כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

התאוששות 'V' - העולם צפוי לצמוח השנה ב-4.6%

11/07/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

קרן המטבע הבינלאומית מעדכנת את תחזיות הצמיחה. באופן כללי, העדכון הוא חיובי. הכלכלה הגרמנית ממשיכה לצבור תאוצה והיא בולטת ביחס למדינות אירופיות אחרות. נטייה לירידות שערים בשוק האג"ח בעולם.

קרן המטבע הבינלאומית מעדכנת כלפי מעלה את תחזית הצמיחה ל-2010. 2011 נותרת ללא שינוי, ברמה המצרפית

קרן המטבע הבינלאומית מפרסמת את תחזיותיה המאקרו כלכליות אחת ל-6 חודשים (אפריל ואוקטובר), כאשר באמצע התקופה (ינואר ויולי) מפורסם עדכון קצר של תחזיות הצמיחה לכלכלות ולגושים המרכזיים.

כך, פרסמה בשבוע האחרון קרן המטבע הבינלאומית את  תחזיותיה המעודכנות לצמיחה בשנת 2010 וב-2011. כעת, כלכלני הקרן צופים כי בשנת 2010 תסתכם צמיחה העולמית ברמה של 4.6%, לעומת תחזיתם הקודמת, שניתנה בחודש אפריל, שעמדה על צמיחה של 4.2%. ביחס ל-2011 אין שינוי בתחזית ובה צפויה הכלכלה העולמית לצמוח בשיעור של 4.3%. קצבי צמיחה נאים אלו מצביעים על כך שההתאוששות העולמית היא מסוג 'V'. מעבר כך, בתחזיות הצמיחה למדינות בשתי השנים ישנם שינוים רבים, וחלקם אף מהותיים.

כך לדוגמא, בכל האמור לשנת 2010, העלתה קרן המטבע את תחזית הצמיחה לשווקים המפותחים ב-0.3%, כאשר בולטות במיוחד היו: יפן, שלה עודכנה תחזית הצמיחה ב-0.5% ל-2.4% ; ברזיל שנהנית מעדכון של 1.6% כלפי מעלה לכדי 7.1% ; תחזיות הצמיחה לסין והודו עודכנו ב-0.5% ו-0.6%, בהתאמה ואלו צפויות לצמוח השנה בשיעורים של 10.5% ו-9.4%, בהתאמה.

מנגד, הפחתה של תחזית הצמיחה נרשמה בצרפת ובבריטניה בלבד. בשתיהן בוצעה הפחתה של 0.1% וכעת הן צפיות לצמוח בשנה הנוכחית בשיעור של 1.4% ו-1.2%, בהתאמה.

ביחס לשנת 2011, אמנם התחזית נותרה ללא שינוי, אך השינויים כאן היו חדים למדי. שינויים לחיוב, נרשמו במדינות כגון: רוסיה (0.8%+) אשר צפויה להתרחב בשיעור של 4.1% (לאחר צמיחה של 4.2% בשנת 2010) וארה"ב שלה עודכנת תחזית הצמיחה ב-0.3%, מ-2.6% לכדי 2.9%. הפחתות של תחזיות הצמיחה נרשמו במיוחד בגוש האירופי. כמו כן, תחזית הצמיחה הופחתה בשיעור של 0.4% הן לבריטניה והן לקנדה אשר צפויות לצמוח בשיעור של 2.1% ו-2.8%, בהתאמה.

מבחינת היקפי הסחר (רלוונטי מאוד לייצוא הישראלי), דווקא בקרן ניתן לזהות אופטימיות. בקרן צופים, כי הסחר העולמי יתרחב השנה ב-9.0%, המהווה עדכון של 2%, בהשוואה לתחזית הקודמת. בשנת 2011 צופים להתרחבות של 6.3% הגבוה ב-0.2% מהתחזית שניתנה בחודש אפריל. 

מעבר לכך, מצביעים בקרן על העובדה כי עלתה מידת הסכנה לתחזית הצמיחה, כבר בטווח הקצר. זאת, על רקע המערבולת הנרשמת בשווקים הפיננסיים, שנגרמה מהחשש לחוב הסוברני. כתוצאה מחשש זה, הנגישות להון עלולה לפחות ועלות הגיוס לעלות. עם זאת, משוכנעים בקרן כי, חרף המערבולת בשווקים, הצמיחה הכלכלית תימשך.

