כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

התקציב הפדראלי האמריקאי

26/09/2010

התקציב הפדראלי האמריקאי – עוד לא רואים את האור בקצה המנהרה

מאקרו, אגרות חוב וריביות

 התקציב הפדראלי האמריקאי – עוד לא רואים את האור בקצה המנהרה.

 בבית הלבן "בונים" על צמיחה שנראית היום מעט דמיונית.

 החוב הציבורי עלול להמשיך ולהתרחב גם במחצית השנייה של העשור.

 רווחי הון בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב.

התקציב הפדראלי האמריקאי – עוד לא רואים את האור בקצה המנהרה

Nassim Nicholas Taleb, אשר רובנו מכירים אותו בתור הסופר של "הברבור השחור" (שרובנו אוהבים לצטט, לעתים קרובות) אמר השבוע שהנשיא אובאמה ואנשי האדמיניסטרציה עשו בדיוק את ההיפך מאשר היה נדרש, כאשר הם חיפשו אחר צמיחה מהירה ולא את הפחתת החוב הציבורי.

דברים אלו באו מספר שבועות לאחר שהנשיא האמריקאי, הוציא לאור תוכנית פיסקלית חדשה בהיקף של 180 מיליארד דולר הכוללת הטבות מס לעסקים והשקעות בתשתיות (פרטים בהמשך).

תוכנית זו מגיעה לעולם כאשר סך החוב המשלתי (נטו) כבר עומד על 86% מהתוצר האמריקאי (שלהי 2009) והגירעון הממשלתי ב-12 החודשים האחרונים הגיע לכדי 1.3 טריליון דולר.
 
על רקע זאת, מעניין לבחון את הערכות הממשל האמריקאי לגבי התפתחות הגירעון.

בחודש אוגוסט עדכן אגף התקציבים האמריקאי את הערכת הגרעון וההוצאות הממשלתיות (העדכון הקודם היה בפברואר. (לפי עדכון זה סך הגרעון יסתכם בשנה, המסתיימת בסוף מארס 2011, ב-1.471 טריליון דולר, כלומר בכ-10% מהתוצר.

בשנה שעברה עמד נתון זה על כ-9.9% מהתוצר לפיכך, שנת 2010 הינה השנה בעלת הגרעון הגדול ביותר ב-65 השנים האחרונות.

כאמור, הסיבה העיקרית לגרעון זה היא מדיניות ההתערבות הפיסקלית הרחבה שהתרחשה בשנתיים האחרונות, לאחר פרוץ המשבר. תוכניות אלה נעשו במטרה לעודד את הכלכלה בעיקר ע"י עידוד העסקת עובדים וצריכה. דוגמא להתערבות זו היא תכנית HIRE אשר פטרה את המעביד מלשלם מיסים על העסקת עובדים חדשים (שלא היו מועסקים יותר מחודשיים) עד סוף השנה – עלות התכנית זו הסתכמה ב-100 מיליארד דולר.

חרף העלות הגבוהה של תכניות אלה והתחושה בחודשים האחרונים כי הבית הלבן יפסיק את התערבותו בכדי לרסן את ההוצאות הממשלתיות, נכנסות לתוקף בימים אלה רפורמות נוספות כדוגמת רפורמת המשכנתאות שעברה בחודש אוגוסט שבה יעביר הבית הלבן 600 מיליון דולר לסיוע לבעלי בתים מובטלים בחמש מדינות בארה"ב הנאבקים בתשלומי המשכנתא.

אמנם, חלק מתכניות אלו הצליחו להביא להמרצת הכלכלה, לראייה, מאז המחצית הראשונה של 2010 נוספו כ-600,000 עובדים חדשים בסקטור הפרטי, אך מספר זה אינו מספיק בכדי להביא את המשק למצבו טרום המשבר, אשר מאז מחצית 2007, אבדו כ-3.7 מיליון מקומות עבודה בסקטור הפרטי.

בצד החיובי נציין, כי הוצאות הממשלה (אשר מהוות כ-24.6% מהתמ"ג) צפויות להיות נמוכות ב-118 מיליארד דולר מהתחזית הקודמת (בפברואר). עיקר השינוי נובע מעדכון חיובי שנעשה בהוצאה על תכנית 'רכישת הנכסים הרעילים' (ה-TARP) אשר סך עלותם הוערך ב-350 מיליארד דולר, ההערכות כיום הן כי התכנית כולה תהיה זולה יותר, כ-255 מיליארד דולר.

בהתייחס לשנת 2011, לא נרשם שינוי בתחזיות ההוצאה הממשלתית וזו צפויה לעמוד על 3.842 טריליון דולר אשר יהוו כ-25.1% מהתמ"ג. תחזית ההוצאה לשנים 2015-2012 עודכנה כלפי מטה, בעיקר עקב הפיחות בתשלומים עקב הריבית הנמוכה.
 
הכנסות הממשלה לשנת 2010 עודכנו כלפי מטה ב-33 מיליארד דולר לרמה של 2.132 טריליון דולר (כ-14.5% מהתמ"ג). 

על פי תחזית הבית הלבן, הגרעון צפוי להצטמצם בשנים הקרובות ולהגיע ב-2015 ל-4% מהתמ"ג ועד לשנת 2020 יפחת ל-3.8%. נתונים אלה מניחים צמיחה של כ-5.3%, בממוצע לשנה, למשך ה-10 שנים הקרובות.  כלומר, אם הצמיחה לא תהייה חזקה דייה, אזי שיעור החוב הציבורי כחלק מהתוצר ימשיך להתרחב.

רפורמות לעידוד התעסוקה

לאחרונה, מנסה נשיא ארה"ב ברק אובמה להעביר מספר רפורמות כדי לתמרץ את הכלכלה ולהביא להורדת אחוז המובטלים במדינה העומד על 9.6%.

