כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: הריבית לחודש יולי צפויה לעלות בשיעור של 0.25% ל-1.75%

23/06/2010

מיטב בית השקעות: לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש יולי 2010 הריבית צפויה לעלות ב-25 נ"ב, לרמה של 1.75%

עיקרי הדברים:

• סימני ההתמתנות בפעילות הכלכלית מאותתים על הצורך בהותרת הריבית גם החודש ללא שינוי.

• מנגד, המשך התייקרות במחירי הדיור + שכר דירה, הרגיעה המסתמנת בשווקים והעובדה כי הריבית נותרה ללא שינוי כבר חודשיים (והרי רמתה אינה מתאימה לפעילות הכלכלית) מחזקים את הצורך בהעלאתה.

• נראה, כי החודש יגבר האגף הניצי (העלאת ריבית) על זה היוני.

• אי לכך, אנו צופים כי הריבית לחודש יולי תועלה ב-25 נ"ב.

• הריבית לאוגוסט צפויה להיוותר ללא שינוי וזו צפויה להגיע לכדי 2.25%, בשלהי 2010.

כידוע, החליט בנק ישראל להותיר את הריבית המוניטרית לחודש יוני 2010 ללא שינוי. ההחלטה לעשות כן הוכרעה, על רקע ההחרפה השוקי ההון בעולם עקב משבר החוב באירופה. עדות לכך, ניתן לראות במסמך הפרוטוקול של הישיבה המוניטרית בו נכתב" ...ובעיקר ציינו המשתתפים את הגדלת אי הוודאות ביחס להתפתחויות בעולם ולהשלכותיהם על המשק הישראלי. הגידול באי הוודאות נובע מהתפרצות משבר החוב ביוון והחששות להתפשטותו למדינות נוספות באירופה..."

כמו כן, בישיבה התייחסו חברי ההנהגה לחשיבות עיתוי העלאות הריבית, וכך נכתב: "... לעיתוי העלאות הריבית בישראל יחסית להעלאות הריבית במשקים המובילים בעולם השפעה על שער החליפין של השקל....עקב החששות ממשבר החוב במספר מדינות באירופה, נדחה מועד העלאות הריבית, באירופה ובמרבית המשקים המפותחים, יחסית לצפי בחודש שעבר, והעלאת ריבית על ידי הבנק המרכזי האירופאי אינה צפויה במחצית השנה הקרובה..." . ובמילים אחרות, לא ניתן להעלות את הריבית כאשר האופק להעלאת הריבית הראשונה בארה"ב ובאירופה מתרחק. לכך, יכולה להיות השפעה לכדי התחזקותו של השקל, כנגד מטבעות הסחר המרכזיים.

על כן, ובאופן שאינו הפתיע אותנו, כל חברי ההנהגה המצומצמת, של בנק ישראל, המליצו לנגיד שלא להעלות את הריבית.

במבט להחלטת הריבית לחודש יולי, דווקא מסתמנת רגיעה מסוימת בחזית של שוקי האג"ח, המט"ח והמניות, הן בעולם והן בארץ. אמנם, הסביבה הפיסקלית באירופה, כמעט ולא השתפרה בחודש מאי (להוציא סימנים ראשוניים ביוון, מדינות אחרות לא דיווחו על שיפור של תוואי הגירעון), אך עצם הדיווחים שהגיעו מאירופה לגבי נכונות של המדיניות הן הבעיתיות (יוון, ספרד, אירלנד ופורטוגל) והן המרכזיות (גרמניה וצרפת) לבצע מהלכי צמצום פיסקליים, נתנו אותותיהם על השווקים לכדי רגיעה. 

בחודש אפריל החלה לטפס רמת החשש בין הבנקים המסחריים. עדות אחת לכך ראינו בפער שבין ריביות ה-Libor במטבעות שונים לבין רמות התשואה לפדיון של איגרות חוב של מדינות כגון ארה"ב גרמניה ואנגליה לטווחים דומים. נראה, כי מראשית יוני אלו התייצבו. אמנם, עדיין לא ראינו חזרה של פרמיות הסיכון לרמה של חודש מארס, אך הדבר מצביע על כך שהסחף בשוק נעצר. 

