כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

שינוי בטעמי המשקיעים שמעבירים כספים לקרנות הנאמנות המנייתיות

19/09/2010

שינוי בטעמי המשקיעים: הירידות באגרות החוב הובילו לאתנחתא בגיוסים לקרנות הקונצרניות ואג"ח כללי ומעבר לפדיונות באפיק הממשלתי. מנגד, הקרנות המנייתיות עם הגיוסים הגבוהים ביותר בחצי השנה האחרונה.

• תעשיית קרנות הנאמנות גייסה בשבוע החולף כ-0.4 מיליארד שקל: כ-370 מיליון שקל בקרנות הכספיות וכ-40 מיליון שקל בלבד בקרנות המסורתיות.

• ירידה דרמטית בקצב הגיוסים נרשמה בקרנות אג"ח חברות וכללי לאחר שגייסו כ-180 מיליון שקל בלבד – הגיוס הנמוך ביותר בחודשיים וחצי האחרונים.

• האפיק הממשלתי בלט לשלילה עם פדיונות של כ-300 מיליון שקל: כ-200 מיליון שקל בקרנות אג"ח מדינה וצמוד  מדד וכ-100 מיליון שקל בקרנות השקליות.

• הקרנות המנייתיות חוזרות לאופנה עם שיא גיוסים של חצי שנה לאחר כניסת כספים שבועית של כ-90 מיליון שקל.

• הקרנות הכספיות רשמו גיוסים חריגים של כ-370 מיליון שקל על רקע פרסום מדד המחירים לצרכן.

• קרנות אגד חוץ גייסו כ-75 מיליון שקל, בעוד קרנות ממונפות ואסטרטגיות חוזרות לתמונת הגיוסים לאחר הפסקה בת 19 שבועות.

• נתח השוק של הקרנות המנייתיות מטפס, בעוד נתחן של הקרנות המתמחות באג"ח ממשלתי ירד מתחילת החודש.

 תעשיית קרנות הנאמנות לקחה "פסק זמן" מהגיוסים הגבוהים שליוו אותה בשבועות האחרונים. זאת, על רקע שינוי המגמה באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, שעברו לירידות שערים חדות יחסית. בסיכום שבועי רשמה תעשיית הקרנות גיוסים של כ-410 מיליון שקל, אך בנטרול הקרנות הכספיות שגייסו כ-370 מיליון שקל, הסתפקו הקרנות המסורתיות בגיוס צנוע של כ-40 מיליון שקל בלבד – השבוע החלש ביותר לקרנות המסורתיות מאז רצף הגיוסים שהחל בראשית חודש יוני.

 קרנות אג"ח חברות וכללי רשמו ירידה חדה בקצב הגיוסים אליהן, על רקע השבוע הגרוע ביותר במדדי התל-בונד מתחילת השנה. מדד אג"ח קונצרני כללי ירד בכ-0.5%, מדד תל-בונד 40 התממש בכ-0.7% ואילו מדד תל-בונד 20 רשם ירידה של כ-0.8% מערכו. בסיכום שבועי, רשמו קרנות אג"ח חברות וכללי גיוסים של כ-180 מיליון שקל או כ-40 מיליון שקל ליום בלבד, הגיוס השבועי הנמוך ביותר בחודשיים וחצי האחרונים. בנוסף לירידות באפיק הקונצרני, ע"פ הערכה, חלק מהירידה בגיוסים נובעת ממעבר קרנות אג"ח כללי ללא מניות לפדיונות, והתמקדות המשקיעים בקרנות אג"ח כללי עם מניות כדוגמת קרנות 90/10 ו-85/15 בלבד, על רקע הירידות באפיק האג"חי ועליות מנגד באפיק המנייתי.

 האפיק הממשלתי נסחר בשבוע החולף במגמה שלילית, על רקע המשך ירידות השערים באגרות החוב הממשלתיות מעבר לים, בדגש על ארה"ב שם התשואה על 10 שנים כבר טיפסה ל-2.75%. בנוסף, השבוע פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט שהפתיע ועלה מעט מעל התחזיות המוקדמות, בשיעור של כ-0.5%. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם ירידה של כ-0.6%, השחרים התממשו בכ-0.5% ואילו הגלילים רשמו ירידה חדה של כ-0.8%. בלטו לשלילה, אגרות החוב הארוכות שירדו בין כ-0.75% (שחר 5+ שנים) לבין כ-1.1% (גליל 5-10 שנים). בהתאם לכך, רשמו הקרנות השקליות ,בסיכום שבועי, פדיונות של כ-90 מיליון שקל – השבוע החלש ביותר בחודש וחצי האחרונים, ואילו קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד רשמו פדיונות גבוהים למדי של כ-200 מיליון שקל – הפדיון השבועי הגבוה ביותר בחצי שנה האחרונה. נראה, כי ציבור המשקיעים מממש חלק מאחזקותיו באגרות החוב הממשלתיות מחשש להמשך המגמה השלילית בהן, ומסיט את כספיו לאפיק המנייתי, או לקרנות אג"ח משולבות מניות.

