כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

Double Dip במכירות הבתים

30/08/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

 עם זאת, התחלות הבנייה הן המספקות את האינדיקטור לפעילות הריאלית בסקטור זה ואלו שומרות על יציבות תקופה ארוכה.

 ברננקי מנסה להשיב את הביטחון לשווקים.

 ביום ו' יפורסם דוח התעסוקה לחודש אוגוסט.

Double Dip בתחום מכירות הבתים

מה-1 לינואר 2009 ועד ל-30 באפריל 2010 נרשמה הטבת מס, בשווי של 8,000 דולר לרוכשי דירה ראשונה ו-6,500 למשפרי דיור, שהחלה ב-1 לינואר 2009. סיום התוכנית הביא לצניחה בהיקף העסקאות.

למעשה, עוד בשנים שקדמו למשבר האשראי האמריקאי, כבר נרשמה ירידה חדה בפעילות בתחום הדיור. לראיה, באמצע 2005 נמכרו 7 מיליון דירות יד-שנייה לשנה  וכ-1.3 מיליון דירות חדשות לשנה. בתחילת 2008 היקף המכירות הידרדר לרמה של 5 מיליון דירות יד-שנייה ו-600 אלף דירות חדשות.

ההנהגה הכלכלית הבינה שעליה לעורר את המשק בהחליטה לפעול דרך שוק הדיור ודאגה להוזיל את מחירי הדירות באמצעות הטבות מס. בפועל, ההטבה שיפרה מאוד את רמת הפעילות ובמיוחד בסגמנט הדירות הישנות. בקרב הדירות החדשות נרשמה יציבות.

כאמור, ב-1 למאי, הטבה זו כבר לא הייתה קיימת.

התוצאה האינטואיטיבית הברורה היא שלאחר סיום תקופת ההטבה תחול התמתנות בפעילות. עם זאת, עדיין נרשמה הפתעה ולרעה. זו, הייתה בעוצמתה של הצניחה בהיקף הפעילות של מכירת דירות גם של חדשות, אך במיוחד של דירות יד שנייה (קיימות).

הצניחה במכירות של הדירות במשק האמריקאי הביאה לידי כך שרמת הפעילות היא נמוכה מאשר היתה לפני החלת תוכנית ההטבה. לדוגמא, היקף המכירות של בתים קיימים עמד על רמה של 4.5 מיליון לפני החלת התוכנית בשלהי 2009. בחודש אפריל 2010, החודש האחרון ל"מבצע" נרשם פעילות בהיקף של 5.79 מיליון יחידות. בחודש יולי נרשמו רק 3.83 מיליון עסקאות, שהם כ-80% פחות מאשר הייתה רמת הפעילות בשנת 2005 ונמוך ב-15% מאשר בסוף 2009. כלומר, שוק הבתים בארה"ב, לפחות בכל האמור למכירות בתים (חדשים ויד- שנייה) נכנס ל-Double Dip.

אמנם, במבט ראשון, נתונים אלו הם רעים מאוד, אולם הפעילות הריאלית ה"אמיתית" של ענף הדיור לא נמצאת בהיקף המכירות של בתים יד-שנייה, אלא בהתחלות הבנייה. גם כאן, מאוד ייתכן שעדיין לא ראינו את התחתית, הואיל ונרשמה נפילה בהיקף המכירות של דירות חדשות, אך, העובדה כי כאן לא הייתה התעוררות, כפי שהייתה במכירות הדירות החדשות, אלא פעילות ממותנת בשנתיים האחרונות, עשויה לספק סוג של כרית ביטחון. יתר על כן, יש לזכור כי מחירי הבתים בארה"ב שבו לעלות לפיכך, המשבר אינו כה נורא.

ברננקי מנסה לספק ביטחון לשווקים

השבוע התקיים כנס מוניטרי בחסות הבנק המרכזי האמריקאי, בעיר Jackson Hole, שבמדינת Wyoming.

