כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

ה-S&P 500 חזר לתשואה חיובית מראשית השנה

21/06/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

הייצור התעשייתי האמריקאי התרחב בחודש מאי ב-1.2%. האינדיקטורים המובילים עלו ב-0.4%, לעומת אפריל. כלומר, המשק האמריקאי צלח את אירועי אפריל\מאי 2010 ללא פגיעה קשה. ניצולת הייצור עולה. המשך של מגמה זו תביא לכדי שיפור בשוק העבודה וירידה בשיעור האבטלה. ממשלת ספרד מנפיקה כ-3.5 מיליארד אירו. המבחן האמיתי יהיה מחזור החוב (23 מיליארד אירו) שמגיע לפדיון ביולי. עד עתה, אנגליה לא עשתה דבר מהותי, במישור הפיסקלי.

סופית – המשק האמריקאי התרחב בחודש מאי

בשבועות האחרונים התייחסנו לכך שכאשר שוקי מניות יורדים זה לא נחמד במיוחד, אך עדיין סביל, כל עוד הכלכלה הריאלית לא נפגעת. על כן, החשש המרכזי היה נתון למצבו של המשק האמריקאי, ובמיוחד לנתוני הפעילות בחודש מאי.

בשבוע שחלף פורסמו נתוני הייצור התעשייתי למאי, מהם עלה כי בחודש הנדון נרשמה עלייה של 1.2% בהיקף הייצור, לעומת רמתם בחודש אפריל.

מבחינה של הנתונים עולה כי נרשמה התגברות משמעותית של 5.5% בייצור כלי-רכב וחלקים, של 2% במכונות ושל 1.4% במחשבים וציוד אלקטרוני.

המגמה הכללית של הייצור התעשייתי, בשנה שחלפה הייתה חזקה מאוד. בכל אחד מ-11 החודשים האחרונים, נרשמה עליה של היצור התעשייתי וב-12 החודשים האחרונים חלה התגברות של 7.6%, שהיא החזקה ביותר מאז שנת 1998, כלומר לפני 13 שנים.

גם האינדיקטורים המובילים רשמו בחודש מאי עליה נאה של 0.4%. האינדיקטורים המובילים הושפעו לחיוב מעלייה בשעות העבודה ומציפיות הצרכנים. תרומה שלילית לציפיות הגיעה מהתחלות הבנייה.

נציין, כי האינדיקטורים המובילים לא רשמו ירידה חודשית בכל אחד מ-12 החודשים האחרונים.

כך, בהמשך לדוח הייצור התעשייתי לחודש מאי, הכלכלה האמריקאית צפויה לרשום התרחבות ברבע השני של 2010 (קונצנזוס השוק עומד על 3.3%). כמו כן, העלייה הנמשכת באינדיקטורים המובילים מצביעה על כך שבשלושת הרבעים הקרובים צפויה הכלכלה האמריקאית לרשום גם כן צמיחה.

עלייה גם בניצולת הייצור

בדרך כלל, התגברות כה נאה בייצור מלווה, במקביל, גם בעלייה של ניצולת הייצור (מידת הניצול והשימוש של גורמי הייצור ביחס לכושר הייצור). ואכן, גם ניצולת הייצור רשמה בחודש מאי עלייה ואף נאה למדי, ל-74.7%, לעומת 73.7% באפריל. נציין, כי בחודש יוני 2009 (לפני 11 חודשים) היא עמדה ברמה של 68.2% שהייתה הנמוכה ביותר בתקופת המשבר הנוכחי וגם    ב-45 השנים שבהן מבוצע רישום.

חשיבותה של ניצולת היצור היא בכך שזו מקדימה את שוק העבודה. כלומר, עלייה ברמת הניצולת מצביעה על כך שבעוד מספר חודשים תחל ירידה בשיעור האבטלה. אמנם, שיעור האבטלה בארה"ב הנמצא ברמה של 9.7% כבר ירד מרמת השיא  10.1% (באוקטובר 2009), אך המשך העלייה של ניצולת הייצור מצביעה על פוטנציאל לתמורות חיוביות בשוק העבודה בחודשים הבאים.

