כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: ממשיכים להאמין במניות אולם אין להתעלם מהסיכונים

30/08/2010

אגרות חוב: גיא מני, מנהל השקעות

האפיק השקלי והצמוד לממד עולים והציפיות האינפלציה יורדות מעט

שבוע המסחר החולף באפיק הממשלתי המקומי התנהל על רקע פרסומי מקרו שונים ובמרכזם ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר, שנותרה כצפוי ללא שינוי. הציפיות הנגזרות משוק ההון נמצאות כיום בתוך היעד של הבנק וכפועל יוצא אין צורך מיידי להעלות את הריבית שוב. להמשך אנו צופים כי גם הריבית לחודש אוקטובר תישאר ללא שינוי ברמה של 1.75% וההידוק המוניטרי הבא צפוי רק בהחלטת הריבית לחודש נובמבר. כמו כן, אנו מעריכים כי בסוף השנה תגיע ריבית בנק ישראל לכדי 2%.

לעת עתה נראה כי אין גורם ממשי המאלץ את בנק ישראל להגיב, על אף מחירי הדירות שממשיכים במסעם מעלה וכי ייתכן וצעדי המנע שמפעילים בנק ישראל והגוף המפקח על הבנקים יחלו להשפיע על שוק המשכנתאות ולבלום את עליית המחירים.

הואיל ואנו איננו מצפים לשינוי מגמה עקרוני בתחום הדיור ובמחירי שכ"ד באופן מידי, נראה כי בחודשים הקרובים, אלו ימשיכו לתמוך בהעלאת הריבית. חשוב לציין כי בנק ישראל מעוניין להביא את הריבית לסביבה "נורמאלית" וברור שריבית שלילית במונחים ריאליים היא איננה "נורמאלית", ועל כן, הכיוון הכללי של הריבית הנומינלית הוא כלפי מעלה.

בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן לפני כשבועיים היה מעבר חלקי מהאפיק הצמוד לשקלי ונרשמה ירידה בציפיות האינפלציוניות לרמה של 2.8%-2.9%. השבוע, חזינו בעליות בשני האפיקים הללו כאשר מדד אגרות החוב הצמודות למדד ומדד אגרות החוב השקליות עלו ב-0.6% ו-0.5%, בהתאמה, וציפיות האינפלציה ירדו מעט והן עומדות על 2.6%-2.8%. להערכתנו, הציפיות עדיין מתומחרות יתר על המידה ואנו ממשיכים לתת עדיפות לאפיק השקלי על פני הצמוד למדד ובאופן כללי מעדיפים את המח''מ הבינוני על פני הארוך לאור רמת התשואות הנמוכה היסטורית באגרות החוב הארוכות שצפויות להיות מושפעות מאד מתנודתיות התשואות בארה''ב. 

השבוע פרסמה היחידה לניהול החוב הממשלתי את תחזית הנפקות החוב שלה לשלושת החודשים הקרובים. מהמסמך עולה כי האוצר צפוי לגייס 4 מיליארד ₪, בכל אחד מהחודשים ספטמבר-נובמבר ואם ניקח בחשבון גם הנפקה של אג"ח קצרות, הגיוס (ברוטו) בתקופה זו צפוי לגדול לכ-13.5-14 מיליארד ₪. יתר על כן, האוצר ינפיק החודש אגרת חוב צמודה חדשה לטווח של 30 שנה (לאוגוסט 2041). בהתייחס לתוואי פירעון אג"ח בשלושת החודשים הקרובים, רק באוקטובר צפוי להיפרע סך של 4.31 מיליארד ₪, כלומר, בתקופה זו צפוי האוצר לגייס, בניכוי פירעון, סך של 7.7 מיליארד ₪ (או 9.2-9.7 מיליארד ₪ כולל אג"ח קצרות). התפתחות זו (גיוס נטו), משנה במעט את מגמת ניהול החוב שראינו בחודשים האחרונים אך הפעילות הפיסקלית היא גירעונית ולשם כך האוצר יהיה חייב לגייס הון. הואיל והתקציב מושתת על גירעון גבוה וזרם הכנסות המדינה ממסים הוא סביר בהחלט, ניתן להסיק כי אין בהנפקות אלו בכדי להעמיס על שוק ההון ולהביא לירידות מחירים.

במבט לעולם, שבוע המסחר הנוכחי צפוי להיפתח על רקע העידוד שקיבלו השווקים מיו"ר הבנק הפדרלי האמריקאי, בן ברננקי, שהביע את מוכנותו לתמוך באמצעים העומדים לרשותו בהמשך התאוששות הכלכלית. עוד ברקע היו אלה נתוני התמ"ג בארה"ב שהפתיע מעט כשעלה ב-1.6% במהלך הרבעון השני של 2010. חשוב לציין, כי הנתון עדין רחוק מההערכות הראשונות שדיברו על צמיחה של 2.4% ברבעון השני, מה שמחדד את העובדה שארה"ב אכן נכנסה למסלול של האטה לאחר צמיחה של 3.7% שנרשמה ברבעון הראשון של 2010.