בנאומו, יו"ר מועצת הנגידים של הבנק המרכזי, ברננקי, ניסה להחזיר לשווקים את הביטחון שנסוג בחודשים האחרונים, בכל האמור לצמיחה הכלכלית. בנרננקי, טען כי בשנה שחלפה הצמיחה הייתה דלה מדי והאבטלה הייתה גבוהה מדי. עם זאת, ציין כי נרשמו גם התפתחויות חיוביות בכלכלה וההשפעה של התוכניות הפסקליות תישאר גם בהמשך.

ברננקי טען כי ועדת השוק הפתוח של ה-Fed מוכנה להמשיך ולבצע מהלכים לא שגרתיים, בכדי לסייע לפעילות הכלכלית, במיוחד אם תהיה הידרדרות משמעותית של ההערכות לצמיחה. להערכתו, הצמיחה בשנת 2011 צפויה להיות סבירה, בהתאם לתחזיות (ב-Fed מצפים לצמיחה בטווח שבין 2.9% לכדי 4.5% בשנה הבאה).

כמו כן, לדעתו הסיכון של אינפלציה גבוהה מחד, או של דפלציה, מאידך, הוא לא גבוה. במידה ותירשם דפלציה או סטגנציה בשוק העבודה, ל-Fed מספר כלים להתמודדות עם מצב זה, ביניהם שינוי מנגנון ההשקעה של הבנק המרכזי.

חשוב לציין כי ההשפעה של המדיניות המוניטרית, באופן כללי, על הכלכלה היא מצומצמת למדי. הדבר נכון במיוחד, כאשר, הבנק המרכזי האמריקאי נמצא בהילוך המקסימאלי של הפעילות.

בתוך כך, בסקירה של ה-15.8 התייחסנו לכך שבעקבות נתוני סחר החוץ לחודש יוני, נתוני התוצר אשר יפורסמו בעוד שבועיים יהיו נמוכים מאשר ההערכה הקודמת. ביום ו' פורסמו נתוני החשבונאות הלאומית ואכן כך היה. לעומת הדיווח הרשמי הקודם לצמיחה של 2.4% ברבע השני של 2010, לפי הדיווח הנוכחי נרשמה צמיחה של 1.6% בלבד. עם זאת, בדוח זה נרשמו גם דברים טובים ובראשם התצרוכת הפרטית  אשר רשמה עלייה של 2.0%, לעומת התרחבות של 1.6% בדיווח הקודם.

אין ספק כי המצב בארה"ב אינו פשוט וצמיחה של 1.6% אינה מספיק גבוהה בכדי להפחית את שיעור האבטלה. אולם, נתונים המגיעים ממקומות אחרים בעולם, דווקא מעודדים ועשויים להביא לידי כך שנתוני הצמיחה העולמיים, הן ברבע השני של 2010 וגם בכל השנה יהיו סבירים למדי. לראיה, נציין את המשק האנגלי שרשם ברבע השני צמיחה של 4.8% (לעומת הרבע הראשון, במונחים שנתיים ובמחירים קבועים), הגבוהה ביותר מאז הרבע השלישי של שנת 1999. המשק הגרמני צמח ברבע הנדון בשיעור חד אף יותר של 8.8%, הקצב הגבוה ביותר מאז שגרמניה אוחדה. ב-2/9 צפוי להתפרסם עדכון נוסף לנתוני הצמיחה לגוש האירו. לפי הערכות השוק, הגוש צמח ברבע זה ב-4%.

כתוצאה מדבריו של ברננקי וגם מנתוני הצריכה הפרטית בדוח התוצר, נרשמו ביום ו' הפסדי הון בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב. האיגרת לטווח של 10 שנים רשמה עלייה של 17 נ"ב בתשואה לפדיון והאיגרת לשנתיים רשמה עליית תשואה של 4 נ"ב. 

עם זאת, בראייה שבועית נרשמו הפסדי הון קלים משמעותית, הואיל ובמהלך השבוע, עד יום ה', נרשמו רווחי הון. וכך, בסיכום שבועי רשמה האיגרת לטווח של שנתיים עלייה של התשואה לפדיון ב-7 נ"ב, כאשר האיגרת לשנתיים רשמה עלייה של 3 נ"ב.

