כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

ה-UST לשנתיים בתשואה לפדיון הנמוכה ביותר אי-פעם

1/08/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

 מספר ה-Beige עולה כי הצמיחה במשק האמריקאי נמשכת, אך בצורה צנועה.

 הפעילות היצרנית וההוצאה הפרטית ממשיכות להתרחב. מנגד, שוק הדיור נותר קפוא.

 המשק האמריקאי צמח ברבע השני של 2010 ב-2.4%.

 השוק קיבל דוח זה, שהיה סביר למדי, בצורה שלילית.

 התשואה לפדיון על ה-UST ל-2 שנים יורדת לרמת השפל של כל הזמנים.

ספר ה-Beige

על רקע משבר החובות האירופי, שהתרחש בחודש יום מאי ויוני, ובהשפעת סיום תוכניות הסיוע, הן בתחום כלי הרכב והן בתחום הדיור, לא היו לנו ציפיות גבוהות (אבל, גם לא נמוכות למדי) מספר ה-Beige של ה-Federal Reserve, אשר פורסם בשבוע שעבר.

ואכן, הדיווח העלה כי נרשמה האטה בקצב הצמיחה במספר אזורים במשק האמריקאי. זאת, במיוחד בהשפעת נדל"ן מסחרי ופקיעת הטבת המס לרוכשי דירות.

יחד עם זאת, מהדיווח עולה כי, מאז הדיווח הקודם, באופן מצרפי, הפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב. חשוב לציין כי שני מחוזות: Atlanta ו- Chicago דיווחו על התמתנות בקצב הצמיחה ושניים אחרים:Cleveland  ו-Kansas City דיווחו על יציבות של הפעילות הכלכלית.

בהתייחס לענפי הפעילות השונים, בדוח עלו הדברים הבאים:

(1) הפעילות היצרנית המשיכה להתרחב במרבית המחוזות, למרות שבחלק מהם נרשמה התמתנות בקצב הצמיחה. חמישה מחוזות דיווחו על התגברות בפעילות בתחום ייצור כלי הרכב במיוחד, במחוזות: ,Cleveland Chicago ו- St. Louis. חברות בתחום המוליכים למחצה דיווחו על מכירות חזקות. היצרנים במחוזות Boston, Philadelphia, Kansas City ו- Dallas היו אופטימיים לגבי עצמת הביקושים בחודשים הקרובים.

(2) הדיווחים על ההוצאה הפרטית והמכירות הקמעוניות בראשית הקיץ, היו חיוביים. עם זאת, מרבית המחוזות דיווחו על התגברות קלה בלבד. לגבי העתיד, הדיווחים היו מעורבים. בעוד שב-4 מחוזות הציגו אופטימיות לגבי ההוצאה הקמעונית, 3 היו פסימיים.

(3) כמעט כל המחוזות דיווחו על חולשה בפעילות בתחום הדיור, לאחר פקיעת הטבות המס בענף זה ב-30 לאפריל. שני המחוזות: Boston  ו-St. Louis, דיווחו על התגברות בפעילות המכירות של בתים, בחודשים מאי ויוני. באופן כללי, הבנייה למגורים נותרה חלשה למדי במרבית המחוזות. כמו כן, חלקם אף צופים כי המכירות בעתיד יהיו חלשות גם כן.
בתחום הנדל"ן המסחרי מורגשת גם כן החולשה בכל המחוזות.

(4) הדיווחים בתחום הפיננסים היו מעורבים למדי. באופן כללי, הביקוש להלוואות היה חלש ונרשמה ירידה בסך הביקוש לאשראי. כמו כן, במרבית המחוזית דווח כי התנאים לקבלת אשראי נותרו מגבילים למדי.

(5) שוק העבודה הציג שיפור הדרגתי במספר מחוזות. בשאר, נרשמה יציבות.

(6) המחירים במשק נותרו יציבים למדי בתקופת הדוח.

ספר ה-Beige הנוכחי, המציג את התמונה המעודכנת ביותר של הכלכלה האמריקאית מצביע על כך שהכלכלה האמריקאית ממשיכה להתרחב, עם זאת, לא נרשמות בה התפתחויות חיוביות מיוחדות. מחד, הדוח לא מאותת על חזרה למיתון, מאידך, אין בדוח מסר מיוחד, אופטימי, המצביע על התגברות הצמיחה.

