כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מנהלי הקרנות המגייסים ביותר באוגוסט 2010: פסגות והראל עם 0.6 מיליארד שקל כ"א

16/09/2010

• במקום ה-1 בגיוסים באוגוסט 2010: פסגות בטא כספית, במקום ה-1 בפדיונות באוגוסט 2010 אקסלנס מק"מ שיא.

• מנהלי הקרנות המגייסים ביותר באוגוסט 2010: פסגות והראל עם 0.6 מיליארד שקל כ"א. בראש הפודות: מגדל שוקי הון עם פדיונות של כ-40 מיליון שקל.

• קרנות אג"ח כללי מסוג 90/10 גייסו באוגוסט כ-0.9 מיליארד שקל. הקרן הבולטת הראל-פיא 90/10 עם גיוס של 370 מיליון שקל.

• הריכוזית בתעשיית הקרנות ממשיכה לגדול:

- ממוצע הגיוסים לקרן עלה ל-260 מיליון שקל בעוד החציון ירד ל-אפס.

- רק כ-5% מהקרנות גייסו כ"א מעל 20 מיליון שקל.

- 14 קרנות נאמנות גייסו כ"א מעל 100 מיליון שקל – כולן שייכות למנהלי הקרנות הבינוניים-גדולים.

- 20 קרנות ב"מועדון המיליארד" מנהלות כ-25% מסך נכסי תעשיית הקרנות.

• ירידה בגיוסים לקרנות ללא חשיפה מנייתית , עלייה בגיוסים לקרנות עם חשיפה של עד 10% מניות.

• בקרנות הכספיות גיוסים של כ-0.9 מיליארד שקל בקרנות שאינן גובות דמי-ניהול, לצד פדיונות של כ-0.55 מיליארד שקל בקרנות שגובות דמי-ניהול.

• מחליפים ידיים תקופה ארוכה: פסגות בטא כספית 7 שבועות רצופים בטבלת המגייסות השבועית, אך מנגד פסגות כספית שקלית כבר 19 שבועות רצופים בטבלת המדממות החודשית.

• הקרנות המחקות סיימו את אוגוסט עם גיוס נאה של כ-120 מיליון שקל.

 טבלת 10 המגייסות הבולטות של חודש אוגוסט כוללת החודש: 4 קרנות אג"ח כללי ( 2 עם חשיפה מנייתית, 2 ללא מניות), 3 קרנות כספיות שקליות, 2 קרנות אגד חוץ של דש וקרן אחת צמודת מדד ממשלתית. לעומתה, טבלת 10 הפודות של חודש אוגוסט מכילה בעיקר קרנות כספיות שקליות (3) קרנות שקליות (3) וקרנות צמודות מדד ממשלתיות (2).

 מגדילים סיכון: 4 מתוך 10 הקרנות בטבלת המגייסות הבולטות של אוגוסט הן קרנות עם חשיפה מנייתית של עד 10%, זאת לעומת קרן אחת בחודש יולי. מן הצד השני בטבלת המדממות של חודש אוגוסט ניתן למצוא 6 קרנות ללא חשיפה מנייתית, בדומה לחודש יולי.

 החודש צלחו 6 קרנות נאמנות להופיע באופן רציף הן בטבלת המגייסות הבולטות לחודש אוגוסט והן בטבלת המדממות החודשית: במגייסות: פסגות בטא כספית (חודש 7 ברציפות), אקסלנס כספית פרימיום (חודש 7 ברציפות), אלטשולר מדינה צמוד מדד ללא מניות (חודש 3 ברציפות), הראל פיא 10/90 (חודש 3 ברציפות), הראל פיא תיק השקעות ללא מניות (חודש 3 ברציפות), אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות (חודש 2 ברציפות). בפודות: פסגות כספית שקלית (חודש 19 ברציפות), מגדל אפיקים 20/90 (חודש 4 ברציפות), אי.בי.אי. מק"מ (חודש 3 ברציפות), פסגות מדדית ללא מניות (חודש 2 ברציפות), אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית (חודש 2 ברציפות), מגדל אפיקים צמודה (חודש 2 ברציפות)

 חלוקה שיווניות: 4 מנהלי קרנות נאמנות מכניסות כ"א כ-2 קרנות לטבלת המגייסות הבולטות לטובה באוגוסט: פסגות, הראל, אלטשולר ודש. בנוסף אליהן הכניסו אקסלנס ומיטב קרן אחת כ"א. בצד הפודות מתחלקות 4 מנהלי קרנות כ"א עם 2 קרנות נאמנות: אקסלנס, מגדל, פסגות ואי.בי.אי. שאליהן מצטרפות דש וכלל פיננסים עם קרן אחת כ"א.