כלומר, נרשמה עלייה ברמת התלילות של העקום (10-2) האמריקאי.

בשבוע הקרוב, יפורסמו נתוני מאקרו חשובים ולפיכך צפוי כי איגרות החוב יושפעו מדיווחים אלו. בין היתר, נציין את מדדי ה-ISM ואת דוח התעסוקה לחודש אוגוסט אשר יפורסם ביום ו'.

מניות

 ירידות שערים במרבית שוקי המניות, בשבוע המסחר האחרון.

 הרגישות לנתוני המאקרו תישאר גבוהה.

 בתקופה הנוכחית יש לשלב בין "רכישת ה-S&P 500" לבין סקטורים דפנסיביים ובמיוחד תשתיות ושירותי בריאות.

נתוני המאקרו צפויים "להוביל" את שוקי המניות בתקופה הקרובה

למרות סיום חיובי, בארה"ב, לשבוע המסחר בו ביום ו', שלושת מדדי המניות המובילים בארה"ב, ה-Dow Jones, ה-S&P 500 וה-Nasdaq רשמו עליות של כ-1.65% בערכם, בסיכום שבועי נרשמו במדדים אלו ירידות מחירים  של 0.62%, 0.66% ו-1.2%, בהתאמה.

ירידות השערים בשבוע המסחר היו בעיקר תוצאה של חשש מפני התמתנות בקצב הצמיחה ובמיוחד על רקע דיווח חלש של היקף המכירות של בתים יד-שנייה (הרחבה בפרק המאקרו).

מבחינת עשרת הסקטורים הכלולים במדד ה-S&P 500 עולה כי המשקיעים היו מאוד סלקטיביים, בכל האמור להשקעות וכך, בעוד שסקטורים מחזוריים כגון טכנולוגית מידע (2.1%-), תעשייה (1.5%-) ומוצרים בני-קיימא (0.7%-) רשמו ירידות מחירים, דווקא הסקטורים הדפנסיביים תשתיות (2.0%) ותקשורת  (1.2%) עלו בצורה נאה.

ככל הנראה, בשבועות הקרובים, ובמיוחד אם דוח התעסוקה  לחודש אוגוסט (הצפוי להתפרסם ביום ו' הקרוב) יהיה חלש, מדדי המניות יהיו חסרי כיוון, כאשר ידם של הסקטורים תהיה על העליונה.

לטווח ארוך יותר, להערכתנו, הכלכלה האמריקאית תשתקם ממשבר החובות האירופי לקראת סוף השנה ולכן, הסקטורים המחזוריים יחזרו לכותרות.

לפיכך, אנו מעריכים כי בתקופה זו יש לשלב השקעות בין מדד ה-S&P 500 לבין מתן משקל יתר לצד הדפנסיבי, ובעיקר לסקטור התשתיות ושירותי הבריאות.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: צרפת לקראת הורדת דירוג אשראי, 18/12/2011
מיטב: באוצר יעשו הכול בכדי לא לאבד את האמינות הפיסקלית, 12/12/2011
מיטב: רבית דצמבר צפויה לרדת ל - 2.75%, 24/11/2011
סיכום מדד ספטמבר: מחירי הפירות צנחו, השכירות התייכרה, 18/10/2011
מיטב: העודף בחשבון השוטף מצטמצם, 19/06/2011
מיטב: יפן עומדת בפני הורדת דירוג, 29/05/2011
מיטב לקראת החלטת הרבית לחודש יוני: הריבית צפויה לעלות ולהגיע לרמה של 3.25% , 20/05/2011
מיטב בית השקעות על אלביט: מה יפצה על הקיצוץ בתקציבי הביטחון בארה"ב ובאירופה?, 19/05/2011
מיטב בית השקעות: 85% מהמשקיעים צופים שמיטת חובות ביוון- סקירה עולמית , 15/05/2011
מיטב: המשבר האירופי רחוק מלהסתיים, 8/05/2011
Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.