בישראל, אין כרגע, לחצים אינפלציוניים המסכנים בצורה קשה את יציבות המחירים. הפעילות הכלכלית אינה מייצרת לחץ לעליות מחירים, השקל חזק וגם מחירי הסחורות בעולם נמוכים מאשר היו בראשית השנה וגם השכר הריאלי נותר כמעט ללא שינוי ב-12 החודשים האחרונים.

להוציא את ההתייקרות הנמשכת במחירי הדיור (במדד מתייחסים לחוזי שכר הדירה), מדד המחירים לצרכן לא עלה מראשית השנה. כלומר, במישור שוק הדיור בישראל, התמונה ממשיכה להיות בעייתית. אמנם, משרד האוצר דיווח לפני מספר ימים על ירידה בהיקף המכירות של דירות חדשות בארץ, בחודשים אפריל ומאי, אולם הן מחירי הדיור והן מחירי השכירות המשיכו להתייקר בחודשיים הללו. זאת, תוך כדי גידול בהיקף המשכנתאות בארץ בשיעור של 19%, ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל.

קרי, רמת הסיכון של הסקטור הולכת וגדלה.

לפיכך, החשש ליצירת בועת מחירים בשוק הדיור, תוך  עלייה ברמת המינוף מחייבת התייחסות של בנק ישראל בדמות העלאת הריבית ואף מעבר למהלכים הנעשים על ידי הפיקוח על הבנקים.

גורם נוסף, התומך בהעלאת הריבית, הוא הפעילות המשקית. ברבע הראשון של השנה צמח המשק בשיעור של 3.6%. גם המדדים לפעילות לרבע השני מצביעים על המשך הצמיחה, אם כי בצורה מתונה יותר. כלומר, רמת הריבית במשק, שהיא שלילית במונחים ריאליים (1.5%-), אינה מתאימה לעצמת הפעילות.

במישור זה, של מחזור העסקים, ניתן לזהות דילמה אמיתית שעל בנק ישראל יהיה להתמודד עימה. כבר פעמיים ברציפות שהמדד המשולב של בנק ישראל עלה ב-0.1%. מדד מנהלי הרכש של בנק פועלים ירד בחודש שעבר. כמו כן, קיים צפי לחולשה בנתוני היצוא עקב השקל החזק והסערה המתרחשת בכלכלה האירופית. כל אלו מצביעים כי צפויה פגיעה בנתוני הצמיחה העתידיים. מכאן, הנחיצות של העלאת הריבית פוחתת.

להערכתנו, לאור העובדה כי הסכנה בשוק הדיור רק התגברה מראשית השנה מחד, ונבלמה ההידרדרות בשוקי ההון בעולם, מאידך, לאחר המתנה של חודשיים, יבחר בנק ישראל להעלות את הריבית לחודש יולי בשיעור של 25 נ"ב, לכדי 1.75%.

חשוב לציין כי ניתן להעלות את הריבית גם בתקופות שנראות פחות אטרקטיביות. לראיה, בחודש האחרון מספר בנקים מרכזיים בעולם בחרו להעלות את הריבית המוניטרית, ביניהם נציין את: קנדה, אוסטרליה, ניו-זילנד, נורבגיה, ברזיל ארגנטינה, וצ'ילה.

כמו כן, אנו צופים כי הריבית לחודש אוגוסט תישאר ללא שינוי ובסוף 2010 הריבית תגיע לכדי 2.25%.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מומחי מיטב: "ינואר השחור" לא פסח על המניות הישראליות בוול סטריט – מדד מיטב ניו יורק 40 ירד ב- 8.6% , 3/02/2008
מיטב: מעלים המלצה לסלקום, מתשואת שוק לקנייה, 31/01/2008
מומחי מיטב: "להערכתנו נגיד בנק ישראל יעדיף להותיר את הריבית לחודש פברואר על כנה", 24/01/2008
מומחי מיטב: שנת 2007 - התפתחויות בתעשיית הקרנות, 15/01/2008
[1-5]...[36-40]  Previous Page 41 42 

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.