ייתכן כי האינדיקטורים אשר יתפרסמו בשבועות הקרובים ימשיכו להיות מעורבים, אך המשוכה המרכזית של המשק האמריקאי תהיה יכולתו לצמוח ללא תוכניות תמריצים חדשות. את זאת, נדע רק בעוד מספר חודשים.

המשק האמריקאי צמח ב-2.4% ברבע השני

ביום ו' פורסמו נתוני הצמיחה למשק האמריקאי, לרבע השני של 2010. מהדיווח עולה כי בהמשך להתרחבות של 3.7% ברבע הראשון (עדכון מ-2.7%), הצמיחה ברבע הנדון הסתכמה ב-2.4% (לעומת הרביע הקודם, במחירים קבועים ובמונחים שנתיים).

הצמיחה ברבע הנדון הושפעה במיוחד לחיוב, מהתרחבות חדה מאוד של ההשקעות במשק. אלו התרחבות ברבע הנדון ב-28.8%, לאחר עלייה בשיעור של 29.1% ברביע הקודם. יחד עם זאת, בעוד שההשפעה של התרחבות המלאים הייתה המרכזית והחשובה לשינוי בהיקף ההשקעה בשני הרבעים הקודמים (תרמה יותר מ-2.5 נקודות האחוז לצמיחה הכוללת).

הפעם, השפעת הגידול במלאים, לצמיחה הכוללת, הייתה רק של 1.05 נקודות האחוז, 2.09 נקודות האחוז היו שייכות להשקעה בענפי המשק, מתוך תרומת ההשקעה הגולמית לתוצר, שהייתה של 3.14 נקודות האחוז.

היצוא המשיך להתרחב בקצב הגבוה מ-10%, אך התרחבות היבוא בשיעור חד מאוד של 28.8% האפילה על היצוא כך שהפעילות בתחום סחר החוץ גרעה מהצמיחה הכוללת.

ההוצאה הפרטית התרחבה בשיעור של 1.6% ברבע הנדון, לאחר 1.9% ברבע הקודם. השוק קיבל הודעה זו בצורה שלילית.

יחד עם זאת, בהשוואה לעשור שחלף, הצריכה הפרטית התרחבה, בכל רבעון, בשיעור ממוצע של 2.2%. לכן, למרות שמידת ההתרחבות בשני הרבעים האחרונים הייתה נמוכה מהממוצע של העשור האחרון, לא הייתה זו חולשה מהותית. 

שוק האג"ח של ארה"ב פתח את שבוע המסחר בירידות שערים. בעקבות נתוני הצמיחה התהפכה המגמה, לכדי עליות מחירים.

כך, בסיכום שבועי רשמה ה-UST ל-10 שנים רווח הון של 0.73% תוך שהיא נסחרת בסופו בתשואה לפדיון של 2.907%.

האיגרות לשנתיים רשמה גם היא ירידת תשואה לכדי 0.546%, הנמוכה ביותר אי פעם.

כל זאת, תוך כדי דחייה נוספת של המועד שבו תועלה הריבית לראשונה, לפי הערכות השוק.  

מניות

 עונת הדוחות הכספיים נמשכת.

 הרווח הנקי למניה בקרב 22 חברות ה-Dow Jones, שפרסמו תוצאותיהן עד עתה, היה גבוה ב-11%, בהשוואה להערכות השוק.

 גם החברות האירופיות מדווחות על תוצאות נאות.

 בשוק מצפים לדוחות נאים גם במחצית השנייה של 2010.

עונת הדוחות הכספיים נמשכת

עונת הדוחות הכספיים לרבע השני בארה"ב ממשיכה להיות טובה.

בשבוע האחרון פרסמו חברות Dow Jones נוספות את תוצאותיהן הכספיות. בין היתר, פרסמו את תוצאותיהן החברות הבאות:

(1) יצרנית הכימיכלים השלישית בגודלה בארה"ב, DuPont, סיפקה דוחות כספיים העולים על הערכת השוק. הרווח ברבע הנדון הסתכם ברמה של 1.17 דולר למניה, לעומת הערכות השוק אשר עמדו על 0.944 דולר למניה.