 מתוך כ-1209 קרנות נאמנות מנוהלות כיום, כ-573 קרנות רשמו בחודש אוגוסט גיוסים (47.4%) ואילו כ-636 קרנות רשמו פדיונות (52.6%), אשר מצביעים על שיפור קל במספר הקרנות המגייסות לעומת הפודות יחסית לחודש יולי 2010.

 3 קרנות נאמנות נוספו ל"מועדון המיליארד" של תעשיית הקרנות שבו הקרנות מנהלות כ"א סך נכסים של יותר מ-1.0 מיליארד שקל. בסה"כ ישנם כיום 20 קרנות במועדון זה שמרכזות סך נכסים מנוהל של כ-37.7 מיליארד שקל שהוא כ-25% מסך נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.

 ממוצע סך הנכסים לקרן נאמנות עמד החודש על כ-260 מיליון שקל לעומת 120 מיליון שקל בחודש יולי, בעוד החציון עמד על אפס! ההסבר המלא: מספר קרנות בודדות מגייסות סכומים גבוהים, כך בחודש אוגוסט רק 14 קרנות נאמנות גייסו מעל 100 מיליון שקל ו-63 קרנות נאמנות גייסו מעל 20 מיליון שקל. זאת אומרת, יותר מ-1100 קרנות, כ-95% מכלל תעשיית הקרנות, גייסו פחות מ-20 מיליון שקל, המחזק את טענת המשך הריכוזיות בענף זה.

 גם החודש, החלק המשמעותי של הגיוסים החודש מופנה לקרנות נאמנות ללא חשיפה מנייתית (2.0 מיליארד שקל) אם כי חלה ירידה במספרים לעומת יולי (2.5 מיליארד שקל). גיוסים אלו הופנו בעיקר לקרנות אג"ח כללי ללא מניות (0.7 מיליארד שקל), קרנות אג"ח חברות ללא מניות (0.7 מיליארד שקל) ולקרנות כספיות (0.3 מיליארד שקל). מנגד, פדיונות בסך של כ-0.25 מיליארד שקל כ"א נרשמו בקרנות השקליות ובקרנות אג"ח מדינה כללי ללא חשיפה מנייתית. עלייה נאה נרשמה בגיוסים שהופנו לקרנות עם חשיפה מוגבלת של עד 10% למניות שרשמו כניסת כספים גבוהה של כ-1.1 מיליארד שקל, לעומת 0.4 מיליארד שקל ביולי. היו אלו קרנות אג"ח כללי (עד 10% מניות) שנהנו מרוב הגיוסים עם 0.9 מיליארד שקל, לצד קרנות אגד חוץ (עד 10% מניות) שגייסו כ-0.35 מיליארד שקל.

 קרנות מסוג  90/10 (בקטגוריה אג"ח כללי בלבד) רשמו קפיצת מדרגה גבוהה בחודש אוגוסט לאחר שגייסו כ-0.9 מיליארד שקל – פי שניים מחודש יולי. קרנות אג"ח כללי מסוג 85/15, 80/20 ו-70/30 גייסו כ"א כ-15-20 מיליון שקל, כאשר נראה כי בתחילת חודש ספטמבר הגיוסים לקרנות הללו התגברו במידת מה.

 קרנות נאמנות נקובות ב-$ גייסו באוגוסט כ-230 מיליון שקל, לעומת 130 מיליון שקל בלבד ביולי, כאשר כ-95% מהגיוסים הופנו לקרנות אגד חוץ נקובות $ והיתרה הנמוכה עוברת לקרנות אג"ח חול נקוב $. בקרנות כספיות מט"ח נקוב $ לא חל שינוי החודש.

 מתוך כ-32 קרנות כספיות שקליות הקיימות כיום, ישנן כ-11 קרנות כספיות שקליות שאינן גובות דמי-ניהול שמתוכן 8 קרנות גייסו באוגוסט כ-0.9 מיליארד שקל, בעוד הקרנות הכספיות השקליות שגובות דמי-ניהול פדו לא פחות מכ-0.55 מיליארד שקל.

 הקרנות המחקות גייסו בחודש אוגוסט כ-120 מיליון שקל: כ-80 מיליון שקל גויסו לקרנות מחקות המתמחות באג"ח לסוגיו, כ-40 מיליון שקל גויסו לקרנות מחקות מורכבות (שילוב אג"ח ומניות) ואילו כ-בקרנות המחקות המנייתיות לא נרשם שינוי.

