כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: אנו מצפים כי הריבית לחודש אוגוסט תישאר חודש נוסף ברמה של 1.5%

1/07/2010

• הריבית לחודש יולי 2010 נותרה ללא שינוי, ברמה של 1.5%. זהו החודש שלישי רצוף, שבו הריבית המוניטרית לא משתנה.

• מההודעה שפורסמה לאחר ההחלטה, עולה כי הסיבה העיקרית לכך הייתה עלייה באי הודאות במשק העולמי, בייחוד באירופה וההשפעות שיש לכך על המשק הישראלי.

• בניגוד לדיווחים הקודמים, עליית מחירי הדיור לא הוזכרה בתור שיקול מרכזי בדיווח בנק ישראל.

• לעת עתה, לא נראה כי השווקים מוצאים מנוח והאינדיקטורים בעולם ממשיכים להיות מעורבים. אי לכך אנו מצפים כי הריבית לחודש אוגוסט תישאר חודש נוסף ברמה של 1.5%. כפי הנראה, רק הפתעה משמעותית לרעה בתחום מחירי השכירות  (במדד המחירים לצרכן), אשר תביא את בנק ישראל להכיר בכך ששוק הנדל"ן הופך מסוכן, עלולה להטות את הכף לכדי העלאת הריבית ב-25 נ"ב.

• אנו צופים כי בסוף השנה תגיע ריבית בנק ישראל לכדי 2%.

סיכום החלטת הריבית לחודש יולי 2010 
 
בנק ישראל הותיר את הריבית המוניטרית לחודש יולי ללא שינוי. בכך, אנו נכנסים לחודש השלישי, בו הריבית לא משתנה ועומדת על רמה של 1.5%.

מהדיווח של הבנק, עולה כי הגורמים המרכזיים להחלטה זו היו:

(1) האינפלציה נמצאת במגמת ירידה מזה כמה חודשים, ולפי הערכות בנק ישראל והחזאים, האינפלציה תמשיך   לרדת ובחודשים הקרובים ותמצא בסביבות מרכז היעד או אף מתחתיו.

כלומר, לבנק ישראל אין חשש מפני אי-עמידה ביעד יציבות המחירים בשנת 2010 שבה האינפלציה צפויה להסתכם בפחות מ-2%. גם בראיה ל-12 החודשים הבאים, מרבית ההערכות החזאים וגם שלנו נמצאות בתוך היעד (מתחת ל-3%).

(2) בניגוד לחודשים האחרונים, בהם הציג המשק נתונים  חיוביים אשר העידו על צמיחה מהירה, התווספו החודש נתונים מקומיים ועולמיים שלילים אשר מגדילים את אי- הודאות לגבי המשך קצב הצמיחה.

ראשית, המדד המשולב למצב המשק עלה לחודשיים אפריל ומאי עלה ב-0.1%, הנמוך משמעותית מקצב הצמיחה שלפני כן. שנית, מדד מנהלי הרכש ומדד אמון הצרכנים ירדו.

(3) ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המובילים נמצאות ברמות נמוכות מאוד וצפויות להישאר כך גם זמן רב יותר מכפי שצפו בתחזיות הקודמות.

על רקע ההאטה באירופה והסימנים לאיבוד מומנטום בארה"ב, אין ספק כי העלייה באי הודאות במשק העולמי ובמיוחד באירופה וההשפעות שיש לכך על המשק הישראלי הם שהיוו את החלק הארי בהחלטה להשאיר את הריבית באותה הרמה.

כלומר, מההודעה של בנק ישראל ניתן להראות כי הסביבה העולמית והשפעתה על מחזור העסקים המקומי היא המטרידה את הנגיד ולא האינפלציה במחירי הנכסים כמו נדל"ן, אשר משום מה לא הוזכרה כלל הפעם, או פרמיית הסיכון הנמוכה המגולמת במחירי איגרות החוב, ובמיוחד באלו המסוכנות אשר בכל האמור ליחס הסיכוי מול סיכון כבר התבטא בנק ישראל.

מבט לחודשים הקרובים

במבט לחודש אוגוסט, אנו צופים כי הריבית תיוותר על כנה חודש נוסף.

לעת עתה, השווקים הפיננסים עדיין לא מצאו מנוח. אמנם, אנו לא רואים עלייה ברמת החשש בשווקים, כפי שבא לידי ביטוי ברמת ריביות ל-Libor. עם זאת, האינדיקטורים הכלכליים בעולם וגם בישראל הם מעורבים, מצביעים בחלקם על התמתנות בקצב הצמיחה וקיימת אי-ודאות גבוהה לגבי עצמת הצמיחה במחצית השנייה של 2010 וב-2011.

גם המהלכים הפיסקליים המרסנים הצצים בעלם, יפעלו לכדי דיכוי ביקושים, במיוחד ב-2011, ואולי עקב כך יש מקום להותרת הריבית ברמה נמוכה.

יתר על כן, אין חשש כרגע לאובדן השליטה על יציבות המחירים במשק. אמנם, מחירי הנפט רשמו עליות בשבועות האחרונים, אך עדיין הם לא מאיימים על יציבות המחירים. יתר על כן, מחיריהן של סחורות אחרות ובמיוחד חקלאיות ממשיכות לרדת.

כך, בשנת 2010 האינפלציה צפויה להיות נמוכה, באופן משמעותי מהגבול העליון ונראה שגם בשנת 2011 יעמוד בנק ישראל ביעד יציבות המחירים.

מעבר לסביבה הריאלית, החלטת הריבית בחודש הבא תתקבל על רקע מדד המחירים לצרכן ובמיוחד לאור התפתחות מחירי השכירות. אם אלו יפתיעו לרעה במידה ניכרת, עד לכדי כך שבבנק ישראל יחשבו כי יש בזאת לסכן את יציבותו של המשק, יתכן ויפעלו להעלות את הריבית. יתר על כן, תתכן עלייה של הריבית גם במקרה ותשוב הרגיעה בשווקים ויפורסמו אינדיקטורים כלכליים בארץ ובעולם אשר יצביעו על התגברות בעצמת הצמיחה – דבר שקשה לצפות לו כרגע.
 
בנוסף, אנו מעריכים כי הריבית תגיע לרמה של 2% בסוף שנת 2010.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: העליה במחירי הסיגריות תורמת 0.13% למדד הכללי, 6/07/2010
חשיפת בנקים בגוש האירו ל-PIGS , 5/07/2010
גרמניה מצילה את כבודו של האירו, 4/07/2010
סיבוב פרסה: הקרנות המסורתיות חוזרות לגייס , 4/07/2010
סדרת נתונים מאכזבים בארה"ב שלחו את אחד העם לירידות, 4/07/2010
מיטב: אנו מצפים כי הריבית לחודש אוגוסט תישאר חודש נוסף ברמה של 1.5%, 1/07/2010
מיטב: הריבית לחודש יולי צפויה לעלות בשיעור של 0.25% ל-1.75% , 23/06/2010
ה-S&P 500 חזר לתשואה חיובית מראשית השנה , 21/06/2010
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד מובילות את הקרנות המסורתיות לשבוע נוסף של גיוסים, 21/06/2010
שוקי המניות בעולם במגמת עלייה, 21/06/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.