כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

הקלה בשוק האשראי בארה"ב

22/08/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

 השבוע פורסם סקר קציני האשראי של ה-Fed.

 ממנו עולה כי, התחרות בין הבנקים מביאה להקלה בדרישות לקבלת אשראי.

 לאור הפעילות הענפה הנרשמת בגרמניה, הבנק המרכזי המקומי מעלה את תחזית הצמיחה לשנה זו. עם זאת, אקסל וובר, ראש הבנק מצנן את הרוחות, באומרו כי המדיניות המוניטרית האירופית צריכה להישאר תומכת.

סקר קציני האשראי של ה-Fed

בשבוע שחלף פורסם סקר קציני האשראי הנערך על ידי ה-Federal Reserve. חשיבותו של הסקר היא בכך שזו מספקת תמונת מצב, מעודכנת, לגבי סביבת האשראי בבנקים המסחריים הפועלים בארה"ב. הסקר כולל תשובות של קציני אשראי העובדים ב-57 בנקים אמריקאיים ובקרב 23 בנקים זרים הפועלים בארה"ב.

באופן כללי, הסקר של חודש יולי מעלה תמונה מעודדת, לפיה בשלושת החודשים, שחלפו מאז הסקר הקודם, נרשמה הקלה במספר קטגוריות הרלוונטיות לתנאים לקבלת אשראי.

לפי הסקר, השיפור נרשם כתוצאה מהתחרות הענפה הקיימת בענף. בעוד שבסקר עלה שהתנאים  לקבלת אשראי הוקלו, עיקר השיפור היה מנת חלקם של הבנקים המקומיים הגדולים. עם זאת, לא ניתן לומר כי פעילות האשראי גוברת והאיל ומרבית הבנקים דיווחו כי הביקוש לאשראי נותר ללא שינוי.

כך, בקרב הבנקים המקומיים נרשמה הקלה בתנאים לקבלת אשראי מסחרי ללא תלות בגודל הפירמה ובהיקף ההלוואה. יתר על כן, בסקר זה, לראשונה מאז שלהי 2006 נרשמה הקלה בכל האמור לתנאי האשראי לעסקים קטנים. מספר מצומצם של בנקים אף דיווח על הפחתה בשיעור הריבית הנגבית על הלוואות.

גם בקרב הלוואות למשקי בית נרשמו התפתחויות חיוביות. באופן כללי, הבנקים, ובעיקר הגדולים שבהם, דיווחו על הקלה בתנאים למתן הלוואות למשקי הבית. הדבר גם נכון ביחס להלוואות לנדל"ן (משכנתאות). הבנקים הביעו רצון גובר להעניק אשראי ללקוחות פרטיים, בעיקר בסכומים קטנים, אך גם באמצעות כרטיסי אשראי והלוואות אחרות.

לסיכום, סקר קציני האשראי של ה-Fed מציג בהחלט תמונה חיובית לגבי שוק האשראי בארה"ב. אמנם, לא כדאי להשתכר ממנו יתר על המידה הואיל והפעילות בתחום זה עדיין סובלת מקיפאון ודי עמוק, אך הרצון של הבנקים להתחיל ולספק אשראי, גם אם בזהירות, צפוי בהחלט לסייע לפעילות הכלכלית לאחר תום תקופת הסיוע של הממשל.

הבנק המרכזי הגרמני מעלה את תחזיות הצמיחה למשק. אקסל וובר מקרר את האווירה

ברבע השני של 2010, צמח המשק הגרמני בשיעור החד ביותר, מאז אוחדה גרמניה, לפני שני עשורים, בשיעור של 8.8%.

בעקבות זאת, כעת צופים בבנק המרכזי הגרמני כי המשק יצמח בשיעור של 3% בשנת 2010, לעומת ההערכה לכדי צמיחה של 1.9% שנמסרה בחודש יוני. בבנק הגרמני לא מצפים לכך שהצמיחה במחצית השנייה תהיה בעוצמה דומה לזו של נרשמה בחודשים אפרי-יוני, אך עדיין הסביבה הכלכלית תישאר תומכת בפעילות חזקה.

התמיכה המרכזית של המשק הגרמני מגיעה מהביקוש למוצרים תוצרת גרמניה, קרי מהיצוא. אין ספק כי זוהי חדשה טובה, במיוחד על רקע העובדה שהמשק הגרמני התכווץ בשיעור של 4.7% בשנת 2009.

מישהו חייב תמיד לקלקל...

ראש הבנק המרכזי הגרמני, חבר הבנק המרכזי האירופי  (ה-ECB) וגם הטוען לכתר לאחר סיום תפקידו של טרישה, אקסל וובר, קירר את האווירה האופטימית, כאשר טען בסוף השבוע כי על הבנק המרכזי של גוש האירו ולהמשך ולפעול במדיניות מוניטרית מרחיבה, לפחות עד סוף השנה. כמו כן, לדעתו, על הבנק המרכזי להמשיך ולתמוך בבנקים המסחריים, תוך אספקת הנזילות, ורק ברבע הראשון של 2011 יש לחשוב האם לסגת ממהלכים אלו.