מנהלי הקרנות הבולטים בגיוסים באוגוסט 2010

מנהל קרנות

סך נכסים מנוהל

גיוס באוגוסט 2010

גיוס בשנת 2010

(במיליארדי ₪)

(במיליוני ₪)

(במיליוני ₪)

 

 

 

 

פסגות

33.4

638

1,858

הראל-פיא

19.2

590

3,563

אלטשולר שחם

4.5

536

1,725

דש קרנות

9.7

280

1,521

מיטב

9.0

257

819

מנורה

6.4

191

815

אפסילון

3.2

168

488

כלל פיננסים

9.1

139

179-

אקסלנס

16.9

131

1,233

ילין לפידות

2.9

106

429

קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר-אוגוסט 2010

שם קרן

מנהל קרן

חשיפה

מדיניות השקעה

סך נכסים מנוהל

(במיליארדי ₪)

גיוסים

(במיליוני ₪)

פסגות בטא כספית

פסגות

00

כספית שקלית

5.7

3,197

אקסלנס כספית פרימיום

אקסלנס

00

כספית שקלית

1.6

1,622

הראל פיא 10/90

הראל-פיא

1B

אג"ח כללי

1.4

1,219

הראל פיא כספית פלטינום

הראל-פיא

00

כספית שקלית

2.4

1,016

פסגות מק"מ פלוס ללא מניות

פסגות

0A

שקלית כללי

1.7

984

אקסלנס צמוד 2-4 שנים ללא מניות

אקסלנס

0C

צמוד מדד לטווח בינוני

0.9

836

דש אגד חוץ נקוב $

דש

1D

אגד חוץ (נקוב $)

1.2

725

אלטשולר מדינה צמוד מדד ללא מניות

אלטשולר שחם

00

צמוד מדד ללא אפיון זמן

0.8

720

פסגות 10/90

פסגות

1B

אג"ח כללי

4.1

696

הראל פיא תיק השקעות ללא מניות

הראל-פיא

0B

אג"ח כללי

1.1

642

סה"כ

19.6

10,025

קרנות הנאמנות המדממות הגדולות ינואר-אוגוסט 2010

שם קרן

מנהל קרן

חשיפה

מדיניות השקעה

סך נכסים מנוהל

(במיליארדי ₪)

פדיונות

(במיליוני ₪)

פסגות מדדית ללא מניות

פסגות

00

צמוד מדד ללא אפיון זמן

2.9

-1,539

פסגות כספית שקלית

פסגות

00

כספית שקלית

1.2

-951

אקסלנס פק"מ ג'מבו כספית

אקסלנס

00

כספית שקלית

1.2

-682

אי.בי.אי מק"מ פלוס

אי.בי.אי

1A

שקלית כללי (טווח קצר)

3.2

-658

מגדל כספית פרימיום

מגדל שוקי הון

00

כספית שקלית

0.3

-551

אי.בי.אי מק"מ

אי.בי.אי

00

שקלית לטווח קצר

1.1

-473

דש כספית שער מיועד לחודשיים

דש

00

כספית שקלית

0.5

-449

הראל פיא כספית שקלית

הראל-פיא

00

כספית שקלית

0.4

-439

דש בונד פרימיום

דש

00

אג"ח חברות והמרה

0.7

-418

כלל פק"מ פלטינום

כלל פיננסים

00

כספית שקלית

0.8

-396

סה"כ

12.7

-5,980

 

מקרא חשיפות

 

מספר סידורי

חשיפה

מנייתית

מספר סידורי

חשיפה

מט"חית

0

ללא חשיפה

0

ללא חשיפה

1

עד 10%

A

עד 10%

2

עד 30%

B

עד 30%

3

עד 50%

C

עד 50%

4

עד 120%

D

עד 120%

5

עד 200%

E

עד 200%

6

מעל 200%

F

מעל 200%

 

 

 

 

 

הכותב הנו מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות  

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
שנת 2011 - More of the same, 2/01/2011
בועת נכסים דור 2.0, 12/10/2010
מיטב: שוק המניות בת"א: פריצת השיא - המשמעות היא פסיכולוגית בלבד , 8/10/2010
התקציב הפדראלי האמריקאי, 26/09/2010
תעשיית הקרנות עוברת לאדום, 26/09/2010
שינוי בטעמי המשקיעים שמעבירים כספים לקרנות הנאמנות המנייתיות , 19/09/2010
מיטב: המדד בשנת 2010 צפוי להתייקר ב-2.3% , 16/09/2010
מנהלי הקרנות המגייסים ביותר באוגוסט 2010: פסגות והראל עם 0.6 מיליארד שקל כ"א, 16/09/2010
ספטמבר הירוק, 12/09/2010
חודש של ירידות שערים ב-UST, 12/09/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.