 שוקי המניות בישראל רשמו בשבוע החולף מגמה מעורבת, בעוד שוקי המניות בעולם "דהרו" לעוד שבוע חיובי על אף נתוני מאקרו מעורבים יחסית. בסיכום שבועי רשמו מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 עלייה קלה של כ-0.3% ו-0.2% בהתאמה, מדד ת"א נדל"ן 15 ומדד תל-טק 15 בלטו לחיוב עם עלייה של כ-1.0% ו-1.9% בהתאמה. מנגד, בלטו לשלילה מדד ת"א בנקים ומדד חיפושי גז ונפט שירדו כ"א בכ-3.2%. בארה"ב רשם מדד הדאו-ג'ונס 30 עלייה של כ-1.4% לצד זינוק של כ-3.2% במדד הנאסד"ק, באסיה עלה מדד האנג-סנג בכ-3.4% ואילו מדד הנייקי זינק בשיעור חד של כ-4.2% על רקע התערבות הבנק המרכזי במחסר במט"ח, כאשר באירופה נסחרו המדדים במגמה מעורבת וללא שינוי ניכר. האווירה החיובית בשוקי המניות, יחד עם הירידות באפיק הממשלתי והקונצרני, גרמו להגברת קצב בגיוסים לקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) בצורה משמעותית. כך, שבסיכום שבועי רשמו הקרנות המנייתיות גיוס של כ-90 מיליון שקל – הגיוס השבועי הגבוה ביותר בכל החצי שנה האחרונה. מתחילת החודש גייסו הקרנות המנייתיות סכום גבוה יחסית של כ-140 מיליון שקל, במה שמסתמן כחודש הטוב ביותר עבורן מאז מרץ 2010.

 כהרגלן לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן, רשמו הקרנות הכספיות גיוסים חריגים של כ-370 מיליון שקל, המצטרפים לגיוסים גבוהים עוד יותר בשבוע הראשון של החודש, על רקע פדיון המק"מ. כך, הספיקו הקרנות הכספיות לגייס כ-1.0 מיליארד שקל מתחילת החודש, במה שמסתמן כחודש החזק ביותר עבורן מאז מאי 2010. מדד המק"מ סיים ללא שינוי כבר שבוע שני ברציפות, כאשר מנגד הקרנות הכספיות השקליות הניבו תשואה שבועית וחודשית של כ-0.03% ו-0.06% בהתאמה.

 קרנות אגד חוץ גייסו בשבוע החולף עוד כ-75 מיליון שקל, בעוד קרנות ממונפות ואסטרטגיות רושמות גיוס שבועי של כ-10 מיליון שקל, לראשונה לאחר 19 שבועות רצופים ללא כניסת כספים.

 שינויים בנתח שוק תעשיית הקרנות: בעקבות הפדיונות בקרנות המתמחות באפיק הממשלתי (קרנות שקליות וקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד) יחד עם ירידת ערכן עקב ירידות השערים בהן, ירד נתח השוק שלהן בתעשיית קרנות הנאמנות מכ-41.3% בתחילת החודש לכ-40.5% כיום, בעוד הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמשיות) הגדילו את נתח השוק שלהן לכ-8.1% מכ-7.7% בראשית החודש.

 מתחילת החודש, צמחו נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בכ-2.1 מיליארד שקל המיוחסים לגיוסים נטו של כ-1.9 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ-0.2 מיליארד שקל, זאת על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.15%.

 תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-16.9.2010 כ-152.9 מיליארד שקל.

אפיק

סיכום שבועי 12-16.9.10 (במיליוני שקלים)

סיכום חודשי (1-16.9.10) (במיליוני שקלים)

קרנות מנייתיות[1]

89

141

קרנות כספיות

374

958

קרנות אג"ח שקליות

92-

13-

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

204-

177-

קרנות אג"ח חברות וכללי

182

865

קרנות אגד חוץ

74

136

שונות[2]

16-

23-

סה"כ

407

1,887

סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול קרנות כספיות ואגד ישראלי)

39

933


[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות

[2] כולל קרנות אגד ישראלי, אג"ח חו"ל, ממונפות ואסטרטגיות, מעורבות ולתושבי חוץ בלבד.

הכותב הנו מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות  

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
שנת 2011 - More of the same, 2/01/2011
בועת נכסים דור 2.0, 12/10/2010
מיטב: שוק המניות בת"א: פריצת השיא - המשמעות היא פסיכולוגית בלבד , 8/10/2010
התקציב הפדראלי האמריקאי, 26/09/2010
תעשיית הקרנות עוברת לאדום, 26/09/2010
שינוי בטעמי המשקיעים שמעבירים כספים לקרנות הנאמנות המנייתיות , 19/09/2010
מיטב: המדד בשנת 2010 צפוי להתייקר ב-2.3% , 16/09/2010
מנהלי הקרנות המגייסים ביותר באוגוסט 2010: פסגות והראל עם 0.6 מיליארד שקל כ"א, 16/09/2010
ספטמבר הירוק, 12/09/2010
חודש של ירידות שערים ב-UST, 12/09/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.