כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

האפיק הממשלתי משנה מגמה ועובר לירידות קלות

11/07/2010

אגרות חוב: גיא מני, מנהל השקעות

האפיק הממשלתי משנה מגמה ועובר לירידות קלות

שינוי מגמה נרשם השבוע באגרות החוב הממשלתיות, כאשר אלו נטו לירידות שערים קלות, לאחר מהלך של עליות משמעותיות וירידה בתשואות לפדיון שאפיינו את השבועות האחרונים. אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד רשמו השבוע עליה קלה של 0.1% והשקליות בריבית קבועה ירדו ב-0.2%. החולשה באפיק הממשלתי נובעת בעיקר מהתשואות הנמוכות אבסולוטית אליהן הגיעו אגרות החוב ועליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בעולם בשבוע החולף, עליית התשואות בחלקים הארוכים הנומינליים הייתה אף משמעותית מזו שנרשמה באיגרות המקבילות בארה"ב.

ביום חמישי הקרוב צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני. אנו מעריכים, כי המדד ירשום ביוני עלייה של 0.3%. כמו כן, התחזית ליולי עומדת על עלייה של 0.7%-0.6% והצפי ל-12 החודשים הקרובים עומד על 3%. הציפיות האינפלציוניות הנגזרות המשיכו השבוע להיות גבוהות ועברו את גבול 3%, שהינו הרף העליון של בנק ישראל. האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים צפויה, על פי הערכתנו, להיות קרובה לגבול היעד העליון וזאת לאור החלטות הממשלה על מיסוי עקיף (עליה במחירי הסיגריות, שכבר בוצעה  וגם במחירי הדלקים) שעשויים לתרום לעליית המדד בחודשים הקרובים. יחד עם זאת, השפעות המיסים העקיפים הינה זמנית ולא מצדיקה ציפיות אינפלציוניות גבוהות לאורך העקום כולו, בעיקר לאור האינפלציה האפסית הקיימת כיום במרבית המדינות המפותחות. על כן, באזור המח"מ בינוני אנו ממשיכים להעדיף את האפיק השקלי על פני הצמוד.

אנו מאמינים כי יש להתמקד במח"מ בינוני על פני הארוך לאור ציפיות האינפלציה הגבוהות הגלומות בהן, הסיכונים במח''מ הארוך לאחר העליות שנרשמו בחודש האחרון והסיכון שתשואתן לפדיון עשויה לעלות בעקבות עליית תשואות בארה''ב. יחד עם זאת, לאלו המעדיפים את המח"מ הארוך מאוד, אזי שם ישנה עדיפות קלה לאיגרות החוב הצמודות למדד.

השבוע פרסם משרד האוצר את ביצוע התקציב, ממנו עולה, כי הגירעון בחודש יוני הסתכם בכ-5 מיליארד ₪ כשצד ההכנסות המקומיות בו הסתכמו בכ-15 מיליארד ₪. יש לציין שהפעילות התקציבית בחודש יוני מאופיינת בגירעון גבוה לאור העובדה שבחודש זה משולמים דמי-ההבראה לעובדי המדינה ולכן דיווח זה לא מצביע על החרפה בסביבה הפיסקאלית ולא צפויה בגינו השפעה שלילית על צרכי ההנפקות, דבר שממשיך לתמוך באגרות החוב הממשלתיות.

בשבוע האחרון פורסמו מספר נתונים כלכלים שעודדו את המשקיעים בעולם ודחפו לעליות שערים בשוקי המניות. קרן המטבע הבינלאומית העלתה את תחזית הצמיחה לכלכלה הגלובלית ב-2010 ל-4.6%, בהשוואה לתחזית קודמת של 4.2% בחודש אפריל. התחזית ל-2011 נותרה בעינה בשיעור 4.3%. בנוסף, משרד העבודה האמריקאי עדכן על ירידה חדה מהצפוי במספר התביעות הראשוניות לדמי האבטלה. גם דבריו של נגיד הבנק האירופאי, שהביע אמון ב"מבחני הלחץ" שנערכים בימים אלה במערכת הבנקאית באירופה, עודדו את המשקיעים. נתונים אלו הביאו הן להתחזקותו של האירו כנגד הדולר לרמה של 1.265, והן לעלייה חדה בתשואת אגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב לרמה של 3.06%, לאחר שבשבוע שעבר צנחה התשואה לכ-2.9%.

האפיק הקונצרני נהנה השבוע מעליות שערים נאות כאשר מדד התל בונד 60 טיפס ב-1.0% ומדד התל בונד השקלי סיים בעליה קלה של 0.2%. המרווח בתשואות בין אגרות החוב הממשלתיות לבין הקונצרניות הצטמק השבוע, בעיקר באפיק הצמוד שעומד על רמה של 1.9% בתל בונד 60 ו-1.8% בתל בונד השקלי. בנוסף, בשבוע החולף המשיכה מגמת הגיוסים באפיק הקונצרני כאשר נרשמו גיוסים של כ-250 מיליון ₪. להערכתנו, המשך מגמת הירידות ועליית התשואות באפיק הממשלתי עשויה להשליך גם על האפיק הקונצרני ולגרור לירידות שערים באפיק זה.