האפיק הקונצרני ממשיך בטיפוסו מעלה כאשר מדד התל בונד 60 התחזק השבוע ב-0.4% ומדד התל בונד השקלי הסתפק בעלייה של 0.3%. גם קצב הגיוסים בקרנות הנאמנות המתמחות באגרות חוב קונצרניות שמר על קצב גבוה ובסיכום שבועי נרשמו גיוסים של כ-0.5 מיליארד ₪ - ירידה קלה מהשבוע שעבר.

מניות: כלכלני מיטב

רמת הסיכון עדין גבוהה ורמת המחירים אטרקטיבית 

שבוע המסחר הנוכחי כאמור, צפוי להיפתח על רקע דבריו של יו"ר הבנק הפדרלי, ברננקי, שהצהיר כי בכוונתו לתמוך בעזרת כל האמצעים העומדים לרשותו בהמשך התאוששות הכלכלית. במקביל, עונת הדו"חות הכספיים נמצאת בישורת האחרונה כאשר השבוע צפויה להסתיים עונת הדו"חות לרבעון השני והאחרונות לדווח הן חברות הביטוח והבנקים. על אף פקיעה חיובית של אופציות המעו"ף ביום חמישי איבד השבוע מדד ת"א 25 2.0% מערכו, בשבוע שלילי לשוק המניות המקומי.

כאמור, מרבית מדדי המניות סיימו בירידות שערים כאשר מדד ת"א 100 נחלש ב-1.7% ומדד ת"א 75 ירד ב-0.9%. היתר 50 איבד 0.7% מערכו, התל-טק 15 ירד ב-1.8%, מדד הבנקים ירד ב-0.3% מדדי הנדל"ן והביומד דווקא התחזקו ב-0.9% וב-0.7%, בהתאמה.

אנו מעריכים, כי שוק המניות המקומי ימשיך להיות מושפע בעיקר מהתפתחויות מקרו כלכליות בישראל ובעולם. רמת הסיכון בשוק עדין גבוהה ושוק המניות המקומי ממשיך לדשדש בטווח שערים צר יחסית ובתנודתיות גבוהה יחסית. על כן המשקיעים מחפשים כיוון וממתינים לאירועים משמעותיים. על אף החששות בעולם שצפויים להכביד על השוק המקומי, אנו ממשיכים להאמין כי שוק המניות זול יותר מאשר יקר וכי רמת המחירים היא אטרקטיבית לטווח הבינוני-ארוך. הריבית צפויה להישאר נמוכה בינתיים ומיעוט האלטרנטיבות בשוק האג"ח תומכים במגמה חיובית בשוק המניות ואנו מאמינים שזוהי האלטרנטיבה העדיפה כרגע. אנו נותרים בהעדפה למניות שמחלקות דיבידנדים עם תשואת דיבידנד גבוהה וממליצים לנהוג בסלקטיביות. עם זאת, בשל הסיכונים שאי אפשר להתעלם מהם, מומלץ ליצור הגנה על תיק המנייתי ע"י רכישת אופציות PUT, אבל רק מפני ירידה חדה במיוחד.

מניות במרכז

אפריקה ישראל ממשיכה לממש נכסים על מנת לעמוד בתשלום התחייבויותיה ודיווחה השבוע על כוונתה למכור את אחזקותיה (37.5%) בחברת דרך ארץ הייוויז, זכיינית כביש 6 לקרן תשתיות ישראל, עמה התקשרה במזכר הבנות, בתמורה לכ-475 מיליון שקל. במקביל, הציגה החברה התאוששות ברבעון השני כאשר רשמה ברבעון השני של 2010 רווח נקי (המיוחס לבעלי המניות) של כ-1.2 מיליארד שקל, לעומת הפסד של כ-1.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2009. את המחצית הראשונה של 2010 סיימה אפריקה ברווח נקי של כ-1.22 מיליארד שקל, תודות להסדר האג"ח, לעומת הפסד של 669 מיליון שקל.

דלק ישראל פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2010 ולחצי הראשון של השנה. הכנסות החברה ברבעון השני עלו ב-24% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל. עם זאת, החברה הציגה שולי רווח גולמי של 14.6%, לעומת 18% ברבעון השני של 2009 והרווח התפעולי של החברה ירד ב-25% ל-50.7 מיליון שקל. לעומת זאת הרווח הנקי של צנח ב-45% ל-25 מיליון שקל.