מה קורה בגוש האירו? הייצור התעשייתי בגרמניה התרחב ב-2.6% בחודש מאי

הייצור התעשייתי הגרמני הפתיע בחודש מאי שבו הוא רשם התרחבות של 2.6%, בהשוואה לצפי השוק שעמד על עלייה של 0.9% בלבד. נציין, כי גם שיעור העלייה של חודש אפריל היה נאה למדי, 1.2% וכך, ב-12 החודשים האחרונים התרחב הייצור התעשייתי בגרמניה ב-12.4%.

מתברר, כי היחלשות האירו כבר מתחילה לתת אותותיה על הביקושים למוצרים הגרמניים, אשר נהנים, בחודשים האחרונים, מהתעוררות גוברת מכיוון דרום-מזרח אסיה ומארה"ב.

אם מתבוננים על ענפי הפעילות אזי התמונה הכללית מרשימה עוד יותר. שני ענפי התעשייה אשר רשמו חולשה היו אנרגיה ובנייה שרשמו התכווצות של 3.2% ו-2.3%, בהתאמה. מנגד, יצור מוצרים בני-קיימא ומוצרי השקעה (מכונות) התרחבו בשיעור של 5.4% ו-4.6%, בהתאמה.

במבט על הפעילות הריאלית בכלכלות אירופיות נראה כי, גרמניה משתקמת ובולטת באופן משמעותי, בהשוואה לפעילות שנרשמת בצרפת ספרד, איטליה ואף יוון. יתר על כן, הפעילות העתידית בגרמניה, גם היא צפויה להיות עדיפה באופן משמעותי על המתרחש בארבעת המדינות האחרות. זאת, ניתן להמחשה באמצעות ההזמנות החדשות לייצור לפיהן כמעט ולא חל שיפור מאז ראשית 2009, לעומתן היקף ההזמנות החדשות לייצור בגרמניה גבוה ביותר מ-30% מאשר היו לפני שנה וחצי. 

באופן כללי, ובהתחשב בדיווח של קרן המטבע הבינלאומית, נראה כי הכלכלה העולמית ממשיכה להציג התפתחויות חיוביות ולצמוח בקצב סביר למדי, גם על רקע משבר החובות האירופי ומהלכי הצמצום הפיסקליים הצפויים להתרחש בשנים הקרובות.

במשך השבוע, נרשמה נטייה לירידות מחירים באיגרות החוב של ממשלת ארה"ב, תוך כדי עלייה ברמת השיפוע של העקום.

כך, בעוד שאיגרת החוב לשנתיים סיימה את שבוע המסחר ללא שינוי של התשואה לפדיון, איגרת החוב ל-10 שנים רשמה עלייה בתשואה לפדיון של 7 נ"ב של והאיגרת ל-30 שנה רשמה עלייה של בתשואה לפדיון. בסוף השבוע נסחרה ה-UST ל-10 שנים בתשואה לפדיון של 3.05%

ברחבי העולם, נרשמו בשבוע המסחר האחרון מגמות מחירים מעורבות כאשר איגרות החוב של צרפת ובריטניה לטווח של 10 שנים רשמו רווחי הון קלים. מנגד, איגרות החוב של יוון, גרמניה וספרד רשמו ירידות מחירים.

מניות

האופטימיות המאקרו כלכלית, מבחני המאמץ לבנקים האירופיים והערכה חיובית לגבי עונת הדוחות הקרבה, מביאים לכדי שבוע חיובי במיוחד בשוקי המניות בעולם. בראש, ניצבים שוק המניות של ספרד המטפס ב-9.5%, והשוק של איטליה שעולה ב-7.4%. הבנקים האירופים עלו השבוע ב-9.6%. ה-S&P 500 וה-Euro Stoxx 50 רושמים את העלייה השבועית החזקה ביותר מאז יולי 2009. ה-VIX יורד לרמה הנמוכה מ-25%. בשבוע הקרוב, תחל עונת הדוחות הכספיים לרבע השני. השבוע, עשויה להיקבע מגמת המסחר לשבועות הקרובים.

שבוע חיובי בשוקי המניות

שוק המניות העולמי רשם בשבוע המסחר האחרון עליות שערים מרהיבות למדי. מגמה זו הושפעה מהגורמים הבאים:

(1) תחזית חיובית של קרן המטבע הבינלאומית לשנים 2010 ו-2011, תוך עדכון כלפי מעלה של שנת 2010 (להרחבה ראה את פרק האג"ח).

(2) הבנק המרכזי האירופי צפוי לפרסם מבחני מאמץ ל-91 בנקים מסחריים באיזורו. בשבוע האחרון התגברה בקרב המשקיעים ההערכה כי הבנקים המסחריים יצלחו בצורה טובה למדי מבחנים אלו.