מניות: כלכלני מיטב

בורסת תל אביב בעליות – העדפה היא לחברות הפועלות בישראל ופחות ליצואניות

בורסת תל אביב עברה לעליות שערים השבוע בעקבות העליות המרשימות שנרשמו בארה"ב, לאחר ששוקי המניות בארה"ב סיימו את השבוע החזק ביותר בשנה החלפה בעקבות סדרת נתונים מעודדים בשוק העבודה האמריקאי והצהרות הנגיד האירופאי שהביע אמון במאמצים לשיפור המצב בגוש האירו. כל אלה דחפו לעליות שערים בשוקי המניות בארה"ב ובעולם כאשר המשקיעים ממתינים לתחילת עונת הדו"חות הכספיים ביום ב' (מחר).

בישראל, האפיק המנייתי היה המרכזי להיפגע בחודשיים האחרונים. באופן כללי, לדעתנו, המניות לא נכנסו למשבר במחירי בועה ולכן בימים אלו, לאחר שאיבדו מערכן אחוזים ניכרים ואנו לא מזהים במקביל פגיעה משמעותית בהכנסות ובשווי הפירמות, אין ספק כי מידת האטרקטיביות שלהן גברה. יחד עם זאת, חשיבות הסלקטיביות גוברת בימים אלו. ביחס לישראל, להערכתנו, יש להתרכז יותר בחברות הפועלת בשוק המקומי ופחות בקרב היצואניות, ובמיוחד בקרב אלו הפועלות בגוש האירופי. בקרב האירופיות, דווקא לאחר פיחות האירו, הפכו למעניינות החברות היצואניות. באופן כללי, ישנה עדיפות לחברות הן בארץ והן בעולם שלהן תזרים חזק ומשלמות דיבידנד נאה. חברות מסוג זה עשויות לצלוח את התקופה הנוכחית וגם תקופות קשות יותר בצורה סבירה בהחלט.

בטווח הקצר, התנודתיות בשוק המניות צפויה להימשך כאשר שוק המניות בישראל ממשיך להתנהג בהתאמה למתרחש בבורסות העולם ונתמך בעיקר ע"י כוחות מקומיים ונתוני מקרו חיוביים. אולם לטווח הבינוני, אנו ממשיכים להאמין, כי האלטרנטיבה העדיפה היא האפיק המנייתי, זאת גם מאחר שרמת הריביות בשווקים צפויה להישאר נמוכה עוד תקופה ארוכה וישנן מניות אשר הגיעו לרמות אטרקטיביות להשקעה. גם בהחלטה הקרובה לחודש אוגוסט יותיר בנק ישראל אותה ללא שינוי והיא תגיע לרמה של 2% בסוף השנה. תתכן העלאת ריבית במידה ותחול התייקרות משמעותית במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים, אשר בעקבותיה יחששו בבנק ישראל מפני עלייה משמעותית ברמת הסיכון של תחום הדיור בישראל.

בסיכום שבועי, מדד ת"א 25 עלה ב-2.7% וסיים את השבוע ברמה של 1,090.15 נקודות. מדד ת"א 100 ות"א 75 התחזקו גם הם בשיעור זהה, מדד היתר 50 דווקא נחלש ב-1.4%, מדד הבנקים זינק ב-5.8%, התל-טק 15 הוסיף 1.4% לערכו, הנדל"ן 15 טיפס ב-2.4% ומדד הביומד סיים עם ירידה של 0.8%.

מניות בכותרות

קמהדע נסחרה השבוע על רקע ההודעה מיום שישי שעבר על קבלת אישור ה- FDA להעניק לה את האישור לשווק את תרופת ה-AAT לטיפול במחלת החסר הגנטי בחלבון האלפא 1, בארה"ב תחת השם Glassia. מנגד, פרסום מחקר שנערך על ידי מכון Nordic Cochrane Center בקופנהגן שממנו עולה המסקנה כי תרופות למחלת נפחת תורשתית חסרות ערך קליני ועל כן אין לרשום תרופות למחלה, שעלותן 150 אלף דולר לשנה. הפרסום שלח את המניה לטריטוריה השלילית.

מבטח שמיר הגישה השבוע הצעה לקרן אייפקס לרכוש את כל מניותיה בחברה המשותפת לה ולמבטח שמיר שמחזיקה ב-73% מהונה של חברת תנובה. מניותיה של אייפקס בחברת המשותפת מהוות 56% ממניותיה של תנובה, כך שההצעה משקפת שווי של 1.5 מיליארד יורו לתנובה.

בתמונה: צבי סטפק, יו"ר בית השקעות מיטב

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מתשעים ואחד יוצאים שבעה, 25/07/2010
טבע צפויה להכביד על פתיחה חיובית בעקבות עליות חדות בארה"ב , 25/07/2010
היחלשות מומנטום הצמיחה, 19/07/2010
מיטב: מדד יולי צפוי לעלות בשיעור של 0.7%, 19/07/2010
השבוע נרשם גיוס ענק של כ-0.9 מיליארד שקל, בהובלת הקרנות הקונצרניות ואג"ח כללי, 19/07/2010
האפיק הצמוד נחלש לאחר גל של עליות, 19/07/2010
התאוששות 'V' - העולם צפוי לצמוח השנה ב-4.6%, 11/07/2010
מיטב: הקרנות המסורתיות בשבוע הגיוסים החזק ביותר מאז מרץ 2010 , 11/07/2010
האפיק הממשלתי משנה מגמה ועובר לירידות קלות , 11/07/2010
עזיבת מנכ"ל דיסקונט: סוף עידן הצמיחה, תחילת עידן הסחיטה, 6/07/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.