כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

חשיפת בנקים בגוש האירו ל-PIGS

5/07/2010

• מסמך שפרסם לאחרונה ה-BIS (הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים) חושף נתונים על פיזור השקעות של הבנקים המסחריים האירופאים למדינות האירופיות הנמצאות בעין הסערה.

• ממנו עולה, כי 62% מסך כל השקעות החוץ של הבנקים המסחריים בגוש האירו, מושקע במדינות ה-PIGS.

• כמו כן, החשיפה של גרמניה וצרפת למדינות ה-PIGS מסתכמת ב-958 מיליארד דולר .

• למרות שהתיאוריה מלמדת את החשיבות שבפיזור סיכונים, אין באירופה ממש פיזור אמיתי ונראה כי פער מצומצם של תרבויות מביא לכדי עלייה בהיקף ההשקעה.

• חדלות פירעון של יוון או אחת מהמדינות האחרות בגוש האירו הייתה עלולה להביא לכדי סערה כלכלית בבנקים המסחריים במדינות אירופה, לכן היה לחץ גדול להקים קרן סיוע למדינות אשר לא שמרו על ריסון כלכלי.

התפלגות מחזיקי החוב, לפי מדינות וסקטורים של מדינות ה-PIGS (מיליארדי דולרים)

השקעות זרות של בנקים בגוש האירו

מסמך שפרסם לאחרונה ה-BIS (הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים) חושף נתונים על פיזור השקעות של הבנקים המסחריים האירופאים למדינות האירופיות הנמצאות בעין הסערה. נתונים אלו נותנים תמונה בהירה יותר על הסיכון בו נמצאות כלכלות המדינות במקרה של פשיטת רגל של אחת ממדינות ה-PIGS (פורטוגל, אירלנד, יוון וספרד ללא איטליה).

מהמסמך עולה כי כל השקעות החוץ של הבנקים המסחריים ששייכים לגוש האירו (לא כולל, לדוגמא, השקעות של בנק ספרדי בספרד) מסתכמות ב-2.55 מיליארד דולר. מהם, 62% מסך מושקעים במדינות ה-PIGS. כלומר, החשיפה של בנקים זרים השייכים לגוש האירו במדינות ה-PIGS הסתכמה בסוף 2009 ב-1.579 טריליון דולר

מתברר, כי הבנקים בצרפת וגרמניה הינם בעלי החשיפה הגדולה ביותר ל-4 המדינות הללו, החשיפה המצרפית שלהם למדינות ה-PIGS מסתכמת ב-958 מיליארד דולר (כ-61% מסך השקעות גוש האירו במדינות אלה). מתוכם, 450 מיליארד דולר מושקעים רק בספרד. להלן, תרשים המציג את חשיפת הבנקים המסחריים של גרמניה וצרפת לחוב של הסקטור הציבורי בכל אחת ממדינות הPIGS- (במיליארדי דולרים).

תכנית החילוץ באירופה

לאחר בחינה של נתונים אלה קל להבין מדוע תכנית מדינות אירופה הסכימו לחלץ את יוון מהמשבר אליו היא נכנסה וגם לסייע למדינות האחרות בגוש האירו. חדלות פירעון של יוון או אחת מהמדינות האחרות בגוש האירו (ובמיוחד של ספרד) הייתה עלולה להביא לכדי סערה כלכלית בבנקים המסחריים במדינות אירופה, הדבר היה יוצא אפקט דומינו שבו, ככל הנראה, בנקים אירופיים היו פושטים רגל ומדינות היו מגיעות לחדלות פירעון זו אחר זו.

נתונים משמעותיים, נוספים, שעלו בדוח היו:

• הבנקים המסחריים הגרמנים חשופים בצורה משמעותית לסקטור הפרטי באירלנד, כ-126 מיליארד דולר.

• בריטניה גם חשופה בצורה משמעותית, ואף יותר מגרמניה, לאירלנד, כ-230 מיליארד דולר, כאשר, יותר מחצי מסכום זה מושקע בסקטור הפרטי. כלומר, החשיפה של האנגלים לחוב של הממשלה הוא מצומצם משמעותית.

• הבנקים המסחריים הספרדים הם בעלי החשיפה הגדולה ביותר לחוב שהונפק בפורטוגל (ציבורי ופרטי), כ-110 מיליארד דולר.

היעדר פיזור הסיכונים של הבנקים המסחריים במדינות האירו

אמנם, התיאוריה מלמדת את החשיבות שבפיזור ואכן הבנקים האירופים פיזרו בין מדינות שונות בגוש. אך, הואיל ומחזורי העסקים במדינות הללו הם דומים מאוד, אין כאן ממש פיזור אמיתי. לפיכך, הוא לא עזר למתן את עצמת הפגיעה ואת הסיכון למקרה של אבדן ההשקעה.

רמת חשיפה גבוהה למדינה:

מדינות שמשקיעות:

פורטוגל

ספרד

אירלנד

בריטניה, גרמניה

ספרד

צרפת, גרמניה

 

 

 

 

 

יתר על כן, נראה כי פער מצומצם של תרבויות מביא לכדי עלייה בהיקף ההשקעה. דוגמא מובהקת לכך היא פורטוגל, אשר עיקר ההשקעות בה הינו הון ספרדי. דוגמא נוספת הינה אירלנד, אשר עיקר ההשקעות בה הינו הון בריטי ולאחר מכן גרמני.

כך, גם לגבי מדינות אירופאיות רבות נוספות. אפשר להסיק מכך כי המדינות והבנקים אשר בוחרים להשקיע במדינות מסוימות לא עושים זאת רק על בסיס כלכלי-סיכוני נטו, אלא גם נותנים משקל מרכזי להבדלי התרבות ולמרחק הגיאוגראפי מהווים בסופו של דבר גורם משפיע.

כתוצאה מכך, בעת אירוע מסוג של חדלות פירעון בפורטוגל, אנו צופים כי הנפגעת העיקרית תהיה ספרד שכנתה ובמקרה של חדלות פירעון באירלנד, הנפגעת העיקרית תהיה בריטניה שכנתה.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: העליה במחירי הסיגריות תורמת 0.13% למדד הכללי, 6/07/2010
חשיפת בנקים בגוש האירו ל-PIGS , 5/07/2010
גרמניה מצילה את כבודו של האירו, 4/07/2010
סיבוב פרסה: הקרנות המסורתיות חוזרות לגייס , 4/07/2010
סדרת נתונים מאכזבים בארה"ב שלחו את אחד העם לירידות, 4/07/2010
מיטב: אנו מצפים כי הריבית לחודש אוגוסט תישאר חודש נוסף ברמה של 1.5%, 1/07/2010
מיטב: הריבית לחודש יולי צפויה לעלות בשיעור של 0.25% ל-1.75% , 23/06/2010
ה-S&P 500 חזר לתשואה חיובית מראשית השנה , 21/06/2010
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד מובילות את הקרנות המסורתיות לשבוע נוסף של גיוסים, 21/06/2010
שוקי המניות בעולם במגמת עלייה, 21/06/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.