כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: מדד יוני צפוי לעלות בשיעור של 0.1%

17/06/2010

• מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2010 עלה ב-0.4%.

• המדד בחודש הנדון הושפע במיוחד מהתייקרות בגובה של 0.9% במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים (שירותי הדיור בבעלות הדיירים) אשר תרמה 0.15% למדד הכללי. ללא התייקרות זו, היה המדד מתייקר ב-0.25% בלבד.

• מתחילת השנה נרשמה ההתייקרות בסעיף הדיור בגובה של 1.6%. להוציא התייקרות זו, מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי.

• המחירים לצרכן לחודש יוני יושפעו בעיקר מהתייקרויות עונתיות של פריטי הלבשה שונים ומהתייקרות במחירי הדיור. התייקרויות אלו יקוזזו באמצעות הוזלה של מחירי הדלקים לרכב (5.1%) ושל מחירי הפירות והירקות. 

• כך, מדד המחירים לחודש יוני צפוי לעלות בשיעור של 0.1%. מדד המחירים לצרכן בשנת 2010 צפוי להתייקר ב-1.8% וב-12 החודשים הקרובים ב-2.5%.

סיכום חודש מאי 2010

מדד המחירים לצרכן, לחודש מאי 2010, עלה ב-0.4%. הגורמים המרכזיים אשר השפיעו על סל ההוצאה הצרכנית בחודש הנדון היו: 

(1) התייקרות של 0.7% במחירי קבוצת הדיור. זאת, כאשר מחיריהם של חוזי שכר הדירה המתחדשים (שירותי דיור בבעלות הדיירים). התייקרו ב-0.9% ותרמו 0.15% למדד הכללי. 

מראשית השנה התייקרו מחיריה של קבוצת הדיור, וגם של חוזי שכר הדירה המתחדשים ב-1.6%. ללא התייקרות זו של סעיף הדיור מדד המחירים לצרכן, אשר עלה מראשית השנה ב-0.4%, היה נותר ללא שינוי.

גם מחירי הדירות לפי עסקאות מס רכוש התייקרו בדיווח האחרון ב-0.6%. עם זאת,  הוא היה צנוע, בהשוואה להתייקרויות של החודשים האחרונים.

(2) עקב המשך כניסתם של פריטי הלבשה קיציים לתקופת המדידה, גם החודש, נרשמה עלייה במחיריהם של פריטי ההלבשה וההנעלה. וכך, בעקבות התייקרות של פריטי ההלבשה בשיעור חד מאוד של 13.7% בחודש אפריל, נרשמה החודש התייקרות נוספת של 3.6%. מנגד, פריטי ההנעלה הוזלו בשיעור צנוע של 0.1%.

(3) פירות הקיץ התייקרות בשיעור של 10.5% ותרמו 0.11% למדד הכללי. מנגד, הוזלו מחיריהם של הירקות הטריים בשיעור של 3.9% ובכך גרעו 0.05% מהמדד הכללי

(4) מחירי הדלקים לרכב התייקרו ב-1.1%.

ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 3.0%, ומראשית השנה עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.4%.

במבט לחודש יוני, אנו צופים כי המחירים לצרכן יעלו בשיעור של 0.1%. המדד בחודש הנדון יושפע, בין היתר, מהגורמים הבאים:

(1) התייקרות של 0.7% במחירי שירותי דיור בבעלות הדיירים (חוזי שכר דירה מתחדשים).

(2) התייקרות עונתית של 5% במחירי קבוצת ההלבשה וההנעלה.

(3) הוזלה עונתית של 5% במחירי פירות וירקות.

(4) הוזלה של 5.1% במחירי הדלקים לרכב.

(5) התייקרות של 0.8% במחירי ההבראה והנופש.

בהמשך לכך, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן יעלה בשנת 2010 בשיעור של 1.8% בשנת 2010 וב-2.5% ב-12 החודשים הקרובים.

כאמור, אם ללא דיור האינפלציה היא מאוד נמוכה (אפסית מראשית השנה). על כן, לפי הערכות שלעיל, ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון ומהלכיו של בנק ישראל למתן את עליות המחירים בשוק הדיור, נראה כי העדיפות של איגרות החוב הממשלתיות השקליות, על אלו הצמודות נותרת בעינה.

כמו כן, לפי הרגיעה המסתמנת בשוקי המניות בעולם, הירידה ברמת התנודתיות וההכרה בכך שהסערה בשווקים לא עברה לכלכלה הריאלית, ייתכן ונראה בימים הקרובים ירידה במחיריהן של איגרות החוב הארוכות של ממשלת ארה"ב. מגמה זו עלולה להשפיע לרעה גם על איגרות החוב של ממשלת ישראל לטווח דומה, אם כי בצורה צנועה מכך. בכל זאת, בכדי להמעיט השפעה זו, יש להערכתנו לצמצם במח"מ איגרות החוב תוך מעבר למח"מ בינוני.

בהמשך לפרסום המדד, שכידוע הושפע בעיקר מסעיף הדיור, אשר המטריד את בנק ישראל, אנו ממשיכים להעריך כי בבנק יבחרו להעלות את הריבית לחודש יולי ב-25 נ"ב לכדי 1.75%.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: מדד יוני צפוי לעלות בשיעור של 0.1%, 17/06/2010
שוקי המניות בעולם סיימו את השבוע בסערת עליות, בארץ - ירידות , 14/06/2010
הדולר והמשק האמריקאי, 13/06/2010
הכלכלה הריאלית עדיין לא נדבקה , 7/06/2010
צפויה תשואה שלילית בקופ"ג גם החודש על רקע ירידות בשוק המניות , 3/06/2010
קרנות כספיות IN , מסורתיות OUT, 2/06/2010
שבוע תנודתי סוער נוסף עבר על שוק המניות, 31/05/2010
למרות ספרד, סימנים של רגיעה, 31/05/2010
מיטב: הריבית לחודש יוני צפויה להישאר ללא שינוי, ברמה של 1.5% , 24/05/2010
קצב הפדיונות גובר על רקע החרפת הירידות בשוקי המניות בארץ ובעולם, 24/05/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.