כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מתשעים ואחד יוצאים שבעה

25/07/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

מבחני המאמץ לסקטור הבנקאות האירופי פורסמו לאחר סגירת המסחר באירופה, ביום ו'. רק שבעה בנקים כשלו במבחן: בנק גרמני, יווני וחמישה בנקים אזוריים ספרדים. אף בנק בריטי לא נכשל את מבחן המאמץ. בהחלט תוצאות מעודדות. לקראת מבחני המאמץ ולאחריהם, ירידות שערים ב-UST. האוצר האמריקאי ינפיק 104 מיליארד דולר השבוע בטווחים שבין 2 ל-7 שנים. בעקבות זאת, ייתכן לחץ לירידת מחירים בשוק הסולידי.

מבחני המאמץ האירופיים – מתשעים ואחד יוצאים שבעה

בעקבות משבר החובות האירופי, אשר פרץ לכותרות בחודש אפריל, החליטו באיחוד לבצע מבחני מאמץ ל-91 בנקים בקרב 20 מדינות החברות באיחוד האירופי (ולא רק בגוש האירו). בכל אחת מהמדינות נבחרו מספר הבנקים אשר כיסו לפחות 50% ממערכת הבנקאות המקומית. המדגם כולל גם חברות בנות הפועלות בקרב מדינות חברות אחרות וגם מחוץ לאירופה. 7 המדינות הנוספות (באיחוד שותפות 27 מדינות) נדגמו באמצעות בנקים אחרים ביבשת, הפועלים בהן.

מבחני המאמץ התמקדו בסיכוני שוק ובסיכוני אשראי, הכולל חשיפה לחוב ממשלתי אירופי. סיכוני נזילות לא נבחנו.

מבחני המאמץ הושתתו על שני תסריטים. בתסריט הראשון, הכלכלה האירופית תצמח בהתאם לתחזית הרשמיות של האיחוד, שבנוסף להן בוצעו התאמות לסביבה המאקרו-כלכלית הנוכחית. כך, בתסריט זה צפוי כי גוש האירו יתרחב השנה ב-0.7% וב-1.5% בשנת 2011. בתסריט השני, תחול התכווצות של הכלכלה האירופית, מחזור כלכלי מסוג "Double Dip". כמו כן יתרחש בנוסף "זעזוע ריבוני" המניח קשיים בשווקים הפיננסיים (מהסוג שראינו במאי). לפי תסריט זה, צפוי הגוש האירופי להתכווץ השנה ב-0.2% וגם בשנה הבאה, ב-0.6%.

במקרה של ה"זעזוע הריבוני" הונח כי תחול השפעה על עקומי התשואה הממשלתיים, בכל אחת ממדינות האיחוד אשר יטפסו כלפי מעלה (עד 125 נ"ב בטווח של 3 חודשים ועד 75 נ"ב לטווח של 10 שנים, עד שלהי 2011). הלוח שמשמאל מציג את התשואה לפדיון באג"ח הממשלתית לטווח של 5 שנים בתסריט זה.

האינדיקטור אשר נבחן למדוד את מידת החסינות של הבנקים, בכל אחד משני התסריטים, היה שיעור ההון הראשוני. וכך, לפי התסריט השני, הקשה, אם זה יתממש יפחת שיעור זה מ-10.3% בשלהי 2009, לכדי 9.2% בשלהי 2011 . לפי התסריט הראשון, שיעור ההון הראשוני אף יגדל.

כתוצאה מהתרגיל, במקרה הקשה, ל-7 בנקים מסחריים יפחת שיעור ההון הראשוני אל מתחת ל-6%, המהווה חוסר של כ-3.5 מיליארד אירו. שבעת הבנקים אשר "זכו בהגרלה" הם: הבנק הגרמני הנמצא בבעלות המדינה Hypo Real Estate Holding AG, הבנק היווני הנשלט על ידי המדינה Agricultural Bank of Greece SA (ATEBank) ועוד חמישה בנקים ספרדיים אזוריים מקומיים.

מבחן זה מעיד על כך שמצבו של המגזר הפיננסים האירופי הוא לא נורא כפי שניתן היה לחשוב.

התוצאות הן מעודדות במיוחד, בכל האמור למדינות ה-PIGS הנמצאות בכותרות בתקופה האחרונה. יתר על כן, העובדה כי אף בנק בריטי לא עלה במדגם היא חיובית מאוד לסקטור הבנקאות באי הבריטי אשר היה חשש גדול מאוד גם לגביו, לגבי עמידותו, ומכל המשתמע מכך לתמיכה בפעילות המשקית.