הנפקת חוב בספרד עבר בשקט יחסי. ההתמודדות האמיתית תהיה ביולי

ביום ה' האחרון ביצעה ספרד 2 הנפקות של חוב. הראשונה, הייתה מכירה של אג"ח ל-10 שנים (ל-2020) בהיקף של 3 מיליארד אירו. השנייה, הייתה הנפקה של חוב ל-2041 בהיקף של 479.2 מיליון אירו.

ההנפקה הראשונה (ל-10 שנים), החשובה מבין השתיים, נחתמה בתשואה לפדיון של 4.864% או 221 מעל האג"ח המקבילה של ממשלת גרמניה. לאחר ההנפקה, פער התשואה ירד ב-11 נ"ב. יחס הכיסוי היה סביר, פי 1.89, אך נמוך לעומת ההנפקה הקודמת (2.03, במאי). תמיכה מרכזית להנפקה הגיעה מהבנקים המקומיים הספרדיים.

ההנפקה השנייה, ל-2041, התבצעה בתשואה לפדיון של 5.908% וזכתה ליחס כיסוי של פי 2.45.

לפני ביצוע המכירה, נרשמה עליה בפער התשואה שבין איגרות החוב של ממשלת ספרד לזו של גרמניה, לטווח של 10 שנים.

לאחר המכרז ולקראת סוף השבוע החל להידרדר פער התשואה בין איגרות החוב של ממשלת ספרד, לזו של גרמניה והוא הגיע בסופו ל-186 נ"ב. כל זאת, תוך ירידה של רמות התשואה האבסולוטיות. בדיעבד, מי שמכר את הפער לפני המכרז לעומת גרמניה הניב תשואה של כ-3.2% (בהנחת של מח"מ 8 שנים) לאחריו. הרוכשים בהנפקה הניבו תוך יומיים תשואת אחזקה של כ-3%. לזה קוראים "סיבוב על חשבונה של ממשלת ספרד".

יחד עם זאת, כל זה היה קדימון למבחן האמיתי הצפוי להתרחש ביולי. לספרד, יהיה קשה להתמודד עם פדיון חוב וקרן גדול למדי של יותר מ-23 מיליארד אירו בחודש יולי (אג"חים שהונפקו עם טווח לפדיון מעל שנה). על כן, היא צריכה לנהל את מחזור החוב בצורה אשר תשפיע על השווקים במידה הצנועה האפשרית.

על כן, ספרד מתכננת למכור ברביע השלישי של השנה (חודשים יולי-ספטמבר) את איגרות החוב לטווח של 10 שנים באמצעות מספר רב של בנקים מסחריים. כמו כן, מתכוון האוצר הספרדי להנפיק, ברביע הקרוב, חוב לטווחים שונים, לשנים 2013, 2015, 2025 ול-2041.

במידה שמחזור החוב של יולי יעבור בצורה קלה, לספרד יהיה שקט תעשייתי עד מאי 2010 בו יחול פדיון קרן בהיקף של 15.5 מיליארד אירו.

ספרד עדיין לא פרסמה את נתוני הפעילות התקציבית שלה לחודש מאי ולכן אי אפשר לדעת אם חל שיפור מסוים, כפי שנעשה ביוון (ראו את הסקירה של השבוע שעבר).

לעומת ספרד, אנגליה פרסמה ביום ו' את נתוני הפעילות הפיסקלית. לצערנו, לא הייתה שם בשורה והם לא היו מעודדים יתר על המידה. מתוואי הגירעון עולה כי הביצוע השנה הוא דומה למדי להתפתחות הגירעון של שנת 2009. כך, שבפועל הממשל האנגלי לא פעל בכדי לשפר את התמונה הפיסקלית. ראש הממשלה הבריטי הקודם, ג'ון מייגור, העביר את תפוח האדמה הלוהט לדויד קמרון, ראש הממשלה הנבחר. ככל הנראה, בחודשים הקרובים ידווח על מהלכי צמצום נרחבים. 