כך, סקטור הפיננסים הושפע במיוחד מהערכות אלו ורשם במהלך השבוע עלייה חדה למדי של 9.6%. במיוחד בלטו לחיוב Societe Generale ו-Banco Santander אשר רשמו עליות מחירים של 16.7% ו-13.7%, בהתאמה.

מדיווחים שונים עולה כי מבחני המאמץ יהיו מבוססים, בדומה לנעשה בזמנו בארה"ב, על שלושה תרחישים כלכליים. התסריט הראשון ידמה מצב בו הצמיחה הכלכלית תתרחש בהתאם לתחזיות הנוכחיות של האיחוד האירופי. במקרה השני, תחול התכווצות של 3% של הכלכלה האירופית והמקרה השלישי יבחן התמודדות של הבנקים, בעת מקרה של "זעזוע" בשוק האג"ח הממשלתי – הדומה להתרחשויות שקרו בחודש מאי.

(3) הערכות אפטימיות בשוק לרווחי החברות בכלולות ב-S&P 500. אלו  מצביעים על צפי לעלייה בשורת הרווח הנקים של 34% ברבע השני, לעומת הרבע המקביל לפני שנה. ביחס לרבע השלישי והרביעים עומדת הערכת השוק על צפי לעלייה של 25% ברבע השלישי (הנמוך ביותר השנה) ועל 32% ברבע הרביעי, שניהם לעומת התקופה המקבילה ב-2009.

כך, היה זה השבוע הטוב ביותר מאז יולי 2009, כלומר לפני שנה. במיוחד, רשמו שוקי המניות של ספרד ושל איטליה עלייה של 9.5% ו-7.4%, בהתאמה. שני המדדים, ה-Euro Stoxx וה-S&P 500, רשמו עליית מחירים שבועית דומה למדי של כ-5.4%.

יתר על כן, מדד ה-VIX ירד בסוף השבוע לרמה של 24.98%, הנמוכה ביותר מאז ה-21 ליוני.

אין ספק כי עיליות שערים אלו הן אינן טבעיות ולא ניתן לצפות לתשואה שבועית כזו גם בשבועות הקרובים. אף ייתכן, כי בתחילת השבוע יירשמו מימושים קלים בעולם לאור עליות אלו.

יחד עם זאת, על רקע התחזיות המאקרו כלכליות וההערכות לרווחי החברות, שוק המניות הוא עדיין אטרקטיבי והמגמה המרכזית תקבע לאור התוצאות הכספיות אשר ידווחו החל מהשבוע הקרוב בו תפתח עונת הדוחות הכספיים לרבע השני של 2010.

כמו תמיד חברת ה-Dow הראשונה לפרסם תוצאותיה תהיה יצרנית האלומיניום Alcoa (צפי לרווח של 0.114 דולר למניה). זו פויה לדווח על פעילותה העסקית ביום ב', ה-12/7.

בנוסף אליה, יפרסמו השבוע את דוחותיהם הכספיים חברות מובילות והן: Intel (צפי לרווח של 0.427 דולר למניה), JP Morgan (0.7 דולר למניה), General Electric (0.265 דולר למניה) ו-Bank Of America (0.223 דולר למניה).

כלומר, השבוע הנוכחי עשוי להיות קריטי למדי לעונת הדוחות הכספיים ואף עשוי לקבוע, במידה רבה, את מגמות המסחר בשבועות הקרובים.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מתשעים ואחד יוצאים שבעה, 25/07/2010
טבע צפויה להכביד על פתיחה חיובית בעקבות עליות חדות בארה"ב , 25/07/2010
היחלשות מומנטום הצמיחה, 19/07/2010
מיטב: מדד יולי צפוי לעלות בשיעור של 0.7%, 19/07/2010
השבוע נרשם גיוס ענק של כ-0.9 מיליארד שקל, בהובלת הקרנות הקונצרניות ואג"ח כללי, 19/07/2010
האפיק הצמוד נחלש לאחר גל של עליות, 19/07/2010
התאוששות 'V' - העולם צפוי לצמוח השנה ב-4.6%, 11/07/2010
מיטב: הקרנות המסורתיות בשבוע הגיוסים החזק ביותר מאז מרץ 2010 , 11/07/2010
האפיק הממשלתי משנה מגמה ועובר לירידות קלות , 11/07/2010
עזיבת מנכ"ל דיסקונט: סוף עידן הצמיחה, תחילת עידן הסחיטה, 6/07/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.