בתי הזיקוק, שבשליטת משפחת עופר, הציגו עלייה של 55% בהכנסות שהסתכמו ברבעון השני של 2010 ב-1.88 מיליארד דולר. החברה עברה לרווח תפעולי של 43 מיליון דולר לעומת הפסד של 7.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה והרווח הנקי עלה ב-67% והסתכם ב-24.7 מיליון דולר.

גזית גלוב הציגה בדוחותיה לרבעון השני של 2010 עלייה של כ-12% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל שהסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל. הרווח התפעולי של החברה עלה פי 16 ל-809 מיליון שקל כשבשורה התחתונה עברה החברה לרווח נקי של 149 מיליון שקל לעומת הפסד של 94 מיליון ברבעון המקביל.

יצרנית הדשנים כי"ל פרסמה גם היא דו"חות כספיים טובים כשהציגה עלייה של 38% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל שהסתכמו בכ-1.5 מיליארד דולר. הרווח מפעילות שוטפת הוכפל לעומת הרבעון אשתקד והסתכם בכ-384.5 מיליון דולר. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח נקי של 296 מיליון דולר. פעילות הפוספט סיפקה את ההפתעה החיובית הגדולה של הרבעון עם מכירות של 457 מיליון, כלומר החברה עובדת בתפוקה מלאה, אולם ההפתעה האמיתית היא רווחיות של 17%. כי"ל מוכיחה שוב פעם שהיא חברה תפעולית מצויינת. עם זאת, השמועות והסיפורים סביב הרכישה האפשרית של פוטאש, וכמובן מחירי הגרעינים, ימשיכו לשלוט על מחיר המנייה. אנו (מיטב sell side) ממשיכים בהמלצת "תשואת שוק".

חברת האם, החברה לישראל, סיימה את הרבעון השני של 2010 ברווח של 157 מיליון דולר לעומת הפסד של 88 מיליון דולר ברבעון המקביל ואת המחצית הראשונה של 2010 סיימה ברווח של 469 מיליון דולר שהם פי 7.5 מהרווח בתקופה המקבילה.

הפניקס הציגה השבוע גידול של 54% ברווח הכולל שהסתכם ב-83.8 מיליון שקל ברבעון השני של השנה. הרווח הנקי זינק ב-374% והסתכם ב-45 מיליון שקל. השורה התחתונה החיובית של הפניקס מגיעה על אף קיטון של 53% בהכנסות החברה שהסתכמו ב-1.37 מיליארד שקל.

קבוצת הביטוח מגדל הציגה בדוחות הרבעון השני של 2010 הפסד של כ-132 מיליון שקל לעומת רווח של 246 מיליון שקל שהשיגה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-5.2 מיליון שקל לעומת 174.4 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 97%. גם בהכנסות נרשמה ירידה משמעותית של 71% והן הסתכמו ב-1.5 מיליארד שקל. התוצאות החלשות של מגדל מגיעות על רקע ירידות השערים שהיו בשווקי ההון בעולם במהלך מרבית הרבעון השני.

ולא רק דוחות: חברת קמהדע ובקסטר האמריקאית (Baxter International) המתמחה בתחום מוצרי הפלסמה האנושית, הודיעו השבוע על חתימת הסכם בלעדי לשיתוף פעולה אסטרטגי בשיווק וייצור תרופת ה-AAT בעירוי בתמורה ל-45 מיליון דולר.

התרופה מיועדת לטיפול במחלת החוסר הגנטי באלפא 1 אנטיטריפסין ותשווק תחת השם Glassia, אושרה לשיווק על ידי המנהל המזון והתרופות אמריקאי, FDA, בתחילת יולי 2010 בתגובה המנייה עלתה ביום ההודעה בכ-16%.

בתמונה: צבי סטפק, יו"ר השקעות ראשי במיטב בית השקעות 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מתשעים ואחד יוצאים שבעה, 25/07/2010
טבע צפויה להכביד על פתיחה חיובית בעקבות עליות חדות בארה"ב , 25/07/2010
היחלשות מומנטום הצמיחה, 19/07/2010
מיטב: מדד יולי צפוי לעלות בשיעור של 0.7%, 19/07/2010
השבוע נרשם גיוס ענק של כ-0.9 מיליארד שקל, בהובלת הקרנות הקונצרניות ואג"ח כללי, 19/07/2010
האפיק הצמוד נחלש לאחר גל של עליות, 19/07/2010
התאוששות 'V' - העולם צפוי לצמוח השנה ב-4.6%, 11/07/2010
מיטב: הקרנות המסורתיות בשבוע הגיוסים החזק ביותר מאז מרץ 2010 , 11/07/2010
האפיק הממשלתי משנה מגמה ועובר לירידות קלות , 11/07/2010
עזיבת מנכ"ל דיסקונט: סוף עידן הצמיחה, תחילת עידן הסחיטה, 6/07/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.