למתעניינים במסמך המלא, להלן הקישור: http://stress-test.c-ebs.org/documents/Summaryreport.pdf


ירידות מחירים בשוקי האג"ח (בטווחים הארוכים) המרכזיים בעולם לקראת סוף השבוע

בשלושת ימי המסחר הראשונים של השבוע נסחרו איגרות החוב בשווקים המרכזיים ביציבות. בשני ימי המסחר האחרונים התפתחה מגמה של ירידות שערים.

ירידות השערים ביום ה' נבעו במיוחד מדיווחים כספיים טובים של החברות הציבוריות, תוך העלאת תחזיות הרווח להמשך השנה (הרחבה בפרק המניות). כך, דיווחים אלו הפחיתו את הסבירות לכדי מיתון נוסף וארה"ב והגדילו את הסבירות שהריבית תועלה מוקדם מהצפוי.

ביום ו', לאחר פרסום מבחני המאמץ, נרשמו ירידות מחירים בשוק ה-UST. עוד קודם לכן, בשוק האג"ח האירופי נרשמו ירידות מחירים, לאחר שמדד אמון העסקים, ה-IFO הגרמני טיפס מרמה של 101.8 נק' ביוני לכדי 106.2 נק' ביולי, הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2007. סיבה נוספת לירידות השערים היה פרסום של נתוני הצמיחה למשק האנגלי לפיהם ברבע השני נרשמה צמיחה (4.4%, לעומת הרבע הראשון, במונחים שנתיים) הגבוהה משמעותית מאשר הייתה ברבע הראשון (1.2%) או בהשוואה להערכות השוק (2.4%).

כך, בעוד שהתשואה לפדיון ב-UST לטווח של שנתיים נותרה השבוע ללא שינוי, ברמה של 0.584%, ה-UST ל-10 שנים רשמה עלייה של התשואה לפדיון ב-7 נ"ב, ל-2.994%. האג"ח הגרמנית לטווח של 10 שנים רשמה בתשואה לפדיון עלייה של 10 נ"ב לכדי 2.703%. מנגד, איגרת החוב של ספרד, לטווח זהה רשמה ירידה של 10 נ"ב בתשואה לפדיון ל-4.349%.

נציין, כי השבוע ינפיק האוצר האמריקאי סך של 104 מיליארד דולר באיגרות חוב לטווחים שבין 2 עד 7 שנים. בעקבות זאת, ייתכן לחץ לירידות מחירים בקרב איגרות החוב של ממשלת ארה"ב. 

מניות

עונת הדוחות הכספיים נמשכת. הדוחות ממשיכים להיות טובים למדי. הדוח הפיננסי של יצרנית ציוד ההנדסי, Caterpillar, ועדכון תחזית הרווח ל-2010, יוצקים אופטימיות בשוק המניות. ה-VIX יורד לכדי 23.47 נק' וחוזר לרמה שלפני תחילת המשבר, בה היה ב-3/5.

עונת הדוחות הכספיים נמשכת

השבוע השני של עונת הדוחות הכספיים בארה"ב לרבע השני של 2010 לא היה רע כלל.

בשבוע האחרון פרסמו חברות Dow Jones נו ספות את תוצאותיהן הכספיות. בין היתר, פרסמו את תוצאותיהן החברות הבאות:
(1) ספקית שירותי המחשוב הגדולה בעולם, IBM, דיווחה על רווח של 2.61 דולר למניה ברבע השני. זאת, לעומת הערכות האנליסטים לכדי רווח של 2.575 דולר למניה.

למרות העובדה, שהשורה התחתונה הייתה טובה מאשר הערכות האנליסטים, בשורת ההכנסות הייתה אכזבה, כאשר ההכנסות הסתכמו ברמה של 23.7 מיליארד דולר, לעומת הצפי לכדי 24.2 מיליארד דולר. הכנסות החברה הושפעו בצורה מהותית מהשינויים בשערי החליפין ואלו הפחיתו את המכירות ב-500 מיליארד דולר. זאת, כתוצאה מהעובדה ששליש מהכנסות IBM מגיעות מאירופה.

(2) חברת הביטוח  Travelers, פרסמה דוחות מאכזבים. החברה דיווחה על רווח נקי של 1.390 דולר למניה, לעומת הערכות השוק שעמדו על 1.489 דולר למניה. שורת ההכנסות הייתה גם כן נמוכה מההערכות, אך באופן צנוע. כך, אלו הסתכמו ב-6.179 מיליארד דולר, לעומת צפי לכדי 6.254 מיליארד דולר.

Travelers היא חברת ה-Dow הראשונה אשר מדווחת על תוצאות הנמוכות מערכות השוק.  

