות בארץ ובעולם, 24/05/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.