מהרפורמות המוצעות בולט הניסיון (שניכשל מספר פעמים עד כה) לפתוח קרן סיוע לעסקים קטנים, שתספק 30 מיליארד דולר להשקעה בבנקים קהילתיים כדי להגביר הלוואות לעסקים קטנים, וכן הקלות במסים לעסקים הקטנים, נזכיר כי העסקים הקטנים אחראים על העסקת שני שליש מהסקטור הפרטי.

בנוסף, בנה הממשל תוכנית ל-6 שנים לשיקום מערכות התחבורה והכבישים בארה"ב, עם השקעה מראש בסך 50 מיליארד דולר על מנת לעודד יצירת משרות. עלות התכנית הינה כ-350 מיליארד דולר אותם הבית הלבן ינסה לגייס בין היתר ע"י שינוי בחוקי המס המאפשרים לחברות נפט וגז גדולות לקבל סובסידיות על רווחיהן.

אין זה מפתיע כי נשיא ארה"ב מנסה להעביר רפורמות רחבות בכדי לעודד את התעסוקה בחודשים האחרונים לאור העובדה כי בחירות לבית הנבחרים יתקיימו בחודש נובמבר והוא כבר נמצא בסמיכות לאמצע הקדנציה.

בסקרים שנערכו בימים האחרונים עולה כי כ-50% מהציבור האמריקאי אינו מרוצה מברק אובמה. מנגד, רק 45% מהנשאלים אמרו כי הם מרוצים מתפקודו של הנשיא. זאת, לעומת כאשר נבחר, שיעור התמיכה בו עמד על 69%.

עובדה זו מקבלת משנה תוקף כאשר מגלים כי האבטלה הגואה בארה"ב ניצבת בראש רשימת הסוגיות המדאיגות את הנשאלים. שיעור האבטלה מעורר דאגה אצל 92% מהנסקרים ברמה סבירה. 72% אמרו שהם מודאגים מאוד ממצב האבטלה. 67% אמרו כי הם מודאגים מאוד מהוצאות הממשלה.

אנו צופים, כי עד הבחירות לקונגרס בחודש נובמבר, נראה ניסיונות של ברק אובמה להשיב את הביטחון לאמריקאים, אם באמצעות נאומים או על ידי 'תרופות הבזק' לכלכלה. כל זאת, בכדי לנסות ולהרוויח מחדש את אמון הציבור הדועך. מנגד,  צפוי כי הרפובליקנים יערימו קשיים על אישור החקיקות והרפורמות החדשות, בכדי לנסות ולהרוויח ממעמדו המתערער של ברק אובמה עקב המצב הכלכלי הקשה והאבטלה הגבוהה.

לאור זאת, נראה כי בסביבה הפוליטית הנוכחית, יהיה קשה מאוד לנשיא להתחיל ולצמצם את הגירעון הפיסקלי באופן מהותי. על כן, החוב הציבורי צפוי להמשיך ולהתרחב גם בשנים הקרובות.

לפי התמונה הכלכלית כיום, וחוסר היכולת של הנשיא לצמצם את הגירעון, ההחרפה בחוב הציבורי בשנים הקרובות, תביא לידי כך שלא תהיה ברירה אלא להביא את המשק לגירעון נמוך משמעותית מזה שצופים בבית הלבן. התוצאה תהיה דומה למתרחש באירופה המנסה לצמצם את ההוצאה הציבורית ולייצב את החוב הציבורי.

רווחי הון בשוק ה-UST

חרף המגמה החיובית בשוקי במניות בחודש האחרון, נראה שמשקיעי האג"ח לא מוותרים, ודי בצדק. הנתונים המגיעים מהמשק האמריקאי אין בהם בכדי להכריע את הכף בכל האמור למיתון כפול ואינפלציה.

בראשית השבוע, הושפע לחיוב שוק האג"ח מהותרת ריבית ה-Federal Reserve ללא שינוי. לאחריה, נסחרו איגרות החוב של ממשלת ארה" ללא שינוי משמעותי, עד יום ו' שבו נרשמו הפסדי הון, על רקע דיווח לפיו נמשכים במשק האמריקאי הביקושים למוצרי הון פיזיים (Capital Goods).

כך, במהלך השבוע, נרשמה ירידה של 13 נ"ב בתשואה לפדיון של האיגרת ל-10 שנים לרמה של 2.608%, או רווח הון של 1.15%. גם באיגרת לטווח קצר של שנתיים נרשמה עלייה קלה במחיר (0.05%).

להערכתנו, פוטנציאל יצירת הרווח בעקום הממשלתי נותר מצומצם למדי ולכן, יש לשמור על מח"מ בינוני קצר. יתר על כן, אנו ממשיכים להעדיף את איגרות החוב הצמודות על פני הנומינליות.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות     

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
שנת 2011 - More of the same, 2/01/2011
בועת נכסים דור 2.0, 12/10/2010
מיטב: שוק המניות בת"א: פריצת השיא - המשמעות היא פסיכולוגית בלבד , 8/10/2010
התקציב הפדראלי האמריקאי, 26/09/2010
תעשיית הקרנות עוברת לאדום, 26/09/2010
שינוי בטעמי המשקיעים שמעבירים כספים לקרנות הנאמנות המנייתיות , 19/09/2010
מיטב: המדד בשנת 2010 צפוי להתייקר ב-2.3% , 16/09/2010
מנהלי הקרנות המגייסים ביותר באוגוסט 2010: פסגות והראל עם 0.6 מיליארד שקל כ"א, 16/09/2010
ספטמבר הירוק, 12/09/2010
חודש של ירידות שערים ב-UST, 12/09/2010
 Previous Page Next Page  [6-10]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.