(3) יצרנית ציוד ההנדסי הגדולה בעולם, Caterpillar, פרסמה דוח מפתיע במיוחד וחיובי. CAT דיווחה על רווח של 1.04 דולר למניה, לעומת צפי  של 0.84 דולר למניה, כלומר כ-30% מעבר להערכות השוק. ההשוואה לרבע המקביל לפני שנה היא מדהימה במיוחד, כאשר בו נרשם רווח של 0.6 דולר למניה. כלומר, הרווח הנקי ברבע הנדון היה גבוה ב-91% מאשר ברבע המקביל לפני שנה.

התוצאה הושפעה במיוחד מהתעוררות של הביקושים בשווקים מתעוררים.

בחברה ממשיכים להיות אופטימיים גם בכל האמור להמשך 2010 והדבר בא לידי ביטוי בהעלאת יעד הרווח לטווח שבין 3.15 עד 3.85 דולר למניה, לעומת 2.5 עד 5.25 דולר למניה שנקבע באפריל.

אגב, גם יריבתה המשמעותית ביותר של CAT, חברת Komatsu היפנית, העלתה לאחרונה את תחזית הרווח לשנת 2010.
ככל הנראה, דברים טובים קורים בתחום התשתיות.

(4) יצרנית התוכנה הגדולה בעולם, Microsoft, פרסמה דוח "חזק" מאוד. החברה דיווחה על רווח של 0.51 דולר למניה הגבוה ב-10%, מאשר הערכות האנליסטים ו-38% מעבר לדיווח שנרשם ברבע המקביל לפני שנה. גם שורת ההכנסות הייתה טובה מאוד ובה נרשמה עלייה של 22% לעומת הרבע המקביל לפני שנה.

עד עתה פרסמו 17 חברות Dow את תוצאותיהן העיסקיות. הרווח הנקי של 5 חברות אלו היה גבוה בכ-12%, לעומת הערכות השוק. בקרב חברות ה-S&P 500, עד עתה פרסמו 149 חברות את תוצאותיהן העיסקיות כאשר שורת הרווח הייתה גבוהה ב-13% מאשר הערכת השוק.

שני הסקטורים (הכלולים ב-S&P 500) אשר הפתיעו במיוחד היו הפיננסים אשר דיווחו על רווח למניה הגבוה ב-29% מאשר היות הערכות השוק וסקטור מוצרי צריכה (Consumer Goods) אשר דיווח על רווח של 13% מעבר לציפיות האנליסטים והושפע במיוחד מדיווח של יצרנית כלי-הרכב, Ford.

ביחס לשוק האירופי, עד עתה פרסמו רק 68 חברות מתוך אלו הכלולות במדד ה-Euro Stoxx 600. כאן, החברות הפתיעו ב-7%, לעומת ציפיות הרווח למניה.       

להערכתנו, עונת הדוחות הכספיים תמשיך לתמוך בשווקים כאשר הדיווחים הקרובים ימשיכו את המגמה של השבוע הראשון. השבוע, מבין החברות הכלולות במדד ה-Dow Jones, יפרסמו את תוצאותיהן גם החברות: du Pont, Boeing, Exxon Mobile ו-Merck & Co.

בתוך כך, מדד ה-VIX אשר בתקופה האחרונה התייצב סביב 25%, הציג בימים האחרונים מהלך של ירידה נוספת והגיע בסופו לכדי 23.47%, הרמה הנמוכה ביותר מאז ה-3/5, הימים בהם פרץ המשבר.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות  

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מתשעים ואחד יוצאים שבעה, 25/07/2010
טבע צפויה להכביד על פתיחה חיובית בעקבות עליות חדות בארה"ב , 25/07/2010
היחלשות מומנטום הצמיחה, 19/07/2010
מיטב: מדד יולי צפוי לעלות בשיעור של 0.7%, 19/07/2010
השבוע נרשם גיוס ענק של כ-0.9 מיליארד שקל, בהובלת הקרנות הקונצרניות ואג"ח כללי, 19/07/2010
האפיק הצמוד נחלש לאחר גל של עליות, 19/07/2010
התאוששות 'V' - העולם צפוי לצמוח השנה ב-4.6%, 11/07/2010
מיטב: הקרנות המסורתיות בשבוע הגיוסים החזק ביותר מאז מרץ 2010 , 11/07/2010
האפיק הממשלתי משנה מגמה ועובר לירידות קלות , 11/07/2010
עזיבת מנכ"ל דיסקונט: סוף עידן הצמיחה, תחילת עידן הסחיטה, 6/07/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.