הכנסות החברה נתמכו, במיוחד, בפעילות הערה באזור אסיה והפסיפיק אשר צמחה בשנה האחרונה ב-47%. במקום השני, נמצאת קנדה עם גידול של 30% במכירות. המכירות באירופה התרחבו ב-24% ובארה"ב ב-18% בלבד.

אם לא די בכך, אזי החברה העלתה, במקביל, את תחזית הרווח לשנה הנוכחית מטווח רווחים של 2.5 עד 2.7 דולר למניה לטווח הנמצא בין 2.9 עד 3.05 דולר למניה.

(2) יצרנית כלי הטייס Boeing דיווחיה גם היא על תוצאות כספיות הטובות מאשר היו הערכות השוק. הרווח הרבעוני הסתכם ב-1.06 דולר למניה, לעומת צפי לכדי 1.013 דולר למניה.

יחד עם זאת, לעומת הרבע המקביל אשתקד דיווחה החברה על ירידה של 9.2% במכירות (לכדי 15.6 מיליארד דולר) ועל ירידה של 24.8% ברווח למניה. זאת, כתוצאה מירידה במספר מסיקות כלי הטייס.

יתר על כן, הפחיתה החברה את תחזיותיה לרווחיות, במיוחד מפאת העובדה כי צבא ארה"ב החליט להאט בהוצאותיו.

(3) חברת הפקת האנרגיה הגדולה בעולם, Exxon Mobile, דיווחה השבוע על הרווח הרבעוני הגדול ביותר, מאז הרבע הראשון בשנת 2003. גם כאן, הדוח היה טוב מאשר הערכות האנליסטים כאשר החברה מדווחת על רווח של 1.6 דולר למניה, לעומת הצפי לכדי 1.449 דולר למניה.

לעומת הרבע המקביל לפני שנה רשמה החברה גידול של 90% ברווח למניה ושל כ-15% בהכנסות. אלו הושפעו במיוחד, מהעלייה שנרשמה במחירי הדלק וגם מהגדלת התפוקה.

עד עתה פרסמו 22 חברות Dow את תוצאותיהן העיסקיות. הרווח הנקי של חברות אלו היה גבוה בכ-11%, לעומת הערכות השוק. בקרב חברות ה-S&P 500, עד עתה פרסמו 311 חברות את תוצאותיהן העיסקיות כאשר שורת הרווח הייתה גבוהה ב-10% מאשר הערכת השוק.

ביחס לשוק האירופי, עד עתה פרסמו רק 173 חברות מתוך אלו הכלולות במדד ה-Euro Stoxx 600. כאן, החברות הפתיעו ב-15.5%, לעומת ציפיות הרווח למניה. כלומר, גם החברות האירופיות מספקות דוחות נאים.      

בשבוע הקרוב, מבין החברות הכלולות במדד ה-Dow Jones, יפרסמו את תוצאותיהן חברת התרופות Pfizer ויצרנית המזון Procter & Gamble.

לפי הערכות השוק, הדוחות הכספיים צפויים להמשיך ולהיות טובים, גם ברבעים הקרובים. כך, השוק צופה כי ברבע השלישי של 2010 תגדל שורת הרווח המצרפית ב-25%, לעומת רמתה ברבע המקביל לפני שנה. ביחס לרבע הרביעי מצפים בשוק כי שורת הרווח תגדל ב-32%, לעומת הרמה שנרשמה ברבע המקביל, לפני שנה.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות  

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: הריבית לחודש ספטמבר צפויה להיוותר ללא שינוי, 18/08/2010
מדד המחירים לצרכן בשנת 2010 צפוי להתייקר ב-2.2% , 16/08/2010
מיטב: הריבית הקרובה תיוותר ללא שינוי, 9/08/2010
קופות הגמל צפויות להציג בחודש יולי תשואה נאה של כ-2.1% , 2/08/2010
שיא גיוסים חודשי בקרנות הנאמנות , 1/08/2010
ה-UST לשנתיים בתשואה לפדיון הנמוכה ביותר אי-פעם, 1/08/2010
שוק המניות זול ואין אלטרנטיבה בשוק האג"ח , 1/08/2010
בזק - כניסת חברת החשמל לשוק התקשורת מהווה סכנה חריפה לבזק , 29/07/2010
הריבית תגיע לרמה של 2% בסוף 2010, 27/07/2010
הקרנות המסורתיות בקצב גיוסים יומי של כ-120 מיליון שקל, 25/07/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.