אגב, ובר החזיק בתחילת משבר החובות האירופיים, שהתרכז חודשים אפריל-יוני, בגישה שמרנית-ניצית, לפיה אין לסייע לשווקים ובמיוחד לא למדינות ובנקים שכשלו.

ייתכן, כי לאחר שראה את הזעזועים בשווקים, עקב אי מעשה, שינה גישתו והפך יותר זהיר.

כאשר פרץ המשבר טרישה הכריז כי הבנקים המסחריים האירופיים יקבלו קווי אשראי בלתי מוגבלים לתקופות 7 ימים עד ה-12 לאוקטובר. כעת, וובר ממליץ להאריך את מתן האשראי אף מעבר להחלטה של טרישה.

שוק האג"ח – שבוע נוסף של עליות שערים

בשבוע המסחר האחרון נרשמו עליות שערים בשוק האג"ח הממשלתי, אך לא רק בו. גם איגרות החוב הקונצרניות נהנו מרווחי הון, ואפילו תוך צמצום של פער התשואה אל מול איגרות החוב הממשלתיות (ראו תרשים בעמוד האינדיקטורים).

כך, איגרת החוב של ממשלת ארה"ב לטווח של 10 שנים רשמה ירידה של התשואה לפדיון ב-6 נ"ב או רווח הון של 0.5%.

באופן כללי, ניתן לומר שרווחי ההון בארה"ב היו קלים, בהשוואה למהלכים שנרשמו באירופה. לראיה, איגרת החוב של גרמניה ל-10 שנים רשמה ירידה של 12 נ"ב בתשואה לפדיון. איגרות החוב של צרפת ואנגליה רשמו ירידה של 15 נ"ב בתשואה לפדיון.

באופן, ואולי מעט מפתיע, רשמה איגרת החוב של ספרד ירידה של 22 נ"ב בתשואה לפדיון. זאת, לאחר שמכירת חוב לטווח קצר בהיקף של 5.5 מיליארד אירו עברה בהצלחה.

באופן כללי, ניתן לומר כי בשבוע שחלף נרשמה בעולם השתטחות של עקומי התשואה. לראיה, בעוד שהתשואה לפדיון על ה-UST לטווח של 2 שנים פחתה ב-4 נ"ב לכדי 0.491%, התשואה לפדיון על האג"ח ל-30 שנה פחתה ב-19 נ"ב, לכדי 3.661%.

אנו ממשיכים להעריך כי רמות התשואה לפדיון בהן נסחרות איגרות החוב הארוכות ברחבי העולם הן נמוכות מאוד. לפיכך, פוטנציאל הסיכוי בהן הוא מאוד נמוך, ביחס לסיכון.

מטבעות

 בשבוע המסחר האחרון, המשיך האירו להיחלש כנגד הדולר ומרבית מטבעות הסחר.

 זאת, על רקע חשש לגבי ההתאוששות העולמית.

 מנגד, המטבעות האסייתיים ממשיכים לשמור על חוזקה.

האירו מתדרדר בעולם

שבוע המסחר האחרון, המשיך במידת מה את הלך הרוח שנרשמם בשבוע המסחר הקודם, כאשר החשש מפני הצמיחה העולמית נמשך והדבר הביא לכדי יציאה של משקיעים ממטבעות Carry, לעבר הדולר האמריקאי.

בשבוע המסחר האחרון, מעבר לנתוני המאקרו המעורבים שפורסמו גם המועמד לראשות כס ראש הבנק המרכזי של האיחוד המוניטרי האירופי בשנה הבאה, אקסל וובר, טען כי על הבנק המרכזי להמשיך ולספק את הנזילות הנדרשת לבנקים המסחריים, אף מעבר לתוכניות. דברים אלו הביאו להיחלשות האירו כנגד מרבית מטבעות הסחר.

סיבות נוספות להיחלשות של מטבעות כמו הדולר קנדי והאוסטרלי כנגד הדולר האמריקאי היו ביקושים חלשים למדי להנפקות חוב במדינות אלו, בהשוואה להנפקות חוב קודמות.

כך, בסיכום שבוע רשם הדולר התחזקות כנגד 12 מבין 16 מטבעות הסחר המרכזיים. כנגד האירו הדולר האמריקאי התחזק בשיעור של 0.9%. למעשה זהו השבוע השלישי, הרצוף, שבו נרשמת התחזקות של הדולר האמריקאי כנגד האירו.

בקרב המטבעות שהתחזקו בשבוע האחרון ניתן לציין את הפרנק השוויצרי שהתחזק ב-0.52% כנגד הדולר האמריקאי וב-1.98% כנגד האירו. הפרנק היה המטבע החזק ביותר מקרב 16 מטבעות הסחר המרכזיים. התחזקות זו נרשמה על רקע היציבות הנרשמת במדיניות המיניטרית של שווייץ, לעומת זו של גוש האירו.

גם הדולר של סינגפור (התחזקות של 0.39% כנגד הדולר האמריקאי) והוון הדרום-קוריאני (0.35%) רשמו ייסוף בערכם בשבוע שחלף. אלו נתמכו במיוחד בצפי לכדי צמיחה עודפת על פני זו הצפויה להירשם במדינות מפותחות במערב.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות   

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.