מניות

שבוע חיובי בשוקי המניות ברחבי העולם. עליות השערים החזירו שווקים רבים (כגון, S&P 500, NASDAQ) לרשום תשואה חיובית מראשית השנה. ה-DAX הגרמני שעלה מראשית השנה ב-4.4%, כבר רחוק בכ-1.8% מרמת השיא (26/4). דיווח המכירות של חברת Caterpillar יוצק אופטימיות בשווקים. ה-VIX ממשיך במסעו מטה והגיע לכדי 23.95% בסוף השבוע.

שבוע מסחר חיובי

חמשת ימי המסחר האחרונים בשוקי המניות, ברחבי העולם, היו טובים למדי. האינדקטורים הכלכליים שפורסמו היו בהחלט סבירים וגם אלו מתוכם שהיו חלשים לא שינו את התחושה הכללית, לפיה המשבר בשוק ההון לא עבר לכלכלה הריאלית העולמית.

כך, נרשמו עליות שערים יפות ובמיוחד בקרב המדדים האירופיים. לדוגמא, שוקי המניות של איטליה וספרד עלו ב-5.6% וב-4.3%, בהתאמה (במונחי מטבע מקומי). ה-DAX הגרמני טיפס ב-2.8% וה-Euro Stoxx 600 עלה ב-2.4%. שיעור דומה של עלייה רשם גם ה-S&P 500.

עליות המחירים של השבוע האחרון הביאו מדדים כגון ה-S&P 500 לרשום תשואה חיובית מראשית השנה (0.22%) כאשר חלק מהמדדים אף התקרבו לרמת השיא אשר נרשמה בשלהי אפריל.  לדוגמא, ה-DAX כבר רחוק בכ-1.8% מרמת השיא שרשם ב-26/4 (אך הוא גבוה ב-4.4% מהמרמה בה היה ב-31/12/09).

מקרב החברות הכלולות במדד ה-Dow Jones, יצרנית ציוד התשתיות הגדולה בעולם, Caterpillar, רשמה את העלייה השבועית הגבוהה ביותר במחיר, 9.3%.

זאת, לאחר שדיווחה על כך שלראשונה זה שנתיים נרשמה עלייה במכירות של בולדוזרים ומשאיות להובלה במכרות. היקף המכירות של החברה בחודש מאי, היה גבוה ב-11% לעומת החודש המקביל, לפני שנה. העלייה במכירות בצפון אמריקה ובאסיה קיזזה את הירידה במכירות באירופה. 

ל- Caterpillar היו אלו חדשות טובות שהרי מאז אוגוסט 2006 לא נרשמה עלייה בהיקף המכירות בצפון אמריקה. המכירות באירופה ובמזרח התיכון פחתו בחודש מאי ב-8%, לעומת רמתן לפני שנה.

חשיבותה של Caterpillar היא בכך שמכירות החברה מהוות איתות לפעילות הכלכלה העולמית, ולפיכך עלייה במכירות משמעותה צפי להמשך התרחבות בפעילות העולמית.

בשבוע המסחר האחרון נמשכו סימני ההרגעה גם מכיוונו של מדד ה-VIX. כידוע, ה-VIX נמצא במסע התמתנות בשבועות האחרונים. בסוף השבוע  הוא הגיע לרמה הנמוכה מ-24%.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: העליה במחירי הסיגריות תורמת 0.13% למדד הכללי, 6/07/2010
חשיפת בנקים בגוש האירו ל-PIGS , 5/07/2010
גרמניה מצילה את כבודו של האירו, 4/07/2010
סיבוב פרסה: הקרנות המסורתיות חוזרות לגייס , 4/07/2010
סדרת נתונים מאכזבים בארה"ב שלחו את אחד העם לירידות, 4/07/2010
מיטב: אנו מצפים כי הריבית לחודש אוגוסט תישאר חודש נוסף ברמה של 1.5%, 1/07/2010
מיטב: הריבית לחודש יולי צפויה לעלות בשיעור של 0.25% ל-1.75% , 23/06/2010
ה-S&P 500 חזר לתשואה חיובית מראשית השנה , 21/06/2010
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד מובילות את הקרנות המסורתיות לשבוע נוסף של גיוסים, 21/06/2010
שוקי המניות בעולם במגמת עלייה, 21/06/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.